Historisch Museum Ommen van oud naar nieuw (6)

Het Historisch Museum in Ommen wordt vernieuwd. Eerder bekend als “Oudheidkamer” en “Streekmuseum” opent het Historisch Museum dit jaar de deuren van het nieuwe museum. In de aanloop naar de ingebruikname een reeks artikelen over de historie; dit is deel 6.

 Rechts het schippershuisje “Foekertshuus” aan de Julianastraat, vernoemd naar een vroegere schipper op de Vecht en van 1997 tot 2000 in gebruik door de HKO.
Foto: OudOmmen

Oudheidkundige vereniging Ommen
De Oudheidkamer kreeg voor het eerst voet aan wal toen in 1963 de gerestaureerde molen met zaagschuur als expositieruimte in gebruik genomen kon nemen. Er bestond in Ommen nog geen vereniging die zich specifiek met onderzoek van de historie bezighield. Daar kwam verandering in toen op 31 maart 1982 de Oudheidkundige vereniging Ommen werd opgericht met verschillende werkgroepen. Oprichters waren destijds de heren G.J. te Rietstap, P.Dievelaar, H. van Dorsten, M.Makkinga, J.Tolk, H.Breukelman en H. Woertink. Deze nieuwe vereniging organiseerde in 1984 een tentoonstelling over de jubilerende Oranjevereniging in de bibliotheek aan de Jan Houtmanstraat en een jaar later was de vereniging organisator van een Bevrijdingsexpositie in het Streekmuseum. In 1989 stond de geschiedenis van de eerste dominee van de gereformeerde kerk van Ommen, dr. A.C. van Raalte, centraal in een expositie in het verenigingsgebouw de Olde Wheeme. Ook hield de vereniging een afgerond onderzoek naar veldnamen in het buitengebied en werd actief deelgenomen aan verschillende archeologische opgravingen. Verder werden vriendschapsbanden aangeknoopt met steden en dorpen aan de Vecht. Dit resulteerde onder andere in een uitwisseling met de schutterij uit Eggerode. Rond 1990 hield de vereniging op met haar voortbestaan wegens gebrek aan bestuursleden.

Historische Kring Ommen
In verenigingsverband werden op 20 januari 1997 verschillende historische activiteiten weer opgepakt met de oprichting van de Historische Kring Ommen, kortweg HKO. Het doel van de vernieuwde HKO was om heemkundige activiteiten te organiseren en onderzoek te bevorderen naar lokale en regionale geschiedenis. Het eerste bestuur van de HKO bestond uit Jan Brouwer (voorzitter), Henk van Elburg (secretaris), Aldien Pasman (penningmeester) en de leden Bart Kiestra, Albert van der Vegt, Luuk Vogelzang en Harry Woertink. Belangstellende leden konden meedraaien in verschillende werkgroepen onder leiding van de bestuursleden en de contactpersonen Bram Ruiter, Henk van Dorsten, Marietje Rhee, Leida Bruins en Henk Vos. In september 1997 kwam Hans Steen het bestuur versterken.

Foekertshuus
De eerste vergadering van het HKO-bestuur werd gehouden in het Streekmuseum en de werkgroepen konden terecht in het Univégebouw. Toen de mogelijkheid zich voordeed het historische pandje het ‘Foekertshuus’ van de gemeente aan de Julianastraat als eigen verenigingshuis in gebruik te nemen werd dat in dank aanvaard. Het oude schippershuisje was nog voorzien van een bedstee, piepklein en werd op temperatuur gehouden met drie kachels. Het pandje werd door de HKO vernoemd naar een vroegere schipper op de Vecht, die er ooit woonde. Op 6 november 1997 werd het Foekertshuus officieel in gebruik genomen, zodat voortaan hier op de eerste donderdag van de maand inloopavonden gehouden konden worden.

Edith-Laarakkers
Toen het Foekertshuus door de gemeente werd verkocht kreeg de HKO de mogelijkheid te verhuizen naar de leegstaande Edith-Laarakkersschool. Op 1 juni 2000 werd de verhuizing naar deze school aan de Nering Bögelstraat gerealiseerd. Het nieuwe verenigingshuis werd omgedoopt tot ‘Ommezien’. Bijna tien jaar lang deed de oude school dienst als onderkomen voor de verenigingsactiviteiten. Na het verlaten van de school kreeg deze de onderwijsbestemming terug. Op 19 juni 2009 kwam er paard en wagen aan te pas om de sleutel en de laatste verhuisdozen officieel naar het nieuwe onderkomen te brengen dat de HKO vond in de verfwinkel van schilder van Elburg aan de Schurinkstraat 22B in Ommen.

Carrousel
Begin 2014 verhuisde de HKO opnieuw naar een ander onderkomen. Het werd het multifunctionele centrum de Carrousel waar samen met de bibliotheek de boven ruimte werd ingenomen. De officiële opening werd verricht door wethouder Ko Scheele en Frits Gerrits Jans van de bibliotheek. Zij onthulden een nieuw kunstwerk van de Ommer beeldend kunstenaar Eric Schutte. De nieuwe verenigingsruimte werd opnieuw omgedoopt tot: “Omme(n)zien”.

CCO-logo
Door een fusie op 12 mei 2016 tussen de HKO en het Streekmuseum gingen beide organisaties samen op in één nieuwe historische vereniging met de naam “Cultuurhistorisch Centrum Ommen” (CCO). Met het samengaan lag het voor de hand om een nieuw logo te maken. Deze bestaat uit een levensboom met daarop de letters CCO. De kleuren van het logo zijn blauw en geel op een witte achtergrond. Deze kleuren komen overeen met de kleuren van de vlag van Ommen.

Meer over “Historisch Museum Ommen van oud naar nieuw” in een volgende aflevering. Zie ook deel 1, deel 2, deel 3, deel 4 en deel 5 van deze serie.

Bron: Harry Woertink – 28 maart 2021 | Overname van dit artikel is alleen toegestaan met vermelding van bron: OudOmmen.nl – Harry Woertink”.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s