Straatnaam voor wethouder Gerrit Jan Seinen als blijvende herinnering

“Wethouder Gerrit Jan Seinen verdient een straat in Ommen”. Dat vinden een groot aantal mensen die Seinen hebben gekend of familieleden zijn van de Ommer stadsboer die zich opwerkte tot wethouder.

 1968. Burgemeester C.P. van Reeuwijk reikt een Koninklijke onderscheiding uit aan Gerrit Jan Seinen.
Zie ook het album “10. Gerrit Jan Seinen”, de verzamelplek voor alles over Gerrit Jan Seinen.

Daarom hebben zij bij het college van burgemeester en wethouders een verzoek ingediend om Seinen blijvend te eren met een straat of plein.

Rechtgeaarde Ommer
Gerrit Jan Seinen (1902-1989) was wethouder van 1945 tot 1974. Volgens de briefschrijvers was Seinen een rechtgeaarde Ommer die wist wat hij wilde. Hij kwam op voor Ommen in stad en land en kwam op voor de Ommenaar, met name voor degenen die het om welke reden dan ook moeilijk hadden. Seinen was vanaf 1939 raadslid. Na de oorlog was Seinen als wethouder verantwoordelijk voor de maatschappelijke zorg en ondersteuning, de drinkwatervoorziening, het marktwezen en het bosbedrijf. In zijn hoedanigheid als wethouder was hij betrokken bij de totstandkoming van de ijsbaan in Het Laar (1952), het openluchtzwembad Olde Vechte (1955), de Centrale Werkplaats (1955), Muziekschool Ommen (1959), de Oranjevereniging (1959) en de huisvesting voor ouderen Oldenhaghen (1959).

Seinen stond bekend als iemand die hard was voor wie niet wilde, maar mild voor wie niet kon. Zijn rechtlijnigheid vond zijn oorsprong in zijn gevoel voor rechtvaardigheid dat hij als kind, opgegroeid in een gereformeerd milieu, had meegekregen. Veel Ommenaren heeft hij in moeilijke situaties als wethouder van maatschappelijke zorg vooruit geholpen.

In ere houden
Zij die het verzoek aan de gemeente hebben gericht eindigen hun epistel met: “Wij zijn van mening dat wethouder G.J. Seinen in Ommen in ere moet worden gehouden door een aansprekende straat naar hem te vernoemen. Wij vragen u als college van Burgemeester en Wethouders zijn naam te eren bij een eerstvolgende gelegenheid van het geven van namen aan straten, pleinen of gebouwen in Ommen”. Als mogelijkheden voor het herinneren van Gerrit Jan Seinen als wethouder van de gemeente Ommen worden als mogelijkheden aangedragen de omgeving van het gemeentehuis, Haven Oost en de leegkomende school aan de Sandbergstraat.

Meer over het Gerrit Jan Seinen in de Canon van de Ommer: Canon van de Ommer: Gerrit Jan Seinen (10)

Bron: Harry Woertink – 28 juni 2022

Bonte stoet van historische fietsen op pad in de regio Ommen

OMMEN – Wie zaterdag in de omgeving van Ommen vertoefde moet haast gedacht hebben dat de tijd voor een lange tijd teruggezet moet zijn geweest.

 De deelnemers poseren voor Kasteel Eerde.
Foto: Harry Woertink
Zie ook het album “2022 – Historische rijwielrit

Een bonte stoet van historische fietsen was op pad met eveneens berijders in kleding uit lang vervlogen tijden. Maar de werkelijkheid: het ging om een historische rijwielrit georganiseerd door het Historisch Rijwielmuseum in Ommen met deelnemers uit verre omtrek: van Noord-Holland tot Brabant. De deelnemers op de oude fietsen zijn lid van de “Oude Fiets”, een landelijke historische rijwielvereniging met ongeveer 700 leden. Zij sleutelen individueel of in clubverband aan oude fietsen, spitten oude documentatie door en gaan regelmatig in clubverband erop uit, zoals zaterdag in Ommen.

Voor de 32 deelnemers in Ommen hadden Johan Overweg en Tom Bouwhuis van het Historisch Rijwielmuseum Ommen een 30 kilometer lange fietsroute uitgezet door de omgeving. Na de buurtschap Besthmen werd Landgoed Eerde aangedaan met een stop bij kasteel Eerde. Hier werd een lunchpakketje genuttigd en foto’s gemaakt met als achtergrond het uit 1715 daterend kasteel. De deelnemers genoten van de prachtige omgeving en de ideale weersomstandigheden.

Na Eerde werd de tocht voortgezet richting Ommen met een stop bij Huize Het Laar op het gelijknamige landgoed. Ook hier konden de benen even gestrekt worden om vervolgens een bezoek te brengen aan molen De Lelie, waar niet alleen de molen bezichtig kon worden maar ook de in aanbouw zijnde Vechtzomp. De rijwielrit eindigde in het Rijwielmuseum in de Brugstraat in Ommen waar het ook was begonnen. Voor de organisatie waren er volop complimenten voor de mooie rijwielrit.

Bron: Harry Woertink – 25 juni 2022

“Kunst onder de wieken” in de Konijnenbeltsmolen – officiële opening op 1 juli

Onder de naam “Kunst onder de Wieken” exposeert de stichting Vechtdalkunsten de komende maanden in de Konijenbeltsmolen aan de Zwolseweg 5 in Ommen.

 Eén van de schilderijen van exposant Tonnie Spruijt, te zien ‘onder de wieken’.
Afbeelding: Tonnie Spruijt

Op vrijdag 1 juli om 13.00 uur wordt de expositie feestelijk geopend door Hans Vroomen, burgemeester van Ommen met medewerking van molenaar Bastiaan Woertink.

Kunst-exposities
Eerder was de molen in gebruik bij een werkgroep die de afgelopen 20 jaar gedurende de zomermaanden kunst-exposities organiseerde. Zij zijn ermee gestopt en nu heeft Vechtdalkunsten het stokje overgenomen. Stichting Vechtdalkunsten is in november 2014 opgericht en heeft als doel het promoten, stimuleren en vernieuwen van kunstuitingen en kunstevenementen in het Vechtdal. Het motto is de kunst van verbinden. Zo is de stichting onder andere actief met “Kijk op Kunst, “Ommer Kunst Weekeind” en de “Montmartre”. Lees verder “Kunst onder de wieken” in de Konijnenbeltsmolen – officiële opening op 1 juli

Lionsclub Vechtdal organiseert historische reis door regionale Joodse werkkampen

Voor het goede doel InBeeld organiseert Lionsclub Vechtdal een Historische reis door verschillende regionale Joodse werkkampen met de titel “van werkkampen tot Auschwitz.”

 Historicus Lion Tokkie
Foto: Lionsclub Vechtdal

Hiervoor heeft de club de handen ineen geslagen met Theater de Voorveghter en historicus Lion Tokkie. Op donderdag 22 september aanstaande komt meneer Tokkie in het theater een voorstelling geven over het leven in Joodse werkkampen waaronder kamp Molengoot, kamp De Vecht, kamp Kloosterhaar en strafkamp Erica.

Wat betekenen de werkkampen voor de Jodenvervolging en haar gevolgen na de oorlog. De vader van Lion Tokkie heeft in het werkkamp Kremboong gezeten. Hij doet al meer dan 12 jaar onderzoek naar de Joodse werkkampen. Waar mogelijk worden paralellen getrokken met de oorlog in Oekraïne.

Het verhaal wordt ondersteund met persoonlijke verhalen van slachtoffers en (aangrijpende) beelden. Want het is duidelijk dat vrijheid nog altijd niet vanzelfsprekend is. Voor meer informatie zie http://www.dewortelvangras.nl Wilt u hierbij aanwezig zijn? Een kaartje voor deze avond kost €19,50 en is verkrijgbaar via http://www.voorveghter.nl.

De opbrengst van deze avond gaat naar het goede doel InBeeld. InBeeld is de grootste koffiekamer in gemeente Hardenberg waar er voor iedereen plek is. Er is echter te weinig ruimte en geld om een goede keuken te plaatsen. De gasten van InBeeld hebben wel de behoefte om regelmatig samen te koken en te eten. Een mobiele kookunit zou daarvoor een mooie oplossing zijn. Door elektrisch te koken kunnen zij een mobiele kookunit realiseren. 

Lionsclub Vechtdal zet zich daarom graag in om het benodigde bedrag hiervoor in te zamelen. We kunnen uw hulp hier goed voor gebruiken! Doneer via: (NL13 INGB 000 7094 269  ten name van Lionsclub Vechtdal) en wees welkom op 22 september! Graag tot dan!

Bron: Lionsclub Vechtdal – 24 juni 2022

4 mei herdenking in Ommen op film

De 4 mei herdenking zoals die in Ommen dit jaar werd gehouden is op film vastgelegd.

 Aan de film werken mee: Corine Aalvanger (visual artist), Marith Mellema (scholiere van het Vechtdal College) en Harry Woertink (historie).
Link naar het album “Dodenherdenking 2022” met o.a. de video.

Dit op initiatief van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) en het Nationaal 4 mei comité. De film is gemaakt door de Amsterdamse Filmstichting. Hierbij waren rollen weggelegd voor plaatsgenoten Corine Aalvanger (visual artist), Marith Mellema (scholiere van het Vechtdal College) en Harry Woertink (historie).

Immaterieel erfgoed
De organisatie van de jaarlijkse 4 mei herdenking in Ommen is een aangelegenheid van het plaatselijke 4 mei comité. Het Nationaal Comité heeft het KIEN voorgedragen de herdenking in Ommen op film op te nemen. Het Kenniscentrum helpt beoefenaars van immaterieel erfgoed met het borgen (ontwikkeling, promoten, doorgeven) van hun immaterieel erfgoed, onder andere door de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Daarnaast werkt het Kenniscentrum aan kennisontwikkeling ten behoeve van de praktijk van borging van immaterieel erfgoed. Daaronder vallen ook de jaarlijkse activiteiten op 4 en 5 mei.

De in Ommen gemaakte film betreft een reportage van 10 minuten. Zie voor de 4 mei herdenking 2022 ook: Dodenherdenking Ommen: “Veiligheid, vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend

Bron: Harry Woertink – 24 juni 2022

Wetenswaardigheden uit het archief: Gebeurtenissen in de tweede wereldoorlog

“Wetenswaardigheden uit het archief” is een artikelreeks van OudOmmen waarbij steeds één actueel onderwerp wordt belicht aan de hand van een opsomming van historische informatie uit het archief van Jan Lucas. Het is een dynamisch artikel, het zal steeds worden bijgewerkt als er nieuwe historische informatie wordt verkregen.

Restanten van een neergestort Engels vliegtuig in Stegeren.
Foto: OudOmmen
Zie voor meer foto’s het album “2e Wereldoorlog”.

Zie voor meer artikelen uit de categorie “Wetenswaardigheden uit het archief”.

Welke wetenswaardigheden zijn er over gebeurtenissen in de tweede wereldoorlog bekend ?
Wij hebben de volgende informatie (cursief = letterlijk) uit het verleden opgegraven:

  • 27-04-1941 [Map15-178, Gebeurtenissen]
    V.m. half zes stort in de buurtschap Stegerveld ± 500m. ten noorden van de weg Ommen-Hardenberg, gerekend vanaf de buurtschap Arrien, een vliegtuig brandend neer. 4 Engelse militairen worden opgevangen door het hoofd der bijz. school te Hoogengraven. Een van hen heeft een hoofdwond en één heeft een verstuikt enkel. De beide anderen zijn ongedeerd.
  • 31-10-1941 [Map15-178, Gebeurtenissen]
    ’s Avonds ± 22.40 uur komen een 8-tal vliegtuigbommen tot ontploffing in wei- en bouwland onder de buurtschap Arrien. De bomtrechters hebben een doorsnee varierend van ± 2 tot 7m boven middellijn. De onderliggende afstand is ± 80 tot 100m, terwijl twee trechters aan elkaar grenzen. Verder geen schade.
  • 08-11-1941 [Map15-178, Gebeurtenissen]
    Op deze zaterdagmorgen om 8.30 uur ontdekt landbouwer Willem Weitkamp, landbouwer te Stegeren, M13, vanuit zijn boerderij, zittend in de keuken een blauw gekleurde parachute, waaraan een herenrijwiel is vastgemaakt, zwart gelakt, merk Gazelle no 387052 voorzien van electrische lantaarn met dynamo.

Lees verder Wetenswaardigheden uit het archief: Gebeurtenissen in de tweede wereldoorlog

Verhaal van de Ommerschans tot leven gebracht – Bommen Berend terug op de schans

Bommen Berend was zaterdag voor even terug op de vesting de Ommerschans.

 Bommen Berend terug op de schans.
Foto: Harry Woertink
Zie ook het album “2022 – ‘Festeijn van de Muytinatie’

Niet om de schans in te nemen, zoals hij dat 350 jaar geleden wel deed, maar om het publiek een indruk te geven was er nog exact heeft afgespeeld op de Ommerschans. Dit als onderdeel van het “Festeijn van de Muytinatie”, 350 jaar Rampjaar.

Muiten en op de vlucht
In de kroniek van het Rampjaar 1672 vervult de Ommerschans geen glansrol. Bommen Berend kon in 1672 het verdedigingswerk ten noorden van Ommen zonder slag of stoot innemen, nadat de volledige bemanning gaat muiten en op de vlucht slaat voor de Münsterse troepenmacht. In de strijd om het katholicisme te herstellen werd Bernard von Galen aangesteld. Hij was militair en politiek leider, maar ook bisschop en dankte zijn bijnaam van Bommen Berend aan de inzet van mortierbommen, waarmee hij over de grachten en muren van vestingsteden kon bombarderen.

Vechten of vluchten
De theatergroep De Firma uit de regio Ommen speelde met vijf acteurs, vier zangers en een pianist ‘Vechten of Vluchten’ op de historische wallen van de schans. In de half uur durende voorstelling maakte het publiek kennis met Bommen Berend en zijn volgelingen, maar ook de kapitein, de molenaar en de soldaten. Er stonden in totaal vier voorstellingen op de rol. Re-enactmentgroep Dutch Revolt-Compagnie Te Voet bracht het Staatse leger tot leven, met trommelaars en piekeniers. Laatstgenoemden zijn uitgerust met een helm, harnas en vijf meter lange piek. Daarnaast dragen ze een houwdegen. De middeleeuwse sfeer werd opgekrikt met muziek uit die tijd en ook werden pannenkoeken en broodjes gebakken. Lees verder Verhaal van de Ommerschans tot leven gebracht – Bommen Berend terug op de schans

Beleef de Ommerschans bij OudOmmen.nl: VIPHOL/Ommerschans

Nadat ruim honderd jaar geleden het leger de Ommerschans heeft verlaten, raakte de Ommerschans, met de opstallen die eerder in gebruik waren door de Maatschappij van Weldadigheid, in de vergetelheid.

VIPHOL maakt het mogelijk de Ommerschans ca. 1832 ter plekke via de link “qr.oudommen.nl/VIPHOL-OS1832” te beleven.

Langzamerhand verdween bijna alles wat herinnerde aan de Schans en de Maatschappij van Weldadigheid. De historie van de Ommerschans kwam weer in beeld dankzij de (oprichting van) vereniging de Ommerschans en later toen het (samen met de andere kolonien) werd voorgedragen voor de Unesco Werelderfgoedlijst. In 2022 wordt het rampjaar 1672 herdacht toen de bisschop van Münster Bernard von Galen, ook wel “Bommen Berend” genoemd, Overijssel binnenviel en de Ommerschans zonder slag of stoot in handen kreeg.

Ook de stichting OudOmmen.nl besteedt in 2022 extra aandacht aan de Ommerschans. Zo worden er twee afleveringen van de artikelreeks “Wetenswaardigheden uit het archief” aan de Ommerschans gewijd (“De Ommerschans” en “Levering koffiezakken Ommerschans”) met een verzameling van gebeurtenissen uit het archief van Jan Lucas. Verder maakt OudOmmen het eenvoudig en voor iedereen mogelijk om de Ommerschans in verschillende perioden virtueel en ‘ter plekke’ te beleven. De stichting OudOmmen.nl heeft hiervoor de module VIPHOL, wat staat voor ‘Virtuele Presentatie van de Historie Op Lokatie’, ontwikkeld. De eerste resultaten zijn via de volgende linken toegankelijk:
– “qr.oudommen.nl/VIPHOL-OS1832” -> situatie ca. 1832.
– “qr.oudommen.nl/VIPHOL-OS1895” -> situatie ca. 1895.

Uiteindelijk worden vier perioden op deze manier in beeld gebracht, de Ommerschans als verdedigingsschans (ca. 1780), de Maatschappij van Weldadigheid in de beginperiode (1832), de situatie toen de Maatschappij van Weldadigheid is opgeheven (1890) en de situatie toen het Ommerschans-terrein in gebruik was van het leger (1895).

Bron: OudOmmen – 12 juni 2022

Onderzoek wijst uit: Molen Den Oordt in 1824 nieuw gebouwd – zaagwerk uit oudere molen

Een onlangs gehouden dendrochronologisch onderzoek heeft uitgewezen dat het zaagwerk van molen Den Oordt in Ommen ouder is dan de romp zelf.

 Een oude foto van molen Den Oordt rond 1900.
Foto: OudOmmen
Zie ook het album “Molen Den Oordt | Streekmuseum

De zaagonderdelen moeten daarom afkomstig zijn van een andere molen. Uit een eerder jaarringenonderzoek bleek dat de huidige molen in 1824 nieuw is gebouwd, maar over de datering van het binnenwerk was twijfel. Dat werd mede ingegeven door de ongewone constructie van het zaagwerk (het gaande werk). Alles leek erop dat in de molenromp het gaande werk pas gemaakt was met ouder materiaal. Ook de doorleefdheid en kleuren op de onderdelen van het zaagwerk deed vermoeden dat destijds gebruik gemaakt is van onderdelen uit een andere molen.

Andere, oudere molen
Tom Temmink, molenconsulent bij het Oversticht liet daarom een tweede onderzoek verrichten. Daaruit kan de conclusie getrokken worden dat het zaagwerk ouder is en inderdaad afkomstig is van een andere, oudere molen. Echter, het tweede onderzoek wees ook uit dat de datering van verschillende genomen monsters ver uit elkaar liggen, zodat de gebruikte zaagonderdelen van de andere molen ook al eerder in een andere, oudere molen dienst moet hebben gedaan. Dat maakt het vrijwel onmogelijk om de gesloopte molen aan te wijzen die de onderdelen voor Den Oordt heeft geleverd. Molens werden vroeger regelmatig verplaatst en opnieuw opgebouwde of herbouwd na een schade of brand. De kans dat oude molens allerlei onderdelen bevatten van voorgangers is dan ook groot.

Zeskante molen de enige in Overijssel
De gemeente Ommen is eigenaar van molen en de Stichting Ommer Molens is beheerder van de molen. Molen Den Oordt is één van de acht nog bestaande zeskante molens van Nederland en de enige in de provincie Overijssel. De molen is van cultuurhistorische waarde als één van de twintig rijksmonumenten in de stad Ommen. De molen is vanwege de historische en beeldbepalende locatie aan de zuidrand van Ommen van belang voor het aanzien van Ommen. Lees verder Onderzoek wijst uit: Molen Den Oordt in 1824 nieuw gebouwd – zaagwerk uit oudere molen

Veel feestelijkheden rond “Ommen 750 jaar”

In 2023 is het 775 jaar geleden dat de gemeente Ommen stadsrechten kreeg. Deze mijlpaal wil de gemeente niet ongemerkt voorbij laten gaan.

 Ter gelegenheid van de viering “Ommen 750 jaar” in 1998 bracht de toenmalige Koningin Beatrix een bezoek aan Ommen. Links de toenmalige burgemeester Bernard Kobes.
Foto: OudOmmen

Op woensdagavond 29 juni gaan daarom verenigingen en organisaties uit Ommen in het gemeentehuis vanaf 19.30 uur met elkaar brainstormen hoe dit feest georganiseerd gaat worden. De viering van 750 jaar stadsrechten werd in 1998 ook groots gevierd. Enkele krantenartikelen van toen over de viering:

Jubileumcommissie
Voor de “Viering van Ommen 750 jaar stadsrechten” en “75 jaar samenvoeging Stad- en Ambt Ommen” in Ommen is Oud-Ommenaar Ab van den Berg aangezocht als voorzitter van de jubileumcommissie, aldus de weekkrant “Nieuws uit Ommen” van 5 februari 1997. “Deze commissie gaat volgend jaar het feest rondom het 750-jarig bestaan van Ommen organiseren. De in Dalfsen wonende Van den Berg was eerder actief als raadslid in Ommen en voorzitter van de stichting Ommer Bissingh Evenementen”, zo meldde de weekkrant.

Op 25 augustus 1248 verleende de bisschop Otto III van Utrecht stadsrechten aan Ommen en werd daarmee verheven van dorp tot stad. In 1998 is het ook 75 jaar geleden dat de gemeente Stad-Ommen en Ambt-Ommen werden samengevoegd. Ook is het dan 75 jaar geleden dat de Padvinderij naar Ommen kwam en zich op Ada’s Hoeve vestigde, het begin van het Ommer toerisme. Ter gelegenheid van dit alles staat Ommen van april tot oktober 1998 bol van feestelijke activiteiten. Voor de organisatie heeft de gemeente Ommen 50.000 gulden beschikbaar gesteld. De tweejaarlijkse Ondernemersbeurs is ook naar 1998 verschoven. Gedacht wordt om de festiviteiten te laten plaatsvinden in een aan de Vechtoevers ter hoogte van de Zeesserweg op te zetten feesttent”, tot zover het Nieuws uit Ommen. Lees verder Veel feestelijkheden rond “Ommen 750 jaar”