Categorie archief: Historische Kring Ommen

Nieuwsbrief CCO nummer 3/2016

 Elk kwartaal verschijnt er een Nieuwsbrief van het Cultuurhistorisch Centrum Ommen (CCO).

Dit is de nieuwe naam van de historische vereniging in Ommen als gevolg van het samengaan van de voormalige Historische Kring Ommen en het Streekmuseum Ommen. De naam Streekmuseum voor het museum blijft wel als zodanig bestaan.

Nieuwsbrief CCO nummer 3/2016
Klik op deze link om de nieuwsbrief te lezen.

Dit keer met onder andere een voorwoord van de voorzitter, nieuws over de lezingen in het museum, een nieuw monument voor kamp Erika en de openingstijden van Ommezien in de Carrousel.
Bron: Harry Woertink – 17 augustus 2016

Dodenherdenking 4 mei Besthmenerberg Kamp Erika

OMMEN – De Historische Kring Ommen organiseert in samenwerking met oud-gevangenen van Kamp Erika op woensdag 4 mei weer een dodenherdenking bij het herinneringsmonument op de Besthmenerberg aan de Hammerweg in Ommen.

HST_2636.jpgDodenherdenking kamp Erika 2015.
Foto: Hans Steen

In verband met de plechtigheden bij het gemeentehuis dezelfde avond is de herdenking op de Besthmenerberg in tijd vooruit geschoven. Zodoende heeft iedereen ook de gelegenheid om de herdenking later op de avond bij het gemeentehuis bij te wonen.

Het monument herdenkt de slachtoffers van het gevangenkamp Erika. Bij het monument staat de tekst: ‘Nederland gedenk. Ter nagedachtenis aan hen die deze weg gingen naar het concentratiekamp Erika, waar tussen ’42 – ’45 talloze Nederlanders zijn vernederd, gemarteld en vermoord’. Kamp Erika was tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) in Duitse handen.
Het programma voor 4 mei 2016 op de Besthmenerberg ziet er als volgt uit:
17:30 uur verzamelen parkeerplaats Steile Oever
17:40 uur vertrek naar het herdenkingsmonument
17:45 uur declamaties/toespraken
17:58 uur The Last Post
18:00 uur twee minuten stilte
18:02 uur zingen Wilhelmus, twee coupletten, gevolgd door defilé en bloemlegging

Na afloop is er gelegenheid koffie te drinken in de Besthmenermolen.

Bron: Harry Woertink – 19 april 2016

Unieke fototentoonstelling over boerderijen in de buurtschappen Stegeren en Junne

Ommen kent een bijzonder lange bewoningsgeschiedenis. De hoge dekzandruggen langs de Vecht waren vanaf 9.000 v. Chr. een geliefde verblijfplaats van rondtrekkende jagers-verzamelaars. Ze leefden van de jacht, visvangst en verzamelden vruchten en noten.

 1975 – Karshoekweg 2 in Stegeren, bouwjaar 1930.
Foto: OudOmmen

Vanaf 5.000 v. Chr. vestigden zich de eerste boeren in deze streken. Ze legden bescheiden akkertjes aan en hielden vee. Evenals hun jagende voorouders maakten ze uitsluitend gebruik van stenen en houten gebruiksvoorwerpen. De aanwezigheid van prehistorische bewoners is in Stegeren nog in het landschap zichtbaar in de vorm van tientallen grafheuvels. De grafheuvelgroep ook wel tumuliveld geheten dateert van de laatste steentijd tot en met de ijzertijd. Het grootste terrein met minimaal 36 heuvels uit de ijzertijd staat in de volksmond bekend als Calsum, wat “dodenheem” betekent. Opmerkelijk genoeg zijn de oudste grafheuvels het grootst. Aanvankelijk werden de doden onder deze heuvels begraven. Later werden ze gecremeerd en in urnen bijgezet in grafvelden met veel kleinere heuveltjes en greppels rondom, de zogenaamde urnenvelden. Veel grafvelden en andere bodemvondsten zijn in de loop van de tijd verloren gegaan. Een grafheuvel in de buurt van de kern Stegeren, ’n Zandbaarg genoemd, waar in 1929 nog een stenen mes of dolk gevonden werd, is naderhand afgegraven om een boerenerf mee op te hogen. Tegenwoordig hebben archeologische waardevolle vindplaatsen een beschermde status. In 1999 zijn de grafheuvels van Calsum door Staatsbosbeheer gerestaureerd. De monumentale “zandbergen” getuigen van de oeroude bewoningsgebied in Stegeren. Het terrein is eigendom van Staatsbosbeheer en een wandeling in het natuurgebied “het Junner Koeland” is zeer de moeite waard om de grafheuvels te bezoeken. De grafheuvels hebben een diameter van 5 tot 200 meter, de maximale hoogte is 2 meter.

Eeuwenlang hebben de boeren met hun bedrijven de geschiedenis van het platteland bepaald. De werkgroep Boerderij- en Veldnamen heeft alle huidige boerderijen in Stad en Ambt Ommen in kaart gebracht. Vanaf het jaar 1350 tot aan 1850, dus vijf eeuwen lang werd in Nederland het platteland ingedeeld en bestuurd door de Marken en haar besturen. Lees verder Unieke fototentoonstelling over boerderijen in de buurtschappen Stegeren en Junne

Buurtvisite Junne en Stegeren

De Historische Kring Ommen organiseert een gezellige avond voor alle bewoners van Junne en Stegeren. De werkgroepen hebben uit de collecties materiaal verzameld om het verhaal van Junne
en Stegeren te vertellen en te laten zien.

 1978 – Boerderij ‘De Stolte’ Junnerweg 7.
Foto: OudOmmen
Zie voor meer afbeeldingen de albums ‘Junne‘ en ‘Stegeren‘.

Een aantal boerderijen uit de buurtschappen worden eruit gelicht; de bewoners bleken nog allerlei mooie oude spullen te hebben, die ze voor deze avond te leen geven. De avond is bedoeld voor alle inwoners en vroegere inwoners van de buurtschappen Junne en Stegeren. Na een kop koffie of thee laten we eerst oude foto’s zien uit de buurtschappen, gevolgd door een presentatie over Calsum in Stegeren. Daarna kunt u de tentoonstelling bekijken over de historie van Junne en Stegeren met interessante informatie en oude beelden uit vroeger tijd.

We hopen op een feest van herkenning en ophalen van oude verhalen over de buurtschap. Misschien heeft u of weet u ook wel dingen die interessant zijn voor de HKO om vast te leggen. We houden ons aanbevolen. Natuurlijk hebben we ook oude foto’s waar mensen op staan, die wij niet kennen maar u misschien wel. Dat zouden we graag willen weten. Misschien bent u ook wel geïnteresseerd in uw stamboom. U kunt uw stamboom opvragen en laten afdrukken, dit wel voor zover de voorouders in Ommen woonden.

De HKO houdt de buurtvisite op woensdag 30 maart 2016 in het Streekmuseum, Den Oordt 7, Ommen om 20:00 uur. Inloop en kop koffie/thee vanaf 19:30 uur. In geval van grote opkomst, houden we een 2e avond op donderdag 31 maart 2016. U kunt zich uiterlijk dinsdag 15 maart 2016 voor de avond opgeven bij Aldien Pasman: telefoon 0529–453446 of e-mail egbert.pasman@hetnet.nl.
Hopelijk tot ziens. Historische Kring Ommen.

Bron: Historische Kring Ommen – 17 februari 2016

Subsidie voor HKO voor herdenking van de vrede

 OMMEN – Burgemeester en wethouders van Ommen hebben aan de Historische Kring Ommen (HKO) alsnog 3000 euro toegezegd voor de activiteiten rondom het thema Ommen 70 jaar bevrijd.

Nieuwsblad voor Salland: ‘OMMEN BEVRIJD !’
Afb.: OudOmmen

De HKO kan nu verder werken aan de plannen voor de realisering van een monument bij het gemeentehuis. Dit als herinnering aan de inwoners van Ommen die door oorlogshandelingen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. De onthulling is 11 april. Ook wordt die dag in de bovenzaal van de bibliotheek een lezing gehouden door Wayne Dieleman over zijn Joodse familie en de Tweede Wereldoorlog. Op 13 april is er in dezelfde bovenzaal een documentaire te zien over de Tweede Wereldoorlog in Overijssel.

De HKO is momenteel in het Streekmuseum bezig met de inrichting van een thema-expositie over Ommen 70 jaar bevrijd. Verder wordt gewerkt aan het uitzetten van een fietstocht tussen het Streekmuseum en Palthehof in Nieuwleusen, waar het museum is ingericht met het oorlogsthema “De vijf donkere jaren”.

Het bestuur van de HKO is blij met de toegezegde subsidie van de gemeente. De plannen kunnen helemaal uitgevoerd worden”, aldus HKO-bestuurslid Harry Woertink, die het belang van herdenken benadrukt. “In het herdenken worden verleden, heden en toekomst met elkaar verbonden. Als de herinnering levend blijft, leeft ook het besef dat vrede kwetsbaar is. Zeker in onrustige tijden als deze”.

Bron: Harry Woertink – 12 maart 2015

Oorlogsspullen gevraagd voor expo “Ommen 70 jaar bevrijd”

OMMEN – Het Streekmuseum in Ommen houdt op zaterdag 24 januari een inleverdag voor spulletjes uit oorlogstijd.

 Het Streekmuseum in Ommen
Foto: OudOmmen

Medewerkers van het museum en de Historische Kring Ommen (HKO) zijn die dag tussen 10.00 en 12.00 uur aanwezig om materiaal aan te nemen die tijdelijk onderdeel zullen uitmaken van de gezamenlijke expositie van het museum en de HKO met als thema: “Ommen 70 jaar bevrijd”. Het museum wil op die manier stil staan bij het feit dat de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden is begonnen en dat Nederland dan 70 jaar in vrede en vrijheid leeft. De tentoonstelling zal aandacht besteden aan diverse aspecten van de oorlog 1940-1945, zoals het verzet, kamp Erika, droppings, bombardementen en de bevrijding.

Het museum schenkt ook aandacht aan de vervolging van Joden en alle Ommer slachtoffers van het oorlogsgeweld. Deze tentoonstelling is vanaf 11 april in het Streekmuseum te zien.
Het museum doet een oproep aan de bezitters van spulletjes uit de oorlog om deze tijdelijk aan het museum uit te lenen. Wie niet in de gelegenheid is om naar de inleverdag te komen, maar wel voorwerpen beschikbaar wil stellen kan mailen met het museum: info@museum-ommen.nl waarna contact opgenomen wordt.
Bron: Harry Woertink – 11 januari 2015

11 april 2015: Ommen 70 jaar bevrijd met expositie en monument oorlogsslachtoffers

OMMEN – In 2015 is het 70 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van de Duitse bezetter. De bevrijding van Ommen was op 11 april 1945.

 Enkele werkgroepleden WO 2 met museumgids Tim Schimmel.
Foto: Harry Woertink

In dat kader wordt in het Streekmuseum vanaf 11 april volgend jaar een thema-expositie “Ommen 70 jaar bevrijd” gehouden. De tentoonstelling is een samenwerking met de werkgroep Tweede Wereldoorlog van de Historische Kring Ommen.

In het kader van de 70-jarige Bevrijdingsdag staan meerdere activiteiten op stapel. De werkgroep Tweede Wereldoorlog (WO 2) is bezig met het samenstellen van een lijst van alle Ommer omgekomen oorlogsslachtoffers die in de Tweede Wereldoorlog of daarna zijn omgekomen. Om hun namen niet te vergeten worden deze vermeld op een herinneringsmonument die zal komen naast het bestaande oorlogsmonument bij het gemeentehuis van Ommen. De officiële onthulling van dit monument zal ook op 11 april 2015 zijn. Verder wordt deze een dag een lezing gehouden door Wayne Dieleman over een verloren Joodse familie.

Het historisch tijdschrift De Darde Klokke zal begin volgend jaar in het teken staan van de Tweede Wereldoorlog en 70 jaar bevrijding. De redactie is daarvoor op zoek naar verhalen van mensen uit Ommen en/of gebeurtenissen in Ommen tijdens de gehele oorlogsperiode. Niet alleen de bevrijding, maar ook over de mobilisatie, de eerste periode van de bezetting, het dagelijks leven van toen. Foto’s of voorwerpen uit deze periode zijn ook welkom. Lees verder 11 april 2015: Ommen 70 jaar bevrijd met expositie en monument oorlogsslachtoffers

HKO vanaf begin volgend jaar in nieuw onderkomen Carrousel

OMMEN – Met een officiële opening op donderdag 9 januari 2014 neemt de Historische Kring Ommen (HKO) haar nieuwe verenigingsruimte in de Carrousel in gebruik.

 Het nieuwe onderkomen is al in gebruik genomen door de verschillende werkgroepen. De officiële opening wacht nog.
Foto: Harry Woertink

Donderdag 9 januari 2014 om 16.00 uur is het zover dat wethouder Ko Scheele de officiële opening mag verrichten. Een dag later, op vrijdag 10 januari, wordt een ‘open huis’ gehouden. De deuren van de Carrousel staan dan van 14.00 tot 22.00 voor iedereen open om het nieuwe onderkomen aan de Chevalleraustraat 6 in Ommen te bezichtigen. Tevens is dan de foto-expositie ‘Groeten uit Ommen’ tentoongesteld. Het nieuwe onderkomen op de bovenverdieping van de Carrousel is al enkele maanden in gebruik, maar er was tijd nodig om de nieuwe werkplek goed te kunnen inrichten.

Bedenken nieuwe naam
Voor het nieuwe historische centrum wordt nog een nieuwe naam gezocht. De HKO doet een oproep om een naam te bedenken. Wie een leuke naam weet kan dit met een korte toelichting tot uiterlijk 15 december doorgeven aan de HKO via e-mail info@hko-ommen.nl of via de ideeënbus in de verenigingsruimte in de Carrousel. Een jury zal zich buigen over de inzendingen en uiteraard wordt de bedenker van de mooiste naam met een prijsje beloond. De nieuwe naam zal bekend gemaakt worden tijdens de officiële opening.

Openingstijden verruimd
De HKO verruimd de openingstijden van het historisch centrum. Op elke donderdagmiddag – te beginnen op 16 januari 2014 – is de HKO geopend van 13.30 tot 17.00 uur. Iedereen is dan van harte welkom. Bovendien is het nieuwe onderkomen elke eerste donderdagavond van de maand geopend van 20.00 tot 22.00 uur.

Binnen de HKO zijn de volgende werkgroepen actief: Lees verder HKO vanaf begin volgend jaar in nieuw onderkomen Carrousel

Dodenherdenking Kamp Erika

De Historische Kring Ommen organiseert in samenwerking met enkele oud-gevangenen van Kamp Erika op 4 mei dodenherdenking bij het herinneringsmonument op de Besthemerberg aan de Hammerweg in Ommen.

 Foto: Hans Steen
Dodenherdenking voormalig kamp Erika op 4 mei 2012

Het programma voor zaterdag 4 mei ziet er als volgt uit:
19.15 uur verzamelen parkeerplaats Steile Oever
19.20 uur vertrek naar het herdenkingsmonument
19.35 uur opening plechtigheid bij het monument
19.40 uur declamaties
19.58 The Last Post
20.00 uur twee minuten stilte
20.02 uur Zingen van het Wilhelmus, twee coupletten
20.05 uur Bloemlegging bij het monument
Vanaf 20.15 uur zijn de deelnemers uitgenodigd om koffie te drinken in het Natuurinformatiecentrum in de Besthmenermolen.
Ter informatie:
Op de gedenksteen staat ‘Nederland gedenk. Ter nagedachtenis aan hen die deze weg gingen naar het concentratiekamp Erika, waar tussen ’42 – ’45 talloze Nederlanders zijn vernederd, gemarteld en vermoord’. De slachtoffers van het kamp worden verder in herinnering gehouden met een houten kruis. Het monument is geadopteerd door de OBS Nieuwebrug. Zij zorgen er o.a. voor dat elk jaar het monument er netjes bijligt. Op 4 mei 2006 is een informatiepaneel met de volgende tekst onthuld: ‘Herdenkings-monument Kamp Erika. Het gevangenenkamp Erika was van 1941 – 1945 een plek van ontberingen, pijn, vernedering en heel veel leed.’ Lees verder Dodenherdenking Kamp Erika

HKO gesloten wegens verhuizing

logohko.GIF Vanaf heden tot begin september is de Historische Kring gesloten. De HKO verhuist in deze periode naar een ruimte in het Caroussel-complex (theater, bibliotheek). Er zijn in deze periode geen inloopmiddagen en -avonden. De inloop op de eerste donderdag van september zal worden gebruikt als opening van het nieuwe HKO-onderkomen. De leden van de kring worden eind april nader geïnformeerd. Zie ook de volgende nieuwbrief.

Bron: Historische Kring Ommen – 8 april 2013