Zwolle – Ommen een schrik voor automobilisten – Glijbaan in Varsen

Om je per auto te verplaatsen was vroeger niet altijd een pretje. De wegen waren vaak belabberd. Vaak zandwegen soms verhard met hoogovenslakken.

 Situatie wegennet rond Ommen in 1938. Goed is te zien hoe de weg Zwolle-Ommen de buurtschap Varsen doorkruist.
Afbeelding: Topografische Dienst Emmen

Ook de weg van Zwolle naar Ommen was niet best. De slechte toestand van de weg was voor de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant in 1938 aanleiding om zelf eens op pad te gaan om naar de oorzaken te zoeken. Geen prettige bezigheid, zo blijkt. De Ommer burgemeester Nering Bögel weet de oorzaak van de ellende aan de krant te vertellen. Vanuit Zwolle naar Ommen had je de mogelijkheid te kiezen voor de zuidkant van de Vecht via Vilteren. Een andere mogelijkheid was via de oude Hessenweg. De oude Hessenweg liep tot aan Varsen om vervolgens via een scherpe bocht af te buigen over de Varsenerweg waar het verkeer zich in deze buurtschap met grote bochten tussen de boerderijen moest doorwringen.

1938
“Al verschillende malen hebben we in ons blad geklaagd over de slechte toestand, waarin in het noordwesten, het westen en het centrum van Overijssel, verschillende provinciale wegen verkeren. Uit eigen ervaring, de beste leermeesteres immers, schreven erover, en we hadden gehoopt met de weg Zwolle—Kampen de laatste van de wegen van de droeve figuur in het centrum van de belangstelling te hebben geplaatst. Maar sindsdien trokken we er weer op uit en de ervaringen, die we daarbij opdeden, stelden alle vroegere in de schaduw. Iemand had ons gezegd: „Je moet de weg Zwolle-Ommen eens gaan berijden met een auto, dan zul je eens wat beleven. We hebben het gedaan met een kleine motor, maar de indruk is er niet minder groot om geweest! Het eerste gedeelte van de weg waren er geen moeilijkheden. Het wegdek was wel één ribbel al ribbel, doch daar zijn we aan gewend. Volmaaktheid op wegengebied vindt men in Overijssel nu eenmaal slechts in Twente.

Avontuur begint in Oudleusen
Na Oudleusen begon het avontuur. Daar heeft de weg zich vernauwd tot een smalle dam van asfalt, die precies tussen twee sloten doorloopt. Sloten, gevuld met grauwbruin modderwater, doch geen sloten in den zin der schouwreglementen. Het zijn de stuk gereden zijkanten van de weg, waarin zich het van het hoger gelegen middengedeelte vloeiende regenwater verzamelt, omdat het geen kans heeft af te vloeien. De oorzaak van dat euvel hebben we later vernomen. Voor een motorrijder is het vrij gemakkelijk over deze weg te rijden, zolang hij dat veilige midden dammetje volgen kan. Maar wee hem, als er een vierwielige tegenligger nadert en hij dus ruimte moet geven om te passeren. Op twee vlerken van water nadert het vierwielige motorrijtuig. De motorrijder zoekt ijlings de uiterste rechterkant van de weg, door het water heen, en als hij daar juist een goed heenkomen gevonden heeft, duikt hij onder in de watersluier van de vriendelijke automobilist, die het blijkbaar onnodig vond bij te remmen. Misschien vond hij het ook te gevaarlijk…

Modder in Varsen
En dan gaan we door Varsen, waar de weg zich met grote bochten tussen de boerderijen door wringt. De boer benut de winter om mest naar zijn land te brengen. Dat land is modderig en de paardenhoeven brengen modder op de smalle weg. Daar vermengt hij zich met de glibberige afvallende mest en de hier voortdurend passerende auto’s zorgen, door de distributie van het bermwater, voor de rest. Zo ontstaat er een alleraardigste glijbaan, waarop alleen zeer voorzichtig rijden voor een valpartij behoedt.

Natte bougies
Dit zijn allemaal klachten van een motorrijder. Maar denk u het lot in van de automobilisten, die op deze weg zwoegen met natte bougies, als gevolg van de overkomende stortzeeën. Er moeten paarden aan te pas komen om hun vervoermiddel naar oorden te slepen, waar ze kans hebben het euvel te verhelpen. Enige slachtoffers hebben we zo langs de weg zien staan! Zo blijft deze weg, tot het punt waar Ommen ’s nieuwe rondweg begint. Via een flinke modderpoel sluit hij daaropaan! Het is geen prettige bezigheid, van Zwolle naar Ommen te moeten rijden!

De burgemeester
Nadat we ons in een gastvrij huis te Ommen van de uiterlijke tekenen van het rij-avontuur gereinigd hadden, hebben we de burgemeester van Ommen, de heer C. E. W. Nering Bögel, opgezocht, met het verzoek ons iets over de oorzaak van de ellende op die weg te vertellen. “De oorzaak zit in verschillende omstandigheden”, aldus de burgemeester. “Het is een provinciale weg, die op het rijkswegenplan is geplaatst. Indertijd hadden we gehoopt, dat de weg verbeterd zou worden, doch dat is toen niet gebeurd. In plaats daarvan heeft men het gedeelte Oudleusen—Ommen aan de kanten met hoogovenslakken verhard en zogenaamd verbeterd. Het blijkt echter, dat het niet goed gebeurd is, want de bermen liggen thans hoger dan de weg, zodat de weg niet afwateren kan. Vandaar de bestaande sloten. Alle water blijft erop staan”.

Hoe lang nog?
En hoelang moet deze toestand nog blijven bestaan? “Tot rijk en provincie het eens geworden zijn”, was het antwoord. “Eerst dacht de provincie, dat de minister de weg van het rijkswegenplan zou schrappen en wachtte daarom met de verbetering. In december bleek echter, dat dat niet de bedoeling was en nu is het wachten weer op het rijk. Onze gemeente betaalt driehonderd gulden per kilometer in het onderhoud van de weg”, besloot de burgemeester, “maar wat we ervoor krijgen, is niet veel bijzonders.” Er zijn nog meer mensen, die voor het onderhoud van de weg betalen. Dat zijn de weggebruikers, via de wegenbelasting. Maar waar voor hun geld krijgen ook zij niet. Dan zouden er niet zóveel wegen van de droeve figuur rond de hoofdstad van het gewest liggen, die haar nota bene met de belangrijkste plaatsen in de omgeving heten te verbinden!”.

Tot zover het krantenbericht van 11 januari 1938 over het avontuur op de weg tussen Zwolle en Ommen. Het zal dan tot na de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) duren voordat de bocht bij Varsen wordt rechtgetrokken met een nieuw tracé richting Ommen. Vlakbij Ommen worden de bomen die op de berm staan gerooid en de berm bij de weg gevoegd, waardoor hij een breedte van vijf meter krijgt. Over de gehele weg wordt een rijvlak van asfaltbeton gemaakt.

2020-2023
De weg Zwolle-Ommen is momenteel als de N340 een belangrijke verkeersverbinding met het Vechtdal. In opdracht van de provincie Overijssel is op 24 februari 2020 gestart met onder anderen het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming van de weg. Beginpunt van de werkzaamheden is de A28. Het project moet eind 2023 afgerond zijn. De kosten bedragen ruim 100 miljoen. De weg Zwolle-Ommen tot 1993 een rijksweg, de N34. Het deel tussen Zwolle en Ommen gaat sindsdien als N340 door het leven.

Raalte-Ommen
In 1956 komt vanuit Raalte een nieuwe weg richting Ommen tot stand. Deze weg laat het verkeer aan de zuidkant van Ommen binnen. Als de weg later wordt doorgetrokken vanaf Laarbrug naar de Varsenerdijk moet het verkeer aan de westkant Ommen binnenrijden. Zie meer over de nieuwe verkeersweg Ommen-Raalte: Nieuwe verkeersweg Ommen-Raalte door oud boerenland

Bron: Harry Woertink – 27 februari 2021

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s