Ommen ingedroogd stadje en stroper Gloria (2)

Lezers van kranten werden vroeger regelmatig ‘getrakteerd’ op reisverslagen door de provincie.

Een handwijzer van den ANWB bij de Besthmenermolen zorgt voor een juiste keuze uit twee wegen die hier samenkomen.

Dit is deel 2 van een fietstocht dwars door Overijssel opgetekend in de zomer van 1899. De fietstocht gaat na Ommen verder in zuidelijker richting.

Den volgende ochtend besteeg ik weer mijn karretje en sloeg den weg naar het zuiden in, richting Lemele – Hellendoorn. Na een paar kilometer gereden te hebben, kwam ik aan een tolhek, waar een handwijzer van den ANWB me weer in de gelegenheid stelde om een juiste keuze te doen uit de twee wegen die hier samenkomen. Deze handwijzers die niet alleen den weg naar verschillende plaatsen aanwijzen, maar ook den afstand in kilometers aangeven, juister en onfeilbaarder dan de meest bereidwillige inboorling, zijn een ware uitkomst voor fietsers en wandelaars en de Bond verdient er voor een extra pluimpje. Wat ik hierbij aanbied.

Eerde

Hoewel van plan den weg Lemele – Hellendoorn te nemen, sloeg ik eerst die naar Den Ham in en ik raad ieder die den tijd heeft en iets moois wil zien, aan hetzelfde te doen. Na slechts enige minuten fietsen langs een weg met eerst aan weerszijden dennebos en later geheel in schaduw, vertoont zich aan de rechterhand een brede zijlaan, aan welker einde ligt het kasteel Eerde, eigendom van baron van Pallandt.

Lees verder Ommen ingedroogd stadje en stroper Gloria (2)

Garage Ruitenberg lanceert als eerste DAF 600 in Ommen

De eerste Nederlandse personenauto in Ommen.

De Ommenaren hebben een fijne neus voor nieuws, want toen de sierlijke blauwe wagen voor het gemeentehuis stopte, stroomde het publiek van alle kanten toe

Dat was groot nieuws op 1 juni 1959, zo actueel zelfs dat burgemeester Mr C.P. van Reeuwijk als eerste een proefritje mocht maken met garagehouder Johannes Ruitenberg, die de DAF 600 naar Ommen wist te krijgen.

Publiek van alle kanten

“Vrijdag heeft de firma J. Ruitenberg de eerste personen-DAF gelanceerd. De Ommenaren hebben een fijne neus voor nieuws, want toen de sierlijke blauwe wagen voor het gemeentehuis stopte, stroomde het publiek van alle kanten toe” weet de krant op 1 juni 1959 te melden. Op de foto blijkt dat ook, want iedereen wil toch wel even weten hoe de eerste auto van de door Van Doorne’s  Automobiel Fabriek (DAF) geproduceerde auto er uit ziet. “De bakkers lieten zelfs hun oven even in de steek om een kijkje te nemen bij deze eerste Nederlandse personenauto”, aldus de krant die uit de menigte van belangstellenden ook bakker Wijnand Harmsen wist te onderscheiden om te vervolgen met “Burgemeester Mr. C. P. van Reeuwijk reed persoonlijk de proefrit door Ommen”.

Lees verder Garage Ruitenberg lanceert als eerste DAF 600 in Ommen

GVO en OKK vieren als Energy 75 jaar gymnastiek in Ommen

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat in Ommen voor het eerst in clubverband aan gymnastiek kon worden gedaan.

Archieffoto van GVO-gymnasten tijdens een jaarlijkse opvoering. Voorzover bekend: Tiny Petter; Bertha Willems; Gosse van Elburg; Leo Jutten; Henk Kampman; Gerrit de Jonge; Wijntje Freke; Willy van Kesteren; Henny Sampimon; Frederik Timmerman; Marietje Moerman; Didi Slot 18;  Miny Ekkelkamp; Marijke of Agnes van Kesteren; Rinus Oldeman; Grada Sturris;  Olga Beijer; Marietje Luttekes; Helmich; Henny leidster ritmische gymnastiek

Energy Ommen is de naam van de gymclub, die ontstaan is door de fusie van twee gymnastiekverenigingen: OKK (Oefening Kweekt Kracht) en GVO (Gymnastiek Vereniging Ommen). GVO werd opgericht in 1947; vijf jaar later (1952) werd OKK opgericht. Het verschil was dat OKK aansluiting vond bij de Nederlandse Christelijke Gymnastiek Verbond en GVO bij de algemene Nederlandse Gymnastiek Verbond.

Terug in de tijd

Terug in de tijd met enkele (oude) verhalen over de oudste club GVO toen de vereniging amper was opgericht. In 1950 gaf de jonge GVO haar tweede jaarlijkse uitvoering die door vele autoriteiten werd bijgewoond. Ook de belangstelling van de zijde van de bevolking was zeer groot. Onder de bekwame leiding van de heer M. Huisman werd het zeer gevarieerde programma vlot afgewerkt.

Lees verder GVO en OKK vieren als Energy 75 jaar gymnastiek in Ommen

Ommen gaat versnipperde promotie slagvaardig aanpakken

OMMEN – Om Ommen beter te verkopen als toeristengemeente gaat de gemeente Ommen vier jaar lang jaarlijks 150.000 euro uittrekken.

Een uit een boom gezaagde ‘scout’ overziet het terrein van Gilwell Ada’s Hoeve. Deze accommodatie biedt al bijna 100 jaar vakantieplezier

Het geld komt als subsidie terecht bij de nieuw op te richten “Stichting Marketing Ommen”. De gemeenteraad wordt gevraagd het mogelijk te maken dat de stichting van de grond komt en dat er een marketingcoördinator wordt aangesteld. Deze laatste wordt ingezet voor evenementen en culturele activiteiten, waardoor verlenging van het toeristenseizoen wordt gefaciliteerd en ook het aanbod voor eigen inwoners.

Versnipperde promotie

De nieuwe stichting Marketing Ommen zal de versnipperde promotie van Ommen slagvaardig en professioneel aan moeten aanpakken. Gesteld wordt dat met 2,5 miljoen overnachtingen in het Vechtdal waarvan een groot deel in Ommen en circa € 5 miljoen bestedingen in Ommen, de belangen groot zijn en Ommen daarom niet om een professionele aanpak heen kan.

Lees verder Ommen gaat versnipperde promotie slagvaardig aanpakken

Stolpersteine in Ommen in beheer bij scholieren Vechtdal College

OMMEN – De Stolpersteine in Ommen die herinneren aan Joods Ommen worden voortaan beheerd en onderhouden door leerlingen van het Vechtdal College in Ommen.

Leerlingen van het Vechtdal College bij zes van de 27 Stolpersteine die zij jaarlijks zullen oppoetsen

Maandagmiddag volgde bij een van de steentjes door de stichting Herdenking Joods Ommen een symbolische overdracht aan Havo/VWO-3 leerlingen van de school. Zij kregen hiervoor enkele schoonmaakmiddelen aangereikt. De bedoeling is dat leerlingen van het Vechtdal College voortaan op de jaarlijkse Holocaust Memorial Day (27 januari) de Stolpersteine schoonmaken.

1942-2022

Lees verder Stolpersteine in Ommen in beheer bij scholieren Vechtdal College

Eerste exemplaar ´Kiek in het Vechtdal´ voor de familie Martens

VECHTDAL – Met vijftig verhalen over levend erfgoed langs de Overijsselse rivier is deze week een nieuw boek uitgekomen met de titel “Kiek in het Vechtdal”.

Eerste exemplaar Kiek in het Vechtdal voor de familie Martens. V.l.n.r.  Vincent Martens, Madelaine Martens, Erwin Martens en
Tiny Martens-van Dijk, verder Wim Eikelboom en Gijs Dragt

Door Zwollenaar Wim Eikelboom is een greep gedaan uit het immaterieel erfgoed langs de Vecht tussen Gramsbergen en Zwolle en vervat in een boekwerk, met foto’s van Gijs Dragt.

Eiertikken

Lees verder Eerste exemplaar ´Kiek in het Vechtdal´ voor de familie Martens

Plaatselijk Belang Giethmen werkt aan versterking buurtschap met aandacht voor eigen geschiedenis

GIETHMEN – Kijken naar je eigen woonomgeving en in het landschap unieke plekken ontdekken.

Inwoners van Giethmen kijken in eigen woonomgeving naar unieke plekken in het landschap

Dat deden zaterdagmorgen de bewoners van de Ommer buurtschap Giethmen. Gezeten in een huifkar werden 25 bewoners uit de buurtschap vanaf camping Bergzicht rondgereden om op tal van unieke plekken in het eeuwenoude landschap van Giethmen stil te staan en bijzondere ontdekkingen te doen. Ook om verhalen en herinneringen via de methode “Landschap in Zicht” op te halen. Zo werd onder andere het Giethmener Kerkbrugje over de rivier de Regge, de markegrens van de naastgelegen buurtschap Dalmsholte en het oude brinkje bezocht.

Landschap Overijssel – Plaatselijk Belang

Lees verder Plaatselijk Belang Giethmen werkt aan versterking buurtschap met aandacht voor eigen geschiedenis

Herdenking deportatie Joods Ommen 1942-2022 – Overdracht Stolpersteine

OMMEN – Op 3 oktober 2022 is het exact 80 jaar geleden dat de eerste Joden in Ommen tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit hun huizen werden opgehaald om vervolgens te worden vermoord in vernietigingskampen.

Zes stolpersteine op een rij bij Dr. A.C. van Raaltestraat 1 met de namen van de vermoorde Joden

Als herinnering aan de Joodse gemeenschap zijn op 4 maart 2013 op initiatief van de Stichting Herdenking Joods Ommen op een achttal locaties verspreid in Ommen 27 zogeheten stolpersteine gelegd. Deze stolpersteine markeren de huizen waar laatstelijk Joden hebben gewoond. Op de koperen steentjes zijn vermeld de namen, geboorteplaats en -datum en de plaats en datum waarop de Ommer Joden zijn vermoord.

Symbolische overdracht

Lees verder Herdenking deportatie Joods Ommen 1942-2022 – Overdracht Stolpersteine

Ommen ingedroogd stadje – Vilsteren heerlijk dorpje (1)

Lezers van kranten werden vroeger regelmatig ‘getrakteerd’ op reisverslagen door de provincie.

Vechtbrug in het begin van de vorige eeuw

Al vaker hebben we hier van dit soort reisverhalen kunnen lezen. Dit keer een fietstocht dwars door Overijssel opgetekend in de hete zomer van 1899, die in Zwolle begint en ook Ommen aandoet. We pakken de reis op zodra Vilsteren in zicht is.

Vilsteren

“Vanaf Hessum tot Vilsteren is de weg prachtig, aan weerszijden twee rijen boomen, waarachter bosschen. Dan zie ik enkele woningen, een molen, twee kerkjes (een oude en een nieuwe), beide RK en een kasteel, bewoond door den heer Cremers. Dit is het dorpje Vilsteren. Vóór ik het zag, had ik nooit van dit dorpje gehoord. En toch verdient het bekend te zijn, daar het behoort tot een der mooiste plekjes van ons land. Geïsoleerd als het is, is zijn mooie ligging zeker aan weinigen bekend. Dit zal zeker anders worden, de fiets toch kent geen geïsoleerdheid en welk wielrijder zou er niet een tijdje trappen voor over hebben om een bezoek te brengen aan dit heerlijk dorpje!

Voorbij Vilsteren was de weg nog altijd goed, aan weerszijden berken, wier zilverige baat zoo aardig doet tegen het omringende groen. Weldra bereikte ik de brug over de Regge. Ik betaalde 1 cent bruggeld en passeerde de zwarte ijzeren ophaalbrug, als een geraamte staande over het riviertje. Heel in de diepte zag ik nog een beetje water. En dan te weten, dat het ’s winters zoo kan rijzen, dat het de omliggende velden vaak blank zet. Ze hadden die blankheid nu wel eens noodig, dor en verdroogd als ze daar lagen in de gloeiende zomerhitte. Een oogenblik later bereikte ik Ommen.

Ommen

Ommen ligt aan de Noordzijde, rechteroever, van de Vecht en daar ik van de Zuidzijde kwam, moest ik de rivier over om in de stad te komen. Bij deze gelegenheid bleek me al duidelijk de leukigheid der goede Ommenaren. Ze hebben namelijk indertijd een brug over de Vecht gebouwd en bepaald, dat ieder die er overging, ander-halven cent bruggeld moest offeren, uitgezonderd de Ommenaars zelf. Zoo werden de kosten van bruggenbouw allengs betaald door wie er het minst gebruik van maken, de vreemdelingen.

Lees verder Ommen ingedroogd stadje – Vilsteren heerlijk dorpje (1)

Stadhuis Ommen aan de Vecht

Het eerste stadhuis van Ommen dat is gebouwd aan de Vecht dateert uit 1828.
 
1926. Het gemeentehuis met torentje aan de Vecht. Deze foto is genomen vanaf de toren van de Hervormde kerk. Op de voorgrond de Brugstraat en achter is de Konijnenbeltsmolen aan de Zwolseweg en Koesteeg zichtbaar.

Daarna zijn er meerdere verbouwingen geweest tot het in 1982 werd verlaten voor een nieuw gebouw aan de noordkant van Ommen. Eerder was het Ommer stadhuis gevestigd aan het Vrijthof en werd daar in 1753 gebouwd op de grondslagen van het in 1531 gebouwde raadhuis. Het stadhuis aan het Vrijhof is als zodanig in gebruik geweest tot 1828. In dat jaar wordt een nieuw stadhuis gebouwd bij de brug over de Vecht, tegenwoordig Markt 1 en dat onderdak biedt aan het Tinnen Figuren Museum. De eerste steen werd in maart 1828 gelegd door de burgemeester Mr. W.A. van Laer, in tegenwoordigheid van alle leden van het stadsbestuur. Een ingemetselde steen bij de ingang herinnert deze gebeurtenis. In het nieuwe gebouw kreeg niet alleen de secretarie onderdak, maar was er ook gelegenheid tot het houden van het Kantongerecht, alsmede de Griffie daarvan. Het noordelijk gedeelte van dit gebouw werd bestemd tot woning van de bruggemeester die belast was met het innen van de tolgelden. Aan de Marktzijde was verder de herensociëteit gehuisvest.

Restauratie

Het in 1828 herbouwde gemeentehuis, dat sedert dien geen belangrijke wijziging of verbetering onderging, voldeed niet meer aan de gestelde eisen. De gemeenteraad besloot dan ook in 1925 tot een grondige restauratie en droeg de gemeenteopzichter, de heer P. Postma, op een plan te ontwerpen. De bruggemeesterswoning werd daartoe bij het stadhuis aangetrokken. Het aspect van het massieve ouderwetse gebouw werd door de restauratie verhoogd doordat alle ramen met kleine ruitverdeling in oude stijl zijn gehouden. Op het gerestaureerde torentje werd toen een kunst gesmede ijzeren windvaan geplaatst, een geschenk van de toenmalige burgemeester. C. E. W. Nering Bögel, die het nieuwe stadhuis op 8 oktober 1926 officieel opende.

Lees verder Stadhuis Ommen aan de Vecht