Gereformeerd-vrijgemaakten Ommen 65 jaar eigen kerkgebouw (1)

Het is dit jaar 65 jaar geleden dat de gereformeerde kerk onderhoudende artikel 31, of wel de gereformeerd-vrijgemaakte kerk, in Ommen haar kerkgebouw officieel in gebruik kon nemen.

Vele kerkleden kijken toe hoe op 10 september 1957 de officiële steenlegging plaats vindt door ds. R. te Velde (midden), daarbij geholpen door de architect E. Reitsma (links) en de aannemer. Noot: Helemaal achteraan is te zien dat burgemeester Van Reeuwijk (met hoed) het jongste dochtertje van de dominee optilt.

De kerk werd nieuw gebouwd pal naast het afvoerkanaal van het Ommerkanaal, gelegen tussen de Trompstraat en de Groen van Prinstererstraat. Vanaf het ontstaan in 1947 werd eerst gekerkt in de padvindersboerderij en later in een houten keetje, toentertijd aangeduid met “de Koek’n deuze”.

Gedenksteen

Op 10 september 1957, een jaar vóór de officiële ingebruikname van het kerkgebouw, vond de officiële gedenksteenlegging plaats van een steen met de Bijbelse tekst: “Efeze 4:12. Tot opbouw van het lichaam van Christus. 10-IX Ao Di 1957”. Deze gedenksteen werd geplaatst door dominee R. te Velde, daarbij geholpen door de architect E. Reitsma en gadegeslagen door vele leden van de kerk.

Verbouwingen en uitbreidingen

In 1958 werd de nieuwe kerk in gebruik genomen. De architect was de heer Reitsma uit Deventer. In 1961 werd de bouw voltooid van de pastorie naast de kerk. Na 1958, toen het naastliggende afvoerkanaal inmiddels gedempt was, volgden er diverse verbouwingen en uitbreidingen. In 1966 kwam er een galerij en een orgel, die echter in 2004, met de plaatsing van het nieuwe Edskes-orgel weer is gesloopt en opnieuw is opgebouwd.

In 1971 werd aan de Noordkant een uitbreiding van kerkzaal en vergaderruimte gerealiseerd. De grootste aanbouw dateert uit 1989. Het vergadercomplex krijgt dan de naam “Het Baken”. Er komt dan ook een klokkenstoel bij het gebouw met een heuse kerkklok.

In 2014 krijgt de oude kerkzaal een ‘opknapbeurt’, waarbij met name het liturgisch centrum totaal wordt vernieuwd. Aan de kleuren en vormen daarvan worden dan weer symbolische betekenissen meegegeven, die te maken hebben met “Het Baken”. Daarmee geldt de naam “Het Baken” nu niet meer alleen voor de vergaderruimte maar voor het hele gebouw.

Dubbele diensten

De vele uitbreidingen van het gebouw en het overgaan op dubbele kerkdiensten was nodig omdat de gemeente, met namen door de vele ‘import’, snel groeide. Van de 277 zielen in april 1947 liep het geleidelijk op tot bijvoorbeeld 948 op 1 september 1978. In het jaar 1981/82 was het 1079 en werd overgegaan op dubbele diensten voor de wijken Oost en West. In het jaar 2000 is Oost inmiddels gegroeid tot 678 en West tot 579; totaal dus 1257.

In 1992 besloot de kerk dat bij 1500 zielen de gemeente zal worden opgedeeld in 3 wijken en dat er dan ook kerksplitsing zal plaatsvinden. Hoewel dit aantal nooit is gehaald, wordt toch in 2002 besloten om de gemeente te splitsen in 3 wijken: Noord, Oost en West. Noord en Oost blijven samen kerken en West afzonderlijk. In mei 2003 wordt besloten om per 1 januari 2005 ook verder te gaan als 2 zelfstandige gemeenten: West en Noord/Oost. West heeft op bij de splitsing ruim 480 zielen en Noord/Oost ruim 800 en die getallen zijn in de loop van de jaren niet drastisch veranderd.

Ontstaan

De gereformeerd-vrijgemaakte kerk in Ommen is ontstaan op 23 januari 1947 door vrijmaking van de gereformeerde kerk aan de Bouwstraat. De eerste kerkdiensten werden gehouden in de ‘Padvindersboerderij’ aan de Koesteeg. In de Hervormde kleuterschool aan het Kerkplein kon vergaderd worden. Het eerste eigen kerkgebouw kon gebouwd worden aan de Wethouder Paarhuisstraat met een toegang tussen de bestaande huizen. Het ging om een klein houten gebouwtje op een braak liggend terreintje dat in 1958 bij de Prinses Irene-kleuterschool aan de Friesendorpstraat getrokken werd, nu Steenhof genaamd. Dit is deel 1 van 65 jaar kerk. In deel 2 en 3 meer over de gereformeerd- vrijgemaakte kerk in Ommen.

Tekst: Harry Woertink – Foto: collectie OudOmmen.nl

1958. Het nieuwe kerkgebouw

Zie voor meer foto’s de albums: “1957 – Eerstesteenlegging Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)” en “1958 – Opening Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)”.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s