De Ommerschans krijgt bezoekersinformatiecentrum

OMMEN – Als de gemeenteraad van Ommen akkoord gaat krijgt de vereniging De Ommerschans een eigen bezoekersinformatiecentrum op het terrein van het voormalig bedelaarsgesticht.

 Gidsen zorgen voor rondleidingen op en rond de Ommerschans.
Foto: Harry Woertink
Zie ook het album “Ommerschans

Het is al lang een gekoesterde wens van de vereniging om een eigen onderkomen. Overigens is het ook een voorwaarde nu de Ommerschans, gelegen tussen Witharen en Balkbrug onlangs het predicaat Europees erfgoedlabel is toegekend. Het is de vereniging De Ommerschans gelukt om een schuur aan de Balkerweg 80a te huren en deze als infocentrum in te richten. Eerdere pogingen om de Veldzichthoeve voor dit doel te gebruiken bleken niet haalbaar. De gemeente Ommen trekt voor eerst een bedrag uit van 75.000 euro. In samenspraak met gemeente Hardenberg en Provincie Overijssel wordt verder gezocht naar aanvullende bijdragen in de investeringskosten. Voor de huur van de schuur is de gemeente Ommen bereid jaarlijks 5.000 euro bij te dragen.

Verhaal
De afgelopen jaren is door de Ommerschans via meerdere sporen gezocht naar de mogelijkheid om een bezoekersof informatiecentrum te realiseren, zodat het ‘verhaal’ van de Ommerschans een plek zou krijgen en waar op een kwalitatief en goed geoutilleerd niveau kennis- en informatieoverdracht kan plaatsvinden. “Een dergelijke voorziening is wat ons betreft een belangrijke randvoorwaarde voor de continuïteit van het werk van de vereniging”, aldus het bestuur van de vereniging De Ommerschans.

Locatie
Als locatie is in beeld Balkerweg 80 A. Op deze locatie staat een opslagschuur van het rietdekkersbedrijf van Arend-Jan Slager. Slager is door de vereniging benaderd om te onderzoeken of zijn locatie in beeld zou kunnen komen voor het voornoemde centrum, waarbij de opslagschuur, na een verbouwing, geschikt gemaakt zou worden als informatiecentrum. Daarmee heeft Slager ingestemd. In de afgelopen weken is het hier bedoelde traject in een stroomversnelling gekomen. Er ligt nu een ontwerpschets voor, met een kostenberaming en financieringsvraagstuk. Wij zien het voorliggende plan als een ultieme kans, om het onlangs verkregen Europees Erfgoed Label voor de Ommerschans te behouden. Ook zien wij het geheel als een noodzakelijke impuls voor onze vereniging én om scholen en toeristen op een adequate wijze te kunnen ontvangen en hen op gepaste wijze te informeren”, aldus de vereniging De Ommerschans die de gemeente Ommen vraagt de bestemming van de desbetreffende schuur bij te stellen en een financiële bijdrage te geven voor de investering ten behoeve het realiseren van het informatiecentrum Ommerschans. Er komt een 10-jarig huurcontract, waarbij sprake is van een huursom van 10.000 euro per jaar. Daarom zijn de gemeenten Ommen en Hardenberg verzocht gezamenlijk een jaarlijkse bijdrage te verstrekken om deze huur te dekken. Ommen is hiertoe bereid.

De buurt
In gesprek met de buurt bleek zorg over de omvang en activiteitenpatroon van het centrum. De initiatiefnemer en de gemeenten kiezen er daarom voor om de voorziening kleinschalig, inpandig en zonder horecavoorziening gestalte te geven. De buurt gaf ook een aantal aandachtspunten mee zoals verkeersontsluiting en parkeren en het bestaande groen (authentieke bomen). In de uitwerking wordt dit meegenomen.

Maatschappij van Weldadigheid
Als straf- en bedelaarskolonie is Ommerschans een van de in totaal 7 Koloniën van Weldadigheid. De Koloniën van Weldadigheid zijn het eerste en wereldwijd het meest grootschalige voorbeeld van een sociaal experiment van armoedebestrijding door middel van landbouw. Ommerschans was de eerste onvrije kolonie van de Maatschappij van Weldadigheid: een experiment van Johannes van den Bosch om de armoede op landelijke schaal te bestrijden. De eerste kolonie is gesticht in 1818 in Frederiksoord. De Ommerschans werd in 1819 toegevoegd. De vereniging De Ommerschans maakt zich al jaren sterk voor het levend houden van de geschiedenis van Ommerschans, met nadruk op het materiële en immateriële erfgoed. Er worden meerdere malen per jaar lezingen gehouden en zijn evenementen opgezet met betrekking tot gerelateerde themajaren en organiseren zij in het seizoen rondwandelingen op en rond de Ommerschans.

Bron: Harry Woertink – 21 oktober 2021

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s