Categorie archief: Harry Woertink

Eerste stap gezet voor viering Ommen 775 jaar stadsrechten

OMMEN – De viering in 2023 van Ommen 775 jaar stadsrechten belooft een mooi feest te worden. Met die vrolijke boodschap sloot burgemeester Hans Vroomen woensdagavond de brainstormavond over de viering van Ommen 775 jaar stadsrechten.

 Een impressie van de brainstorm avond ‘Ommen 775 jaar stadsrechten’
Foto: Harry Woertink
Zie ook het album “2023 – 775 jaar stadsrechten

De bijeenkomst werd goed bezocht. Vertegenwoordigers van Ommer organisaties en andere belangstellenden mochten ideeën aandragen om de viering in 2023 tot een succes te maken. En dan gaat het niet alleen om 775 jaar stad, maar ook 100 jaar Ommen, omdat in 1923 de gemeenten Ambt-Ommen en Stad-Ommen tot één gemeente Ommen werden gevoegd. Verder is het in 2023 110 jaar geleden dat voor het eerst scouts kampeerden op de terreinen van landgoed Eerde en bovendien viert het Scouting Buitencentrum Gilwell Ada’s Hoeve aan de Zwolseweg volgend jaar het 100-jarig bestaan.

Ideeën verder uitwerken
Tientallen ideeën, suggesties en aandachtspunten kwamen op tafel. Ze worden de komende maanden verder uitgewerkt. Ook wordt bekeken of de festiviteiten over een heel jaar worden uitgesmeerd of samengevat worden in een feestweek. Door de aanwezigen werd als belangrijke voorwaarde aangegeven om voldoende financieel middelen vrij te maken voor de viering. En ook dat de totale Ommer bevolking betrokken wordt bij de viering.

1248 – 2023
De ondertekening van de akte stadsrechten door de Utrechtse Bisschop Otto III was op 25 augustus 1248. Om 25 augustus 2023 aan te houden als de dag van de viering zelf zou door de zomervakantie moeilijk kunnen uitpakken, zo werd door enkele aanwezigen gesteld. Daarom deed burgemeester Vroomen de suggestie het feest later te vieren. “De datum van ondertekening mag bekend zijn, maar voordat ze dat in Ommen wisten ging ook een bepaalde periode overheen. Misschien dat we daar rekening mee kunnen houden”, aldus Vroomen. Voor de viering “Ommen 775 jaar stadsrechten” wordt binnenkort een speciale stichting in het leven geroepen.

Bron: Harry Woertink – 29 juni 2022

Straatnaam voor wethouder Gerrit Jan Seinen als blijvende herinnering

“Wethouder Gerrit Jan Seinen verdient een straat in Ommen”. Dat vinden een groot aantal mensen die Seinen hebben gekend of familieleden zijn van de Ommer stadsboer die zich opwerkte tot wethouder.

 1968. Burgemeester C.P. van Reeuwijk reikt een Koninklijke onderscheiding uit aan Gerrit Jan Seinen.
Zie ook het album “10. Gerrit Jan Seinen”, de verzamelplek voor alles over Gerrit Jan Seinen.

Daarom hebben zij bij het college van burgemeester en wethouders een verzoek ingediend om Seinen blijvend te eren met een straat of plein.

Rechtgeaarde Ommer
Gerrit Jan Seinen (1902-1989) was wethouder van 1945 tot 1974. Volgens de briefschrijvers was Seinen een rechtgeaarde Ommer die wist wat hij wilde. Hij kwam op voor Ommen in stad en land en kwam op voor de Ommenaar, met name voor degenen die het om welke reden dan ook moeilijk hadden. Seinen was vanaf 1939 raadslid. Na de oorlog was Seinen als wethouder verantwoordelijk voor de maatschappelijke zorg en ondersteuning, de drinkwatervoorziening, het marktwezen en het bosbedrijf. In zijn hoedanigheid als wethouder was hij betrokken bij de totstandkoming van de ijsbaan in Het Laar (1952), het openluchtzwembad Olde Vechte (1955), de Centrale Werkplaats (1955), Muziekschool Ommen (1959), de Oranjevereniging (1959) en de huisvesting voor ouderen Oldenhaghen (1959).

Seinen stond bekend als iemand die hard was voor wie niet wilde, maar mild voor wie niet kon. Zijn rechtlijnigheid vond zijn oorsprong in zijn gevoel voor rechtvaardigheid dat hij als kind, opgegroeid in een gereformeerd milieu, had meegekregen. Veel Ommenaren heeft hij in moeilijke situaties als wethouder van maatschappelijke zorg vooruit geholpen.

In ere houden
Zij die het verzoek aan de gemeente hebben gericht eindigen hun epistel met: “Wij zijn van mening dat wethouder G.J. Seinen in Ommen in ere moet worden gehouden door een aansprekende straat naar hem te vernoemen. Wij vragen u als college van Burgemeester en Wethouders zijn naam te eren bij een eerstvolgende gelegenheid van het geven van namen aan straten, pleinen of gebouwen in Ommen”. Als mogelijkheden voor het herinneren van Gerrit Jan Seinen als wethouder van de gemeente Ommen worden als mogelijkheden aangedragen de omgeving van het gemeentehuis, Haven Oost en de leegkomende school aan de Sandbergstraat.

Meer over het Gerrit Jan Seinen in de Canon van de Ommer: Canon van de Ommer: Gerrit Jan Seinen (10)

Bron: Harry Woertink – 28 juni 2022

Bonte stoet van historische fietsen op pad in de regio Ommen

OMMEN – Wie zaterdag in de omgeving van Ommen vertoefde moet haast gedacht hebben dat de tijd voor een lange tijd teruggezet moet zijn geweest.

 De deelnemers poseren voor Kasteel Eerde.
Foto: Harry Woertink
Zie ook het album “2022 – Historische rijwielrit

Een bonte stoet van historische fietsen was op pad met eveneens berijders in kleding uit lang vervlogen tijden. Maar de werkelijkheid: het ging om een historische rijwielrit georganiseerd door het Historisch Rijwielmuseum in Ommen met deelnemers uit verre omtrek: van Noord-Holland tot Brabant. De deelnemers op de oude fietsen zijn lid van de “Oude Fiets”, een landelijke historische rijwielvereniging met ongeveer 700 leden. Zij sleutelen individueel of in clubverband aan oude fietsen, spitten oude documentatie door en gaan regelmatig in clubverband erop uit, zoals zaterdag in Ommen.

Voor de 32 deelnemers in Ommen hadden Johan Overweg en Tom Bouwhuis van het Historisch Rijwielmuseum Ommen een 30 kilometer lange fietsroute uitgezet door de omgeving. Na de buurtschap Besthmen werd Landgoed Eerde aangedaan met een stop bij kasteel Eerde. Hier werd een lunchpakketje genuttigd en foto’s gemaakt met als achtergrond het uit 1715 daterend kasteel. De deelnemers genoten van de prachtige omgeving en de ideale weersomstandigheden.

Na Eerde werd de tocht voortgezet richting Ommen met een stop bij Huize Het Laar op het gelijknamige landgoed. Ook hier konden de benen even gestrekt worden om vervolgens een bezoek te brengen aan molen De Lelie, waar niet alleen de molen bezichtig kon worden maar ook de in aanbouw zijnde Vechtzomp. De rijwielrit eindigde in het Rijwielmuseum in de Brugstraat in Ommen waar het ook was begonnen. Voor de organisatie waren er volop complimenten voor de mooie rijwielrit.

Bron: Harry Woertink – 25 juni 2022

“Kunst onder de wieken” in de Konijnenbeltsmolen – officiële opening op 1 juli

Onder de naam “Kunst onder de Wieken” exposeert de stichting Vechtdalkunsten de komende maanden in de Konijenbeltsmolen aan de Zwolseweg 5 in Ommen.

 Eén van de schilderijen van exposant Tonnie Spruijt, te zien ‘onder de wieken’.
Afbeelding: Tonnie Spruijt

Op vrijdag 1 juli om 13.00 uur wordt de expositie feestelijk geopend door Hans Vroomen, burgemeester van Ommen met medewerking van molenaar Bastiaan Woertink.

Kunst-exposities
Eerder was de molen in gebruik bij een werkgroep die de afgelopen 20 jaar gedurende de zomermaanden kunst-exposities organiseerde. Zij zijn ermee gestopt en nu heeft Vechtdalkunsten het stokje overgenomen. Stichting Vechtdalkunsten is in november 2014 opgericht en heeft als doel het promoten, stimuleren en vernieuwen van kunstuitingen en kunstevenementen in het Vechtdal. Het motto is de kunst van verbinden. Zo is de stichting onder andere actief met “Kijk op Kunst, “Ommer Kunst Weekeind” en de “Montmartre”. Lees verder “Kunst onder de wieken” in de Konijnenbeltsmolen – officiële opening op 1 juli

4 mei herdenking in Ommen op film

De 4 mei herdenking zoals die in Ommen dit jaar werd gehouden is op film vastgelegd.

 Aan de film werken mee: Corine Aalvanger (visual artist), Marith Mellema (scholiere van het Vechtdal College) en Harry Woertink (historie).
Link naar het album “Dodenherdenking 2022” met o.a. de video.

Dit op initiatief van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) en het Nationaal 4 mei comité. De film is gemaakt door de Amsterdamse Filmstichting. Hierbij waren rollen weggelegd voor plaatsgenoten Corine Aalvanger (visual artist), Marith Mellema (scholiere van het Vechtdal College) en Harry Woertink (historie).

Immaterieel erfgoed
De organisatie van de jaarlijkse 4 mei herdenking in Ommen is een aangelegenheid van het plaatselijke 4 mei comité. Het Nationaal Comité heeft het KIEN voorgedragen de herdenking in Ommen op film op te nemen. Het Kenniscentrum helpt beoefenaars van immaterieel erfgoed met het borgen (ontwikkeling, promoten, doorgeven) van hun immaterieel erfgoed, onder andere door de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Daarnaast werkt het Kenniscentrum aan kennisontwikkeling ten behoeve van de praktijk van borging van immaterieel erfgoed. Daaronder vallen ook de jaarlijkse activiteiten op 4 en 5 mei.

De in Ommen gemaakte film betreft een reportage van 10 minuten. Zie voor de 4 mei herdenking 2022 ook: Dodenherdenking Ommen: “Veiligheid, vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend

Bron: Harry Woertink – 24 juni 2022

Onderzoek wijst uit: Molen Den Oordt in 1824 nieuw gebouwd – zaagwerk uit oudere molen

Een onlangs gehouden dendrochronologisch onderzoek heeft uitgewezen dat het zaagwerk van molen Den Oordt in Ommen ouder is dan de romp zelf.

 Een oude foto van molen Den Oordt rond 1900.
Foto: OudOmmen
Zie ook het album “Molen Den Oordt | Streekmuseum

De zaagonderdelen moeten daarom afkomstig zijn van een andere molen. Uit een eerder jaarringenonderzoek bleek dat de huidige molen in 1824 nieuw is gebouwd, maar over de datering van het binnenwerk was twijfel. Dat werd mede ingegeven door de ongewone constructie van het zaagwerk (het gaande werk). Alles leek erop dat in de molenromp het gaande werk pas gemaakt was met ouder materiaal. Ook de doorleefdheid en kleuren op de onderdelen van het zaagwerk deed vermoeden dat destijds gebruik gemaakt is van onderdelen uit een andere molen.

Andere, oudere molen
Tom Temmink, molenconsulent bij het Oversticht liet daarom een tweede onderzoek verrichten. Daaruit kan de conclusie getrokken worden dat het zaagwerk ouder is en inderdaad afkomstig is van een andere, oudere molen. Echter, het tweede onderzoek wees ook uit dat de datering van verschillende genomen monsters ver uit elkaar liggen, zodat de gebruikte zaagonderdelen van de andere molen ook al eerder in een andere, oudere molen dienst moet hebben gedaan. Dat maakt het vrijwel onmogelijk om de gesloopte molen aan te wijzen die de onderdelen voor Den Oordt heeft geleverd. Molens werden vroeger regelmatig verplaatst en opnieuw opgebouwde of herbouwd na een schade of brand. De kans dat oude molens allerlei onderdelen bevatten van voorgangers is dan ook groot.

Zeskante molen de enige in Overijssel
De gemeente Ommen is eigenaar van molen en de Stichting Ommer Molens is beheerder van de molen. Molen Den Oordt is één van de acht nog bestaande zeskante molens van Nederland en de enige in de provincie Overijssel. De molen is van cultuurhistorische waarde als één van de twintig rijksmonumenten in de stad Ommen. De molen is vanwege de historische en beeldbepalende locatie aan de zuidrand van Ommen van belang voor het aanzien van Ommen. Lees verder Onderzoek wijst uit: Molen Den Oordt in 1824 nieuw gebouwd – zaagwerk uit oudere molen

Veel feestelijkheden rond “Ommen 750 jaar”

In 2023 is het 775 jaar geleden dat de gemeente Ommen stadsrechten kreeg. Deze mijlpaal wil de gemeente niet ongemerkt voorbij laten gaan.

 Ter gelegenheid van de viering “Ommen 750 jaar” in 1998 bracht de toenmalige Koningin Beatrix een bezoek aan Ommen. Links de toenmalige burgemeester Bernard Kobes.
Foto: OudOmmen

Op woensdagavond 29 juni gaan daarom verenigingen en organisaties uit Ommen in het gemeentehuis vanaf 19.30 uur met elkaar brainstormen hoe dit feest georganiseerd gaat worden. De viering van 750 jaar stadsrechten werd in 1998 ook groots gevierd. Enkele krantenartikelen van toen over de viering:

Jubileumcommissie
Voor de “Viering van Ommen 750 jaar stadsrechten” en “75 jaar samenvoeging Stad- en Ambt Ommen” in Ommen is Oud-Ommenaar Ab van den Berg aangezocht als voorzitter van de jubileumcommissie, aldus de weekkrant “Nieuws uit Ommen” van 5 februari 1997. “Deze commissie gaat volgend jaar het feest rondom het 750-jarig bestaan van Ommen organiseren. De in Dalfsen wonende Van den Berg was eerder actief als raadslid in Ommen en voorzitter van de stichting Ommer Bissingh Evenementen”, zo meldde de weekkrant.

Op 25 augustus 1248 verleende de bisschop Otto III van Utrecht stadsrechten aan Ommen en werd daarmee verheven van dorp tot stad. In 1998 is het ook 75 jaar geleden dat de gemeente Stad-Ommen en Ambt-Ommen werden samengevoegd. Ook is het dan 75 jaar geleden dat de Padvinderij naar Ommen kwam en zich op Ada’s Hoeve vestigde, het begin van het Ommer toerisme. Ter gelegenheid van dit alles staat Ommen van april tot oktober 1998 bol van feestelijke activiteiten. Voor de organisatie heeft de gemeente Ommen 50.000 gulden beschikbaar gesteld. De tweejaarlijkse Ondernemersbeurs is ook naar 1998 verschoven. Gedacht wordt om de festiviteiten te laten plaatsvinden in een aan de Vechtoevers ter hoogte van de Zeesserweg op te zetten feesttent”, tot zover het Nieuws uit Ommen. Lees verder Veel feestelijkheden rond “Ommen 750 jaar”

Ommen viert op waardige wijze zijn 700-jarig bestaan

In 2023 is het 775 jaar geleden dat de gemeente Ommen stadsrechten kreeg. Deze mijlpaal wil de gemeente niet ongemerkt voorbij laten gaan.

 De Arriërpoort op de hoek Bouwstraat-Gasthuisstraat.
Foto: OudOmmen
Zie ook het album “1948 – 700 jaar stadsrechten

Op woensdagavond 29 juni gaan daarom verenigingen en organisaties uit Ommen in het gemeentehuis vanaf 19.30 uur met elkaar brainstormen hoe dit feest georganiseerd gaat worden. De viering van 750 jaar stadsrechten werd in 1998 ook groots aangepakt.

Bij het 700-jarig bestaan in 1948 was dat niet anders. Heel Ommen liep toen uit voor een driedaags feest. “De stad is zo goed als klaar” kopten de kranten in 1948 bij aanvang van de viering. “Woensdag 4 augustus 1948 begint Ommen met de viering van haar 700ste verjaardag. Wekenlang is de bevolking druk in de weer geweest. Huizen werden geschilderd, straten geplaveid, poorten gebouwd, slingers gehangen, straten, huizen en openbare gebouwen geïllumineerd, feestterreinen klaar gemaakt, feesttenten opgesteld en versierd. Nu is de stad zo goed als klaar. De laatste hand wordt overal gelegd”, laten de kranten weten.

Ommen maakt zich op om het officiële feest op 4,5, 6 en 7 augustus waardig te vieren” vervolgen de plaatselijke kranten. “Ook thans klinken er al vreugdetonen, doch die zijn van ’t muziek-concours met Kermesse d’ été, die het eigenlijke feest inluiden. Woensdag gaan de vlaggen uit en zal de herdenking van het ontvangen der Stadsrechten 700 jaren geleden uit de handen van bisschop Otto III ’n aanvang nemen”, aldus de kranten.

Woensdag
Er wordt begonnen met een kinderfeest en om half elf zullen alle Oud Ommenaren, die hun vakantie dit jaar in de Oude Veste doorbrengen officieel door het gemeentebestuur worden ontvangen, de namiddag heeft er ’n officiële raadsvergadering plaats en ’s avonds wordt op het feestterrein een groot avond zangfeest gehouden. Op de markt draait dan de première van de Ommer feestrevue. Lees verder Ommen viert op waardige wijze zijn 700-jarig bestaan

In memoriam Jan Lucas (1935 – 2022)

Op maandag 30 mei 2022 is op 87-jarige leeftijd Jan Lucas overleden.

 Jan Lucas met op de achtergrond een deel van zijn boekenverzameling.
Zie ook het album “Jan Lucas

Hij was al een tijd ongeneeslijk ziek, maar in de afgelopen dagen is Lucas ineens snel achteruitgegaan. Zijn overlijdenskaart maakt melding dat hij in het bijzijn van zijn kinderen en omringd door zijn passie – de boeken – rustig is ingeslapen.

Voorzitter stichting OudOmmen.nl
Geschiedenis, boeken en verzamelen, waren de grootste passie van Jan Lucas. Hij was heel betrokken bij de website en stichting OudOmmen.nl. Vanaf de oprichting tot begin dit jaar was hij voorzitter van het stichtingsbestuur. Geschiedenis waren belangrijke raakvlakken in het leven van Jan Lucas. Hij was een groot verzamelaar van postzegels maar vooral ook van unieke documenten die met de geschiedenis van met name Ommen te maken hadden. Het webarchief OudOmmen.nl heeft dankbaar gebruik kunnen maken van zijn omvangrijke archief. In zijn werkzame leven was Lucas ambtenaar bij de gemeente Ommen op de afdeling sociale zaken. Zijn hart stond open voor sociaal zwakkeren, die hij graag op weg hielp.

Erevoorzitter Streekmuseum
Op jonge leeftijd werd hij voorzitter van het Streekmuseum. Aan het eind van zijn bestuursperiode werd hij voor zijn verdiensten voor het museum benoemd tot erevoorzitter. Ook kreeg hij tijdens zijn leven de koninklijke onderscheiding “Ridder in de Oranje Nassau” uitgereikt. Grote hobby was het verzamelen en verkopen van tweedehands boeken. Zijn woning en schuur waren een en al boekenverzamelingen. Vaak de betere literatuur. Hij was organisator van de eerste boekenmarkt in Ommen. In de geschiedenis van de post was hij ook een kenner en schreef er over in het historisch tijdschrift De Darde Klokke, waar hij ook nog een periode deel heeft uitgemaakt van de redactie.
Bron: Harry Woertink – 1 juni 2022

Ommerschans in het teken van “Waerachtigh Festeijn van de Muytinatie”

In de Ommerschans wordt zaterdag 18 juni de historische strijd van 1672 door Bommen Berend nagespeeld.

 Waerachtigh Festeijn van de Muytinatie Ommerschans
Afb.: Harry Woertink

Onder de naam “Waerachtigh Festeijn van de Muytinatie” staat de hele dag in het teken van de muiterij op de verdedigingsschans en ook het verlaten van de schans van de soldaten, zodat de bisschop van Munster de schans toen zonder slag of stoot kon innemen.

Compagnie te voet
Van 10.00 uur tot 17.00 uur zal re-enactmentgroep ‘Compagnie te Voet‘ op de schans aanwezig zijn en de oorlog van toen zo goed mogelijk uitbeelden. Verder is er een 17-eeuwse markt met muziek en entertainment. De muziek op de schans wordt verzorgt door “De Soete Inval”. Zij maken middeleeuwse muziek op festivals, markten, feesten en andere evenementen. Zowel in Nederland als in het buitenland. Hun repertoire bestaat uit authentieke middeleeuwse speelman muziek. De liedjes worden gespeeld op instrumenten die in de middeleeuwen veelvuldig bespeeld werden door het gewone volk, zoals de doedelzak en draailier, pommer en trom. Verder verzorgt de toneelgroep “de Firma” uit Ommen theater met een link naar het verre verleden van de Ommerschans. Er is op dit festival voldoende eten en drinken. Ook zal een mobiele Escaperoom de Ommerschans aandoen.

Lezing Luc Panhuyzen
In 1672 trekken de troepen van Bommen Berend door het oosten en noorden van het land. In verschillende plaatsen slaat de bisschop Bernhard von Galen keihard toe. De soldaten op de Ommerschans zijn echter gevlucht. Historicus Luc Panhuysen en schrijver van diverse boeken over het Rampjaar weet er alles over te vertellen. Hij verzorgt ’s avonds een lezing over het Rampjaar 1672 bij de Veldzichthoeve. Aanvang 19.00 uur; de inloop is vanaf 18:30 uur. Gratis entree.
Bron: Harry Woertink – 31 mei 2022