Erkenning Ommerschans als Werelderfgoed nog even vooruit geschoven

OMMERSCHANS – Het op de UNESCO-lijst krijgen van de Ommerschans is nog even vooruit geschoven. Om alle 7 koloniën te kunnen inschrijven als Werelderfgoed is meer tijd nodig.

 ‘Gezigt op het gesticht voor bedelaars binnen de Ommerschans, in Overijssel, van de achter zijde’.
Afbeelding: OudOmmen

Daarom wordt in 2020 de aanvraag opnieuw ingediend. Zoals bekend was eerder dit jaar de aanvraag doorgeschoven omdat de UNESCO meer aanvullende informatie wilde van de initiatiefnemers: de zeven Belgische en Nederlandse Koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid, waaronder ook de Ommerschans. Die aanvullende informatie betreft vooral de motivatie waarom er naast de ‘vrije’ koloniën (Frederiksoord, Wilhelminaoord, Willemsoord en Wortel) ook sprake moest zijn van ‘onvrije’ koloniën (Ommerschans, Veenhuizen en Merksplas). Er was bij de UNESCO veel waardering voor het initiatief tot armoedebestrijding middels de ‘vrije’ koloniën maar het was niet duidelijk genoeg gemaakt in het rapport waarom daarnaast ‘onvrije’ en soms zelf strafkoloniën nodig waren om de ideeën van de Maatschappij te realiseren.

Niet overhaast
Voor die aanvullende informatie wil de stuurgroep ruim de tijd nemen en dus niet overhaast te werk te gaan. “We hopen als bestuur van de Vereniging De Ommerschans natuurlijk van harte dat de aanvulling op het nominatiedossier er inderdaad toe leidt dat alle koloniën een plaats krijgen op de lijst van het Werelderfgoed”, laat de vereniging De Ommerschans in een reactie weten.
Het volledig persbericht van de stuurgroep waarin het vooruit schuiven wordt aangekondigd luidt:

Samenwerken met adviesorgaan UNESCO
Nieuwe stap in het nominatieproces voor de Koloniën van Weldadigheid
Nederland en België gaan in op het aanbod van ICOMOS, het adviesorgaan van UNESCO, om samen te werken aan een aangevuld dossier voor de nominatie van de Koloniën van Weldadigheid als Werelderfgoed.

Bijkomend onderzoek
Als eindverantwoordelijke voor de indiening heeft de Nederlandse minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ermee ingestemd om het nominatiedossier van de Koloniën van Weldadigheid in 2020 opnieuw voor te leggen aan het Werelderfgoedcomité van UNESCO. De minister volgt daarmee het advies van de Nederlands-Vlaamse Stuurgroep, waar de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois in vertegenwoordigd is. De extra tijd geeft de gelegenheid om aanvullend onderzoek te doen ter argumentatie van ‘vrije’ en ‘onvrije’ Koloniën als onderdeel van één systeem van armoedebestrijding en de ideeën achter de aanleg van de landbouwkoloniën. Het doel is om hierover met ICOMOS in dialoog te gaan. Dit kan ertoe leiden dat ICOMOS haar eerdere advies herziet, wat de weg opent naar gedragen inschrijving als Werelderfgoed.

Koloniën van Weldadigheid als voorbeelddossier
Afgelopen juni boog het Werelderfgoedcomité zich in Bahrein over de nominatie van de Koloniën van Weldadigheid. Het oordeel was dat de Koloniën van Weldadigheid potentieel werelderfgoedwaardig zijn. Erfgoed met als thema armoedebestrijding wordt internationaal een relevant thema gevonden. Met een zogeheten ‘referral-besluit’ werd Nederland, dat mede namens Vlaanderen het dossier indiende, uitgenodigd om het dossier binnen drie jaar aan te passen en opnieuw in te dienen. Onderdeel van dit besluit was de mogelijkheid om eventueel gebruik te maken van een ‘advisory-mission’ door ICOMOS, wat het nominatiedossier kan versterken. In de afgelopen maanden is hard gewerkt om te bekijken hoe dit het beste kan worden opgepakt. ICOMOS en het Werelderfgoedcentrum van UNESCO zien het traject dat we nu gaan doorlopen voor de Koloniën van Weldadigheid als een voorbeeld voor vergelijkbare toekomstige Werelderfgoednominaties. De Stuurgroep is ervan overtuigd dat deze opvatting, in combinatie met het gezamenlijk verbeteren van het nominatiedossier, een goede kans biedt op gedragen inschrijving van de Koloniën van Weldadigheid op de UNESCO-Werelderfgoedlijst. Het advies aan de minister om samen met ICOMOS dit traject aan te gaan en het nominatiedossier in 2020 opnieuw voor te leggen aan het Werelderfgoedcomité, zien de partners in de Stuurgroep als versterking van de huidige nominatie.

Wereldwijd een bijzonder sociaal experiment
Deze volgende stap in het nominatieproces betekent dat de zeven Koloniën blijven samenwerken aan het uitdragen van het gezamenlijke verhaal van armoedebestrijding d.m.v. landbouw en sociale verheffing, met de vele actieve partners in de gebieden. De Koloniën van Weldadigheid zijn het eerste en wereldwijd het meest grootschalige voorbeeld van een sociaal experiment van armoedebestrijding door middel van landbouw. Er zullen veel activiteiten blijven plaatsvinden in de Nederlandse en Vlaamse Koloniën, zoals bijvoorbeeld de opening van het nieuwe bezoekerscentrum Huis van Weldadigheid in het voorjaar van 2019 in Frederiksoord.

Bron: Harry Woertink – 4 december 2018

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s