Ommer Bissingh ooit een van de drukst bezochte jaarmarkten in Overijssel

Op de tweede dinsdag van juli wordt al eeuwenlang de Ommer Bissingh gehouden. Een jaarmarkt vermoedelijk zo oud als de stad Ommen zelf, mogelijk nog ouder.

 Ommer Bissingh omstreeks 1937
Foto: OudOmmen
Zie voor meer foto’s het album “Ommer Bissingh”.

In de 19de eeuw was de Ommer Bissingh één van de drukst bezochte jaarmarkten in Overijssel en duurde drie dagen. Op maandag de linnenmarkt, op dinsdag de jaarmarkt en op woensdag de veemarkt.

Bissinghbel
Een oud Bissingh gebruik is het luiden van de Bissinghbel, een klein koperen luidklokje aan de vooravond van de Ommer Bissingh. De Bissingh begon toen op zondagavond na kerktijd al op gang te komen als de herbergen vol lopen met kooplui. Op maandagmorgen 11 uur luidde het klokje van het gemeentehuis de Ommer Bissingh in. De grote toeloop van de kooplieden leidde er in het verleden toe om de Bissinghbel te luiden als teken dat de standplaatsen op de jaarmarkt bij verloting zouden worden toegewezen. Het luiden van de Bissinghbel is steeds gebleven, toch zijn een aantal gebruiken rondom de jaarmarkt verdwenen. Dat waren het verplichte schoorsteenvegen en het wieden van de straten en stoepen. De Ommenaren waren als brandveiligheidsmaatregel verplicht hun schoorstenen te vegen eer de Ommer Bissingh begon. Deze verplichting werd ook door de gemeente gecontroleerd en eventuele gebreken aan de schoorsteen werden opgespoord. Verder was voorafgaande aan de Bissingh iedereen in de stad verplicht stoep en straat voor de woning van gras en onkruid te ontdoen.

Razend druk
Een dag op de Ommer Bissingh in vroegere jaren: het is er ‘s morgens al razend druk. Behalve over de weg was ook aanvoer met zompen over de Vecht, die in een lange rij aan de Vechtoever liggen afgemeerd. Boeren uit de buurtschappen zijn gekomen met hun kleedwagen. Daarop ook nog enkel biggen die ze van de hand willen doen op de veemarkt. Boeren van stand komen me hun sjees. Alle soorten van landbouwgereedschappen, linnen, lapjes, vaatwerk, aardewerk en goud en zilverwerk worden te koop aangeboden. Linnen en vee zijn de belangrijkste handelswaar. Op het Kerkplein zijn de lappenstoffen te vinden. De vrouwen graaien gretig in de bergen lappenstof in de hoop er een rokje, een tafelkleedje of een paar slopen van te kunnen maken. Op het Marktplein is het boerengerief uitgestald. Daar is de man te vinden. Een straatzanger, die temidden van het gewoel een strategisch plekje heeft gezocht, heeft weinig aftrek met zijn liedjes. Hij verkoopt de teksten van zijn liedjes voor een stuiver maar het publiek zingt niet mee. Het is net of de kerel het voelt: de tijd van de straatzangers is voorbij, de Amerikaanse songs hebben plaatsgemaakt. Voor café Steen op de veemarkt staat weer de oude, vertrouwde boeienkoning. De Bissingh is de tijd van meikersen.

Ontmoetingsplek
Als de Bissingh rond het middaguur ten einde loopt, zitten de cafés aan de markten en pleinen overvol. De Ommer Bissingh is ook altijd een ontmoetingsplek voor de mensen die elkaar niet zo vaak spreken. En dan is er ook de “Jennechiesmarkt” voor jongens en meisjes, die daar hun geliefde voor altijd vinden. Op straat haken meisjes bij elkaar in en slieren in brede rijen door de Kruisstraat en de Brugstraat; ze lachen en slaken gilletjes. “Hossen door Ommen” heet dit fenomeen, een oud gebruik na de Bissingh en wordt gezien als een soort huwelijksmarkt.

Aan al het goede komt een eind
Zoals ook hier komt aan al het goede een eind. Om twee uur in de middag worden de eerste paarden gestald bij Hotel Het Zwarte Paard voor de sjezen op het Vrijthof gespannen. De vrouwen klimmen in de sjezen, de jongens en meiden op de fiets. De versten komen van Rouveen, IJhorst en Staphorst waar de koeien wachten om gemolken te worden. Een enkeling heeft te diep in het glaasje gekeken en slaapt zijn roes uit op het politiebureau.

De Ommer Bissingh voorzag stad Ommen en omliggende platteland van goederen en diensten. De jaarmarkten in Ommen zijn sinds mensenheugenis belangrijke bronnen van inkomsten geweest. In de 19e eeuw was het aantal bezoekers van heinde en verre zo groot, dat bijna elke ingezetene tijdens de Bissingh gasten in huis had. De Ommer Bissingh is eeuwen aaneengehouden. Alleen in de Tweede Wereldoorlog (40-45) was is er geen jaarmarkt. In 2020 wordt geen Ommer Bissingh gehouden. Dit vanwege de coronamaatregelen. Daarom op naar de Ommer Bissingh in 2021.

Bron: Harry Woertink – 23 juni 2020

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s