Herberg Nieuwebrug speelde belangrijke rol in geschiedenis van Ommen

Ten zuiden van de stad Ommen behoort Nieuwebrug tot een van de vijf Ommer buurtschappen die gelegen zijn aan de rivier de Regge. Voor de buurtschap Nieuwebrug gaat het om enkele huizen, een herberg en een brug.

 Café / Uitspanning Nieuwe Brug (Eggengoor) in juni 1957.
Foto: OudOmmen

Vroeger kruiste hier de oude postroute van Ommen naar Raalte en de weg van Ommen naar Hellendoorn.

Schippersherberg
Herberg Nieuwebrug aan de Regge dateert uit de 14e eeuw en heeft in de veelbewogen geschiedenis van Ommen een belangrijke rol gespeeld. Het was een geliefd punt voor de schippers. Zij die er vertoefden sneden soms letters in de onderdeur of lieten hun merk in de deur achter. Aan het einde van de 19e eeuw was de herberg een verzamelplek voor een uitgebreide smokkelhandel in suiker. In 1897 kwam de herberg in handen van de familie W. Eggengoor. Tegenwoordig wordt de zaak bestierd door de familie Loode.

Staten van Overijssel
Aan de eeuwenoude herberg is de historie voorbij gegaan. Ridders in harnas en maliënkolder, ruiterij en voetvolk met op borst en schild de leeuw uit het wapen van het gewest. Omdat Nieuwebrug zo centraal gelegen was tussen Salland, Twente en het Land van Vollenhove werden in de middeleeuwen de bijeenkomsten van de Ridderschap en Steden van Overijssel in Nieuwebrug gehouden. In de herberg werden belangrijke besluiten genomen. De bisschop heeft Ridderschap en Steden hier onder meer bijeengeroepen in 1499 om te overleggen wat besproken zou worden op de Rijksdag in Worms, waarbij Deventer, Zwolle en Kampen tot Duitse Rijksstad werden benoemd. Ook speelde zich hier de verraderlijke overval af van de Zwolsen. Kampen, dat van bisschop Frederik van Blankenheim de tol van de IJssel had verkregen, beklaagde zich over de ontduiking van het betalen daarvan door de Zwollenaren, die meer en meer van het Zwartewater gebruik maakten. In die twist werden de Kampenaren door de bisschop en ook door de keizer in het gelijk gesteld.

De Zwollenaren konden zich hiermee niet verenigen en riepen in 1521 de hulp in van hertog Karel van Gelder, die zich spoedig liet overhalen om hen te steunen. De bisschop, die dit vernam vreesde maar al te zeer, dat hieruit nog meer onheil zou volgen; om dit zo mogelijk te ondervangen, schreef hij een vergadering uit van Ridderschap en Steden aan de Nieuwebrug, om de vrede tussen Kampen en Zwolle te herstellen. De Zwollenaren die daarachter kwamen gingen op de dag van de vergadering te voet en te paard naar Nieuwebrug, omsingelden de edelen die in vergadering waren en namen Adriaan van Rheede, Adolf van Rutenberg Heer tot Zuthem en Johan van Buckhorst gevangen en voerden hen mee naar Zwolle. De Zwolsen trokken de volgenden dag opnieuw uit en plunderden het huis Zuthem en verwoesten het huis Eerde. Het gevolg van een en ander was, dat zich een periode van oorlog over de gehele provincie Overijssel ontketende. Aangezien de Zwollenaren door hun verbond met Hertog Karel van Gelder, openlijk het gezag van den bisschop verworpen hadden, verbraken zij de eed van trouw aan hun wettige landsheer de bisschop.

Philip II
In de zomer van 1556 bezonnen zich de bestuurders van Overijssel in Nieuwebrug of ze naar Brussel zouden begeven om Koning Philip II van Spanje – een jaar daarvoor door het overlijden van Karel V (1500-1555) Heer der Nederlanden geworden – trouw te zweren. Zij besloten dat niet te doen, omdat hun priviléges het veroorloofden dit in Overijssel, dus op eigen grondgebied te doen. De stadhouder Aremberg deed zijn best om de Edelen en de Steden over te halen, maar men kwam niet tot overeenstemming; eerst in december 1556 kwam men in Deventer tot elkaar.

Bron: Harry Woertink – 9 november 2020

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s