Wetenswaardigheden uit het archief: Hervormde school in Beerzerveld

“Wetenswaardigheden uit het archief” is een artikelreeks van OudOmmen waarbij steeds één actueel onderwerp wordt belicht aan de hand van een opsomming van historische informatie uit het archief van Jan Lucas. Het is een dynamisch artikel, het zal steeds worden bijgewerkt als er nieuwe historische informatie wordt verkregen.

 Prot. Chr. Basisschool ‘De Hoekstee’ in Beerzerveld in 1988.
Foto: Fotoarchief Gemeente Ommen

Zie voor meer artikelen uit de categorie “Wetenswaardigheden uit het archief”.

Welke wetenswaardigheden zijn er over de hervormde school in Beerzerveld bekend ?
Wij hebben de volgende informatie (cursief = letterlijk) uit het verleden opgegraven:

 • 1922 [Map10-207]
  In de buurtschap Beerzerveld wordt een vereniging opgericht voor bijzonder onderwijs uitgaande van de Ned. Herv. Kerk. Ongeveer 25 kinderen van hervormde ouders zullen de tot dan bezochte geref. school verlaten. De te stichten school (N.H.) kan worden ondergebracht in de o.l.s. Beerzerveld.
 • 1939 [Map10-207]
  De school wordt op het waterleidingnet aangesloten. J.W. Timmerman is voorzitter en D.J. Liezen secretaris van het schoolbestuur van de Ver. v. Herv. Chr. Onderwijs te Beerzerveld.
 • 1942 [Map10-207]
  A. Wapenaar is hoofd der school.
 • 1951 [Map10-207]
  A. Eenes is hoofd der school. H. Maat wordt voorzitter van het schoolbestuur.
 • 1953 [Map10-207]
  J.P. Borger wordt secretaris van het schoolbestuur.
 • 1954 [Map10-207]
  In Beerzerveld heerst er een felle schoolstrijd.
 • 1956 [Map10-207+208]
  Op 9-2-1956 wordt besloten een nieuwe school te bouwen waarbij het openbaar en bijzonder onderwijs (hervormd) onder één dak zullen komen. Architect Reitsma te Deventer.
  Op 28-3-1956 besluit de raad:
  a. een 5-klassige schoolgebouw met vaklokaal en centrale verwarmingsinstallatie te stichten op een terrein, gelegen ten westen van het kanaal Almelo-Couvorden, aan een van de provinciale weg aftakkende zandweg achter de Hervormde Kerk te Beerzerveld;
  b. de openbare school voor g.l.o. te Beerzerveld te huisvesten in 2 lokalen van het onder a te bouwen schoolgebouw;
  c. aan de Ver. voor Hervormd Chr. Schoolonderwijs te B’veld in bruikleen te geven 3 lokalen van het te stichten schoolgebouw onder nader te bepalen voorwaarden;
  De hervormde school zal per klas ruimte moeten bieden voor 48 leerlingen.
  Als plaats voor het nieuw te bouwen schoolgebouw wordt aangewezen de percelen kad. bekend gem. Ambt-Ommen, sectie E, no s 2260 en 2044 (ged), gelegen ten westen van het kanaal Almelo-Coevorden, aan een van de prov. weg aftakkende zandweg achter de Herv. Kerk te Beerzerveld.
 • 1957 [Map10-209]
  Op 21-10-1957 wordt het bouwen van een 3- en een 2-lokalige school te Beerzerveld opgedragen aan H. Regeling te Beerzerveld voor f 131.700,-. Het glas en schilderwerk voor f 8.996,- aan G. Postma te D’vaart. De openbare aanbesteding werd op 18-10-1957 gehouden. Het leveren en monteren van een oliegstookte C.V.-installatie wordt voor f 25.300,- gegund aan de N.V. Centrale Verwarmings industrie Deerns en Wateringh te Deventer.
 • 1958 [Map10-209]
  Op woensdag 22-10-1958 vindt de officiele opening plaats. De o.l.s. wordt op 31-10-1958 geopend. “Witte raaf streek neer in land van ‘winterkraaien’… Hervormd Beerzerveld aanvaardt nieuwe school (c.v.o. school) met grote dankbaarheid”.
  Eén der vele sprekers op de feestavond ter gelegenheid van de opening der nieuwe c.v.o. school te Beerzerveld heeft het humoristisch verwoord: „Soms droom ik zondagsmorgens in de kerk wel eens van een geurige kop koffie en een heerlijke sigaar maar hier worden dromen werkelijkheid”.
 • 1963 [Map10-212]
  J. v.d. Poel is secretaris van het schoolbestuur en K. Huizinga hoofd der school aan de Alewijkstraat 15 te Beerzerveld.
 • 1964 [Map10-212]
  J. Wolters is voorzitter van het schoolbestuur.
 • 1972 [Map10-212]
  J. v.d. Poel, Kloosterdijk 102, is secretaris van het schoolbestuur. Hoofd school is H. Herbert. De school telt 74 leerlingen. Naast het hoofd zijn er 2 vaste leerkrachten aan de school verbonden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s