Nieuwe uitgave De Darde Klokke in teken ds. Van Raalte, Lemele en noaberschap

De nieuwste uitgave van het historisch kwartaalblad “De Darde Klokke” staat dit keer weer bol aan diverse interessante historische onderwerpen.

 De jongste uitgave van het Ommer historisch tijdschrift De Darde Klokke (202).

Zo is er aandacht voor de predikant ds. A.C. van Raalte. Hij was voorman van de Afscheiding van de gereformeerde kerk en opleider aan een Theologische School. Na zijn emigratie de grondlegger van de stad Holland in Michigan. Over zijn periode in Ommen van 1838 tot 1844 is al veel over Van Raalte gepubliceerd. Toch blijven er nog vragen open, ook al omdat verschillende auteurs elkaar op onderdelen tegenspreken zodat er zelfs legendevorming plaats vindt. Vragen als: woonde ds. Van Raalte in Ommen in een oude boerderij? Waar gaf ds. Van Raalte zijn colleges? Wat gebeurde er in het “Van Raaltehuis” aan de Van Raaltestraat? Is het verhaal over de koe van ds. Van Raalte een legende of echt waar? Nieuw onderzoek in het Kadaster en in de notariële archieven leverde verrassende feiten op.

Lemele
Ook Lemele komt aan in het blad, een dorp in de schaduw van de Lemelerberg. Er zijn niet zo heel veel dorpen in ons land die kunnen bogen op het feit dat ze een echte berg binnen hun grenzen hebben. De Lemelerberg wordt bewaakt door een grote stenen leeuw. Als monument herinnert de leeuw ons aan het 100-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden in 1913. Park 1813 is het oudste natuurpark van Nederland. De leeuw was eerder te zien in liggende houding, maar in de loop der jaren heeft hij kans gezien om rechtop te gaan staan. Meer dan zeven eeuwen geleden wordt Lemele voor het eerst in de geschiedenisboeken vermeld. Lemele heeft zijn naam te danken aan het feit dat er ooit veel leem in de omgeving te vinden was. Dit betrof vooral de gronden rondom de Lemelerberg. Leem was toentertijd een geschikte grondstof voor tegels en dakpannen.

In de Darde Klokke ook aandacht voor “Trammelantia” die meer dan 20 jaar kleur gaf aan Oranjefeesten in Ommen. Vroeger was het een bekende naam als het ging om optochten op Oranjefeesten in Ommen: N.V. Trammelantia. Een verzamelnaam van een vriendengroep uit Ommen die jarenlang present was met een praalwagen op de grote optocht. Het ging om jonge mannen die elkaar kenden van school of uit de straat. In de twintiger jaren van de vorige eeuw tot na de oorlog waren ze actief op de jaarlijkse Oranjefeesten wanneer ze met een versierde wagen meededen aan de grote historische optocht. In de regel werd dan een ludiek protest uitgebeeld dat zich op dat moment in de gemeente afspeelde.

Noaberschap
Verder wordt het “Noaberschap” uit de doeken gedaan in De Darde Klokke. Vroeger was noaberschap heel gewoon vooral in kleine sociale, overwegend agrarische buurtschappen. De bewoners vormden samen een hechte gemeenschap. De gezamenlijke noabers (buren) hielpen elkaar vrijwillig, maar eigenlijk waren het plichten, de zogeheten noaberplichten, ongeschreven wetten waar iedereen zich aan hield, maar ook wel aan moest houden. Want wie de noaberplicht niet nakwam werd de noaberschap opgezegd en een grotere schande kon je iemand niet aandoen.

Abonnees van de kwartaaluitgave van De Darde Klokke krijgen het tijdschrift thuis toegestuurd. Losse nummers van De Darde Klokke zijn te koop bij Read Shop aan de Kruisstraat 3 in Ommen.

Bron: Harry Woertink – 25 februari 2022

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s