Wetenswaardigheden uit het archief: Familie Luttekes

“Wetenswaardigheden uit het archief” is een artikelreeks van OudOmmen waarbij steeds één actueel onderwerp wordt belicht aan de hand van een opsomming van historische informatie uit het archief van Jan Lucas. Het is een dynamisch artikel, het zal steeds worden bijgewerkt als er nieuwe historische informatie wordt verkregen.

 Hendrik Luttekes, bekend als ‘de Smid’.
Foto: OudOmmen
Zie voor meer foto’s het album “Hendrik Luttekes”.

Zie voor meer artikelen uit de categorie “Wetenswaardigheden uit het archief”.

Welke wetenswaardigheden zijn er over de familie Luttekes bekend ?
Wij hebben de volgende informatie (cursief = letterlijk) uit het verleden opgegraven:

 • 1816 [Map01-013, Patentregister 1816 Ommen. Aantal zielen: 3310]
  14. Albert Jan Luttekes, Brugstraat 29, verver.
 • 1851 [Map09-055, Ingekomen stukken 1851 Stad Ommen]
  F. Luttekes is voerman te Ommen.
 • 1855 [Map09-107, Raadsnotulen Stad-Ommen 1855]
  De heren I. Veldhuis Kramer en H. Luttekes worden benoemd tot brandmeesters bij de zgn. nieuwe brandspuit.
 • 1863 [Map09-205, Ingekomen stukken Stad-Ommen 1863]
  Aan de Varsenersteeg ligt een stukje grond “de Smitte” genaamd, dat sinds mensenheugenis door Schutte is gebruikt, daarna door H. Luttekes en sedert enkele jaren door H. Kerver.
 • 1874 [Map09-249, Ingekomen stukken Stad-Ommen 1874]
  Ingaande 2-11-1874 wordt Albert Jan Luttekes benoemd tot hulponderwijzer, oud 18 jaar.
 • 1876 [Map06-269, Ingekomen stukken Stad-Ommen 1876]
  Tot 1 mei waren naast G.J. Podt, hoofdonderwijzer, twee hulponderwijzers aan de o.l.s. te Ommen verbonden, n.l. Snel en A.J. Luttekes.
 • 1899 [Map06-419, Ingekomen stukken Stad-Ommen 1899]
  J. Luttekes heeft een smederij, Grootestraat A 73.
  G. Klomp heeft een smederij, Grootestraat A 75.
 • 1902 [Map02-019, Ingekomen stukken Stad-Ommen 1902]
  J. Luttekes is grof- en hoefsmid, Grotestraat, wijk A, nr. 69.
 • 1904 [Map02-034, Ingekomen stukken Stad-Ommen 1904]
  Als bestellers bij het postkamtoor te Ommen zijn in dienst: A.J. Luttekes, H.J. Schuurman, J.H. Vosjan, B.J. Steen, A. Jonink, H. Bosch, J.H. Truin en J.H. van der Vegte, het jaarsalaris varieert van f. 475,— tot f. 650, — .
 • 1905 [Map02-037, Ingekomen stukken Stad-Ommen 1905]
  Albert Jan Luttekes is brievenbesteller.
 • 1911 [Map02-082, Ingekomen stukken Stad-Ommen 1911]
  De zangvereniging houdt haar wekelijkse repetitie in het grote lokaal van de o.l.s. Stad-Ommen. Voorzitter der vereniging is R. van Aalderen, W. Seinen is sekretaris, F. Bos, penningmeester en G.J. Makkinga en H. Luttekes commissarissen.
 • 1911 [Map02-099]
  Door de gemeente Ommen wordt aan de muziekvereniging “Crescendo” een gratifikatie van f. 25,— verleend wegens aanschaffing van nieuwe instrumenten, voorzitter is J.B. Rondhuis en H. Luttekes is sekretaris.
 • 1920 [Map10-015, Ingekomen stukken Stad-Ommen 1920]
  De muziekvereniging “Crescendo” te Ommen heeft de laatste tijd veel nieuwe instrumenten aangeschaft. Voorzitter is Hendrik Luttekes en Bernhard Hendrikus Gerrit Lubbers is sekretaris.
 • 1947 [Map10-134, Artikel 05-09-1947]
  Gymn. demonstraties. Onder auspiciën van de onlangs opgerichte gymnastiekvereen. „Ommen” werden op het voetbalveld van OVC door de verenigingen Hercules uit Zwolle en Sparta uit Almelo demonstraties gegeven, afgewisseld door balletten en rhytmische dansen. Vooraf werd een mars door de stad gemaakt met de muziekvereen. Crescendo o.l.v. de heer H. Luttekes, welke ook tijdens de demonstraties haar welwillende medewerking verleende.
 • 1952 [Map14-086, Gebeurtenis(sen) op 13 september 1952]
  Door de Kerkeraad is een Jeugdraad samengesteld waarin zitting hebben de heren A.J. Luttekes, J. Vosjan, H.P. Jansen van Galen, benevens de beide predikanten.
 • 1952 [Map14-087, Gebeurtenis(sen) op 2 oktober 1952]
  De Ver. voor Chr. Landbouwhuishoudonderwijs kwam onder voorzitterschap van burgemeester Mr C.P. v. Reeuwijk in jaarvergadering bijeen. De secretaris, de heer A.J. Luttekes gaf een overzicht van het eerste verenigingsjaar, o.m. over de besprekingen die gevoerd werden met de O.L.M., betreffende overname van de landbouwhuishoudschool.
 • 1957 [MapMap14-225-226, Artikel “Crescendo gaat jubileren“, 07-12-1957]
  Als naam werd Crescendo gekozen. De leidende figuur was ongetwijfeld wijlen de heer H. Luttekes, beter bekend als „de smid”. Deze kleine man werd voor Crescendo de ,,grote man” wiens naam onverbrekelijk met corps verbonden zal blijven. Crescendo werd een deel van zijn leven. Bijna 48 jaren gaf hij al zijn krachten aan deze vereniging, waarvoor hem niets teveel was.
 • 1963 [Map13-135, Artikel 05-01-1963]
  Crescendo bestaat 55 jaar – V.V.V. nam initiatief tot oprichting
  Op 1 februari a.s. is het 55 jaar geleden dat de muziekvereniging Crescendo werd opgericht. De stoot hiertoe gaf de VVV, welke in het ontbreken van een plaatselijk muziekkorps een leemte zag. De leidende figuur hierbij was wijlen de heer H. Luttekes, beter bekend als „de smid”. Deze werd voor Crescendo de „grote man” wiens naam onverbrekelijk met het korps verbonden zal blijven.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s