Gebeurtenis(sen) op 12 juli 1952

 • Het enige maanden geleden ontstane conflict in de Ned. Herv. Kerk te Ommen tussen de voorstanders van openbaar en christelijk onderwijs, dat tot gevolg had, dat de voorstanders van christelijk onderwijs elders ter kerke gingen, is thans opgelost. Wat betreft de samenstelling van de kerkeraad zal er in de toekomst gestreefd worden naar een evenredige vertegenwoordiging. De kerkeraad wijst op de grote verantwoordelijkheid, die de vertrouwensmannen op de schouders is gelegd bij het doen vervullen van open vallende plaatsen in de kerkeraad. De kerkeraad zal zich steeds achter de door de vertrouwensmannen aangewezen kandidaten stellen, waarbij hij zich vanzelfsprekend het recht om bezwaren in te brengen voorbehoudt. De kerkeraad spreekt het vertrouwen uit, dat kanselruil na de vakantie van de predikanten niet meer nodig zal zijn, omdat het onderling vertrouwen is hersteld. Wat de verhouding kerk en school betreft zal de kerkeraad zich houden aan de in de kerkorde gegeven richtlijnen. Waar de kerkorde hier stelt de christelijke opvoeding van de jeugd, houdt dit in belangstelling voor en medewerking in de geestelijke vorming der jeugd van openbare en bijzondere scholen in de gemeente. Bovenstaande punten werden van de kansel afgekondigd.
 • De windmolen aan de Julianastraat raakt steeds verder in verval, mede omdat zij buiten gebruik is gesteld door molenaar Oldeman die mechanisch is gaan molen. De wieken werden verwijderd omdat instorten niet denkbeeldig werd geacht. Mede gezien de daar aan verbonden kosten stelt de molenaar/eigenaar geen pogingen in het werk om tot herstel en restauratie van deze voorheen fraaie zeskanter te geraken.
 • De verbouw van de o.l.s. Ommen word aanbesteed. Laagste inschrijvers:
  Timmer; metsel en stucadoorswerk: J.Valk, Daarle f 14.800,- (begr. was f14.500,-)
  Loodgieterswerk: G.J. Pannekoek f 1630,- (begr was f 1950,-)
  Elektra: H. Stegeman, D’vaart f 287,- (begr. f 470,-)
  Schilderwerk: D.J. Brouwer, L’veld f 1602,- (begr. was f 2018,-)
 • Tentoonstelling Oudheidkamer in bovenzaal van het G.E.B. aan de kruisstraat werd donderdagavond geopend.
 • Het aantal deelnemers voor de douchebaden is thans voldoende om tot openstelling van de cel te kunnen overgaan. Gelegenheid hiervoor wordt gegeven ’s woensdags van 4 tot 9 uur en ’s zaterdags van 1 tot 9 uur. Voor nadere bijzonderheden kan men zich vervoegen bij de V.V.V. kiosk.
 • Het aantal struma gevallen blijkt in 1951 aanmerkelijk te zijn gestegen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-079+080+081 # Vertaling: Arie van Tongeren

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s