Komst nieuw bezoekerscentrum Ommerschans in zicht

De realisering van een nieuw bezoekerscentrum op de Ommerschans lijkt in zicht. Het bestuur van de vereniging Ommerschans heeft nu de pijlen gericht op de Veldzichthoeve, onderdeel van het Veldzichtcomplex.

 Het nieuwe bezoekerscentrum in de Veldzichthoeve.
Foto: Harry Woertink

Het gaat om de Veldzichthoeve aan de Balkerweg 72, gelegen aan de rand van de vesting op de grens tussen de gemeenten Ommen en Hardenberg.

Veldzichthoeve
In de Nieuwsbrief laat het bestuur van de vereniging Ommerschans weten dat de optie om in de boerderij van Hiemstra te gaan zitten van tafel is. “We richten ons nu op een plaats in de boerderij van Veldzicht. Er zijn een drietal opties, steeds met uitbreiding van de hoeveelheid ruimte”, aldus het bestuur. Het Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht in Balkbrug gebruikt de boerderij voor hun eigen dagbesteding. Er is nu een rapport gemaakt uitgaande van een relatief fictieve hoeveelheid bezoekers. Op grond daarvan kon bepaald worden hoeveel ruimte nodig is voor het nieuwe bezoekerscentrum. Dit is besproken met de directie van Veldzicht, de wethouders van de gemeenten Hardenberg en Ommen en de programma coördinator. Er waren de nodige twijfels over de fictieve bezoekersaantallen, maar dankzij een rekenmodel is een snelle beslissing afgedwongen. Partijen gaan half september weer aan tafel voor een go/no-go beslissing. Belangrijke voorwaarde voor de vereniging is dat behalve de Veldzichthoeve er ook alternatieven op tafel komen zoals bijvoorbeeld nieuwbouw. De aansturing verloopt nu via Rijksvastgoed, eigenaar van de gebouwen en de grond van Veldzicht. Daardoor staan ook andere mogelijkheden open. Het streven is om in 2022 het bezoekerscentrum te hebben gerealiseerd. Dat is ook het jaar waarin de herdenking wordt gehouden dat het 350 jaar geleden is dag sprake was van het Rampjaar (1672). Deze aangelegenheid wil de Ommerschans niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

­Europees Erfgoed Label
Dit voorjaar is aan de Ommerschans het prestigieuze Europees Erfgoed Label toegekend. Dit richt zich wat meer op immaterieel erfgoed, dan het Werelderfgoed van Unesco, vandaar dat de Ommerschans gemakkelijker door de beoordeling kwam. Een besluit over het Unesco Wereld Erfgoed voor de Koloniën van Weldadigheid wordt in het najaar verwacht. In de huidige aanvraag zijn de Ommerschans en Willemsoord niet meer opgenomen, maar de verwachting is dat bij toekenning kan worden meegelift op de Unesco-erkenning van de overgebleven Koloniën. De Koloniën van Weldadigheid zijn ’s werelds eerste, meest grootschalige en langst functionerende voorbeelden van landbouwkoloniën om armoede te bestrijden. Ze zijn voorlopers van onze verzorgingsstaat. Ruim een miljoen Nederlanders en Belgen hebben voorouders in de Koloniën van Weldadigheid.

De Stichting Het Jaar van de Ommerschans heeft zijn werkzaamheden beëindigd. Formeel blijft de Stichting nog even actief, vanwege de verkoop van hun boeken, maar alle materialen zijn overgedragen aan het bezoekerscentrum de Ommerschans. De Stichting Participatie Ommerschans is een samenwerkingsverband met Staatsbosbeheer en draagt vooral zorg voor het onderhoud en de inrichting van het gebied van de Ommerschans. Dat werk heeft de afgelopen maanden wat stilgelegen, maar er is in ieder geval een plan om het gebouw van de Koloniën wat meer zichtbaar te laten worden via de zichtlijnen van dat gebouw. Het ontbreekt voorlopig nog aan de nodige financiën.

Audiotour
Op de Ommerschans tussen Witharen en Ommen zijn ook weer wandelingen met gids mogelijk. Die worden coronaproef georganiseerd en de ervaringen tot op heden zijn gunstig. Er is voldoende belangstelling en zeker bij gebruik van de headsets is er geen probleem. In samenwerking met Marketing Oost is er een leader aanvraag ingediend voor het ontwikkelen van een audiotour in de Ommerschans. Bezoekers krijgen dan een kastje mee, waarmee bezoekers op de Ommerschans kunnen rondlopen en ter plekke audio-informatie krijgen over wat er zich heeft afgespeeld. Als voorbeeld is gebruikt de audiotour van Willemsoord, waar die informatie wordt aangeboden via korte verhalen en schetsjes, uitgevoerd door toneelspelers van het Pauperparadijs.

Bron: Harry Woertink – 29 augustus 2020

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s