OVC’21 viert 100 jaar bestaan als oudste Ommer sportvereniging (2)

Voetbalvereniging OVC’21 viert dit jaar haar 100 jaar bestaan. Deze serie gaat over de historie van Ommens oudste sportvereniging.

 Foto gemaakt op zondag 12 maart 1933 met belangstellend publiek bij de voetbalwedstrijd van OVC ‘21.
Afbeelding: OudOmmen
Zie voor meer foto’s (en namen) het album “OVC (Ommer Voetbalclub ’21)”.

Het notulenboek van de oprichtingsvergadering vermeldt het volgende: “Verslag van de 1ste algemeene ledenvergadering der voetbalclub “O. V. C. ” te Ommen, op 19 april 1921. Op initiatief van eenige jongelui uit Ommen, werd op heden een vergadering belegd ten doel hebbende de oprichting van een Voetbalclub. De heer H. de Levie besprak de wenschelijkheid van zoo ’n vereeniging. Na ampele bespreking werd tot oprichting besloten. Ten eerste werd nu het Bestuur gekozen en wel tot Voorzitter: W. Gort, Secretaris: G. Veurink, Penningmeester: H. de Levie”.

Lustrum
Een lustrum is om gevierd te worden en dat werd bij OVC ook niet vergeten. Het waren feesten met zang, muziek en variétés als dan niet met bekende zangers of eigen clubmensen. Ook ter gelegenheid van het tienjarig bestaan (1931) wordt een feestavond georganiseerd. De penningmeester brengt later verslag uit van een geslaagde avond maar helaas met een nadelig saldo. Landelijke artiesten zijn erop ook op 25 november 1936 als het 15-jarig bestaan wordt gevierd.

Oorlogsjaren 1940-1945
In maart 1940 – voordat de Tweede Wereldoorlog uitbreekt – komen de OVC-leden onder voorzitterschap van G. J. de Vries in algemene jaarvergadering bij elkaar. Allereerst wordt tot loting voor het Paastoernooi overgegaan. Daarna geeft De Vries een kort resumé van het afgelopen jaar. OVC heeft verschillende goede spelers aan het leger moeten afstaan; een en ander heeft tot gevolg, dat ongeoefende jonge spelers plotseling in moeten vallen. Dit is grotendeels ook de oorzaak, dat men de dr. Pallis-beker aan Balkbrug heeft moeten afstaan. Vanwege het slechte weer boterde het met de noodcompetitie ook niet erg. Het enigste lichtpunt in het afgelopen jaar is het Zomersportfeest geweest, zo blikt de voorzitter terug. Dit jaar zal dan ook weer getracht worden om in samenwerking met Crescendo een dergelijk feest op touw te zetten. Tijdens de vergadering kwam penningmeester G. Terra kwam met de verrassende mededeling dat alle schulden waren afgelost en er trots dat nog een batig saldo in kas was. Na breedvoerige discussie wordt besloten de contributie wekelijks per bode te laten innen. Voorts komen nieuwe hekken op het terrein en wordt het aantal zitplaatsen uitgebreid. Het ledental bleef gelijk vooral omdat veel jongeren waren toegetreden. Getracht wordt een juniorenelftal samen te stellen. Het opstellen van de elftallen had de ijverige secretaris Hein Lokin vaak veel hoofdbrekens gezorgd.

Buitengewone vergadering
Kort nadat de Duitsers op 10 mei 1940 Nederland waren binnengevallen werd door OVC een buitengewone vergadering belegd. Voorzitter G.J. de Vries was allereerst verheugd om die leden welkom te kunnen heten die behouden uit de oorlog weer thuis gekeerd waren. Besproken werd het al of niet weer deelnemen aan de competitie nu Nederland was bezet door de Nazi’s. Met algemene stemmen werd besloten tot hervatting daar ook het sportleven normaal moet blijven functioneren. Verder werd besloten een voetbalwedstrijd te spelen ten bate van het op 15 mei 1940 gebombardeerde en geteisterde Rotterdam. Ondanks de oorlog hadden de meeste wedstrijden een normaal verloop. Ook de jaarlijkse traditionele Paastoernooien konden gewoon doorgaan.

20 jaar
In 1941 wordt kort stil gestaan bij het 20-jarig bestaan van de club. Op dat moment speelt OVC-competitie met twee elftallen en een juniorenelftal. Het eerste elftal heeft met een promotie naar de 4e klasse KNVB laten zien dat het aan wilskracht en goede clubgeest niet ontbreekt. Dit succes wordt mede toegeschreven aan de 14-daagse clubavonden tijdens de wintermaanden. Het kampioenschap en de promotie in 1942 had nog wel voeten in aarde. Aanleiding was de moeilijkheid die de voetbalbond zag aankomen in de reismogelijkheden voor de clubs. Het nieuwe spoorboekje van de NS bracht echter uitkomst toen bleek dat alle clubs die in de competitie spelen met de trein ook Ommen konden bereiken. Zo kon op zondag 20 september 1942 de eerste wedstrijd in de 4e klasse worden gespeeld.

Golf van ontroering bij dood speler Kees de Jong
Een golf van ontroering ging door de OVC-gelederen toen na de oorlog het bericht kwam van de tragische dood van de populaire OVC-rechtsbuitenspeler Kees de Jong uit Bergentheim. De 23-jarige Kees was actief in het verzet en werd op 1 december 1944 gearresteerd vanwege zijn vermeende verzetsactiviteiten. Op 3 mei 1945 overleed Cornelis Lucas (Kees) de Jong de hongerdood in het Duitse concentratiekamp te Wöbelin. Dat was de dag waarop, wrang genoeg, het kamp door Canadese troepen zou worden bevrijd. “Groot was onze verontwaardiging, toen wij de bijzonderheden van je dood vernamen en het lijden dat eraan voorafging. De mensonterende wreedheid waaraan jij en je medestrijders hebben blootgestaan, kunnen wij Hollanders niet voorstellen. Wanneer het nodig was, dat er voor een zware wedstrijd een paar woorden gesproken moesten worden, dan zei je vaak in je grappig, maar toch zo mooie Overijsselse dialect: ‘Stille now toch is effen jongens, de voorzitter hef ’t woord’. Kees wij zagen in de club velen komen en gaan, maar jou vergeten, doen wij nooit. Jouw vriendschap, clubliefde en spel blijft bij ons altijd in herinnering”, waren de woorden van OVC-voorzitter De Vries voorafgaande aan een vriendschappelijke wedstrijd tegen een voetbalelftal van Engelse militairen, die kort na de oorlog in Ommen gehuisvest waren. Een wedstrijd tegen de bevrijders die voor De Jong te laat kwamen. De woorden van de voorzitter maakten diepe indruk op de spelers en aanwezige bestuursleden die voor deze gelegenheid rouwbanden droegen. Hierna werd een minuut stilte betracht. Het verslag van deze wedstrijd tegen de Tommies meldt dat er hard doch fair werd gespeeld met als opvallend punt het telkens kinderlijk appelleren van de Tommies. De Engelse gasten waren op het modderige en gladde terrein in het voordeel en wonnen de wedstrijd met 0-2.

Trouwe supporter
Ander opmerkelijk feit het huwelijk in juni 1946 van de bekende OVC-spil Japie Bouwman met mejuffrouw A. de Wit, een van meeste trouwe supporter van de voetbalclub. Bij het gemeentehuis hadden de junioren van OVC, die gekleed waren in voetbaltenue, een erehaag gevormd en kreeg het bruidspaar een fraai bouquet bloemen aangeboden in de clubkleuren blauw-wit. Dit aardige huldebetoon trok een grote publieke belangstelling. Dit is deel 2 over de historie van OVC’21 (zie ook deel 1). Meer in deel 3.

Bron: Harry Woertink – 11 januari 2020

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s