Eierzoeken en vuurbulten horen ook bij Pasen

OMMEN – Het eierzoeken en het ontsteken van een vuur op Tweede Paasdag zijn leuke paasactiviteiten, maar geen typisch Ommer folklore. Het eierzoeken wordt in veel plaatsen gehouden terwijl het hoogoplaaiend paasvuur zijn oorsprong vindt in Twente en de Achterhoek. Het paasvuur is een eeuwenoude heidens voorjaarsgebruik dat akker, mens en dier vruchtbaarheid moest geven.

 Foto: OudOmmen
1954 – Burgemeester van Reeuwijk ontsteekt het Paasvuur aan de Zeesserweg.

Eierzoeken
Het eierzoeken in Ommen wordt al bijna dertig jaar achtereen georganiseerd door de Handelsvereniging Ommen (HVO). Een gratis evenement bedoeld voor peuters, kleuters en wat daar in leeftijd net boven zit. Om exact 12.00 uur klinkt het startschot voor de kinderen om het het terrein aan de Voormars op te mogen voor het zoeken van de eieren. Vooraf is het altijd een hele toer voor de organisatie om de kinderen en/of hun ouders op afstand te houden. Is een ei gevonden met daarop een stip dan is dat ei goed voor een prijsje, meestal speelgoed dat gelijk in een kraampje naast het terrein in ontvangst genomen kan worden. Het wachtende publiek wordt dan intussen getrakteerd op een bekertje warme chocolademelk. Totaal worden duizend eieren verstopt, waarvan 250 zijn voorzien van een stip. Het koken van de eieren wordt evenals bij het eiertikken, eerder op de dag, verzorgd door de familie Martens.

Het was in 1984 dat in Ommen het eierzoeken voor het eerst werd geïntroduceerd. “In andere plaatsen had ik ook al zoiets georganiseerd”, herinnert Gerrit Grit uit Hattem zich nog. Hij was kantoorleider bij de plaatselijke Middenstandsbank en juist als voorzitter van de HVO aangetreden. “Het is altijd goed dat je als ondernemers activiteiten organiseert. Zo zagen wij toen ook het eierzoeken. Ik kan me nog herinneren dat ik de eieren verstopte toen er nog sneeuw lag”, aldus Gritter die in de beginjaren zelf op het evenement verscheen in een konijnenpak.

Paasvuur
Ruim voor Pasen worden allerlei takken en hout verzameld en deze worden hoog en veilig opgestapeld. Sinds het einde van de 20e eeuw mag men alleen snoeihout gebruiken, dit in verband met strengere milieuvoorschriften. In de voorliggende dagen volgen in de plaatselijke media al oproepen dat hout voor het Paasvuur gebracht kan worden. Er wordt scherp op toegezien dat het alleen mag gaan op snoeihout of ander natuurlijk hout. De gemeente Ommen is altijd nog bereid gevonden om grond ter beschikking te stellen waar het paasvuur aangestoken mag worden. In de loop der jaren is de paasbult verplaatst van de Laarakkers naar De Dante en later naar de Strangen en Alteveer. Aan de oostkant van het sportpark Westbroek wordt nu al weer een aantal jaren een paasvuur opgericht. Elk jaar wordt iemand gevraagd om het vuur officieel aan te steken. Vaak is dat een nieuwe burgemeester of wethouder of een ander belangrijk figuur uit de Ommer samenleving.

Het paasvuur kwam in de dertiger jaren van de vorige eeuw stil te liggen. In de ‘Oprechte Ommer Courant’ van 2 april 1932 is onder het kopje ‘Plaatselijk Nieuws’ het volgende te lezen: ‘Bij de viering van het Paaschfeest, is het een zeer oude gewoonte, om paaschvuren te ontsteken. Op den 2en Paaschdag kon men dan ook wijd en zijd de heldere vlammen den horizon zien verlichten. Alleen niet in Ommen! Wel lag hier en daar een hoop takken, die men in brand stak, maar een echt paaschvuur, liefst met een “teerton”, zooals men die vroeger in Ommen gewoon was, schijnt tot het verleden te behoren. Het is werkelijk jammer, dat zoo vele oude gebruiken in verval geraken. Het is vooral te betreuren van het paaschvuur, het vuur waarmede onze voorouders hunne blijdschap over de nadering van de lente bekend maakten. Wanneer de jeugd het uit zich zelf niet meer doet, kan dan in Ommen een commissie uit de ouderen het initiatief niet nemen? In andere plaatsen doet men dit ook. Wij willen hopen dat het volgende jaar Ommen weer een mooi, groot paaschvuur heeft en men zich gezamenlijk eenige opoffering zal willen getroosten om dit oude, mooie gebruik in eere te houden.’

Het duurt dan tot 11 april 1951 dat de Gemienschop van Oll Ommer wordt opgericht. Deze actieve club die deze tradities wil beschermen en in ere houdt zet dan voor het eerst in verenigingsverband de al eeuwenoude tradities voort tot aan de dag van vandaag. Bij het vallen van de duisternis, dit wordt tweeduister in het Twents genoemd, komen mensen bij elkaar om het paasvuur te zien. Dat zal rond de klok van half negen zijn. Met het ontsteken van de paasvuren wordt de winter symbolisch beëindigd. Het lentevuur verbrandt de donkere dagen en verwelkomt de zon en hiermee de vruchtbaarheid en reinheid. De Twentse vuren kenmerken zich door de geringe afstand tussen de verscheidene vuren. Vroeger werden vuren op heuveltoppen aangestoken om de demonen te verjagen.

Bron: Harry Woertink – 22 maart 2013

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s