Nieuwe linden op Landgoed Den Woeste Heide – Bomen geplant op nummer aantal jaren bestaan organisaties

OMMEN – Met het planten van 90 nieuwe lindebomen langs een wandelroute aan de Oude Woestendijk 1 in de Ommer buurtschap Varsen onderstreept “Landgoed Den Woesten Heide” de grote betrokkenheid met Ommen.

 Initiatiefnemer Wim van der Heide bij het Lindepad.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s het album “Landgoed ‘Den Woesten Heide’”.

Wim en Janny van der Heide zijn de bewoners van het landgoed. Hiervoor waren donderdag een groot aantal maatschappelijke organisaties uitgenodigd. Zij hadden de eer om namens hun eigen organisatie een boom te planten als onderdeel van het “Lindepad”. Daarbij ging het onder andere om het gemeentebestuur van Ommen, Het Overijssels Landschap, Staatsbosbeheer en het Waterschap. Maar ook de historische vereniging CCO, Stichting Herdenking Joods Ommen, Natuur en Milieu De Vechtstreek, De Ommer Marke, de Oranjeverenigingen in Ommen en Witharen, Stichting Zeldzame Huisdieren en Plaatselijk Belang Varsen en Witharen. De volgorde van de meeste bomen komt overeen met het aantal jaren dat de organisatie bestaat. Stuk voor stuk instanties waarmee de initiatiefnemers in dit gebied een stuk geschiedenis delen en waar Wim en Janny van der Heide lid van zijn of waarmee ze in de toekomst op een plezierige manier hopen samen te werken.

Boom aan zoon en kleinzoon
Wim en Janny van der Heide droegen tevens een boom op aan hun op bijna eenjarige leeftijd overleden kleinzoon en aan alle jong overleden kinderen en hun ouders om hen jaarlijks te kunnen blijven gedenken. Teven aan hun zoon Meine Evert en aan alle kinderen waarvan de omgeving hen niet heeft gekend, alsmede aan hun ouders.

Landgoed
De familie Van der Heide mag zich sinds kort eigenaar noemen van het 127 hectare grote landgoed, dat grotendeels uit natuurgebied bestaat. Ze hebben het oude boerderijtje afgebroken om de bouw van een nieuwe woonboerderij mogelijk te maken. De oud-varkensfokker en akkerbouwer Wim van der Heide (67) kocht dit onroerend goed enkele jaren terug, eigendom achtereenvolgens van de familie Michel en familie Schaper. De benaming “Landgoed Den Woeste Heide” kreeg het eind 2016 toen de nieuwe boerderij van de familie Van der Heide kon worden bewoond. Om bezoekers rond te leiden is de deel van de boerderij ingericht als ontvangstruimte. Ook is een kleinschalig landbouwmuseum op het landgoed gevestigd. Naast de linden op het Lindepad is al ook een eikenlaan geplant en een nieuwe boomgaard aangelegd met daarin hoogstamfruitbomen en een tamme kastanje. Het landgoed is 2.5 km lang en circa 500 meter breed. De Oude Woestendijk doorklieft voor een deel het landgoed van de Hessenweg West tot aan de Dwarsdijk. Het Landgoed Den Woesten Heide wil bezoekers kennis laten maken met natuur, landschap, moderne landbouw, cultureel erfgoed en de beleving ervan. Ook kan er een natuurhuisje worden gehuurd en op aanvraag worden excursies en rondleidingen gegeven.

Geschiedenis
Landgoed Den Woesten Heide is gelegen in de vroegere Marke Varsen. De Markegronden van Varsen strekten zich toen uit van de Hessenweg tot voorbij de Koloniedijk met als westgrens De Stouwe. Het gebied was lange tijd woest en ledig en werd niet bewoond. Wel kwam op de heide de schaapherder met zijn kudde. Vanaf 1790 is pas sprake van eerste bewoning op de plek waar zich nu Landgoed Den Woeste Heide zich bevindt. Toen vestigde zich een koter die als kleine boer zonder land een bestaan voor zijn gezin probeerde op te bouwen. De landheer duldde hun aanwezigheid met als tegenprestatie dat er toezicht moest worden gehouden op het (heide)veld. Het boerenplaatsje kreeg de naam “Veldman”. Rond 1826 kwam een einde aan de Marken.

Ontginning
In 1938 werd begonnen met het ontginnen van het gebied. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) ging het omspitten in het kader van de werkverschaffing door. Naar schatting een derde tot de helft van de gronden in het Varsenergebied hebben meegedaan aan de ontginning van de gronden in de vroegere Varsener Marke. Dat was onder andere het geval bij de grond die nu deel uitmaken van het landgoed maar ook bij Ningbers, Pasman, Beekman, Wemekamp en Schuttert. Het deel Oude Woestendijk van de Hessenweg tot ongeveer twee kilometer verderop is later verlegd en op gemeentelijke eigendommen gekomen.

Volledige lijst van organisaties en mensen “boomontvangers”:

 • Sybe Evert Emauel Koopman en aan alle ouders en kinderen (lotgenoten)
 • Gemeente Ommen
 • Stichting Herdenking Joods Ommen
 • Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
 • Vereniging Ommerschans
 • Staatsbosbeheer
 • Landschap Overijssel
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Overijssels Particulier Grondbezit en landelijke Federatie
 • Cultuurhistorisch Centrum Ommen
 • Land en Tuinbouw Organisatie Vechtdal
 • De Ommer Marke
 • Wild Beheer Eenheid Noordervechtlanden
 • Meine Evert van der Heide en jong overleden kinderen (aan alle ouders) van waarvan de omgeving hen niet heeft gekend
 • Plaatselijk Belang Varsen
 • Bosgroep Noord Oost Nederland
 • Bewoners Dwarsdijk (40 jaar gewoond)
 • Stichting Zeldzame Huisdieren
 • Vereniging voor Natuur en Milieu De Vechtstreek
 • Oranje verenigingen Ommen en Witharen
 • Vereniging Oll Ommer
 • Plaatselijk Belang Vinkenbuurt
 • Plaatselijk Belang Witharen
 • Gevangenen (postuum) die vanuit het kamp Erika hebben geholpen bij de aanplant van de bossen in Het Varsenerveld (dwangarbeid).

Bron: Harry Woertink – 14 december 2017

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s