Categorie archief: Ommerschans

Typisch trapgeveltje pastorie van RK-kerk op de Ommerschans

Op de Ommerschans hebben ooit twee kerken gestaan. Nu staat er nog één, de Boskerk, die dienst doet als Thomashuis.

 De Rooms-Katholieke pastorie, gebouwd in 1869 en afgebroken in 1935.
Afb.: Vereniging De Ommerschans
Zie ook het album “Pastorie R.K. Kerk Ommerschans

De andere kerk stond direct bij binnenkomst van de schans aan de rechterzijde, en is in 1900 afgebroken. Hier ging het om een Rooms-Katholieke Kerk met pastorie gebouwd in 1869 voor de Bedelaarskolonie “De Ommerschans”.

De pastorie, die na de sloop van de kerk in 1900 overeind bleef, had een typisch trapgeveltje. Het trok destijds aandacht van velen zo blijkt uit een beschrijving uit 1930 die het volgende laat weten: “Terzijde van den weg tusschen Balkbrug en Ommen staat, aan ’t eind van een grasperk, een hoog huis, dat gestadig de aandacht van vreemdelingen blijft trekken; touristen laten hun auto stoppen om het te beschouwen. ’t Is de voormalige pastorie der sinds lang afgebroken R.K. Kerk van de „Ommerschans”. De zijdeur, op onze foto te zien, is de hoofdingang; de beide beneden ramen van het hooge middendeel zijn die van wat men in ’n pastorie de zaal pleegt te noemen; er staat daar nog een min of meer monumentale schoorsteenmantel, zij ’t van eenvoudig stucadoorswerk. Aan het smeedwerk der scharnieren van de buitendeuren valt nog te zien, dat het huis indertijd gebouwd is als deel van ’n meer dan alledaagsch complex: kerk en pastorie.

Men zal toegeven, dat het pand met zijn typischen trapgevel en mooie verhoudingen een aangenamen indruk maakt en de gedachte opwekt: wat zal de kerk, die erbij behoorde, een merkwaardig bouwwerk geweest zijn. Naar dit huis te oordelen, was de onbekende architect — misschien voerde hij in zijn tijd dezen naam niet eens — een vakman, die zijn werk verstond. Het bedehuis werd afgebroken toen op ’t laatst der vorige eeuw het gesticht „Ommerschans” — sindsdien ook al grootendeels verdwenen — buiten gebruik werd gesteld. De pastorie werd door een inwendige verbouwing in twee beambten-woningen gesplitst en doet nog als zoodanig dienst”, tot zover de beschrijving uit 1930.

Pastorie bewoond door twee gezinnen
De pastorie werd na de sloop van de kerk geschikt gemaakt voor bewoning door twee gezinnen van ambtenaren van het toenmalige Rijksopvoedingsgesticht voor jongens. De bewoning heeft geduurd tot 1935. Daarna werd ook de pastorie afgebroken. Vervolgens kwam er een nieuwe woning op de plek met als huisadres Balkerweg 73. Lees verder Typisch trapgeveltje pastorie van RK-kerk op de Ommerschans

Beleef de Ommerschans bij OudOmmen.nl: VIPHOL/Ommerschans

Nadat ruim honderd jaar geleden het leger de Ommerschans heeft verlaten, raakte de Ommerschans, met de opstallen die eerder in gebruik waren door de Maatschappij van Weldadigheid, in de vergetelheid.

VIPHOL maakt het mogelijk de Ommerschans ca. 1832 ter plekke via de link “qr.oudommen.nl/VIPHOL-OS1832” te beleven.

Langzamerhand verdween bijna alles wat herinnerde aan de Schans en de Maatschappij van Weldadigheid. De historie van de Ommerschans kwam weer in beeld dankzij de (oprichting van) vereniging de Ommerschans en later toen het (samen met de andere kolonien) werd voorgedragen voor de Unesco Werelderfgoedlijst. In 2022 wordt het rampjaar 1672 herdacht toen de bisschop van Münster Bernard von Galen, ook wel “Bommen Berend” genoemd, Overijssel binnenviel en de Ommerschans zonder slag of stoot in handen kreeg.

Ook de stichting OudOmmen.nl besteedt in 2022 extra aandacht aan de Ommerschans. Zo worden er twee afleveringen van de artikelreeks “Wetenswaardigheden uit het archief” aan de Ommerschans gewijd (“De Ommerschans” en “Levering koffiezakken Ommerschans”) met een verzameling van gebeurtenissen uit het archief van Jan Lucas. Verder maakt OudOmmen het eenvoudig en voor iedereen mogelijk om de Ommerschans in verschillende perioden virtueel en ‘ter plekke’ te beleven. De stichting OudOmmen.nl heeft hiervoor de module VIPHOL, wat staat voor ‘Virtuele Presentatie van de Historie Op Lokatie’, ontwikkeld. De eerste resultaten zijn via de volgende linken toegankelijk:
– “qr.oudommen.nl/VIPHOL-OS1832” -> situatie ca. 1832.
– “qr.oudommen.nl/VIPHOL-OS1895” -> situatie ca. 1895.

Uiteindelijk worden vier perioden op deze manier in beeld gebracht, de Ommerschans als verdedigingsschans (ca. 1780), de Maatschappij van Weldadigheid in de beginperiode (1832), de situatie toen de Maatschappij van Weldadigheid is opgeheven (1890) en de situatie toen het Ommerschans-terrein in gebruik was van het leger (1895).

Bron: OudOmmen – 12 juni 2022

Ommerschans in het teken van “Waerachtigh Festeijn van de Muytinatie”

In de Ommerschans wordt zaterdag 18 juni de historische strijd van 1672 door Bommen Berend nagespeeld.

 Waerachtigh Festeijn van de Muytinatie Ommerschans
Afb.: Harry Woertink

Onder de naam “Waerachtigh Festeijn van de Muytinatie” staat de hele dag in het teken van de muiterij op de verdedigingsschans en ook het verlaten van de schans van de soldaten, zodat de bisschop van Munster de schans toen zonder slag of stoot kon innemen.

Compagnie te voet
Van 10.00 uur tot 17.00 uur zal re-enactmentgroep ‘Compagnie te Voet‘ op de schans aanwezig zijn en de oorlog van toen zo goed mogelijk uitbeelden. Verder is er een 17-eeuwse markt met muziek en entertainment. De muziek op de schans wordt verzorgt door “De Soete Inval”. Zij maken middeleeuwse muziek op festivals, markten, feesten en andere evenementen. Zowel in Nederland als in het buitenland. Hun repertoire bestaat uit authentieke middeleeuwse speelman muziek. De liedjes worden gespeeld op instrumenten die in de middeleeuwen veelvuldig bespeeld werden door het gewone volk, zoals de doedelzak en draailier, pommer en trom. Verder verzorgt de toneelgroep “de Firma” uit Ommen theater met een link naar het verre verleden van de Ommerschans. Er is op dit festival voldoende eten en drinken. Ook zal een mobiele Escaperoom de Ommerschans aandoen.

Lezing Luc Panhuyzen
In 1672 trekken de troepen van Bommen Berend door het oosten en noorden van het land. In verschillende plaatsen slaat de bisschop Bernhard von Galen keihard toe. De soldaten op de Ommerschans zijn echter gevlucht. Historicus Luc Panhuysen en schrijver van diverse boeken over het Rampjaar weet er alles over te vertellen. Hij verzorgt ’s avonds een lezing over het Rampjaar 1672 bij de Veldzichthoeve. Aanvang 19.00 uur; de inloop is vanaf 18:30 uur. Gratis entree.
Bron: Harry Woertink – 31 mei 2022

Vereniging De Ommerschans vergadert

De Vereniging Ommerschans vergadert donderdag 14 april 2022 om 20.00 uur in ’t Trefpunt aan de Meppelerweg 34 in Balkbrug.

 Gidsen zorgen voor rondleidingen op en rond de Ommerschans.
Foto: Harry Woertink
Zie ook het album “Ommerschans

Diverse agendapunten passeren die avond de revue waaronder het jaarverslag. Rob Annink en Cisca Joldersma worden aan de leden voorgesteld om de bestuur vacatures in te vullen. Op de vergadering krijgt ook de herdenking 350 jaar Rampjaar (1672-2022) aandacht. William Janssen en Ans Esselink geven tekst en uitleg over de Rampjaarherdenking Ommerschans die op zaterdag 18 juni zal plaatsvinden in de Ommerschans. Hiervoor is de vereniging nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij de organisatie van deze historische dag.

Wandelen met gids
Uit het jaarverslag van 2021 blijkt dat de vereniging aanmerkelijk minder wandelingen kon organiseren als gevolg van de pandemie. Voor leerlingen van verschillende basisscholen uit de voormalige gemeente Avereest, die het lespakket Ommerschans in hun lesprogramma kon wel een rondwandeling gehouden worden. In kader van de presentatie van het boek Altijd Vluchten van schrijfster Christine Linneweever is een speurtocht met vragen voor de basisschoolleerlingen uit Balkbrug georganiseerd. Ook voor een viertal families hebben de gidsen een rondwandeling mogen verzorgen en kwam eveneens een groep uit Borger-Odoorn langs voor een wandeling door de schans. Tot de gilde van Ommerschansgidsen behoren: William Janssen, Gert Kerkdijk, Henk Smit, Jannita Visscher, Rosanne Farmer, Henk Michel, Jan Smits, Simone Hof en Ans Esselink.

Bezoekerscentrum
De vereniging streeft ernaar de bestaande wandeling door de Ommerschans op papier te zetten en de route opnieuw te markeren. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden van digitalisering van de wandeling op de Ommerschans. Het bestuur is het laatste deel van vorig jaar vooral bezig geweest met de komst van een bezoekerscentrum. Eind 2020 bleek dat Veldzicht zijn toezegging voor het vestigen van een informatiecentrum in de Veldzichthoeve terugtrok. Goede raad bleek duur, tot de oude schuur naast de Ommerschans van eigenaar Arend Jan Slager in beeld kwam. Lees verder Vereniging De Ommerschans vergadert

Rondwandeling met gids op de Ommerschans – zondag 27 maart 14.00 uur

De vereniging de Ommerschans organiseert zondag 27 maart weer een gegidste rondwandeling op de Ommerschans.

 Christoph Bernhard Freiherr von Galen (Bernard van Galen), ook wel “Bommen Berend” genoemd.
Afbeelding: OudOmmen
Zie ook het album “Ommerschans

In een anderhalf uur durende wandeling vertelt de gids over de unieke geschiedenis van het unieke natuurgebied. Met onder meer verhalen over het zwaard van Ommerschans, de muiterij en de overval door de patriotten. Ook wordt aandacht besteed aan de periode dat de voormalige verdedigingsschans dienstdeed als straf- en bedelaarskolonie van de Maatschappij van Weldadigheid.

Bommen Berend
Dit jaar is het 350 jaar geleden dat de als Bommen Berend bekende bisschop van Münster plunderend door Overijssel trok. Ook de Ommerschans ontsprong toen niet de dans en werd onder de voet gelopen door het bisschoppelijke leger. Tijdens de rondwandeling wordt ook dit stukje geschiedenis uitgelegd. En wat heeft Balkbrug te maken met de kolonie Ommerschans? Het komt allemaal aan de orde.

Start bij het kanon
De start van de zondagmiddagrondwandeling is om 14.00 uur bij het kanon in hartje Ommerschans. De kosten voor de rondwandeling zijn € 5,00 per persoon. Er is geen gelegenheid om te pinnen. Vooraf aanmelden via info@ommerschans.nl of via 06-13629524. Parkeren bij het kanon naast de schanswal. Wilt u met een grote groep komen? Dan kan in overleg een rondleiding afgesproken worden op een ander moment. Laat u zich informeren over de mogelijkheden. Meer informatie op de website http://www.ommerschans.nl. De vereniging Ommerschans is te volgen op facebook: http://www.facebook.com/ommerschans.

Vierde zondag van de maandag
Elke vierde zondag van de maand zijn er gegidste rondwandelingen op de Ommerschans. De datums voor de volgende rondwandeling zijn: 24 april; 22 mei; 26 juni; 24 juli; 28 augustus; 25 september; 23 oktober en 27 november.

Bron: Harry Woertink – 16 maart 2022

Elke vierde zondag van de maand rondwandeling Ommerschans

De vereniging de Ommerschans is weer gestart met de gegidste rondwandeling die elke vierde zondag van de maand (met uitzondering van de maand December) plaats zal vinden.

 ‘Gesticht voor bedelaars binnen de Ommerschans’
Afb.: OudOmmen

In een anderhalf uur durende wandeling vertelt de gids over de geschiedenis van het unieke gebied. Met onder meer verhalen over het zwaard van Ommerschans (dat te zien is in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden), de muiterij op de schans, de overval door de patriotten. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de ruim 700 ha grote straf-en bedelaarskolonie Ommerschans.

Luister naar de verhalen over de bewoners en de dagelijkse gang van zaken op de kolonie. Ontdek de unieke flora en fauna in het gebied. En wat heeft Balkbrug te maken met de kolonie Ommerschans? Je hoort het allemaal.

De start van de zondagmiddagrondwandeling is om 14.00 uur bij het kanon in hartje Ommerschans. Wij houden ons aan de regels die door het RIVM zijn opgesteld. De kosten voor de rondwandeling zijn € 5,00 pp, Er is geen gelegenheid om te pinnen. Vooraf aanmelden via info@ommerschans.nl of via 06-13629524. Parkeren bij het kanon naast de schanswal. Wilt u met een grote groep komen? Dan kunnen we ook in overleg rondleidingen afspreken op een ander moment. Laat u zich informeren over de mogelijkheden. Meer informatie op onze website http://www.ommerschans.nl. Volg ons op facebook: http://www.facebook.com/ommerschans.

De datums van de rondwandeling in 2022 zijn: 27 februari; 27 maart; 24 april; 22 mei; 26 juni; 24 juli; 28 augustus; 25 september; 23 oktober en 27 november.

Bron: Vereniging de Ommerschans – 27 februari 2022

De Ommerschans krijgt bezoekersinformatiecentrum

OMMEN – Als de gemeenteraad van Ommen akkoord gaat krijgt de vereniging De Ommerschans een eigen bezoekersinformatiecentrum op het terrein van het voormalig bedelaarsgesticht.

 Gidsen zorgen voor rondleidingen op en rond de Ommerschans.
Foto: Harry Woertink
Zie ook het album “Ommerschans

Het is al lang een gekoesterde wens van de vereniging om een eigen onderkomen. Overigens is het ook een voorwaarde nu de Ommerschans, gelegen tussen Witharen en Balkbrug onlangs het predicaat Europees erfgoedlabel is toegekend. Het is de vereniging De Ommerschans gelukt om een schuur aan de Balkerweg 80a te huren en deze als infocentrum in te richten. Eerdere pogingen om de Veldzichthoeve voor dit doel te gebruiken bleken niet haalbaar. De gemeente Ommen trekt voor eerst een bedrag uit van 75.000 euro. In samenspraak met gemeente Hardenberg en Provincie Overijssel wordt verder gezocht naar aanvullende bijdragen in de investeringskosten. Voor de huur van de schuur is de gemeente Ommen bereid jaarlijks 5.000 euro bij te dragen.

Verhaal
De afgelopen jaren is door de Ommerschans via meerdere sporen gezocht naar de mogelijkheid om een bezoekersof informatiecentrum te realiseren, zodat het ‘verhaal’ van de Ommerschans een plek zou krijgen en waar op een kwalitatief en goed geoutilleerd niveau kennis- en informatieoverdracht kan plaatsvinden. “Een dergelijke voorziening is wat ons betreft een belangrijke randvoorwaarde voor de continuïteit van het werk van de vereniging”, aldus het bestuur van de vereniging De Ommerschans.

Locatie
Als locatie is in beeld Balkerweg 80 A. Op deze locatie staat een opslagschuur van het rietdekkersbedrijf van Arend-Jan Slager. Slager is door de vereniging benaderd om te onderzoeken of zijn locatie in beeld zou kunnen komen voor het voornoemde centrum, waarbij de opslagschuur, na een verbouwing, geschikt gemaakt zou worden als informatiecentrum. Daarmee heeft Slager ingestemd. In de afgelopen weken is het hier bedoelde traject in een stroomversnelling gekomen. Er ligt nu een ontwerpschets voor, met een kostenberaming en financieringsvraagstuk. Lees verder De Ommerschans krijgt bezoekersinformatiecentrum

16 juli rondwandeling met gids door de Ommerschans

Ook dit jaar organiseert vereniging de Ommerschans rondwandelingen met gids door het gebied de Ommerschans.

‘Gezigt op het gesticht voor bedelaars binnen de Ommerschans, in Overijssel, van de achter zijde’.
Afbeelding: OudOmmen

In een anderhalf uur durende wandeling vertelt de gids over de geschiedenis van het unieke gebied. Met onder meer verhalen over het zwaard van Ommerschans (dat te zien is in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden), de muiterij op de schans, de overval door de patriotten. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de ruim 700 ha grote straf-en bedelaarskolonie Ommerschans. Je hoort niet alleen de historische feiten, maar ook verhalen over de bewoners en de dagelijkse gang van zaken op de kolonie. De gids vertelt ook over de geschiedenis van CTP Veldzicht die zijn oorsprong vindt in de kolonie Ommerschans.

De start van de zondagmiddagrondwandeling is om 14.00 uur en de avondrondwandeling om 19.00 uur bij de Veldzichthoeve, Balkerweg 80 te Ommerschans. In verband met de Coronabeperkende maatregelen kan er geen koffie geserveerd worden. De kosten van de rondwandeling zijn € 5,00 en de vereniging de Ommerschans houdt zich aan de regels die door het RIVM zijn opgesteld. Er is geen gelegenheid om te pinnen. Vooraf aanmelden via info@ommerschans.nl of via 06-13629524. Parkeren bij het kanon naast de schanswal. Wilt u met een grote groep komen? Dan kunnen we ook in overleg rondleidingen afspreken op een ander moment. Laat u zich informeren over de mogelijkheden.

Lees verder 16 juli rondwandeling met gids door de Ommerschans

28 juni rondwandeling met gids door de Ommerschans

Ook dit jaar organiseert vereniging de Ommerschans elke vierde zondag van de maand (met uitzondering van de maand December) een rondwandeling met gids door het gebied de Ommerschans.

‘Gezigt op het gesticht voor bedelaars binnen de Ommerschans, in Overijssel, van de achter zijde’.
Afbeelding: OudOmmen

In een anderhalf uur durende wandeling vertelt de gids over de geschiedenis van het unieke gebied. Met onder meer verhalen over het zwaard van Ommerschans (dat te zien is in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden), de muiterij op de schans, de overval door de patriotten. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de ruim 700 ha grote straf-en bedelaarskolonie Ommerschans. Je hoort niet alleen de historische feiten, maar ook verhalen over de bewoners en de dagelijkse gang van zaken op de kolonie. De gids vertelt ook over de geschiedenis van CTP Veldzicht die zijn oorsprong vindt in de kolonie Ommerschans.

De start van de zondagmiddagrondwandeling is om 14.00 uur en de avondrondwandeling om 19.00 uur bij het kanon in hartje Ommerschans. In verband met de Coronabeperkende maatregelen is de start niet (zoals gebruikelijk) bij de Veldzichthoeve maar bij het kanon in hartje Ommerschans en kan er geen koffie geserveerd worden. De kosten van de rondwandeling zijn € 5,00 en de vereniging de Ommerschans houdt zich aan de regels die door het RIVM zijn opgesteld. Er is geen gelegenheid om te pinnen. Vooraf aanmelden via info@ommerschans.nl of via 06-13629524. Parkeren bij het kanon naast de schanswal. Wilt u met een grote groep komen? Dan kunnen we ook in overleg rondleidingen afspreken op een ander moment. Laat u zich informeren over de mogelijkheden.

Lees verder 28 juni rondwandeling met gids door de Ommerschans

Rondwandeling met gids door de Ommerschans

Ook dit jaar organiseert vereniging de Ommerschans elke vierde zondag van de maand( met uitzondering van de maand December) een rondwandeling met gids door het gebied de Ommerschans.

 ‘Gezigt op het gesticht voor bedelaars binnen de Ommerschans, in Overijssel, van de achter zijde’.
Afbeelding: OudOmmen

In een anderhalf uur durende wandeling vertelt de gids over de geschiedenis van het unieke gebied. Met onder meer verhalen over het zwaard van Ommerschans( dat te zien is in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden), de muiterij op de schans, de overval door de patriotten. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de ruim 700 ha grote straf-en bedelaarskolonie Ommerschans. Je hoort niet alleen de historische feiten, maar ook verhalen over de bewoners en de dagelijkse gang van zaken op de kolonie. De gids vertelt ook over de geschiedenis van CTP Veldzicht die zijn oorsprong vindt in de kolonie Ommerschans.

De start van de zondagmiddagrondwandeling is om 14.00 uur en de avondrondwandeling om 19.00 uur bij de Veldzichthoeve, Balkerweg 80 Ommerschans( Vinkenbuurt) waar een expositie is te zien over de geschiedenis van de Ommerschans. De kosten voor de rondwandeling zijn € 6,00 pp, dit is inclusief koffie/thee. Er is geen gelegenheid om te pinnen. Vooraf aanmelden via info@ommerschans.nl of via 06-13629524. Parkeren bij het kanon naast de schanswal. Wilt u met een grote groep komen? Dan kunnen we ook in overleg rondleidingen afspreken op een ander moment. Laat u zich informeren over de mogelijkheden. Lees verder Rondwandeling met gids door de Ommerschans