Categorie archief: Harry Woertink

OBS De Dennenkamp 1977 – 2022

Na 45 jaar is het schoolgebouw van de OBS De Dennenkamp met de grond gelijkgemaakt. De slopershamer heeft definitief afgerekend met de in 1977 geopende openbare basisschool.

 1977. De sleutel voor de officiële opening van De Dennenkampschool op 16 december 1977 wordt door een van de leerlingen aangereikt.
Foto: Harry Woertink
Zie ook het album “OBS De Dennenkamp 1977 – 2022

Als school is De Dennenkamp echter overeind gebleven, want sinds begin dit jaar gaan de leerlingen van de school naar het nieuwe Kindplein West. Dit nieuwe onderkomen – op de plek waar eerder CVB Het Koloriet en OBS De Dennenkamp gevestigd waren – is voortaan ook het onderkomen voor leerlingen van de basisscholen GBS Guido de Brès, CBS Het Koloriet en kinderopvang De Kleine Kunst. De ondergrond waar De Dennenkamp heeft gestaan dient nu als schoolplein.

1977 – 2022
Wanneer in de zeventigerjaren van de vorige eeuw de eerste contouren van de woonwijk De Dante zichtbaar worden roert de plaatselijke afdeling van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) zich om in de wijk een openbare kleuter- en lagere school van de grond te krijgen. Na veel overleg met de gemeente besluit de gemeenteraad uiteindelijk tot de bouw van de school. De school gaat van start op het adres Patrijsstraat 6. Er is dan nog geen sprake van de wijk Dante-Zuid. De ligging is wel wat ver van de straat, want de school kan alleen maar via het voetpad, later fietspad vanaf de Patrijsstraat bereikt worden. De officiële opening van de school vond plaats op 16 december 1977. Dan ook wordt de naam van de school onthuld: De Dennenkamp, bedacht door Jan- en Henk Willems. De omgeving van de school is ooit met heide en vliegdennen begroeid geweest. Met de naam De Dennenkamp geeft de school de geschiedenis van het gebied dan ook heel goed weer.

Meester Jan Brouwer
De school gaat van start met 24 schoolkinderen voor het lager onderwijs, verdeeld over de klassen 1 en 2 met juffrouw Marrie van der Waals en klassen 3 en 4 met meester Jan Brouwer. Brouwer wordt ook hoofd van de school. De vijfde en zesde klas ontbreken en komen pas later aan bod. Twaalf kleuters komen onder hoede van hoofdleidster Maaike van Lent. In 1979 verlaten de eerste zesde klassers de school: Gerwin Meyer, Marco Puma, Simone de Ridder, Haico Roddenhof, Sandra Runherd en Jan Willems. Het aantal kleuters en leerlingen neemt gestaag toe naarmate de wijk groter wordt. Op 6 juni 1994 wordt de 200ste leerling ingeschreven: Vera Verkaik, net gearriveerd uit Hilversum is de gelukkige. Het adres van de school verandert in Tureluur 14. Lees verder OBS De Dennenkamp 1977 – 2022

Oud legermateriaal doet Ommen aan

OMMEN – Veel militair vertoon kwam er vandaag aan te pas bij de slotmanifestatie “Ommen meer dan 75 jaar vrijheid”.

 Pontonbrug over de Vecht.
Foto: Harry Woertink
Zie ook het album “2022 – ‘Ommen meer dan 75 jaar vrijheid’

Een re-enactment groep van ongeveer 170 personen bivakkeerden het hele weekend aan de Vecht in Ommen. Alsof de bevrijders van de Tweede Wereldoorlog voor even weer in Ommen waren teruggekeerd.

Ongeveer 50 legervoertuigen met onder andere MB Jeep – Bedford QLD – DodgeWC 52 – Sexton – GMC CCKW en een Bren Carrier zochten Ommen op. Ook een kampement aan de oevers van de Vecht en een pontonbrug over de Vecht ontbraken niet. Een lange colonne van militaire voertuigen maakte een rondrit door de wijde omgeving van Ommen en verbleven na de rit in centrum van Ommen. Het publiek genoot van het vele machtsvertoon.

Armyshow
In het centrum werd een “Armyshow” opgevoerd onder de naam Sergant Wilson’s Armyshow. Vechtdal Veteranen uit het Vechtdal waren deze dag te gast op het gemeentehuis waar burgemeester Hans Vroomen hen ontving. De dag wordt afgesloten met een buitenconcert van de Fanfare Bereden Wapens.

Bron: Harry Woertink – 2 juli 2022

Buurtschap Beerze geeft geheimen prijs

Regelmatig worden de kolommen van de krant gevuld met geschiedschrijving over Ommen of zijn buurtschappen.

 Eind jaren 40. Het theehuis van camping “De Roos”, de oudste camping van Nederland.
Afb.: OudOmmen
Zie ook het album “Beerze

De buurtschap Beerze, bekend om zijn prachtige Saksische boerderijen, bossen en zandverstuivingen, was 40 jaar geleden onderwerp in de krant. In het Nederlands dagblad van 17 juni 1982 lezen we het volgende over Beerze. De oude Saksische boerderijen met hun grote rieten mutsen reiken bijna tot aan de bodem en schijnen iets te verbergen voor de passant. Een als museum of oudheidkamer ingerichte hoeve zul je er niet aantreffen. Voordat je er erg in hebt, ben je er al doorheen gefietst.

Monumentenbeleid
Een bejaarde boer-in-ruste loopt langzaam naar de voor zijn boerderij staande PTT-brievenbus om deze te ontdoen van de post. Ik krijg de kans een praatje met deze oude baas, naar ik later verneem boer Schuurman, te maken. Een paar vragende ogen kijken mij van achter een brilletje model anno 1960 aan. Hoe oud zijn boerderij is? Hij krapt wat onder zijn naar achteren geschoven pet. Na enige bedenktijd schat hij het stichtingsjaar van de hoeve op circa 1600. Maar het gebouw is omstreeks 1850 grondig aan de buitenkant verbouwd. Ja, de boerderij staat onder monumentenzorg. Het is hier mooi wonen. “Maar”, zo doet hij er direct op volgen, “de jeugd trekt weg”. Het dorp vergrijst, omdat er geen huizen in de buurt van de oude “erven” gebouwd mogen worden. Boer Schuurman noemt het de lasten van het monumentenbeleid; het Beerzer schooltje telt als gevolg van het wegtrekken der jeugd amper negen leerlingen met een onderwijzer. Niet dat het leerlingenaantal vroeger altijd hoog is geweest. Het Beerzer schooltje, dat eertijds op de Brink zijn functie vervulde, telde in 1808 z’n twintig leerlingen. In 1855 telde de school al dertig leerlingen. Beerze heeft volgens historicus Van der Aa dan in totaal 150 inwoners, verdeeld over 21 behuizingen. Trekt men die lijn door naar deze tijd, dan zou het schooltje nu op z’n minst een veertigtal kinderen moeten herbergen. Lang niet alle boerderijen vervullen nu nog een agrarische functie, zo blijkt uit het korte gesprek met deze boer-in-ruste die langs de Beerzerweg (de hoofdweg) woont. “Ik heb met m’n vier koetjes altijd goed kunnen boeren”, vertelt hij, al beseft hij wel dat hij door deze bedrijfsomvang werd gerekend tot de categorie van “keuterboeren”. De meeste boeren konden de hoger wordende investeringen niet meer aan en lieten het moderniseren aan anderen over (melktank, ligboxenstal). Boer Schuurman wijst naar een boerderij een paar honderd meter verderop, waar een agrariër z’n tachtig koeien houdt. Het bouwen van een ligboxenstal is dus nog wel mogelijk in Beerze, waar nu al negen boerderijen onder monumentenzorg staan. Lees verder Buurtschap Beerze geeft geheimen prijs

Eerste stap gezet voor viering Ommen 775 jaar stadsrechten

OMMEN – De viering in 2023 van Ommen 775 jaar stadsrechten belooft een mooi feest te worden. Met die vrolijke boodschap sloot burgemeester Hans Vroomen woensdagavond de brainstormavond over de viering van Ommen 775 jaar stadsrechten.

 Een impressie van de brainstorm avond ‘Ommen 775 jaar stadsrechten’
Foto: Harry Woertink
Zie ook het album “2023 – 775 jaar stadsrechten

De bijeenkomst werd goed bezocht. Vertegenwoordigers van Ommer organisaties en andere belangstellenden mochten ideeën aandragen om de viering in 2023 tot een succes te maken. En dan gaat het niet alleen om 775 jaar stad, maar ook 100 jaar Ommen, omdat in 1923 de gemeenten Ambt-Ommen en Stad-Ommen tot één gemeente Ommen werden gevoegd. Verder is het in 2023 110 jaar geleden dat voor het eerst scouts kampeerden op de terreinen van landgoed Eerde en bovendien viert het Scouting Buitencentrum Gilwell Ada’s Hoeve aan de Zwolseweg volgend jaar het 100-jarig bestaan.

Ideeën verder uitwerken
Tientallen ideeën, suggesties en aandachtspunten kwamen op tafel. Ze worden de komende maanden verder uitgewerkt. Ook wordt bekeken of de festiviteiten over een heel jaar worden uitgesmeerd of samengevat worden in een feestweek. Door de aanwezigen werd als belangrijke voorwaarde aangegeven om voldoende financieel middelen vrij te maken voor de viering. En ook dat de totale Ommer bevolking betrokken wordt bij de viering.

1248 – 2023
De ondertekening van de akte stadsrechten door de Utrechtse Bisschop Otto III was op 25 augustus 1248. Om 25 augustus 2023 aan te houden als de dag van de viering zelf zou door de zomervakantie moeilijk kunnen uitpakken, zo werd door enkele aanwezigen gesteld. Daarom deed burgemeester Vroomen de suggestie het feest later te vieren. “De datum van ondertekening mag bekend zijn, maar voordat ze dat in Ommen wisten ging ook een bepaalde periode overheen. Misschien dat we daar rekening mee kunnen houden”, aldus Vroomen. Voor de viering “Ommen 775 jaar stadsrechten” wordt binnenkort een speciale stichting in het leven geroepen.

Bron: Harry Woertink – 29 juni 2022

Straatnaam voor wethouder Gerrit Jan Seinen als blijvende herinnering

“Wethouder Gerrit Jan Seinen verdient een straat in Ommen”. Dat vinden een groot aantal mensen die Seinen hebben gekend of familieleden zijn van de Ommer stadsboer die zich opwerkte tot wethouder.

 1968. Burgemeester C.P. van Reeuwijk reikt een Koninklijke onderscheiding uit aan Gerrit Jan Seinen.
Zie ook het album “10. Gerrit Jan Seinen”, de verzamelplek voor alles over Gerrit Jan Seinen.

Daarom hebben zij bij het college van burgemeester en wethouders een verzoek ingediend om Seinen blijvend te eren met een straat of plein.

Rechtgeaarde Ommer
Gerrit Jan Seinen (1902-1989) was wethouder van 1945 tot 1974. Volgens de briefschrijvers was Seinen een rechtgeaarde Ommer die wist wat hij wilde. Hij kwam op voor Ommen in stad en land en kwam op voor de Ommenaar, met name voor degenen die het om welke reden dan ook moeilijk hadden. Seinen was vanaf 1939 raadslid. Na de oorlog was Seinen als wethouder verantwoordelijk voor de maatschappelijke zorg en ondersteuning, de drinkwatervoorziening, het marktwezen en het bosbedrijf. In zijn hoedanigheid als wethouder was hij betrokken bij de totstandkoming van de ijsbaan in Het Laar (1952), het openluchtzwembad Olde Vechte (1955), de Centrale Werkplaats (1955), Muziekschool Ommen (1959), de Oranjevereniging (1959) en de huisvesting voor ouderen Oldenhaghen (1959).

Seinen stond bekend als iemand die hard was voor wie niet wilde, maar mild voor wie niet kon. Zijn rechtlijnigheid vond zijn oorsprong in zijn gevoel voor rechtvaardigheid dat hij als kind, opgegroeid in een gereformeerd milieu, had meegekregen. Veel Ommenaren heeft hij in moeilijke situaties als wethouder van maatschappelijke zorg vooruit geholpen.

In ere houden
Zij die het verzoek aan de gemeente hebben gericht eindigen hun epistel met: “Wij zijn van mening dat wethouder G.J. Seinen in Ommen in ere moet worden gehouden door een aansprekende straat naar hem te vernoemen. Wij vragen u als college van Burgemeester en Wethouders zijn naam te eren bij een eerstvolgende gelegenheid van het geven van namen aan straten, pleinen of gebouwen in Ommen”. Als mogelijkheden voor het herinneren van Gerrit Jan Seinen als wethouder van de gemeente Ommen worden als mogelijkheden aangedragen de omgeving van het gemeentehuis, Haven Oost en de leegkomende school aan de Sandbergstraat.

Meer over het Gerrit Jan Seinen in de Canon van de Ommer: Canon van de Ommer: Gerrit Jan Seinen (10)

Bron: Harry Woertink – 28 juni 2022

Bonte stoet van historische fietsen op pad in de regio Ommen

OMMEN – Wie zaterdag in de omgeving van Ommen vertoefde moet haast gedacht hebben dat de tijd voor een lange tijd teruggezet moet zijn geweest.

 De deelnemers poseren voor Kasteel Eerde.
Foto: Harry Woertink
Zie ook het album “2022 – Historische rijwielrit

Een bonte stoet van historische fietsen was op pad met eveneens berijders in kleding uit lang vervlogen tijden. Maar de werkelijkheid: het ging om een historische rijwielrit georganiseerd door het Historisch Rijwielmuseum in Ommen met deelnemers uit verre omtrek: van Noord-Holland tot Brabant. De deelnemers op de oude fietsen zijn lid van de “Oude Fiets”, een landelijke historische rijwielvereniging met ongeveer 700 leden. Zij sleutelen individueel of in clubverband aan oude fietsen, spitten oude documentatie door en gaan regelmatig in clubverband erop uit, zoals zaterdag in Ommen.

Voor de 32 deelnemers in Ommen hadden Johan Overweg en Tom Bouwhuis van het Historisch Rijwielmuseum Ommen een 30 kilometer lange fietsroute uitgezet door de omgeving. Na de buurtschap Besthmen werd Landgoed Eerde aangedaan met een stop bij kasteel Eerde. Hier werd een lunchpakketje genuttigd en foto’s gemaakt met als achtergrond het uit 1715 daterend kasteel. De deelnemers genoten van de prachtige omgeving en de ideale weersomstandigheden.

Na Eerde werd de tocht voortgezet richting Ommen met een stop bij Huize Het Laar op het gelijknamige landgoed. Ook hier konden de benen even gestrekt worden om vervolgens een bezoek te brengen aan molen De Lelie, waar niet alleen de molen bezichtig kon worden maar ook de in aanbouw zijnde Vechtzomp. De rijwielrit eindigde in het Rijwielmuseum in de Brugstraat in Ommen waar het ook was begonnen. Voor de organisatie waren er volop complimenten voor de mooie rijwielrit.

Bron: Harry Woertink – 25 juni 2022

“Kunst onder de wieken” in de Konijnenbeltsmolen – officiële opening op 1 juli

Onder de naam “Kunst onder de Wieken” exposeert de stichting Vechtdalkunsten de komende maanden in de Konijenbeltsmolen aan de Zwolseweg 5 in Ommen.

 Eén van de schilderijen van exposant Tonnie Spruijt, te zien ‘onder de wieken’.
Afbeelding: Tonnie Spruijt

Op vrijdag 1 juli om 13.00 uur wordt de expositie feestelijk geopend door Hans Vroomen, burgemeester van Ommen met medewerking van molenaar Bastiaan Woertink.

Kunst-exposities
Eerder was de molen in gebruik bij een werkgroep die de afgelopen 20 jaar gedurende de zomermaanden kunst-exposities organiseerde. Zij zijn ermee gestopt en nu heeft Vechtdalkunsten het stokje overgenomen. Stichting Vechtdalkunsten is in november 2014 opgericht en heeft als doel het promoten, stimuleren en vernieuwen van kunstuitingen en kunstevenementen in het Vechtdal. Het motto is de kunst van verbinden. Zo is de stichting onder andere actief met “Kijk op Kunst, “Ommer Kunst Weekeind” en de “Montmartre”. Lees verder “Kunst onder de wieken” in de Konijnenbeltsmolen – officiële opening op 1 juli

4 mei herdenking in Ommen op film

De 4 mei herdenking zoals die in Ommen dit jaar werd gehouden is op film vastgelegd.

 Aan de film werken mee: Corine Aalvanger (visual artist), Marith Mellema (scholiere van het Vechtdal College) en Harry Woertink (historie).
Link naar het album “Dodenherdenking 2022” met o.a. de video.

Dit op initiatief van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) en het Nationaal 4 mei comité. De film is gemaakt door de Amsterdamse Filmstichting. Hierbij waren rollen weggelegd voor plaatsgenoten Corine Aalvanger (visual artist), Marith Mellema (scholiere van het Vechtdal College) en Harry Woertink (historie).

Immaterieel erfgoed
De organisatie van de jaarlijkse 4 mei herdenking in Ommen is een aangelegenheid van het plaatselijke 4 mei comité. Het Nationaal Comité heeft het KIEN voorgedragen de herdenking in Ommen op film op te nemen. Het Kenniscentrum helpt beoefenaars van immaterieel erfgoed met het borgen (ontwikkeling, promoten, doorgeven) van hun immaterieel erfgoed, onder andere door de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Daarnaast werkt het Kenniscentrum aan kennisontwikkeling ten behoeve van de praktijk van borging van immaterieel erfgoed. Daaronder vallen ook de jaarlijkse activiteiten op 4 en 5 mei.

De in Ommen gemaakte film betreft een reportage van 10 minuten. Zie voor de 4 mei herdenking 2022 ook: Dodenherdenking Ommen: “Veiligheid, vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend

Bron: Harry Woertink – 24 juni 2022

Onderzoek wijst uit: Molen Den Oordt in 1824 nieuw gebouwd – zaagwerk uit oudere molen

Een onlangs gehouden dendrochronologisch onderzoek heeft uitgewezen dat het zaagwerk van molen Den Oordt in Ommen ouder is dan de romp zelf.

 Een oude foto van molen Den Oordt rond 1900.
Foto: OudOmmen
Zie ook het album “Molen Den Oordt | Streekmuseum

De zaagonderdelen moeten daarom afkomstig zijn van een andere molen. Uit een eerder jaarringenonderzoek bleek dat de huidige molen in 1824 nieuw is gebouwd, maar over de datering van het binnenwerk was twijfel. Dat werd mede ingegeven door de ongewone constructie van het zaagwerk (het gaande werk). Alles leek erop dat in de molenromp het gaande werk pas gemaakt was met ouder materiaal. Ook de doorleefdheid en kleuren op de onderdelen van het zaagwerk deed vermoeden dat destijds gebruik gemaakt is van onderdelen uit een andere molen.

Andere, oudere molen
Tom Temmink, molenconsulent bij het Oversticht liet daarom een tweede onderzoek verrichten. Daaruit kan de conclusie getrokken worden dat het zaagwerk ouder is en inderdaad afkomstig is van een andere, oudere molen. Echter, het tweede onderzoek wees ook uit dat de datering van verschillende genomen monsters ver uit elkaar liggen, zodat de gebruikte zaagonderdelen van de andere molen ook al eerder in een andere, oudere molen dienst moet hebben gedaan. Dat maakt het vrijwel onmogelijk om de gesloopte molen aan te wijzen die de onderdelen voor Den Oordt heeft geleverd. Molens werden vroeger regelmatig verplaatst en opnieuw opgebouwde of herbouwd na een schade of brand. De kans dat oude molens allerlei onderdelen bevatten van voorgangers is dan ook groot.

Zeskante molen de enige in Overijssel
De gemeente Ommen is eigenaar van molen en de Stichting Ommer Molens is beheerder van de molen. Molen Den Oordt is één van de acht nog bestaande zeskante molens van Nederland en de enige in de provincie Overijssel. De molen is van cultuurhistorische waarde als één van de twintig rijksmonumenten in de stad Ommen. De molen is vanwege de historische en beeldbepalende locatie aan de zuidrand van Ommen van belang voor het aanzien van Ommen. Lees verder Onderzoek wijst uit: Molen Den Oordt in 1824 nieuw gebouwd – zaagwerk uit oudere molen

Veel feestelijkheden rond “Ommen 750 jaar”

In 2023 is het 775 jaar geleden dat de gemeente Ommen stadsrechten kreeg. Deze mijlpaal wil de gemeente niet ongemerkt voorbij laten gaan.

 Ter gelegenheid van de viering “Ommen 750 jaar” in 1998 bracht de toenmalige Koningin Beatrix een bezoek aan Ommen. Links de toenmalige burgemeester Bernard Kobes.
Foto: OudOmmen

Op woensdagavond 29 juni gaan daarom verenigingen en organisaties uit Ommen in het gemeentehuis vanaf 19.30 uur met elkaar brainstormen hoe dit feest georganiseerd gaat worden. De viering van 750 jaar stadsrechten werd in 1998 ook groots gevierd. Enkele krantenartikelen van toen over de viering:

Jubileumcommissie
Voor de “Viering van Ommen 750 jaar stadsrechten” en “75 jaar samenvoeging Stad- en Ambt Ommen” in Ommen is Oud-Ommenaar Ab van den Berg aangezocht als voorzitter van de jubileumcommissie, aldus de weekkrant “Nieuws uit Ommen” van 5 februari 1997. “Deze commissie gaat volgend jaar het feest rondom het 750-jarig bestaan van Ommen organiseren. De in Dalfsen wonende Van den Berg was eerder actief als raadslid in Ommen en voorzitter van de stichting Ommer Bissingh Evenementen”, zo meldde de weekkrant.

Op 25 augustus 1248 verleende de bisschop Otto III van Utrecht stadsrechten aan Ommen en werd daarmee verheven van dorp tot stad. In 1998 is het ook 75 jaar geleden dat de gemeente Stad-Ommen en Ambt-Ommen werden samengevoegd. Ook is het dan 75 jaar geleden dat de Padvinderij naar Ommen kwam en zich op Ada’s Hoeve vestigde, het begin van het Ommer toerisme. Ter gelegenheid van dit alles staat Ommen van april tot oktober 1998 bol van feestelijke activiteiten. Voor de organisatie heeft de gemeente Ommen 50.000 gulden beschikbaar gesteld. De tweejaarlijkse Ondernemersbeurs is ook naar 1998 verschoven. Gedacht wordt om de festiviteiten te laten plaatsvinden in een aan de Vechtoevers ter hoogte van de Zeesserweg op te zetten feesttent”, tot zover het Nieuws uit Ommen. Lees verder Veel feestelijkheden rond “Ommen 750 jaar”