Basisschool CNS Ommerkanaal 90 jaar jong

De Christelijke Nationale School (CNS) Ommerkanaal viert dit jaar het 90-jarig bestaan.

 Schoolfoto van de Christelijke-school Ommerkanaal in 1948 of 1949.
Foto: OudOmmen
Zie ook het album “Basisschool CNS Ommerkanaal

De CNS is een zelfstandige kleinschalige christelijke basisschool aan het Ommerkanaal tussen Ommen en Dedemvaart in het Arriërveld en werd vroeger ook met deze laatste naam aangeduid. Nadat er in 1931 een paar wijze mannen uit het Arriërveld hun koppen bij elkaar hadden gestoken, werd besloten tot het bouwen van een nieuwe christelijke school aan het Ommerkanaal.

Begin jaren
Aangezien het Ommerkanaal al een openbare lagere school had, was de komst van een school voor christelijk onderwijs niet vanzelfsprekend. Maar de aanvragers konden aan het gemeentebestuur van Ommen een lijst met 55 namen overleggen van leerlingen die de nieuw te bouwen christelijke school zouden bezoeken. Van de op de bijgevoegde lijsten vermelde leerlingen kwamen er 3 uit Avereest. Verder 13 leerlingen uit de kom van Ommen die daar op school zaten, maar binnen een afstand van 4 kilometer afstand van de school zouden komen te wonen. Bij de behandeling van het voorstel eind oktober 1930 in de gemeenteraad was er nog enige twijfel of de openbare school wel genoeg leerlingen zou overhouden. Echter, de burgemeester wist dat er voor de openbare school aan het Ommerkanaal nog 36 leerlingen behouden zouden blijven. Voor de gemeenteraad voldoende aanleiding om de benodigde 15.000 guldens voor de nieuwbouw beschikbaar te stellen.
Korte tijd daarop kon het gemeentebestuur samen met het bestuur van de schoolvereniging via een advertentie een oproep doen om een offerte uit te brengen voor het bouwen van een school met 2 lokalen en het bouwen van een hoofdonderwijzerswoning op een vrij terrein in het Arriërveld.

Officiële opening
Toen de nieuwe school op 1 augustus 1931 geopend werd was M. Korff reeds benoemd als hoofdonderwijzer, na eerst als onderwijzer aan de hervormde school met den bijbel in Kamerik verbonden te zijn geweest. Juffrouw Berghorst uit Oldebroek was de eerste onderwijzeres aan de Christelijke Nationale School Ommerkanaal. De krant maakte destijds het volgende verslag van de officiële opening: “Zaterdag 1 Augustus 1931 werd de nieuwgebouwde school te Ommerkanaal, gem. Ommen, uitgaande van de Chr. Nat. Schoolvereeniging aldaar, officieel in gebruik genomen. Behalve de ouders der kinderen waren vele afgevaardigden van andere scholen in de omgeving aanwezig, alsmede B. en W, de Secretaris en de Opzichter der gemeente Ommen. De voorzitter van het bestuur, de heer Veerbeek, zette nog eens duidelijk uiteen hoe deze school er gekomen is. Hij noemde daarbij met groote dankbaarheid de namen van wijlen Ds. Sijbesma inleven Gereformeerd predikant te Dedemsvaart, de beide Herv. predikanten van Dedemsvaart: Ds. van der Sluijs en Ds. Zeijdner, Ds. de Graaf, Geref. predikant te Ommen en den Adviseur van het bestuur: de heer E. H. Timmerman, Hoofd der Bijzondere School te Ommen.

Wat den bouw betreft, prees hij in het bijzonder het werk van den architect der gemeente Ommen, de heer Postma, onder wiens leiding een zeer mooie school is verrezen, naar de nieuwste eischen ingericht, en tevens een zeer geriefelijke woning voor het Hoofd der School is gebouwd, welke met de school een geheel vormt, dat de ontwerper alle eer aandoet. De heer E. H. Timmerman installeerde daarna den heer Korff, gekomen uit Kamerik, als Hoofd der School, en riep ook een hartelijk woord van welkom toe aan de benoemde onderwijzeres: mej. Berghorst, van Oldebroek. Verschillende sprekers voerden hierna het woord, o.a. de Burgemeester der gemeente Ommen, Ds. van der Sluijs, Ds. de Graaf en afgevaardigden van scholen uit de omgeving. Met een geestige speech verbond het benoemde Hoofd, de heer Korff, zich aan de school, zich met z’n collega mej. Berghorst, in de liefde der ouders aanbevelend. ’s Namiddags werd den kinderen gelegenheid gegeven met den „meester” en de „juffrouw” kennis te maken, onderwijl ze ruim getracteerd werden. Vermelden we nog, dat de school 2 lokalen bevat, en gebouwd werd door de fa. Dubbink en Van Straten te Vroomshoop”, tot zover de krant van 90 jaar geleden.

Festiviteiten
Het was oorlogstijd dat de school in 1941 het 10-jarig bestaan vierde. Ook het hoofd van de school, de heer A. Korff, alsmede de onderwijzeres mej. Berghorst, waren toen 10 aan de school verbonden. Gezien de tijdsomstandigheden is het feit niet feestelijk gevierd. Wel werd dit tweede lustrum in intieme kring herdacht. Hoofonderwijzer, de heer M. Korff maakte ook de viering mee van het 25-jarig feest in 1956. Veel oud leerlingen denken met een fijn gevoel terug aan de schoolbanken waar in de zestiger jaren vooral meester Korff en juffrouw Van Asselt bekenden waren.

Zoals eerder gesteld werd met 55 leerlingen begonnen. In de 90 jaar is er veel veranderd. De school ziet er anders uit dan toen. Door de aanbouw aan de voorkant en binnen heeft de zolder plaatsgemaakt voor een modern, ruim en licht klaslokaal. Het schoolplein is vergroend en voorzien van een nieuw speeltoestel. Ook is er geïnvesteerd in verduurzaming van de school door het gebruik van zonnepanelen en isolatie. De leermethodes van nu zijn uiteraard niet meer te vergelijken met die van lang geleden. Want de kinderen die tegenwoordig op school op hun Chromebooks lessen maken, kunnen zich niet voorstellen dat hun overgroot opa’s en oma’s nog schreven met kroontjespennen.

In verband met het 90-jarig bestaan van de school was er afgelopen dinsdag voor de kinderen een leuk uitstapje en de buurtbewoners vierden samen met het schoolteam vrijdag het jubileum onder het genot van een hapje en een drankje.

Bron: Harry Woertink – 17 oktober 2021

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s