Ommer tijdschrift De Darde Klokke op weg naar jubileum: 200ste nummer

OMMEN – Het historisch tijdschrift De Darde Klokke werkt op dit moment aan het tweehonderdste nummer. De uitgevers van het Ommer kwartaalblad zijn trots op deze mijlpaal. Het jubileumnummer 200 rolt eind deze maand van de pers en vervolgens ook in de brievenbus van de abonnees.

 Met spanning wordt het pulsen, waarmee de firma Dijks en Steen is begonnen, naar de “darde klokke” gevolgd.
Foto: OudOmmen
Zie ook de albums “De Darde Klokke” en “Tijdschrift De Darde Klokke

Nieuwe start
In 1971 is een nieuwe start gemaakt met de uitgave van De Darde Klokke. Vanaf toen is ook een begin gemaakt met de nummering van de bladen. Het eerste exemplaar van dit tijdschrift verscheen al in 1954, maar hield in 1962 op te bestaan. Dieks Makkinga (1919-1995) was het die in 1971 op eigen houtje het initiatief nam om De Darde Klokke weer nieuw even in te blazen. En met succes, tot aan vandaag de dag zorgt het tijdschrift om de drie maanden voor de verslaglegging van de geschiedenis van Ommen en omstreken, gezien vanuit de ogen en oren van diverse Ommer en Ommenaren. “We prijzen ons gelukkig met een groot abonneebestand dat ons tijdschrift weten te waarderen”, aldus Albert van der Vegt, penningmeester van de stichting De Darde Klokke. “Daarnaast kunnen we telkens een beroep doen op onze trouwe adverteerders. Dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat De Darde Klokke voor de kostprijs aangeboden kan worden.

Historie
Hoe komt men aan de naam De Darde Klokke? De historie van Ommen vertelt ons dat er ooit drie koperen luidklokken hebben gehangen in het klokkenhuis van de (Hervormde) kerk in de Brugstraat. In het Rampjaar 1672 is een van deze klokken gestolen door soldaten uit het Münsterland onder leiding van de bisschop van Münster. Het is ze echter niet gelukt de zware luidklok mee te nemen. De soldaten kwamen niet verder dan de haven. Het verhaal vertelt verder dat de zware koperen klok over boord is geslagen, in het water terecht kwam – van wat nu Burggraven wordt genoemd – en op de bodem ligt van een vroegere rivierarm van de Vecht. Vanaf het ontstaan van dit Ommer historisch tijdschrift wordt de ‘derde klok’ weer symbolisch geluid met de naam “De Darde Klokke”, de naam dus van dit tijdschrift geschreven in het Ommer dialect.

Ontdekking derde klokke groot nieuws
In 1954 was de ontdekking van “de darde klokke” groot nieuws. De derde klok zou moeten liggen tussen het Shell benzinestation en molen Den Oord op de bodem van een oude gedempte Vechtarm, die ooit als haven heeft dienst gedaan. De Ommer krant maakt op 31 maart 1954 de volgende melding in haar nieuwskolommen: “OMMEN – Als een lopend vuurtje ging het gerucht door Ommen, dat de befaamde “darde klokke” was gevonden, de klok, die in 1672 door de Munsterse troepen gestolen zou zijn. Deze krijgslieden zagen in deze klok kennelijk een aardig souvenir. Maar het vervoer bleek nogal moeilijkheden op te leveren, weshalve men de klok ineen oude Vechtarm, de zo geheten Burggraven, deponeerde. De vereniging “Gemienschop Oll’ Ommer”, die zich ten doel stelt dergelijke overleveringen te onderzoeken, wilde nu het fijne van de zaak wel eens weten en stelde zich in verbinding met de bekende wichelroedeloper Hulsegge. Zonder dat men deze van de vermoedelijke vindplaats op de hoogte had gesteld, wees deze de bewuste plaats aan, waar de klok volgens zijn beweringen op twaalf meter diepte moet liggen. De Gemienschop zal thans pogingen in het werk stellen de klok op te graven. Zal deze inderdaad tevoorschijn komen?”, tot zover de krant van toen.

Boren
Vervolgens weet de krant op 8 april 1954 te melden: “OMMEN – Op verzoek van de Gemienschop Oll’ Ommer zal de Firma Dijks en Steen donderdag a.s. op de door de wichelroedeloper aangewezen plek gaan pulsen. De puls is een werktuig in gebruik bij ’t maken van boorgaten in de bodem. Hiermede kan men tevens constateren of er inderdaad brons op deze diepte zit. Het is wel interessant te vermelden, dat de heer Hulsegge zeer positief in zijn beweringen was. Hij heeft zelfs de vermiste klok uitgetekend. Ook heeft hij nauwkeurig de diepte van 12 meter vastgesteld. Indien genoemde puls uitwijst, dat zich op deze plek inderdaad brons bevindt, dan zullen plannen uitgewerkt worden voor het opgraven, hetgeen ongetwijfeld een kostbare historie zal worden”, aldus het bericht in de krant.

Het speuren naar de verdwenen klok wordt verder voorgezet. Op 13 april 1954 bericht de krant: “Met spanning wordt het pulsen, waarmee de firma Dijks en Steen donderdag j.l. is begonnen, naar de “darde klokke” gevolgd. ‘s Middags stootte men op 10 meter diepte op een keiharde kleilaag. Daarom werd vrijdagmiddag wederom de hulp ingeroepen van de wichelroedeloper Hulsegge. Deze bleef bij zijn bewering dat de klok op deze plaats moet liggen en adviseerde door de kleilaag heen te boren. Dit heeft men gedaan. Men heeft thans een diepte van 14 meter bereikt zonder resultaat. Voorlopig is het werk gestaakt en zal men eerst nader overleg gaan plegen.” Echter, tot het definitief opgraven van de zogeheten “derde klok” komt het niet. Het bestuur van de Gemienschap van Oll’Ommer die het initiatief nam ziet uiteindelijk af van verder onderzoek. Als voornaamste redenen wordt opgegeven dat de hieraan verbonden kosten te hoog zijn.

Online OudOmmen.nl
Alle verschenen nummers van De Darde Klokke zijn online te zien en te lezen op de website OudOmmen.nl. Via de zoekmachine op de website zijn alle gevraagde onderwerpen pijlsnel terug te vinden. Alleen de vier laatste nummers verschijnen telkens later omdat die alleen zijn voorbehouden aan de abonnees van De Darde Klokke.

Bron: Harry Woertink – 7 augustus 2021

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s