De burgemeesters van Ommen

Tot vóór 1811 werd Ommen bestuurd door ‘burgemeesteren’ en ‘gemeentslieden’. De burgemeesteren bestond uit vier schepenen en vier raden. Het aantal gemeentslieden was acht.

 Foto uit 2013 van 6 oud burgemeesters, met van links naar rechts: Ter Avest, Elfers, Knoppers, Ahne, Kobes en Kok (periode 1974 – 2015).
Zie ook de albums “Burgemeesters” en “Familiewapens Ommer burgemeesters”.

De gemeentslieden bezaten hun ambt levenslang, zoals ook de secretaris. Jaarlijks werden de burgemeesteren verkozen. Tijdens de Franse republiek (1795 – 1813) werd een nieuwe bestuursorganisatie ingevoerd. Door Keizer Napoleon werd in 1811 voor de stad en kerspel Ommen aangesteld Johannes Amama Chevallerau. Naast hem waren er twee wethouders. Deze bestuursvorm bleef bestaan tot 1818. Toen werd de maire Ommen gesplitst in de gemeenten Avereest, Stad-Ommen en Ambt-Ommen met aanstelling van ieder een eigen burgemeester. Vanaf 1848 was er één burgemeester voor zowel Stad- als Ambt-Ommen. Op 23 mei 1923 werden Stad-Ommen en Ambt Ommen samengevoegd tot de gemeente Ommen.

De burgemeesters op rij
Stad- en Ambt-Ommen:
1811 – 1818: Johannes Amama Chevallerau.

In 1818 werd de gemeente Ommen gesplitst in de gemeenten Avereest, Stad-Ommen en Ambt-Ommen.
Stad-Ommen:
1818 – 1829: mr. Willem Arnold van Laer;
1829 – 1843: Hendrik Jansen Smit;
1844 – 1845: Jhr. Albert Sandberg;
1845 – 1848: mr. Gijsbert Lucas Geerlig Baron van Fridagh.

Ambt-Ommen: 1818 – 1832:
Johannes Amama Chevallerau;
1833 – 1838: mr. J.H.Dikkers;
1838 – 1848: Jhr. Albert Sandberg.

Van 1848 -1923 was er voor Stad en Ambt Ommen één burgemeester.
Stad- en Ambt-Ommen:
1848 – 1851 mr. Gijsbert Lucas Geerling baron van Fridagh (was sinds 1845 burgemeester van alleen Stad-Ommen);
1851 – 1856: Willem Christiaan Theodoor van Nahuys;
1857 – 1891: Alexander Carel Bouwmeester;
1891 – 1900: Tinco Martinus Wentholt;
1900 – 1906: Jhr. Juliaan Lodewijk van Nauys;
1906 – 1816: mr. Anne Gerard Wolter baron Bentinck;
1916 – 1923: Cornelis Edzard Warmold Nering Bögel.

De huidige gemeente Ommen kwam in 1923 tot stand door samenvoeging van Stad-Ommen en Ambt-Ommen.
Ommen:
1923 – 1952: Cornelis Edzard Warmold Nering Bögel (tussen april 1945 tot november 1945 “gestaakt”, waarnemer: wethouder Albert Jan Immink);
1952 – 1974: mr. Cornelis Pieter van Reeuwijk;
1974 – 1990: drs. Hendrik Carel Knoppers (CHU/CDA);
1990 – 1997: Reinier Willem ter Avest (CDA);
1998 – 2000: Leonard Bernard Kobes (CDA, waarnemend);
09-2000 – 12-2000: Leonard Vincent (Leo) Elfers (CDA, waarnemend, tevens burgemeester van Dalfsen);
2001 – 2007: Arend ten Oever (CDA);
2007 – 2011: Gerrit Jan Kok (VVD);
2011 – 2012: Marriët Mittendorff (CDA, waarnemend);
02-04-2012 – 22-09-2015: Marc-Jan Ahne (D66, afgetreden);
20-10-2015 – 12-05-2017: Mark Boumans (VVD, waarnemend);
18-05-2017 – 17-12-2017: Bas Verkerk, (VVD, waarnemend);
18-12-2017 – heden: mr.drs. Hans Vroomen (CDA).

Familiewapens
De namen van de niet meer in leven zijnde burgemeesters worden geëerd met een straatnaam in de wijk De Laarakkers. Opmerkelijk is dat de naam van de eerste burgemeester van Ommen verbonden is met de straat waar ook het gemeentehuis staat. Als enige van de in leven zijnde oud-burgemeesters heeft Bernard Kobes de eer dat een park naar hem is vernoemd. Dit als dank voor zijn bemoeienissen om in 2000 Ommen zelfstandig te houden bij de gemeentelijke herindeling. Alle vroegere burgemeesters worden in herinnering gehouden met hun familiewapen op geschilderde bordjes in het gemeentehuis.

Bron: Harry Woertink – 15 juli 2021

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s