Gebeurtenis(sen) op 12 oktober 1954

  • Nauwelijks 8 maanden na de officiele opening moet de centrale werkplaats te Ommen reeds worden uitgebreid. Wel een bewijs dat zij in deze streek in een behoefte voorziet. Er zal een ruimte van 140 m² worden bijgetrokken, zodat nog enige werkkrachten ingeschakeld worden. Momenteel zijn er 29 personen werkzaam onder wie 3 blinden.
    Het is werkelijk verbluffend wat de direkteur, de heer H.A.L. Lambregts, hier in korte tijd tot stand heeft gebracht. De meest uiteenlopende voorwerpen worden hier vervaardigd; noemen wij slechts kruiwagens, nestkastjes, voedertafels. Speeltuig voor kleuterscholen, tuinbanken, houten poppen van staande klokken (uniek in Nederland), voorzitters hamers, betontegels voor de fietspaden in Ommen. Voorts heeft een 5-tal blinden op kunstzinnige wijze smijsna kleedjes en tapijten. Er zijn nog veel meer mogelijkheden, maar deze kunnen slechts geleidelijk aan verwezelijkt worden. Het werk dat hier wordt verricht mag het vrije bedrijf geen schade berokkenen. Een commissie waarin zowel werkgevers als werknemers zitting hebben, beslist hierover.
    De opzet van de centrale werkplaats is om mensen die om de een of andere reden hun vak niet meer kunnen uitoefenen, weer bij het arbeidsproces in te schakelen. De praktijk heeft uitgewezen dat deze mensen zich op ander gebied voor 100% verdienstelijk kunnen maken. Zo ontpopte zich bv. een elektricien als een buitengewoon kunstzinig houtsnijder, die juweeltjes van poppen maakt voor antieke klokken. Uit het gehele land komen hiervoor aanvragen binnen, omdat deze alleen hier vervaardigt worden. Wel zijn er gegoten poppen in de handel. Een kok is vistuoos in het gieten van miniatuur veenpotjes, enz.
    Toen men begin dit jaar met twee arbeiders begon in de gemeente – werkplaats, had men zelfs niet durven dromen, dat dit werk in korte tijd zulk een omvang zou nemen. En nog komen er geregeld aanvragen om plaatsing binnen. Het laat zich dan ook aanzien dat binnen afzienbare tijd hier een stenen gebouw zal verrijzen. De gemeente heeft met de oprichting van deze werkplaats een buitengewoon goed en nuttig werk gedaan.
  • Aan mej. Verhoeft, kleuterleidster aan de Chr. kleuterschool “Marijke” is met ingang van 1 januari eervol ontslag verleend i.v.m. haar benoeming aan de Psychiastrische Inrichting te Veeze.
  • Schietclub opgericht. Aangemoedigd door succes van D.O.S. hebben enige schutters de hoofden bij elkaar gestoken om te proberen ook in de kom een schietclub op te richten. En met succes. Met 15 leden word gestart. Als naam werd gekozen ”Na Inspanning Ontspanning” of te wel N.I.O. In het bestuur hebben zitting de heren: Joh. Kosters (voorzitter), A. Visscher (secr), G. Steen (penm.). De schietoefeningen zullen zaterdagavond plaatsvinden in één der lokalen van café G. Steen
  • Ds W. Verwoerd neemt na 7 jaar de Geref. kerk (onderhoudende art. 31) te hebben gediend, afscheid wegens vertrek naar Leek (Dr.).

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-152+153 # Vertaling: Arie van Tongeren

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s