GVO en OKK vieren als Energy 75 jaar gymnastiek in Ommen

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat in Ommen voor het eerst in clubverband aan gymnastiek kon worden gedaan.

Archieffoto van GVO-gymnasten tijdens een jaarlijkse opvoering. Voorzover bekend: Tiny Petter; Bertha Willems; Gosse van Elburg; Leo Jutten; Henk Kampman; Gerrit de Jonge; Wijntje Freke; Willy van Kesteren; Henny Sampimon; Frederik Timmerman; Marietje Moerman; Didi Slot 18;  Miny Ekkelkamp; Marijke of Agnes van Kesteren; Rinus Oldeman; Grada Sturris;  Olga Beijer; Marietje Luttekes; Helmich; Henny leidster ritmische gymnastiek

Energy Ommen is de naam van de gymclub, die ontstaan is door de fusie van twee gymnastiekverenigingen: OKK (Oefening Kweekt Kracht) en GVO (Gymnastiek Vereniging Ommen). GVO werd opgericht in 1947; vijf jaar later (1952) werd OKK opgericht. Het verschil was dat OKK aansluiting vond bij de Nederlandse Christelijke Gymnastiek Verbond en GVO bij de algemene Nederlandse Gymnastiek Verbond.

Terug in de tijd

Terug in de tijd met enkele (oude) verhalen over de oudste club GVO toen de vereniging amper was opgericht. In 1950 gaf de jonge GVO haar tweede jaarlijkse uitvoering die door vele autoriteiten werd bijgewoond. Ook de belangstelling van de zijde van de bevolking was zeer groot. Onder de bekwame leiding van de heer M. Huisman werd het zeer gevarieerde programma vlot afgewerkt.

“Het viel ons op dat de vereniging in korte tijd al zo’n geweldige vlucht had genomen. De nummers werden alle correct en beheerst uitgevoerd, terwijl vele staaltjes van technisch kunnen gedemonstreerd werden. Ommen mag dan ook trots zijn op z’n GVO en de GVO op haar beurt op haar directeur. Het mooiste nummer was “De droom van Grads”; zó mooi waren de oefeningen dat velen zich in een droom waanden. Ook de andere nummers vielen zeer in de smaak, waarvan we willen noemen het nummer acrobatiek, de “Hindernisbaan” de “Sneeuwman” en bovenal het slotnummer, de hoepeloefeningen. Namens de leden werd de heer Huisman aan het einde een rooktafel aangeboden, terwijl de pianist en de “lichtman” ook niet vergeten werden”, zo weet de plaatselijke krant dan te melden.

Johan Kamphuis

Ook een jaar later is er weer een uitvoering op het podium in het koetshuis van hotel De Zon. De krant is er ook en spreekt met Bram van der Boon “30 jaar, landbouwer, vlotte vrijgezel en (aanvallende) spil van de vierde klasse voetbalclub Ommen”, zo wordt hij voorgesteld. Bram vertelt dat hij vier jaar geleden nog niets van turnen afwist. Een hoge brug of rekstok waren onbekende grootheden voor hem. Zijn liefhebberijen zijn als volgt te rubriceren zijn: 1. turnen, 2. voetbal, 3. zwemmen en 4. schaatsen. Deze volgorde hield natuurlijk een onverholen compliment in voor GV0, waarvan hij trouwens zelf bestuurslid is. En dat pleit voor de ULO-onderwijzer Johan Kamphuis, die juli 1947 tijdens de oprichting van GVO niet veel anders ter beschikking had dan een grote portie goede wil. Op zijn achtste jaar liep Kamphuis bij het Zwolse Hercules voor het eerst in het witte pakje en in het gelid. Hij bleef Hercules door de jaren heen trouw en toen hij een kwarteeuw later Ommenaar werd, wist hij wat van turnen en verenigingsleven af dat hij goed kon gebruiken voor zijn nieuwe club in Ommen.

Rek en hoge brug

Met zekere trots wees Johan Kamphuis op rek en hoge brug, die tijdens deze uitvoering hun passieve rol vervulden. “Duizend gulden” vertelde Kamphuis, “en die hebben we met Pinksteren samen met de voetbalclub royaal verdiend. We hadden toen gymnastiek-, voetballen en motorwedstrijden op het programma staan en de schone winst was 3000 gulden”. Maar zo’n geldelijke meevaller af en toe betekende natuurlijk niet, dat de GVO’ers met breed gebaar geld kunnen strooien. In de weken, voorafgaand aan deze uitvoering hebben de moeders en zusjes in de turn-families druk werk gehad.

De Gymnastiek Vereniging Ommen oefende drie avonden in de week in een gemeentelokaal, dat dinsdags dienst deed als eierhal is en waar overigens op geregelde tijden Ommer dames en heren badminton speelden. Volgend jaar, bij het eerste lustrum, wil deze vereniging nog eens overduidelijk bewijzen, dat de drie letters GVO ook kunnen wijzen op: Goed Voor Ommen.

Eerste lustrum

Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan werd op maandagavond 7 juli 1952 een grote mars door de stad gemaakt. Daarna wordt de leden en genodigden een gezellige avond aangeboden. Ook is er een groots turn-evenement in het VVV-openluchttheater met de beste gymnasten uit Nederland, die geselecteerd zijn voor de Olympische Spelen in Helsinki. GVO heeft hiermede haar eerste lustrum op werkelijk gymnastische wijze herdacht.

In het lustrumjaar had bij de onderlinge clubwedsstrijden de kampioene van het vorige jaar, Betsy Wissink, pech op de brug en bleef 3 3/4 punt achter waardoor zij de beker aan Bonny van Elburg moest afstaan, die dit kleinnood ook al in 1950 wist te bemachtigen. De wedstrijden bevatten zes onderdelen t.w. vrije oefeningen, brug. paard, rek, evenwichtsbalk en ringen. Directeur M. Huisman had met zorg de oefenstof samengesteld.

Gebrek aan jongens en heren

In 1956 gaf GVO voor de eerste maal onder haar nieuwe directeur de heer W.J.W. Runneboom uitvoeringen. Na de traditionele opmars en vaandelgroet, sprak voorzitter Joh. Kamphuis een kort openingswoord, waarin hij in het bijzonder welkom heette burgemeester mr C. P. van Reeuwijk, gemeentesecretaris E. J. Stoeten, de heer en mevr. H. Bos de heer en mevr. J. Roosen en de kringafgevaardigden. Spreker herinnerde eraan, dat door de directeurswisseling het vorig jaar geen uitvoering gegeven kon worden. Het ledental bedraagt ruim 200, maar de vereniging heeft gebrek aan jongens en heren. Vele jongelui voelen zich meer tot voetballen aangetrokken en keren de gymnastiek dan de rug toe. Zij vergeten, aldus spreker, dat gymnastiek juist een buitengewoon goede training is, ook voor voetballers. Voorts nam de GVO het initiatief tot de oprichting van een zwemclub. Toen echter bleek, dat er in sommige kringen bezwaren bestanden tegen de naam GVO heeft het bestuur zich besloten terug te trekken, om te voorkomen dat er drie zwemclubs zouden ontstaan, waarmee de zwemclub geenszins gediend is.

In hetzelfde jaar werd in het najaar weer afscheid genomen van directeur Runneboom, in verband met zijn benoeming in Beetsterzwaag. Voorzitter Johan Kamphuis betreurde het, dat de heer Runneboom Ommen ging verlaten en dankte hem voor wat hij voor GVO heeft betekend. Namens de vereniging bood spreker een vulpen met inscriptie aan. Tot nieuwe directeur kon worden benoemd de heer Nieuwkamp.

Viering 10-jarig bestaan

Ondanks de sneeuwstorm waren honderden naar toneelzaal De Zon getrokken om in januari 1958 het tienjarig bestaan van GVO bij te wonen. Daar hebben zij beslist geen spijt van gehad, want deze uitvoering verdient ongetwijfeld het predicaat „uitmuntend”. Het was, zoals sommige bezoekers opmerkten „weer echt ouwerwets”. De directeurswisselingen in de afgelopen jaren waren oorzaken van een inzinking, die men thans glansrijk te boven is gekomen, dank zij het onvermoeide doorzetten van het bestuur en de uitstekende leiding van directeur J. Nieuwenkamp. Om bovengenoemde reden kon het tweede lustrum der vereniging eerst nu gevierd worden, maar dat heeft men dan ook extra goed gedaan. In zijn openingswoord heette voorzitter Joh. Kamphuis speciaal welkom ds. J. C. Koolschijn, de schoolarts Schuringa, de leraar lichamelijke opvoeding Bosch, de afgevaardigden van OKK en van zusterverenigingen uit Balkbrug, Hardenberg, Dalfsen. Spreker maakte van de gelegenheid gebruik nog eens te wijzen op het grote belang der lichamelijke opvoeding. Tenslotte wees de heer Kamphuis nog eens op het algemene karakter van GVO. In het bestuur hebben zitting: 2 hervormden, 2e gereformeerden, 2 rooms-katholieken, 2 neutralen plus voorzitter.

Vooruitgang

Na de traditionele opmars, waarmede men een keurige indruk maakte, volgde een fraai en interessant programma, waarbij alle groepen volop gelegenheid kregen het geleerde in praktijk te brengen. Bij alle nummers, zonder uitzondering, viel een verheugende vooruitgang te constateren. Het is niet doenlijk alle 22 nummers afzonderlijk te vermelden. Noemen wij slechts het aantrekkelijke sprookje en de nummers der keurploegen. Daarnaast lieten ook de jongeren verdienstelijk werk zien, zodat GVO zich over de toekomst geen zorgen hoeft te maken. Extra vermelding verdient de pianistische illustratie van Boy Boerink en de fraaie belichting, die werd verzorgd door de heren J. Helsemans en H. Kieft. Hierna kregen de leden die vanaf de oprichting af lid zijn een geschenk aangeboden. Dit zijn de dames L. van der Beek, Trees van Elburg, M. Hurink, D. Schuurman, M. Timmerman, F. de Vroeg, W. de Vroeg, J. Wind en de heren D. Bosscher, Th. Dijkstra, J. de Graaf, A. Huurneman, E. Timmerman. Bescheiden als de heer Kamphuis is, had hij zichzelf bij deze reeks jubilarissen overgeslagen. Daar namen de leden echter geen genoegen mede en bij monde van de heer D. Bosscher volgde nu een spontane huldiging, waarbij deze de grote verdienste van de heer Kamphuis schetste. Hierna volgde nog een loterij, waarbij het bijzonder gezellig toeging door de kwinkslagen van afslager H. van de Boon. Aan het slot bedankte de heer Kamphuis in het bijzonder directeur Nieuwenkamp en allen die aan het welslagen van de avond hebben meegewerkt waarbij ook mevrouw Klomp niet vergeten werd die steeds voor een schone lokaliteit zorgdraagt.

Tekst: Harry Woertink – foto: collectie OudOmmen.nl

Een gedachte over “GVO en OKK vieren als Energy 75 jaar gymnastiek in Ommen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s