De normalisering van de Regge – een tocht langs de werkzaamheden – een werk van grote betekenis (2)

Het is oktober 1930 wanneer gewerkt wordt aan de Regge. Het toenmalige waterschap “De Regge” laat een megaklus uitvoeren: verbetering van de Regge.

 Bij het uitzetten van het tracé voor de Regge stuitte men bij de Steile Oever op een hoge wal in een prachtig stukje natuur. Hier heeft men de oude loop gelaten zo die was, en eenvoudig een geheel nieuwe bedding voor de Regge gegraven. Notaris A.G. Bloem (1859-1928) liet zich begin 1900 portretteren op de Steile Oever. Op de achtergrond is de Regge goed zichtbaar.
Foto: OudOmmen

De rivier wordt behalve verbreed ook recht getrokken door bochten af te snijden en dijken op te werpen. Als laatste deel van de Regge is nu het gebied tussen Hancate en Ommen aan de beurt. Een verslag over de werkzaamheden van toen en de vorderingen en het belang van het werk. Tussen Hancate en Ommen zijn op dat moment zo’n 350 mannen flink aan de slag. Ze zijn gewapend met schop of kruiwagen. De noeste werkers bestaan uit 250 werklozen, waarvan de meesten afkomstig zijn uit Amsterdam en de overige in de naaste omgeving wonen. Een baggermolen en een zandzuiger helpen een handje mee. En zo worden per week daar ongeveer 10.000 kubieke meter grond verzet.

Steile Oever
Bij het uitzetten van het tracé stuitte men bij de Steile Oever op een hoge wal in een prachtig stukje natuur. Hier heeft men de oude loop gelaten zo die was, en eenvoudig een geheel nieuwe bedding voor de Regge gegraven. Maar overigens worden alle ongewenste bochten uit de waterloop gehaald en dichtgeworpen met het uitkomende zand van de nieuwe bedding. Aan de buitenzijde van de opgeworpen dijk worden afwateringssloten voor het omringende land gegraven, die met duikers en klepduikers op het riviertje lozen.

Nieuwebrug
Bij de Nieuwebrug graven 100 man aan het werk, die de bovengrond afgraven en die tot dijken opwerpen. Zodra is afgegraven tot waterpeil, komt de baggermachine in actie, die tot 6000 kubieke meter per week verwerken kan. Deze laadt het uitgegraven zand in bakken, hetwelk dan door de zandzuiger op andere plaatsen weer wordt opgespoten. Zo ontstaat daar dan een waterbekken van 2.65 meter diep, dan volgt een gelijkvloers gedeelte „banket” genaamd, aan elke zijde van de rivier 4.50 meter breed, en daarboven komt dan de dijk ter hoogte van 1.70 meter.

Archem
In Archem bij de Archemerbrug zijn ook tientallen mensen aan het werk. Hier is de baggermolen nog niet doorgedrongen, omdat eerst een geul op de vereiste diepte moet worden gegraven. Dat hier een werk van grote betekenis wordt uitgevoerd, ziet men met één oogopslag, als men vergelijkt de kronkelende bedding van het smalle Reggestroompje bij de flinke brede waterloop, die nu gegraven wordt; dat gelooft men ook gaarne als men bedenkt, dat hier een half jaar lang ongeveer 350 mensen werk vonden, en dat er ongeveer f 335.000 aan arbeidsloon is uitbetaald. Straks, als de bredere verbinding met de Vecht zal zijn verkregen; als deze rivier, die ook het Reggewater naar de Zuiderzee moet voeren, zal zijn verbeterd, zal het gebied van het waterschap De Regge van veel overlast zijn bevrijd; dan zal de verbetering en vruchtbaarmaking van tienduizenden hectaren grond als prachtig resultaat mogen worden aangemerkt van jaren moeizaam werken. Veel bezwaren waren er gedurende dien tijd te overwinnen; men had lang niet altijd de medewerking van de direct belanghebbenden, omdat ieder het zoo niet inzag. Maar als over twee tot drie jaar veel waardeloos land tot goed bouwland zal kunnen worden omgezet, als gevolg van de nu uitgevoerde, zeer kostbare werken, dan zal men het waterschap stellig dankbaar ervoor zijn, dat het ondanks gemopper en tegenwerking, toch maar heeft doorgezet. Het bezoek aan de Reggewerken in de nabijheid van Ommen heeft ons in die overtuiging nog weer gesterkt.

Middelpunt belangstelling
Toen het waterschap De Regge de plannen ten uitvoer bracht tot ontwatering van het eerste gedeelte van zijn stroomgebied, stonden deze werken in het middelpunt van de belangstelling. Die tussen Hancate en Ommen veel minder. Of dat kwam doordat ex-minister Kan deze werken geregeld bezocht en in zijn gevolg telkens persvertegenwoordigers meesleepte, of doordat het voor deze streek iets nieuws was — het zou moeilijk te zeggen zijn. Het feit valt slechts te constateren. Dit eerste gedeelte is intussen gereedgekomen; grote complexen grond, die vroeger verzuurden en tot niets nut waren, vallen droog, en de boer, die nu gras kan oogsten en zijn vee kan laten grazen, waar voorheen slechts russchen en paardenstaart groeide wrijft zich met een knipoogje in de handen al vindt hij het betalen van meerdere belasting aan het waterschap ook nu nog zo prettig niet. Er is na de voltooiing van dit eerste gedeelte een zekere stilte rond het waterschap en zijn ontwateringswerken gekomen; mr. Kan behoort niet meer tot de geregelde bezoekers en zijn opvolger, minister jhr. mr. Ruys de Beerenbrouck, die blijkbaar minder van openbaarheid houdt, heeft nog slechts éénmaal, en dan streng incognito, en als het ware ongemerkt, de werken bezocht.

Tot zover de werkzaamheden over de Regge. Deel 1 is hier te lezen.

Bron: Harry Woertink – 9 februari 2021

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s