Categorie archief: Landschap Overijssel

De Lemelerberg wordt weer zichtbaar (2)

Vroeger kon je op het hoogste punt van de Lemelerberg nog alle kanten opkijken. Echter, door de jaren heen nam op de Lemelerberg steeds meer bos de plaats in van heide.

78a181df764d4333bc2e94b4aa03b5ae.max-1600x800-1

1959. De Diepe Koele van de Lemelerberg, de plek waar de boeren van Lemele tot aan de jaren ’50 zand hebben afgegraven. Deze zit anno 2020 vol met bos. Daardoor is de oude zandafgraving niet meer te zien.

Zichtbaar

Daarom is het kappen van bomen historisch goed te verklaren”, zegt Harry Woertink, die zich in de historie van de Lemelerberg heeft verdiept. “De commotie over de bomenkap is ongefundeerd en begrijp ik ook niet. Het gebied dat vorig jaar reeds gekapt werd heeft zich al heel goed hersteld. Met het kappen van bos en vitale heide uit te breiden en het gebied te herstellen keert het prachtige (uit)zicht op de berg weer terug. Met het herstel van het landschap komt de Lemelerberg weer onder het bos vandaan en zal straks ook vanuit de omgeving beter zichtbaar worden, net als vroeger” aldus Woertink.

Natura 2000
Het nu nog resterende heidegebied op de Lemelerberg is voor Europese begrippen uniek. Bossen wisselen zich af met heidegebieden, bronnetjes, jeneverbesstruwelen en zandverstuivingen. De Lemelerberg is een van de 24 Natura 2000 gebieden die geheel of gedeeltelijk in Overijssel liggen. Dankzij subsidie van de provincie heeft Landschap Overijssel de kans deze natuurparel te beschermen. Bij de plannen wordt ook rekening gehouden met de cultuurhistorie: Park 1813 met de Gedachtenishoek valt eveneens onder het herstel.

Heidegebied
De Lemelerberg was ooit één groot uitgestrekt heidegebied zonder veel bomen. De heide ontstond doordat er schaapskudden op graasden en heideplaggen werden gestoken. Het gebruik is in de loop der tijd veranderd. Werd in het verleden de berg gebruikt voor het hoeden van schapen, tegenwoordig wordt deze vooral gezien als plek waar de natuur nog vrij spel heeft. De Lemelerberg kent een lange historie die terug te vinden is in de verschillende bodemlagen. Lees verder De Lemelerberg wordt weer zichtbaar (2)

Landschap Overijssel eigenaar van Park 1813

Op woensdag 22 mei is de akte gepasseerd voor de aankoop van 155 ha bos en natuurterrein van het natuurgebied Park 1813 op de Lemelerberg. Al in oktober 2001 bereikten de directies van Boreon BV en Landschap Overijssel overeenstemming over de overdracht van dit gebied.

De verkoop betreft bos en natuurgebied. De discussie over de verkoop van het restaurant en de parkeerplaats is nog gaande. Landschap Overijssel is in afwachting van een uitspraak van provincie en rijk over de subsidiëring van de aankoop het restaurant en de parkeerplaats.
Lees verder Landschap Overijssel eigenaar van Park 1813