Wat biedt Ommen de toerist?

Een wekelijkse marktdag, trouwen in kleedwagens, de Ommerbissing, klederdracht. Het zijn zomaar enkele steekwoorden uit een VVV brochure uit 1948.

De wekelijkse waren- en varkensmarkt in Ommen kent een bloeiende handel. De toeristen komen er graag. Een vrouw in klederdracht uit een van de buurtschappen heeft op de warenmarkt goede zaken gedaan.

Wat had Ommen de toerist 75 jaar geleden te bieden. Lees de brochure en je weet van toen de hoed en de rand als het gaat om dè toeristenstad aan de Vecht.

V.V.V. INLICHTINGEN:

D. Oppedijk, Vrijthof 9.

LIGGING: Gemeente gelegen aan de rivier de Vecht in het Oude Salland, 25 km ten Oosten van Zwolle.

SAMENSTELLING:

De gemeente bestaat uit de Stad Ommen en 24 buurtschappen t.w. Lemelerveld, Vilsteren, Lemele, Beerzerveld, Vinkenbuurt, Giethmen, Archem, Arrien, Varsen, Besthem, Eerde, Ommersohans, Ommerveld, Junne, Zeesse, Witharen, Emsland, Beerze, Stegeren, Ommerbos en Rotbrink, Laarakkers en Dante, Arriërveld, Stegerveld en Dalmsholte.

GESCHIEDENIS:

De oorsprong van de naam is niet juist na te gaan. De uitgang „men” wijst op Saksische oorsprong, vroeger waarschijnlijk Omheim of Omhen naar de heim of heem, dat de Utrechtse bisschoppen hier bezaten. De aanwezigheid van een bisschopshof bij de Veerstal aan de Vecht of de heirweg van Salland uit naar Drenthe, wijst hier mogelijk op de oorsprong van de plaats. Aan deze belangrijke rivierovergang werd een kerkje gebouwd (vast staat vóór 1200), waarna de hof gesticht werd. Stadsrechten werden verleend door de bisschop van Utrecht in 1248.

BEVOLKING:

Aantal inwoners 10.700, waarvan 6000 Ned. Herv., 1000 R.K., 3300 Geref., 400 geen of andere gezindte. Bestaansbronnen: Landbouw, veeteelt, veenderij, kleinindustrie en vreemdelingenverkeer. Handel: bloeiende markt.

VERBINDINGEN:

Trein: Ommen—Zwolle (8 x vice versa), Ommen—Coevorden—Emmen (8 x vice versa), Ommen—Mariënberg—Almelo (4 x vice versa).

Autobus: Ommen—Zwolle, Ommen—Deventer, Ommen—Almelo, Ommen—Meppel, Ommen—Hoogeveen—Groningen. Vaste stopplaatsen: hotel Paping nabij station N.S. en hotel Stegeman.

INSTELLINGEN:

Stadhuis: Bij de Vechtbrug. Geopend van 9—12. Tel. 2. Politiebureau: Kazerne rijkspolitie, Hammerweg 25. Doorl geopend. Tel. 8. Gemeentewerken: in het gemeentehuis. Geopend van 9—12. Tel. 2. Gemeentelijk Electr. bedrijf: Kruisstraat 5. Geopend 9 12 uur. Tel. 48. Gemeente-ontvanger: Kruisstr. 5. Geopend 9—12. Tel. 48. Bureau Sociale Zaken: Kruisstr. 5. Geopend 9—12. Tel. 48- Distributiekantoor: Varsenerstraat 2. Geopend 9—12. Tel. 123. Onderwijs: 2 bewaarscholen, 9 l.o. scholen, 10 bijz. lag. scholen, 1 school voor Uitgebr. Ulo, 1 school voor Chr. Ulo, 1 Quakerschool te Eerde; 1 lag. nijverh.school, div. landb.cursussen en huishoudcursussen. Kerken: 5 Ned. Herv. kerken, resp. te Ommen, Lemele, Lemelerveld. Beerzerveld en Vinkenbuurt, 2 Geref. kerken resp. te Ommen en Lemelerveld, 2 Geref. kerken (art. 31 K.O ) te Ommen en Lemelerveld, 2 R.K. kerken resp. te Ommen en Vilsteren.

P.T.T.: Geopend 8.30—12.30 en van 14—15 (voor alle postzaken), 15—19 uur alleen voor zegelverkoop, pakketpost, bel. bet. en spaarbankzaken; Zaterdag: 8.30—13 uur (alle postzaken).

Telefoon: 8.30—12.30 en van 14—19 uur; Zaterdag van 8.30—13 uur en van 14—19 uur.

Ziekenverpl. F. E. Baron Mulertstichting (rusthuis v. herst. zieken).

Gewestelijk Arbeidsbureau: Bijkantoor Ommen. Markt 7. geopend van 9—12 uur, telef. 18.

Belastingkantoor in het voorm. kantongerechtsgeb., Markt, 7, tel. 24.

Bibliotheken: Brugstraat 15 (Mej. A. Diek), boekh. L Timmerman, Brugstr. 16, dag. geopend.

BEZIENSWAARDIGHEDEN:

Kasteel Eerde aan de weg Ommen—Almelo, ongeveer 5 km van Ommen. Gebouwd in 1715 in Lodewijk XlV stijl. Het eerste kasteel werd in 1380 belegerd en verbrand. In 1521 voor de tweede maal verwoest. Van 1706 af in het bezit van het geslacht van Pallandt. Inwendig niet te bezichtigen. Bezit fraaie gobelins, oorspr. schoorsteenbetimmeringen en trap. Het landgoed bezit prachtige oude boomgroepen en krentenbomen.

Landgoederen Eerde, Het Laar (gemeentelijk), Beerze, Vilsteren, Archem, Junne, Park 1813, Archemerberg. Uitgez. Eerde en Vilsteren zijn wandelkaarten vereist. Wandelkaarten verkrijgbaar voor landgoederen bij in  nabijheid wonende opzichters. Voor Het Laar (gemeentelijk) bij hotels en gemeentehuis.

SPORT EN AMUSEMENT:

Voetbal. Sportterreinen Het Laar, Lemelerveld, Vilsteren, Eerde en Beerze.

Tennis: Quakerschool „Eerde” te Eerde.

Watersport: De Vecht en Regge. Inl. Hotel de Zon. Paardensport: inlichtingen bij hotel Stegeman en Ruiterconsul A.N.W.B., C. E. W. Nering Bögel. Vissen: De Vecht, De Regge en Ommerkanaal- Vrij, behoudens toestemming grondeigenaren.

Zwemmen: baden resp. te Ommen (Zeesserstrand), Lemelerveld, Beerze, Eerde, Vilsteren en Junne. Kamperen: Beerze, Junne, Zeesse, Nieuwebrug, alle met onderdak.

Hogengraven, landgoed Beerze, landgoed Archem, zonder onderdak. (Kamperen zonder vergunning van B. en W. zowel in tenten als in boerderijen is verboden. Vergunningen te verkrijgen ter gemeentesecretarie).

Concertzaal: Hotel De Zon.

FOLKLORE:

Viering Palmpasen. Trouwen in kleedwagens. Ommerbissing 2e Dinsdag in Juli. Op het platteland en buurtschappen: Overijsselse klederdracht.

Wekelijkse marktdag: ledere Dinsdag.

WANDELINGEN:

1. Ommen-Het Laar door het Laar naar Meertje-Dikke Den-Reggemarsdijk-lJskelder-hotel Paping terug Ommen (1 1/2 uur). Wandelkaarten in hotels en gemeentehuis-2. Ommen-Stationsweg-Spoorwegovergang-Wolfskuilstraat, Wolfskuil-huize Bargsigt terug Ommen (1 uur). 3. Ommen-Zeesserweg tot 2e spoorwegovergang-over de spoorlijn door Eerder bossen-Meertjes-weg Ommen-den Ham terug Ommen (2 1/2 uur). 4. Bondswandeling A.N.W.B. route Vilsteren-Ommen-Lemelerberg-Lemele terug Ommen (4 uur).

FIETSTOCHTEN:

1. Ommen-Zeesserweg-le rijwielpad links-Junne via Stuw over de Vecht-Stegeren-Hoogengraven-terug Ommen (1 1/2 uur). 2. Ommen-Stationsweg-spoorwegovergang-voor zuivelfabriek linksaf-Bergweg-Besthmen-Steile Oever-Nieuwebrug-terug Ommen (1 uur). 3. Ommen-Zwolseweg-Laarbrug-over deze brug linksaf-via spoorwegovergangen-Giethmen-via Giethemervoetbrug-terug Ommen (I 1/2 uur). 4. Ommen-Stationsweg-Nieuwebrug-via oude Raalterweg naar Lemelerveld-zuidelijk pl. m. 300 m langs kanaal, 1e zandweg linksaf, Zonnebloem-Lemele-café Bergsicht-terug Ommen (2 uur).

HOTELS:

“De Zon”, tel. 10. “Het Zwarte Paard”, tel. 26. “Stegeman”, tel. 28. “Paping”, tel. 11. “Park 1813”, tel. Lemele 213. “Hongerige Wolf”, oude herberg aan de weg Ommen—Hardenberg.

Bron: collectie OudOmmen.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s