Ommen gaat versnipperde promotie slagvaardig aanpakken

OMMEN – Om Ommen beter te verkopen als toeristengemeente gaat de gemeente Ommen vier jaar lang jaarlijks 150.000 euro uittrekken.

Een uit een boom gezaagde ‘scout’ overziet het terrein van Gilwell Ada’s Hoeve. Deze accommodatie biedt al bijna 100 jaar vakantieplezier

Het geld komt als subsidie terecht bij de nieuw op te richten “Stichting Marketing Ommen”. De gemeenteraad wordt gevraagd het mogelijk te maken dat de stichting van de grond komt en dat er een marketingcoördinator wordt aangesteld. Deze laatste wordt ingezet voor evenementen en culturele activiteiten, waardoor verlenging van het toeristenseizoen wordt gefaciliteerd en ook het aanbod voor eigen inwoners.

Versnipperde promotie

De nieuwe stichting Marketing Ommen zal de versnipperde promotie van Ommen slagvaardig en professioneel aan moeten aanpakken. Gesteld wordt dat met 2,5 miljoen overnachtingen in het Vechtdal waarvan een groot deel in Ommen en circa € 5 miljoen bestedingen in Ommen, de belangen groot zijn en Ommen daarom niet om een professionele aanpak heen kan.

In 2023 zijn er in Ommen verschillende evenementen die ook om een professionele marketingaanpak vragen zoals de viering van 775 jaar stadsrechten Ommen. Een slagvaardige Stichting Marketing Ommen kan in de marketing en promotie een aanjagende en coördinerende rol vervullen. “Het is al lange tijd dat met elkaar gesproken wordt over de promotie van Ommen. Nu zijn we in de fase gekomen dat we aan u de oproep doen hierin voortvarend besluiten te nemen die ons hierin stappen verder kunnen brengen. Er is een breed draagvlak voor de voorliggende plannen en we rekenen dan ook op uw steun om zo spoedig mogelijk te komen tot een Stichting Marketing Ommen die kan rekenen op een solide financiële basis vanuit de gemeente”, laat de projectgroep van ondernemend Ommen per brief aan het gemeentebestuur weten.

Hart van het Vechtdal

Tot 1 januari 2019 lag de uitvoering van de promotie en marketing via “Hart van het Vechtdal” bij de communicatie-afdeling van de bestuursdienst Ommen-Hardenberg. Nu Ommen zelf weer de touwtjes in handen heeft is gekeken hoe de promotie en marketing van Ommen in het vervolg plaats kan vinden. Vanuit het bestuursakkoord “Bouwen aan de Toekomst” en naar aanleiding van een opdracht van de gemeenteraad vastgelegd in een motie vandaag 27 juni 2019, heeft de gemeente Ommen samen met stakeholders verkend hoe de promotie van Ommen beter kan worden georganiseerd. De promotie van Ommen in algemene zin was niet gecoördineerd en was onvolledig.

Seizoensverlenging

De stichting Marketing Ommen gaat voor een toeristische seizoensverlenging. Verder activiteiten op het gebied van cultuur/erfgoed coördineren en ook de promotie van het centrum en van het buitengebied ter hand nemen. Als de gemeente Ommen zelf de marketing en promotie zou uitvoeren, zou ongeveer hetzelfde bedrag nodig zijn. Het bedrag dat de gemeente Ommen zou uitgeven aan promotie en marketing zou, inclusief de kosten voor (een) marketingmedewerker(s), nabij het gevraagde bedrag door de stichting Marketing Ommen komen. Inhoudelijk zal de gemeente geen werkzaamheden (meer) uitvoeren. De gemeente zorgt voor een (vast) aanspreekpunt voor de stichting en de gemeente ziet erop toe dat gemaakte afspraken worden uitgevoerd. De stichting zal verantwoording moeten afleggen aan de gemeente Ommen.

Website

De Stichting Marketing Ommen gaat bestaande activiteiten ondersteunen met één basiswebsite met een overzicht van alle activiteiten in Ommen. Daarnaast wordt gedacht aan het produceren van een (zomer-) magazine en een eigen huisstijl Ommen. Er moet een evenementenkalender komen, verder kan de stichting ondersteunen bij de organisatie en planning van evenementen. De stichting wenst met “Hart van het Vechtdal” het aanbod in de gemeente Ommen te bundelen en als paraplu te fungeren voor bestaande activiteiten en evenementen, van ondernemers en organisaties. Dit leidt tot meer samenwerking en samenhang tussen alle partijen in Ommen die zich bezighouden met marketing en promotie.

Tekst en foto: Harry Woertink

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s