Categorie archief: Gemeente Ommen

Piek muziekkoepel overhandigt aan comité

De piek die bovenop de muziekkoepel in Ommen stond is symbolisch overgedragen aan het ‘comité ter behoud van de muziekkoepel’.

 Foto: Gemeente Ommen
De piek in handen van wethouder Lagas en het ‘comité ter behoud van de muziekkoepel’.

De piek wordt nu tijdelijk opgeslagen in het Streekmuseum. Wethouder Lagas: ‘In overleg met het comité wordt gewerkt aan een nieuwe evenementenvoorziening op de toekomstige huiskamer van Ommen. Samen met architect Gerlof van der Veen werkt het comité aan een nieuwe voorziening die aan de wensen van de gebruikers voldoet. Het is de bedoeling dat hier de piek weer op komt. Morgen wordt de koepel gesloopt. Daarna worden de afzethekken op hun permanente plek geplaatst en wordt het bouwterrein gereed gemaakt voor de bouw van het Marktgebouw. Aan de hekken komen onder meer de 6 doeken te hangen die kinderen tijdens Koninginnedag hebben beschilderd.

11 april Plein
Na het verleggen van de benodigde kabels en leidingen gaat de projectontwikkelaar Artica in juni van start met de bouw van het Marktgebouw. Intussen zorgt de gemeente dat het 11 april Plein tijdelijk wordt bestraat in de vorm zoals het 11 April Plein er na de bouw uitziet. Projectontwikkelaar Artica gaat het plein aan beide zijden voorzien van hekken met daarop een impressie van de toekomstige bebouwing. Het 11 April Plein is daarmee totdat de bouw gaat starten geen bouwput. Ook gaat de ontwikkelaar een appartement nabootsen, waar het publiek in en uit kan lopen om nu al een indruk te krijgen.
Bron: Gemeente Ommen – 1 mei 2013

Oorlogsmonument Beerzerveld-Mariënberg voorzien van nieuw beeld

Onder grote belangstelling is vanmiddag het nieuwe beeld op de sokkel van het oorlogsmonument in Mariënberg onthuld. De burgemeester van Hardenberg, Peter Snijders, en de wethouder van Ommen, Ko Scheele deden dit samen met 3 oud-verzetsstrijders.

img_0924_4klein.jpg Foto: Gemeente Ommen
Onthulling-beeld-oorlogsmonument

Het bronzen beeld werd vorig jaar kort voor de herdenking van de sokkel gestolen. Het toenmalige beeld symboliseerde gevoelens van verslagenheid en veerkracht. Wethouder Scheele legde het verband met de diefstal : ‘Het gevoel van vrij zijn is moeilijk te omschrijven, moeilijk te omvatten. Het is een gevoel dat je pas echt gaat missen als je het niet meer hebt. Een beeld kan dat soort gevoelens symboliseren. Als het beeld weg is, wordt het gevoel belemmerd. Net als de vrouwen van toen, lieten de inwoners van Beerzerveld en Mariënberg zich niet uit het veld slaan. Ik heb veel respect voor de wijze waarop het 4 mei comité en Plaatselijk belang de handen ineen geslagen hebben en op zoek zijn gegaan naar een nieuwe invulling voor het gat dat achter gelaten was’.

Kunstenares
Het nieuwe beeld is ontworpen door Geke Dijkhuis en is geen replica van het gestolen beeld, maar nieuw ontwerp een afbeelding van een vrouw met kind. Een nieuwe interpretatie van de oude betekenis. Burgemeester Snijders was lovend over de totstandkoming van het initiatief van de samenleving en de leden van het 4 meicomité in het bijzonder. ‘Dit toont het karakter van de bevolking in Beerze, Beerzerveld, Diffelen en Mariënberg. Nu staat hier een nieuw beeld en de omgeving is netjes op orde gemaakt zodat een diefstal in de toekomst ons hopelijk bespaard blijft. Dank ook voor de kunstenares. U heeft de samenleving weer een waardig beeld teruggeven.’ Beide bestuurders verwachten dan ook dat nog lang op deze plek de strijd van de mensen voor de vrijheid van nu mogen te herdenken. Lees verder Oorlogsmonument Beerzerveld-Mariënberg voorzien van nieuw beeld

Ommen op de kaart

Zoals u op deze pagina kunt lezen, of wellicht al elders hebt gehoord of gelezen, is Ommen genomineerd voor de titel ‘Wandelgemeente 2013’.

 Samen met Midden-Drenthe en Wassenaar gaat Ommen de strijd aan om deze titel binnen te halen. Een mooie titel die mensen in het land op het idee kan brengen om in Ommen te gaan wandelen. Iets wat uiteraard voor een toeristische gemeente als de onze erg belangrijk is. Zeker in een tijd dat ondernemers het moeilijk hebben, kan deze publiciteit ons goed helpen om Ommen weer op de kaart te zetten en toeristen te blijven trekken.Afgelopen week was de voorjaarsvakantie en heb ik zelf met mijn gezin ook weer kunnen genieten van de prachtige wandelroutes die Ommen te bieden heeft. De route die ingezonden is voor verkiezing voert over de Lemelerberg en de Archemerberg en is met name bijzonder, omdat er nauwelijks verharde paden in voorkomen. Een ander evenement dat veel bezoekers naar Ommen trekt is Koninginnedag. Met name de optocht trekt altijd veel bekijks en vele vrijwilligers steken er veel tijd en energie in om de wagens te maken.

Het moet dan ook een moeilijk besluit zijn geweest voor het bestuur om de optocht niet door te laten gaan. Maar dit hebben ze in overleg met hun leden, toch evenwichtig genomen. Laten we dan volgend jaar met z’n allen dubbele energie steken in de eerste optocht voor onze koning. Afgelopen woensdag mocht ik vanaf camping Lemeler Esch met eigenaresse Wilma Ellenbroek Radio Oost te woord staan. Toch bijzonder dat een camping onderdeel is van de wandelroute. De route gaat dwars over de camping. Wat het meteen mogelijk maakt om in het Boscafé een kop koffie te drinken. In april wordt duidelijk of Ommen de rest van het jaar deze titel mag gaan voeren. Tot 7 april kan nog gestemd worden op de site van de wandelkrant, http://www.wandelkrant.nl. Met vriendelijke groet, Marc-Jan Ahne.

Bron: Gemeente Ommen – 25 februari 2013

Straatnamen eerbetoon aan molens en de Vecht

‘Vechtkade’ is de naam voor de nieuwe straat in het centrum van Ommen gelegen tussen de Hessel Mulertbrug en de Varkensmarkt. De jury vindt het tijd dat een straat in de stad Ommen naar deze rivier vernoemd wordt.

 Foto: OudOmmen.nl
‘Vechtkade’ is de naam voor de nieuwe straat in het centrum van Ommen gelegen tussen de Hessel Mulertbrug en de Varkensmarkt

De vier nog aan te leggen straten in het Havengebied worden vernoemd naar onderdelen van een molen: ‘Kruiwerk’, ‘Stelling’, ‘Bonkelaar’ en ‘Wieken’. Deze straten komen uit op de ‘Korenmolen’. De jury wil hiermee het beeldbepalende karakter van de molens in Ommen een plek geven. Daarnaast staat de molen De Lelie aan de rand van het Havengebied. De dwarsstraat die het verst van de molen af ligt, wordt vernoemd naar het onderdeel dat het hoogst in de molen zit.

Wethouder Lagas: “Uiteraard heb ik, zoals afgesproken, het besluit van de jury overgenomen. Maar los daarvan vind ik het hele leuke voorstellen en kan me helemaal vinden in de argumentatie van de inzenders.” De jury bestaande uit een vertegenwoordiger van de Handelsvereniging Ommen, Stichting Promotie Ommen, OudOmmen.nl, Historische Kring Ommen en de gemeente hadden de keuze uit enkele tientallen inzendingen.

Nieuwe straten
Aanleiding voor de verkiezing is dat in nog te ontwikkelen Havengebied-West en in het verlengde langs de Vecht nieuwe straten komen. Inwoners konden een voordracht doen. De bedenker van de straatnaam voor het centrum, mevrouw Goeting, en de bedenker van de namen voor het havengebied, de heer Wassens, ontvangen binnenkort hun dinerbon van €75 te besteden bij een horecagelegenheid in de gemeente Ommen.

Bron: Gemeente Ommen – 6 februari 2013

Motie over muziekkoepel in raadsvergadering van 7 februari 2013

Het woord wordt gevoerd door de heer Bongers die de volgende motie indient:
MOTIE De raad van de gemeente Ommen, in vergadering bijeen op 7 februari 2013;
Overweegt dat:
-het college van burgemeester en wethouders mee wil werken aan een oplossing vanuit de samenleving;
-de muziekkoepel een soort monument is;
Constateert dat:
-het maatschappelijk breed samengestelde Comité ter behoud van de muziekkoepel in Ommen goede redenen heeft aangevoerd om de huidige koepel op de huidige plaats te handhaven, nl. :
”-De koepel staat niet in de weg;
De koepel is niet in slechte staat;
De huidige koepel past bij het landelijke Ommen en het Vechtdal;
De koepel past in het planconcept van de markt als ”huiskamer”;
De koepel is al 60 jaar een markant punt;
De koepel herinnert aan de vroegere markt;
De koepel zal als vanouds kunnen functioneren;
Het is de goedkoopste optie in deze crisistijd“ Lees verder Motie over muziekkoepel in raadsvergadering van 7 februari 2013

Gemeente Ommen inventariseert beschermwaardige bomen

Waar staan de bijzondere bomen in de gemeente Ommen die bewaard moeten blijven? De gemeente Ommen gaat vanaf deze week tot en met 12 oktober inventariseren welke zogenoemde beschermwaardige bomen de gemeente rijk is.

  Foto’s: OudOmmen
Een bijzondere boom op de Steile Oever.

Nadat de inventarisatie is afgerond, worden de bomen en ook de groenstructuren in een digitale kaart aangegeven. Beschermwaardige bomen zijn bomen die van Nationaal belang zijn, een gemeentelijk groenmonumenten zijn, beeldbepalend zijn of tot een bomenstructuur behoren. Een groenstructuur is een samenspel van verschillende elementen als waterpartijen, beplantingen of gazons, bijvoorbeeld een park.

Mocht u in het bezit zijn van één of meerdere beschermwaardige bomen dan wordt door Quercus- Boomverzorging uit Zuidwolde contact met u opgenomen. De medewerker van dit bedrijf kan zich op uw verzoek aan u legitimeren. Uiteraard vinden de inventarisatiewerkzaamheden op uw perceel met uw toestemming plaats, wilt u niet dat uw boom of bomen de status beschermwaardige boom krijgt, dan vindt geen vermelding op de digitale kaart plaats. Overigens, blijft een beschermwaardige boom uw eigendom, u kunt gewoon onderhoud uitvoeren en is de boom door een ziekte aangetast, is een gebrek geconstateerd of is de boom dood kan de boom gekapt worden. Wilt u meer informatie of wilt u inventarisatiegegevens aan de gemeente Ommen doorgeven dan kunt u contact opnemen met onze medewerker de heer B. Bakkenes van de afdeling Openbaar Gebied, Team Infrastructuur en Gebouwen, T ( 0523) 28 93 34 of Ben.Bakkenes@ommen-hardenberg.nl

Bron: Gemeente Ommen – 5 september 2012

Nieuw herdenkingsmonument kamp Erika: geen bijdrage vanuit Fonds Beeldende Kunst

Een inwoner van de gemeente Ommen heeft medewerking gevraagd voor het realiseren van een nieuwe herdenkingsmonument kamp Erika.

 Foto: OudOmmen
Het bestaande herdenkingsmonument op de Besthmenerberg

Dit verzoek is ter advisering voorgelegd aan de adviescommissie Beeldende Kunst.
Deze commissie heeft geadviseerd om daarvoor geen bijdrage vanuit het Fonds Beeldende Kunst beschikbaar te stellen.

Het college heeft besloten om het advies van de commissie over te nemen.

Het college onderschrijft het standpunt van de adviescommissie Beeldende Kunst dat:
– het ontwerp van onvoldoende niveau is om als beeldende kunst gezien te worden
– een nieuw herdenkingsmonument de monumentale waarde aantast van het bestaande herdenkingsmonument
– de beoogde locatie voor het nieuwe herdenkingsmonument niet voldoende zichtbaar is en bezocht wordt

Bron: Gemeente Ommen – 17 augustus 2012


Reactie van de HKO op de plannen voor een nieuwe plaquette bij kamp Erika

OMMEN – De HKO is niet op de hoogte van plannen voor een nieuw plaquette als herinnering aan kamp Erika.

Het is af en toe wel eens voorgekomen dat de HKO benaderd is door personen die ideeën en soms ook middelen hebben voor een nieuw, groot monument voor kamp Erika. De HKO is daar niet voor. Het huidige monument (veldkei, kruisje en koperen plaat) met zitbankje in de bossen kenmerkt zich door bescheidenheid. Als de steen meekleurt met de natuur en het koper groen wordt heeft dat ook iets. Kunst of andere kleurige werken horen daar niet thuis. Bovendien zal Staatsbosbeheer dat niet toestaan. Het huidige monument koesteren met een herdenking, zoals dat op 4 mei j.l. is gedaan is nuttiger. Het gaat niet om de grootte of hoogte van het monument, maar om het herdenken.

Overigens is de HKO wel bezig met het inventariseren van Ommenaren die door oorlogsgeweld vanaf de Tweede Oorlog tot aan nu – waar ook ter wereld – zijn omgekomen. Dit met de bedoeling een blijvend herinneringsmonument op te richten, bijvoorbeeld bij het gemeentehuis. Dit heeft echter niets met kamp Erika te maken.
Harry Woertink, namens de werkgroep Tweede Wereld Oorlog van de Historische Kring Ommen(HKO).

Harry Woertink – 17 augustus 2012

Erkenning Ommerschans als mogelijk werelderfgoed vergroot

Op advies van de commissie Leemhuis heeft het kabinet deze week besloten om de Maatschappij van Weldadigheid te plaatsen op de voorlopige lijst van Werelderfgoed van de Unesco.

 Foto: OudOmmen
“Gezigt op het gesticht voor bedelaars binnen de Ommerschans, in Overijssel”

De voordracht en het besluit hebben vooral betrekking op de voormalige koloniën van de Maatschappij in Drenthe zoals in Frederiksoord en Veenhuizen.

Echter ook de Ommerschans heeft dienst gedaan als strafkolonie in de tijd van de Maatschappij.
Tot op de dag van vandaag zijn de sporen daarvan nog zichtbaar op de Ommerschans. Een recent archeologisch en historisch onderzoek op de Ommerschans heeft bijzonder boeiende en interessante gegevens opgeleverd. Wethouder Scheele is erg verheugd dat de koloniën op de voorlopige lijst staan: “Ommerschans hoort hier ook bij, het zou terecht zijn als dit unieke stukje Nederland toegevoegd kan worden, zodat de Ommerschans de nationale en internationale erkenning krijgt dat het verdient.”

De gemeente Ommen heeft samen met de gemeente Hardenberg regelmatig contact met de gemeenten Westerveld en Noordenveld in Drenthe en met de provincies Drenthe en Overijssel over de mogelijkheid om ook de Ommerschans op te laten nemen op de voorlopige lijst voor Werelderfgoed. Hiervoor zijn ook regelmatig contacten met de Belgische gemeente Wortel en Merksplas waar eveneens een kolonie is gesticht. Nu het kabinet definitief heeft besloten om de Maatschappij van Weldadigheid te plaatsen op de voorlopige lijst van Werelderfgoed, is de kans dat ook de Ommerschans daarbij gevoegd kan worden aanzienlijk toegenomen.

Bron: Gemeente Ommen – 8 april 2011

Aanpak centrum Ommen van start met herinrichting historisch centrum

Met de onthulling van het projectbord en het leggen van de eerste stenen in het centrum is officieel een start gemaakt met de herinrichting van het historisch centrum van Ommen. ‘Na jarenlange voorbereidingen is het dan zover. We zijn begonnen,’ aldus wethouder Lagas.

090831_Betrokken partijen bij onthulling projectbord.jpgFoto: Gemeente Ommen
Betrokken partijen bij onthulling projectbord

Dankzij de subsidiebijdrage van de provincie Overijssel kan de herinrichting nog dit jaar van start gaan. Bij de onthulling van het bouwbord langs de huidige N34 prees de wethouder de samenwerking met de diverse partijen. Lagas: ‘Een dergelijke aanpak heeft tot resultaat dat de plannen een breed draagvlak heeft onder de betrokkenen. Het centrum van Ommen is van en voor ons allemaal. Het betekent dat je bij bepaalde keuzes de gulden middenweg kiest, maar ik ben ervan overtuigd dat als de werkzaamheden achter de rug zijn de Ommenaar weer trots kan zijn op het nieuwe centrum.’

Subsidie
De provincie Overijssel heeft een bedrag van ruim €888.000 beschikbaar gesteld voor de herinrichting van het oude centrum. Wethouder Lagas: ‘Deze financiele bijdrage zorgt ervoor dat we nog dit jaar van start kunnen gaan met de aanpak van het oude centrum. In augustus zijn de plannen al gepresenteerd en deze zijn goed ontvangen. De bezoekers en de bewoners van het centrum zien nog dit jaar het eerste resultaat van de planvorming.’

Uniformiteit
De aanpak van de oude binnenstad van Ommen is tot stand gekomen in overleg met verschillende partijen in het gebied. Het betekent dat enkele straten en pleinen opnieuw worden ingericht. Hierdoor ontstaat er uniformiteit in de inrichting van de straten en de openbare ruimtes. In de komende periode stelt de gemeente, in samenspraak met betrokken partijen, richtlijnen op ten aanzien van reclames en voor de uitvoering van winkelpuien.

Westflank
De centrumplannen van Ommen hebben in 2001 haar eerste contouren gekregen met de ondertekening van het convenant ‘Concept Centrumvisie’. Het plan bestaat uit twee onderdelen; het herinrichten van het oude centrum (het oostelijke gedeelte) en de inrichting van de Westflank. Het ontwerp bestemmingsplan hiervoor komt binnenkort opnieuw ter visie te liggen. De gemeente verwacht met de aanpak van de Westflank in 2010, nadat de huidige N34 is omgelegd, van start te kunnen gaan.

Bron: Gemeente Ommen – 31 augustus 2009

Inventarisatie monumentale en beeldbepalende bomen

De afdeling Openbare Werken van de gemeente Ommen is volop bezig met het inventariseren van mogelijke monumentale en beeldbepalende bomen in het buitengebied.

gemeente-ommen.JPG

Binnen de bebouwde kommen heeft de inventarisatie al plaatsgevonden en is een overzichtslijst vastgesteld met bomen die een maatschappelijke betekenis voor Ommen vervullen. De inventarisatie wordt door de heer M. Dankelman verricht en de werkwijze is dat een gesprek met de eigenaresse/eigenaar wordt aangegaan, de schriftelijke inventarisatie wordt gehouden, digitale foto’s van de boom of bomen word(t)en genomen en een informatiebrief over de inventarisatie wordt afgegeven. Wanneer de inventarisatie in het buitengebied is afgerond wordt de bestaande overzichtslijst aangepast. Uiteindelijk doel is dat elke burger de monumentale en beeldbepalende bomen digitaal vanaf de website van de gemeente Ommen kan raadplegen. De heer M. Dankelman is voor aanvullende informatie bereikbaar, T (0529) 45 91 18.

Bron: http://www.Ommen.nl