Ommen werkt aan plan voor verbetering gevels centrum

OMMEN – De gemeente Ommen werkt aan een plan om de gevels van panden in het centrum te verbeteren.

Een in 2007 met gevoel voor historie gerestaureerd winkelpandje aan de Kruisstraat 1. In opdracht van Baron F.E. Mulert is dit pand in 1903 gebouwd als “Koffiehuis van den Volksbond”. Later drukkerij en winkelpand van de familie van Eerten, nu modewinkel.

Er wordt een gevelinspiratieplan opgesteld. Als eerste stap hiervoor gaan betrokken ondernemers een rondgang maken door het centrum om de eerste ideeën in kaart te brengen. Deze centrumschouw vindt plaats op 15 maart 10.30 uur, en start bij cafe-restaurant Flater aan de Markt.

In overleg met het Ondernemersfonds Centrum Ommen en pandeigenaren in het centrum heeft Ommen al eerder een nieuwe ontwikkelstrategie voor het centrum van Ommen opgesteld. Een belangrijke vervolgstap hierin is om een gevelinspiratiedocument op te stellen voor de panden in het centrum van Ommen. Adviesbureau BRO is gevraagd dit document te gaan opstellen.

Inspiratiekader

Betrokkenen van het centrumgebied kunnen hierbij aanhaken. De groep kan ten aanzien van de indeling en uitstraling van gevels zélf aangeven wat zij goed en minder goed vinden passen in de straat. Het gaat hierbij dus niet zozeer om mooi of lelijk, maar wel om passend of niet passend. Zo kan waardevolle plaatsgebonden informatie worden opgehaald om deze later te vertalen naar ambities aangaande de beeldkwaliteit van het centrum. De gevormde ambities en wensen van betrokkenen vormen de basis voor het inspiratiekader.

De samenwerkende centrumpartijen in Ommen willen een toekomstbestendig, sterk en vitaal centrum. Met een eigen identiteit en een sterk aanbod aan winkels en horeca. Met belevenis voor de klant, die hier ook graag terugkomt. Er wordt samengewerkt aan een sterker centrum met als doel; meer bezoekers, hogere omzetcijfers voor ondernemers en waarde-behoud voor vastgoedeigenaren.

In samenwerking met de belangrijkste centrumpartners is de afgelopen jaren gewerkt aan het actieplan voor het centrum. Een aantal centrumverbeteringen is via dit traject al gerealiseerd. Ook zijn meerdere projecten in uitvoering die de verdere ontwikkeling van het centrum ondersteunen. Bijvoorbeeld op het vlak van parkeren, verkeer en bereikbaarheid en enkele herontwikkelingslocaties in en rond het centrum.

De acties in het centrum, de centrum-evaluatie uit 2019, de inzet op de projecten én de nieuwe centrumvisie, geven de ambitie van de gemeente en de centrumpartners weer: alle inzet is erop gericht om het centrum van Ommen sterk en vitaal te houden.

Veel historische gebouwen gesloopt

Naast deze programmatische inzet op het bekrachtigen van de functies bestaat er tevens de wens om de beeldkwaliteit van het centrum van Ommen te versterken. Zo heeft Ommen verschillende karakteristieke gebouwen die vandaag de dag al hieraan bijdragen, maar bestaan er tevens gebouwen met een lagere kwalitatieve uitstraling. Dit doet afbreuk aan de beleving en ervaring van het centrum en straatbeeld. Een groot deel van deze gebouwen bevatte in den beginne karakteristieke kwaliteit, maar door de jaren heen zijn veel historische gebouwen onzorgvuldige herontwikkeld. Naast herontwikkeling heeft ook de volledig sloop van historische gebouwen plaatsgevonden op sommige locaties. Van pakweg de jaren ’60 tot aan nu zijn deze gebouwen vervangen door traditionele of modernistische gebouwen. Ook bij de volledige nieuwbouw bestaat eveneens de tweedeling tussen kwalitatief en niet-kwalitatief. Naast de gebouwde ruimte doet zowel de openbare ruimte als de ruimte voor het gebouw mee in de beeldvorming van de gevels, denkende aan terrassen, winkeluitstallingen of voortuinen. Ook hiervan zijn in Ommen goede en minder goede voorbeelden te vinden. Om tot een totale verbeterde uitstraling te komen van het centrum is ook hier aandacht voor nodig.

Gevelbeelden en eigenheid behouden

In dit alles is het de wens in Ommen om eigen karakteristieken voor de centrumstraten na te streven. Dit betekent dat de verscheidenheid aan gevelbeelden en eigenheid van gevels zo veel mogelijk behouden dient te worden of een leidraad voor ontwikkeling moet zijn. Behoud en herstel van het karakter van de centrumstraten en het terugbrengen van de kwaliteit van de panden vraagt daarmee om een inspiratiekader waarbinnen ontwikkelaars, architecten én ondernemers hun plannen kunnen uitvoeren en vormgeven. Om dit te realiseren wordt een gevelinspiratieplan ontwikkeld. Dit plan voorziet de inspiratie voor de beeldkwaliteit van de wanden (de gevels van de gebouwen) en legt daarbij de relatie met de straat (de “vloer” van het openbare gebied).

Tekst en foto: Harry Woertink

Een gedachte over “Ommen werkt aan plan voor verbetering gevels centrum

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s