Ommen present op de Hanzedagen 2017 in Kampen (1)

Van 15 tot en met 18 juni 2017 is Kampen gastheer van de Internationale Hanzedagen. De Hanzedagen zijn bijeenkomsten van Europese Hanzesteden en vinden elk jaar plaats in een andere stad.

 Vier dagen lang is het feest in Kampen. Van Koggewerf tot Oorgat en van IJsselkade tot Stadspark. Er worden afgevaardigden van ongeveer 120 Hanzesteden verwacht met zo’n 200.000 bezoekers. Ook de gemeente Ommen is als Hanzestad present op dit grootse evenement. De website OudOmmen.nl zal als het programma meer vorm krijgt daar melding van maken en verder ingaan op het Hanzeverbond.

Afb.: Ivan & Ilia Ilustraties, Maastricht, IJsselacademie Zwolle.

De Hanzedagen zijn bijeenkomsten van Europese Hanzesteden. Ieder jaar organiseert één van de Hanzesteden een ontvangst waarbij alle andere Hanzesteden welkom zijn om elkaar te ontmoeten en de steden te promoten. Inmiddels is dit een internationaal netwerk van 187 Hanzesteden uit zestien landen. Een groots evenement waarbij we veel bezoekers uit binnen- en buitenland verwachten. Het Hanzeverbond is rond de 14e eeuw ontstaan en heeft veel betekend voor de handel in Europa. Van oorsprong ging het om een samenwerkingsorganisatie van Duitse steden rond de Oostzee. Later traden ook steden uit België en Nederland toe. De grote Hanzesteden zochten voor de handel contact met kleinere dorpen en steden in hun achterland. De samenwerking leverde vooral financieel voordeel op. Door de dertigjarige oorlog in 1618 is de Hanze opgeheven. In 1980 werd het internationale Hanzeverbond in Zwolle nieuw leven ingeblazen met de Nieuwe Hanze.

Middeleeuwen
In de Middeleeuwen kwamen leden van het Hanzeverbond bijeen in één van de Hanzesteden voor formele vergaderingen en om handel te drijven op een markt. De hedendaagse bijeenkomsten van de Hanzesteden borduren verder op deze traditie. De Hanzemarkt aan de Burgwal in Kampen vormt dit jaar het hart van de Hanzedagen. De wal wordt deze dagen omgetoverd tot een ware smeltkroes van culturen waar de Hanzesteden zichzelf presenteren. De Hanzemarkt is een oud gebruik vanuit de Hanzetijd. Tijdens het jaarlijks samenkomen van de Hanzesteden om te vergaderen werd er ook handel gedreven op de markt. Handel wordt er nog steeds gedreven, al staat nu het toeristische aspect voorop. Het doel van de Hanzesteden is uiteraard om bezoekers te enthousiasmeren voor een bezoek aan hun stad.

Ommen
Ommen is sinds 1248 Hanzestad en doet mee aan de Hanzedagen. Ommen ziet in deelname een uitstekend promotiemiddel voor de stad en de gemeente Ommen. Ondernemers en gemeente pakken dit samen op. Er komt een Ommen-stand op de Hanzemarkt om Ommen als centrum van het Vechtdal te presenteren. Traditioneel nemen twee leerlingen van het Vechtdal College deel aan de Jeugdhanze, een jongerenprogramma tijdens de Hanzedagen. Zij vertegenwoordigen en promoten Ommen.

Vecht
Dankzij de bevaarbaarheid van de rivier de Vecht is Ommen ooit tot Hanzestad bevorderd. Moeilijk te begrijpen omdat Ommen geen haven bezit met mooie koopmanshuizen of pakhuizen met trapgeveltjes. Ook de Ommer geschiedenis verhaalt weinig over de Hanze-periode. Behalve landbouwproducten had men in Ommen ook geen handel en transport te bieden. Ook waren er aan de Vecht geen opslagmogelijkheden of pakhuizen te vinden. Waarom dan wel lid van het Hanzeverbond? Het lidmaatschap van de Hanze had de stad uitsluitend te danken aan haar strategische ligging aan de Vecht, indertijd een belangrijk vaarwater voor transport van bijvoorbeeld Bentheimer zandsteen uit het Duitse achterland. Zo is het paleis op de Dam in Amsterdam steen voor steen langs Ommen gevaren. Ook werd Silezisch linnen en Westfaals katoen over de Vecht vervoerd richting Zuiderzee naar het Westen of naar steden als Zwolle, Kampen en Hasselt om overgeladen te worden op koggeschepen, die de goederen verder vervoerden.

Bron: Harry Woertink – 13 februari 2017

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s