53 Op zoek naar … wie was in Twilhaar?

Wij zoeken (familie of kennissen van) oud-Scheveningse vissers die in het begin van de oorlog als eerste lichting bewoners in het Rijks­werkkamp Twilhaar op de Haarlerberg bij Nijverdal zijn geweest. Zie onder meer http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijkswerkkamp_Twilhaar , http://www.oocities.com/twilhaar/index.html en http://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/monument-detail/_rp_main_elementId/1_16188. Het pikante is dat dit verhaal ter plekke geen geheim is, maar dat het in Scheveningen ondanks herhaalde oproepen op het internet en in enkele lokale kranten niet boven water te krijgen bleek; zelfs niet bij een paar auteurs van boeken over Scheveningen. Wellicht zijn er in of rondom Ommen nog mensen die in Twilhaar hebben gewerkt of ervan hebben gehoord?


Reactie van Geert Bakker op 6 februari 2011:
Van het een komt het ander; onder meer weer een paar nieuwtjes uit het hernieuwde contact met Alex en Jan in Nijverdal.
Nu blijkt er (ook nieuw voor me!) een 2e V1- of V2-lanceerinrichting vlak bij Twilhaar te hebben gelegen; dat wordt zoeken in de deutsch-gründlich lange lanceerlijsten (ook over Mataram en Emmen en Archem en Eerle en zo) die ik al eerder vond…

Uit de reactie van Alex Alferink op mijn vragen (in rood):

Jodenbos: dat is toch niet hetzelfde als De Plantage
Nee, dat is niet hetzelfde. Wat jij zegt klopt: het Jodenbos lag veel zuidelijker. De Plantage lag aardig in de buurt van het werkkamp. Jodenbos is inderdaad gekapt om het korhoen meer levensruimte te bieden door de hei te vergroten.

Die V1 glijbaan lag toch wel 5 km zuidelijk van Twilhaar
Daar lag er ook een, maar vlakbij het werkkamp Twilhaar (op de gok een paar honderd tot 500, zoiets) werd ook zo’n lanceerinrichting gemaakt. Jan Fikken kan misschien verduidelijken of dit V1 of V2 betrof, ik weet het op dit moment niet helemaal zeker. Die link naar de nieuwe website zou prima zijn.

Inmiddels is de bovengenoemde website over kamp Twilhaar vernieuwd: zie www.werkkamptwilhaar.nl.


Aanvulling van Geert Bakker op 12 februari 2011:


26 gedachten over “53 Op zoek naar … wie was in Twilhaar?

 1. Aanvullende reactie van Jan Fikken uit Nijverdal [ samen met Alex Alferink de maker van http://www.werkkamptwilhaar.nl ]

  De lanceerinrichting nabij kamp Twilhaar was inderdaad een V1-installatie. Dit geldt ook voor de installatie 5 km verderop richting Holten. Deze bevond zich vlak voor de gemeentegrens met Rijssen-Holten rechts van de huidige weg. Een gedeelte van de fundamenten ligt er nog.
  Ik zag dat je ook een aantal kampen in de buurt van Ommen noemde in jouw site. Wist je dat er naast Erika, Laarbrug en Eerde nog twee kampen op Ommens grondgebied lagen nl. kamp Arriën, een werkkamp ten noorden van de Vecht waar ook joodse mannen hebben gezeten en kamp Junne, dichtbij Erika.
  Van dit laatste kamp werd lange tijd verondersteld, ook door geschiedschrijvers als Presser en de Jong, dat het ook was gebruikt als joods werkkamp. Onderzoek van ons heeft aangetoond dat dit niet het geval was.
  Het was in eerste instantie in gebruik ten behoeve van werkverschaffingsprojecten in die tijd en was bestemd voor werklozen uit met name het westen van het land, dit onder de Rijksdienst voor de Werkverruiming. De werklozen kwamen ’s maandags per trein aan. Op vrijdagavond of zaterdagmorgen vertrokken ze naar huis.
  Het kamp lag aan de Beerzerweg ongeveer 700 m voor station Junne (Bahnhof Junne) tussen de weg en de spoorlijn. Het kamp was een kale plek met barakken omgeven door prikkeldraad. Er kwamen weinig mensen langs het kamp. Voor de bewoners van Junne was het een omweg om via de Beerzerweg naar Ommen te gaan. Het kamp lag dus nogal geïsoleerd. – – De meeste arbeiders kwamen uit Leerdam.
  Kamp Junne werd later door de bezetter ontruimd en ingericht als strafkamp voor delinquenten (zwarthandelaren etc.) en stond onder supervisie van Kamp Erika dat enigszins in de buurt lag. Het was een dependance van Erika. Er kwamen geen vrijwillige werklozen meer maar criminelen (in de ogen van de bezetter). Het werd bewaakt en er kwam ook een wachthuis. De bewakers waren KK’ers (Kontrol Kommando’s, Nederlanders die werkten voor de Duitsers) en kwamen van Erika.

  Dit ter informatie.
  Groet,
  Jan Fikken

  Like

 2. Op zoek naar… V1 bij kamp Twilhaar
  . Hierboven [ http://www.oudommen.nl/?p=7236#comments ] schrijft Jan Fikken dat er nabij kamp Twilhaar V1’s zijn afgevuurd. Daarvóór dacht ik dat die lanceerplek op de gemeentegrens tussen Nijverdal en Holten lag (midden op het kaartje hierboven), maar er blijken dus 2 plekken te zijn. Net als bij het 2e kamp (Eerde) en de (waarschijnlijk) 2e brandtoren nabij de Leeuw op de Lemelerberg voor mij een hele ontdekking; wie weet wat ons nog te wachten staat?
  . Met die 2e V1-plek wordt ook duidelijk waarom kamp Twilhaar destijds naar verluidt ontruimd moest worden, maar de vraag is nu: waar was het precies en is er nog iets te zien?
  . Ook heb ik net ontdekt dat de V1 op zijn lange glijbaan (waarvan bij Diepenveen nog een stuk ligt?) werd afgeschoten met hulp van een katapult. [Je valt echt van de ene verbazing in de andere bij dit historische onderzoek!] Zie de plaatjes op http://1940-1945.bloemendaal.nl/index.php?id=15
  . Op http://www.deweekkrant.nl/artikel/2010/december/13/op_zoek_naar_ooggetuigen_v1a_s
  staat een kaartje van de V1-lanceerbases in de regio. In de cirkel rond de Sallandse Heuvelrug lijkt iets boven Holten nog een 3e lokatie te zijn aangewezen; daar gaan we verder naar zoeken.
  . Merkwaardig genoeg zijn er in tegenstelling tot de V1 van de V2 wel lange lanceerlijsten bewaard, zoals op http://www.astronautix.com/sites/v2bbt500.htm en http://www.v2rocket.com/start/deployment/timeline.html . En dat is boeiende lectuur! Zo leren we dat de in Salland met honderden lanceringen zeer actieve V-2 Battery SS Abteilung 500 eerst ook in Den Haag was gestationeerd. De batterij heeft in 2 perioden op de Eelerberg gestaan, maar ging tussendoor ook naar Hessum, Madrid en Mataram:
  – Dec. 31; Batt. SS 500 moves to new firing Sites at Hessum; Dutch resistance reported on Dec. 31 about one hundred rockets lying underneath the trees of the Haagse Bos (Den Haag) corner of Leidsestraatweg. [Dit lokte het bombardement op het Bezuidenhout uit – gb]
  . Beruchte inslagen, ook van mislukte lanceringen, zijn die bij de Luttenberg, een bioscoop in Antwerpen met het grootste aantal slachtoffers van zo’n projectiel in de hele oorlog en die waarbij van het toenmalige sanatorium op de Eelerberg vlak bij de lanceerplek alle ruiten sneuvelden.
  . Roemrucht is ook dat Hitler opdracht gaf om de strategisch zeer belangrijke brug bij Remagen vanaf de Eelerberg onder vuur te nemen. De brug werd niet met een voltreffer geraakt maar wel aan het wankelen gebracht (wat Battery 500 een pluimpje van z’n hoogste baas bezorgde) zodat hij later bij stil weer toch nog instortte. Inmiddels waren daar vele Amerikanen de Rijn overgestoken wat de oorlog wellicht heeft bekort.
  . Nog wat bronnen: “V-wapens in Overijssel” van J.F.A. Boer (1951); “Twente 1940-1945 deel 1” van G.J.I. Kokhuis en “Raalte in oorlogstijd ‘40-‘45” van R. Woolderink (1986).
  . Van al die inslagen van vroegtijdig ontplofte raketten (V2) en vliegende bommen (V1) zijn in Salland nog vele kraters terug te vinden. De oprechte amateur mag naar mijn oude notities terzake met vele interessante plaatjes van andere zoekers vragen. Helaas werken de vele internetlinks daarin niet meer.
  . Met al die lange en uitvoerige V2-lijsten zou je denken dat ze er ook van de V1 moeten zijn, maar ik heb ze nog niet gevonden; wie het weet mag het zeggen! Eind dit jaar hoop ik de V1-lokatie bij Twilhaar te hebben gevonden. En, voor wie het zich nog niet had gerealiseerd: met de V2 is de ruimtevaart begonnen!
   
  http://1940-1945.bloemendaal.nl/index.php?id=15
  De V-1’s werden in een seconde met een snelheid van 200km.u de lucht in geschoten door een 49 meter lange stalen katapult (“sleuder”). De katapult werkte op stoom van een chemische stoomgenerator. De katapult werd in grote delen aangevoerd en op een stevige betonnen fundering ( zwart op de tekening) gemonteerd. Zo’n fundering is nog te zien bij het Huis te Warmond.
  Het uiteinde van de baan (foto genomen bij Diepenveen) was 5 meter hoog. Deze lanceerbaan correspondeert met de gevonden resten van de lanceerbaan aan de Bekslaan, maar zeker is het niet, gezien het feit, dat de Duitsers alles hadden opgeblazen en vernietigd.
   
  http://www.deweekkrant.nl/artikel/2010/december/13/op_zoek_naar_ooggetuigen_v1a_s
  In de omcirkelde gebieden stonden V1-lanceerinrichtingen. Net boven Holten lijkt nog een 3e lokatie te zijn aangewezen; daar gaan we verder naar zoeken.

  Like

 3. Hierboven is in verband met V2-lanceerplaatsen en werkkampen sprake van Hessum, Madrid, Emmen en Mataram, die een nadere plaatsbepaling verdienen:
  . Hessum ligt tussen Dalfsen en Vilsteren.
  . Madrid is nu ook een camping aan de Vilsterseweg tussen Dalfsen en Vilsteren.
  . Mataram en Emmen liggen aan de westkant van Dalfsen nabij De Horte aan de Poppenallee waar het Landschap Overijssel zetelt.
  . Op Google Earth zijn enkele foto’s van V2-lokaties in deze buurt te vinden.
  . Kort na de oorlog heeft kamp Hessum de laatste gevangenen van kamp Erika overgenomen; zie http://www.hetopenarchief.nl/page/1538/nl
  . Bij de bouw van kamp Hessum (jaren 41-42) (Arbeidsdienst) is een gedeelte van de witte Belt afgegraven om het kampterrein op te hogen.
  . Meer over Madrid en de lancering van V2’s daar op http://www.beleefdalfsen.nl/uploads/Bijlagen%20%20wandeling%20Markeweg.pdf

  Like

 4. Oude kaart gewaard Twilhaar
  . Op http://www.oudommen.nl/?p=7142#comment-1366 geeft Seine Seigers een heel goede tip om “Het Kerkdorp Hellendoorn in vroeger eeuwen” door A. Pontsteen te pakken zien te krijgen. In Boekwinkeltjes kon ik het niet vinden [wat niet alles zegt!] maar en passant vond ik op http://www.dirkschuetten.nl/nijen%20twilhaar.html wel een mooie oude kaart uit 1830 van Twilhaar met in het parenteel Nijen-Twilhaar uitleg door webmaster Dirk Schütten over de veld- en erfnaam [“gewaard” – had ik nog nooit van gehoord]:
  – ‘Het eerste lid van de naam “twil” zou twee kunnen betekenen. (twil in de samenstelling twilhout betekent daarentegen rijshout) – Een “haar” was een rug of verhoging in het terrein. Misschien vertoonden er zich oorspronkelijk twee van die ruggen, die nu door de begroeiing niet duidelijk meer te zien zijn. – Al in de 17e eeuw wordt de Twilhaar zowel in het markeboek van Hellendoorn als in dat van Noetsele genoemd. Geen wonder, want op de Twilhaar kwamen de grenzen samen van de drie marken Hellendoorn, Noesele en Haarle. – De Grote Twilhaar was een “gewaard” (marke of weidegerechtigdheid hebbende) erf van de marke Noetsele.’
  . Op het kaartje De Twilhaar en omgeving 1830” [ http://www.dirkschuetten.nl/images/Twilhaar%201830.jpg ] kun je aan de bult in de Paltheweg herkennen waar het kamp lag en nu het monument staat.
  . “Een ‘haar’ was een rug of verhoging in het terrein.” ‘Haar’ hoort nu dus ook in de lijst met begrippen over en rond landweren op http://www.oudommen.nl/?p=7142 onder reactie 5, vanwege de suggestie hierboven dat haren ook landweren kunnen zijn geweest.

  Like

 5. Even reageren op dit artikel ,mijn grootvader Willem Mondeel(moeders zijde) heeft in de jaren 1950-1960 gewoond op het Klein Twilhaar,zijn zwager Marinus Roebert (Bosopzichter) woonde op Groot Twilhaar.In mijn kinderjaren heb ik jarenlang bij opa en oma de vakanties doorgebracht.Als kleine jongen heb ik samen met de zoons van Ome Marinus herhaalde malen gespeeld op de fundamenten van het kamp Twilhaar,dat er daar V1 werden afgevuurd is mij totaal ombekend,Ome Marinus heeft daar ook nooit iets over verteld,wel over het kamp.Wel heeft er tijdens de oorlog een installatie gestaan bij Hotel Dalzicht daarover werdt in geuren en kleuren verteld door mijn helaas overleden ooms.Op de Lemelerberg is ook nooit iets afgeschoten,mijn ouders woonden tijdens de oorlog op de Lemelerberg.In Archem de Beukenallee was tijdens de oorlog een openlucht montage hal voor de V1,van hier uit werden deze vervoerd naar de Holterberg(Dalzicht) en de Hellendoorneberg.Tot een aantal jaren terug waren de schuilwallen waar de voertuigen in stonden nog te zien.

  Like

 6. Waarom is de Paltheweg bij Twilhaar krom?
  Beste Seine,
  . Ik was al bezig met een reactie ook om je te bedanken voor je goeie tip op http://www.oudommen.nl/?p=7142#comment-1366 over ‘Het Kerkdorp Hellendoorn in vroeger eeuwen’ van A. Pontsteen (die me naar het verhaal hierboven bracht) en dat gaat nu in een moeite door met het reageren op wat je nu zegt over Twilhaar en de V1/V2 en dan met name over Archem.
  . Was dat niet in de eerste zijlaan (Vinkenweg) van de Beukenallee waar de V2 werd geassembleerd? Kun je je nog herinneren dat dáár die schuilwallen lagen?
  . De tip over die 2e V1-glijbaan nabij kamp Twilhaar komt uit goede bron en daar kom ik onder Jacobus’ voorbehoud hier volgend jaar nog wel op terug, nadat ik in november zelf even heb gezocht naar brokstukken van de fundering, zoals die op de gemeentegrens halverwege de Toeristenweg ook nog liggen.
  . Dat brengt me bij dit onderwerp van vandaag: Waarom is de Paltheweg bij Twilhaar niet recht? Al de tijd dat ik met het bovenstaande bezig was, heeft die vraag me terloops en in het achterhoofd bezig gehouden, maar bovenstaande kaart uit 1930 geeft de voorzet voor open doel:
  . Is de Paltheweg wellicht omgelegd om het driemarkenpunt aldaar? Op het kaartje staat immers bij een zwart blokje het woord ‘paal’ ingetekend, als ik het goed lees. Zullen we daar nog eens gaan kijken?
  . Is het echt wel ‘toevallig’ dat er op deze plek zoveel samenkomt?

  Like

 7. Beste Geert.
  Het boek van A.Pontsteen zal waarschijnlijk niet meer te koop zijn,het exemplaar heb ik 10 jaar geleden op 2e hands boekwinkeltjes gekocht en was toen ook niet van goede kwaliteit.
  De bocht in de Paltheweg: oorzaak hier heeft vroeger een markepaal gestaan,dit was het snijpunt tussen de Marke Hellendoorn,Haarle en Noetsele.In deze omgeving hebben in vroeger tijden(150 a 200 jaar geleden) nog veel meer boerderijen gestaan,een begin van een inrit is nog te zien aan de bomensoort,ter hoogte van de bocht in de Paltheweg aan de rechterzijde.
  Ik weet nog dat er bij Hotel Dalzicht ter hoogte van de boswachterswoning aan de Toeristenweg nog jarenlang betonnen balken hebben gelegen.Ook aan de linkerzijde(oude autoweg) aan de bovenzijde van de Diepe Hel hebben jarenlang nog betonnen stukken gelegen.
  Wel weet ik mij nog te herrinneren in de vijftigerjaren dat mijn 3 ooms in de berg hebben gezocht naar een V1 (oud ijzer) ,hij moet gelegen hebben tussen de brandtoren en Groot Twilhaar,volgens zeggen konden ze de wrakstukken van de V1 er niet uit krijgen
  Archem: het was inderdaad aan de Vinkenweg het waren u vormige wallen ze zijn nu weg.

  Like

 8. Hallo Geert,
  Nog een aanvulling betreft Markepalen,in het boek schrijft A.Pontsteen dat Markepalen vroeger wel eens een beetje ,,uit zicht,, werden gezet. Er werd wel eens een Markepaal/steen stiekem verplaatst(of verwijderd)om zo het grondgebied van de Marke uit te breiden.(dit is kapitaal, de Marke Hellendoorn heeft altijd krap in zijn financien gezeten,er is dus niets nieuws onder de zon).Zodoende dat men hier en daar kronkels in een rechte weg heeft.Zo is het hoogste punt op de Lemelerberg van oorsprong een Markesteen.Het zou leuk wezen als je het boek van A.Pontsteen nog ergens op de kop kunt tikken,een schat van informatie staat er in. Nog even over andere stenen: Mijn vader heeft als Douanebeambte aan de Duitse grens gewerkt,ik heb nog een notitieboekje 1950/56 in mijn bezit waarin zijn dienst vermeld staat ,van punt naar punt.Aan de Duitse grens werden grensstenen geplaatst met daarop een nummer,deze komen overeen met de geografische punten op een geografische kaart,zoveel graden en zoveel minuten.Dus zijn dienst liep b.v. van steen 320 langs steen 321 naar steen 322.

  Like

 9. Dag Seine,
  U breekt me de bek weer lös, om het plat te zeggen en wel over grensstenen. Waar ik woon zijn dat houten kilometerpalen langs het strand. Een paar jaar geleden was paal 104 bij strandpaviljoen De Kwartel, waar ik mijn ochtendkoffie pleeg te slurpen, opeens verdwenen. Dat kán natuurlijk niet, want die graaf je ook met een paar dronken kornuiten niet in één nacht uit en een graafmachine zou zeker opgevallen zijn, want de tent is ook ’s nachts altijd bewaakt.
  . Maar goed, niemand had iets gezien of gehoord, dus ik ben op zoek gegaan langs de instanties waarvan je mag verwachten dat ze er over gaan. Nadat ik van een dozijn diensten twee dozijn ambtenaren had afgewerkt, kwam het verlossende woord uit Capelle aan de IJssel waar het dienstkringhoofd zetelt: “Hij is waarschijnlijk gepikt!” Nou had ik daar al z’n donkerbruin vermoeden van, maar het mysterie werd er niet kleiner door, eerder groter.
  . Enfin, om een lang verhaal kort te maken: alle strandpalen aan zee zijn nu ‘beschermd’.
  . Begin vorig jaar heb ik in m’n eentje als ‘burger van ’s-Gravenhage’ op internet een ‘suggestie voor bescherming’ gedaan en zie daar, het is warempel gelukt: de aanvraag is door de betreffende rijksdienst formeel ‘in behandeling’. Nu maar afwachten….
  . Zie http://www.cultureelerfgoed.nl/node/144 – ongeveer halverwege op deze lange pagina met aanvragen; daar staat het zwart op wit: Naam / functie: Strandpalen Noordzeekust – Adres (straat, nr, postcode, plaats): Langs de gehele kust – Gemeente: Meedere – Bouwdatum: Onbekend – Datum aanvraag: 27 januari 2010 – Stand van zaken: In behandeling
  . Dit betekent dat iedereen voor rijksbescherming van een bijzondere grenssteen, een hooiberg, een pestbosje en dergelijke een ‘suggestie’ kan doen. Of het lukt is een tweede…. Het treurigste van alles is dat ik ook vernam dat de aannemer die ze uitgraaft in het kader van de kustversterking ze mag houden … en verpatsen…

  “Suggesties voor bescherming” . Het werkt zo: zie http://www.cultureelerfgoed.nl/monumenten/wetten-en-regelingen/aanwijzing/suggesties-bescherming – ‘Op grond van de gewijzigde Monumentenwet 1988 start de Minister niet langer op aanvraag een aanwijzingsprocedure voor monumenten van voor 1940. De minister kan wel ambtshalve een aanwijzingsprocedure beginnen. Een en ander is nader toegelicht in de Beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 2009.
  U kunt voor monumenten van voor 1940 dus niet langer een aanvraag indienen, maar wel een suggestie voor aanwijzing doen. Het verschil is dat de procedure voor aanwijzing niet meer vanzelfsprekend gestart wordt. Een suggestie maakt een kans indien:
  A het monument past in een aanwijzingsprogramma zoals vastgesteld in de Beleidsregel 2009 (de Nieuwe Hollandse Waterlinie en herstructureringswijken); of
  B het monument vanwege zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde kan worden aangemerkt als een nationaal of internationaal erkend monument van de Nederlandse architectuur, stedenbouw, landinrichting, bouwtechniek of ruimtegebonden kunst én vanwege zijn hoge zeldzaamheid een onmiskenbare aanvulling vormt op de lijst van beschermde monumenten.’ Waarvan akte!
  Succes!

  Like

 10. Hallo Geert,
  Dat in omgeving Den Haag palen verdwijnen is geen nieuws,Hagenezen stoken nu eenmaal graag(kerstbomen e.d.) Alles bij elkaar is het een hele leuke discissie geworden.
  Wat de Kampen betreft P.B.Kloosterhaar heeft een brochure uitgegeven in 2005 ,, Joodse werkkampen Balderhaar en Kloosterhaar”
  Mijn ouders en ik hebben er in de vijftiger jaren in de buurt gewoond,ik heb de barakken nog zien staan,mijn broer heeft op de kleuterschool gezeten, in zo,n barak.Het rare van dit alles is men sprak er niet over,het werdt dood gezwegen.Mijn vrouw heeft de ramp van 1953 mee gemaakt ook familie verloren,het rare is nu gaat men er over praten,(mijn schoonouders hebben er gelukkig altijd over gepraat),men wil er nu graag alles er over weten,maar de meeste mensen leven niet meer.En gelukkig zijn er nog van die dwazen zoals Geert,Seine en nog anderen,die dit noteren,uitzoeken en op internet zetten,doen deze dwazen dit niet, gaat alles verloren.Wat is nu een land zonder geschiedenis.

  Like

 11. Mijn vader was tijdens de tweede oorlog boswachter voor het Staatsbosbeheer in Niiverdal/Holten. Met mijn moeder woonden ze in een waarschijnlijk staatswoning op een afgelegen plek in het bos daar. (Misschien bij Lemelerberg??)Toen in de direkte omgeving van hun huis een V-1 lanceer inrichting werd gebouwd, werden ze toen door de Duitsers uit hun huis gezet en vonden toen onderdak in een zomerhuis van de baron van Voorst tot Voorst. Niemand mocht daarna in de buurt van de V-1 lanceerplaats komen.
  Daar mijn vader vanwege zijn beroep daar wel eens kon komen, heeft hij toen de juiste plaats van deze stelling in kaart gebracht en dit aan het verzet doorgegeven. Ik geloof dat dit vermeld werd in het boek “Haarle in de oorlogsjaren 1940-1945.
  Hij vertelde over de groep Groningse joden die in het bos daar werkten. Toen het mijn vader bekend werd dat ze op transport naar Duisland gezet zouden worden, is hij s’nachts op de fiets naar het werkkamp Twilhaar gereden om ze te waarschuwen en ze te helpen om onder te duiken. Maar geen van hen maakte van zijn hulp aanbod gebruik. Ze waren gewoonweg te bang en gingen allemaal gewillig op transport.
  Ikzelf ben in 1949 op huize “Duivenbree” geboren, maar weet daar weinig of niets van, daar mijn vader in 1950 overgeplaatst werd naar de boswachterij Leersum. Ik geloof dat daar later een soort handelaar in exotische dieren woonde.
  De naam Marinus Roebert komt me nog wel bekend voor. Mischien had die een zoon die met mijn drie jaar oudere zus Marijke speelde. Ikzelf woon al bijna 40 jaar aan de westkust van Canada en ben net als mijn vader in “het groene wereldje”
  werkzaam geweest.
  Dirk Septer

  Like

 12. Geachte heer Septer,

  Heel hartelijk dank voor uw bijdrage aan onze zoektocht naar de vissers van Twilhaar. Wat een geluk dat we elkaar in deze levensfase vinden en dat we elkaar met informatie over deze zeer bijzondere geschiedenis kunnen helpen via dit prachtige forum.

  . Er is weer nieuws over Twilhaar: het nieuwe oorlogsmuseum Memory in Nijverdal heeft er een tentoonstelling over en het kamp wordt door Staatsbosbeheer gedeeltelijk herbouwd; zie http://www.werkkamptwilhaar.nl/nieuws3.html en http://www.memorymuseum.nl/over_de_tweede_wereldoorlog/3 .

  . Binnenkort volgt hierover een nieuw hoofdstuk in de serie OnsVerwonderenRondomOmmen van ondergetekende; zie http://onsverwonderenrondomommen.blogspot.com .

  . Naar aanleiding van al deze mooie ontwikkelingen doen we hier in Den Haag en Scheveningen nog een laatste poging om via internet en wijkkranten in contact te komen met bedoelde vissers of hun nabestaanden of relaties. Daarvan zijn inmiddels op de website van de herontdekkers van Twilhaar [ http://www.werkkamptwilhaar.nl/gezinnenkuststreek.html ] meer namen van betrokkenen verschenen:
  – “Twee ansichtkaarten, die in deze periode vanuit Twilhaar zijn verstuurd, zijn inmiddels boven water gekomen. De eerste kaart is verstuurd door de familie Den Dulk, die de foto van het kamp heeft gezonden naar de familie Wieringa, die destijds woonde aan de Koningin Emmakade 169 in Den Haag.
  – De laatste jaren hebben we wel enige namen van weten te verkrijgen van gezinnen, die verbleven in Twilhaar:
  Familie Van Eik, Den Haag/Scheveningen
  Mevrouw Corsius en twee kinderen, Den Haag/Scheveningen
  Mevrouw Joosten en haar zoon uit Den Haag
  Mevrouw Groenewegen en haar dochter uit Den Haag/Scheveningen
  Familie Den Dulk, Den Haag
  De heer en mevrouw Mes(s)lier uit Den Haag
  Echtpaar Mulder Den Haag/Scheveningen
  Mevrouw Brens met vier kinderen uit ??
  Mevrouw Hayes met twee kinderen, Den Haag
  Mevrouw Ketting met dochter en zoon uit Scheveningen.
  Mevrouw Dirkje Vlieland-Haasnoot (Ma Dirkje) en kinderen uit Katwijk of Scheveningen
  Mevrouw De Vries en drie dochters uit Castricum
  Bron: Mevrouw Annie Schouten-Steggerda uit Roelofarendsveen (2002)”

  . Vragen aan onze lezers:
  . Wie herkent een of meer van deze namen?
  . Wie weet waar bedoeld ‘zomerhuis van de baron van Voorst tot Voorst’ stond?
  . Wie kan uit het boek ‘Haarle in de oorlogsjaren 1940-1945’ of anderszins een nadere aanduiding van de plek van die V1-glijbaan nabij Twilhaar geven?
  Dank!

  Like

 13. Geachte heer Dirk Septer,
  Leuk om iets meer over Twilhaar te horen,de namen van de kindere Roebert waren:Marga,Bennie,Jan en Willem.Is er na uw vader een Boswachter komen wonen met de naam Teering of iets dergelijks ?

  Like

 14. Hallo Seine,

  Jan en Willem Roebert waren een tweeling, nietwaar?

  Wij hoorden de naam Teering vaak thuis genoemd; hij was dus de opvolger
  als boswachter toen mijn vader rond 1950-52 overgeplaatst werd naar Leersum.

  Tijdens de oorlog woonden mijn ouders in Haarle aan de Noetselerweg en ook
  in het zomerhuis van A.E. (Eppo) Baron van Voorst tot Voorst.

  Mijn zuster kan zich nog herinneren met vader bij een V-1 baan geweest te zijn
  maar weet niet precies waar dat was.

  mvg

  Dirk Septer

  Like

 15. Hallo Dirk,
  Inderdaad zijn Jan en Willem een tweeling,Bennie is overleden.Wat ik mij nog goed kan herinneren bij de Fam.Roebert in de tuin aan een boom een tandwiel hing van een Sharman Tank,hier werdt op geslagen als er gegeten moest worden,dit was zlef tot in Haarle te horen.De laaaste jaren is het huis van de Fam.Roebert een vakantiewoning geworden van Staats Bos Beheer,alleen de huurprijs is aan de hoge kant.

  H.G.
  Seine Seigers

  Like

 16. . Naar aanleiding van een recent regionaal krantenbericht over de gedeeltelijke reconstructie van kamp Twilhaar is een laatste oproep geplaatst naar de tot dusver onvindbare groep van 96 Scheveningse en Katwijkse vissers, die daar in 1941 als eerste lichting bewoners verbleven, en/of hun nabestaanden op:
  http://kustpelgrimspad.blogspot.com
  http://www.memorymuseum.nl/gastenboek
  http://www.scheveningen-nu.nl/yabbse/index.php?topic=2430.0
  http://www.scheveningen-duindorp.nl/forum/index.php?topic=1018.0
  http://onsverwonderenrondomommen.blogspot.com – #17. kamp Twilhaar
  . Zie ook reactie 12 hierboven en http://www.werkkamptwilhaar.nl/zeelieden.html
  . Zegt het voort!

  Like

 17. Uit al mijn documentatie blijkt dat er zeker twee V-1 lanceerplaatsen zijn geweest op de berg.
  Een ongeveer op het nieuwe parkeerterrein van Dalzicht en een zuidelijker vlak voor de gemeentegrens Hellendoorn Holten.
  Mocht er toch gegevens zijn over een derde baan houd ik mij aanbevolen voor de gegevens hier van.
  Op dit stuk berg zin geen V-2 activiteiten bekend, alle V-2 activiteiten vonden plaats op de Eelerber.
  Wie is er bekend met losplaatsen van de V-2 in Nijverdal of Hellendoorn.
  En de bij behoorende transport routes naar de lanceerplaats.

  MVG Bert Koopman

  Like

 18. Zoektocht naar Scheveningers en Katwijkers op Twilhaar in 1941/42
  . Ze zijn nog niet gevonden, maar het zoeken gaat steeds gerichter. Er zijn oproepen in de lokale pers gedaan, onder meer in het kerstnummer van De Oud-Hagenaar met een oplage van 77.500, op het Scheveningse forum en nu ook in Facebook.
  . We hebben contact gehad met een paar boekenschrijvers, nationale en Haagse archieven bezocht en er zoeken nu weer een paar deskundigen op historisch gebied met ons mee.
  . Momenteel zitten we in de genealogische hoek en we krijgen steeds meer hoop dat het eens gaat lukken.
  . Op Facebook staan enkele zeer interessante details van deze historie en oude en nieuwe foto’s zoals van de reconstructie van de contouren van kamp Twilhaar > http://www.facebook.com/pelgrim.geert

  Like

 19. “Mocht er toch gegevens zijn over een derde baan houd ik mij aanbevolen voor de gegevens hier van.” schrijft Bert Koopman. Welnu, ik stuit momenteel op een afbeelding van lanceerinrichtingen van V2’s op de Eelerberg en en passant staan op die kaart ook vermeld twee (2!!) lanceerinrichtingen van V1’s aan het begin van de Toeristenweg: globaal genomen een bij Hotel Dalzicht en een bij de boswachterwoning.

  Ben benieuwd of meer mensen hier iets van weten.

  Bronnen:
  De kaart vond ik op: http://www.v2rocket.com/start/deployment/hellendoorn_dalfsen.html
  De kaart komt uit het boek Kooy, J. M. J., and Uytenbogaart. Ballistics Of The Future. The Technical Publishing Company 1946 with 472 pages, index, photos, maps mad 11 fold-outs.New York: McGraw-Hill, 1946

  Like

 20. Er wordt gevraagd of ik namen herken. Ik herken de naam van mevrouw Annie Schouten-Steggerda. Zij is mijn tante. Mijn opa en oma zijn met hun gezin geinterneerd in Twilaard. Dit omdat mijn opa invalide was en niet kon werken. Mijn vader heeft hierover verteld. Hij heeft de tijd daar ervaren als geweldig (hij was pas 3 in die tijd). Het gezin heeft de oorlog in de bossen doorgebracht en ondanks de armoe hadden de kinderen een mooie tijd. Mijn tante Annie was toen al wat ouder dus zij zal het misschien anders ervaren hebben. Maar mijn vader lag in het gras te kijken naar de vliegtuigen die overvlogen en vond dat zeer spannend en interessant. Ik ben dankbaar dat mijn vader op deze manier de oorlog is doorgekomen.

  Like

 21. Dag mevrouw Lucy Steggerda
  Wat ben ik blij met uw reactie!
  Ik liep al een tijdje rond met de vraag of we nog een laatste poging moesten wagen om het verhaal van de Scheveningse vissers op Twilhaar en kasteel Rechteren alsnog boven water te krijgen. Dat liep vijf jaar geleden vast op zwijgzaamheid, zoals me overigens op Scheveningen was voorspeld, maar de ooggetuigen sterven uit en het is een te mooi verhaal om niet te vertellen.
  Graag overleg ik verder met u, als u dat op prijs stelt. Het is geen gebruik om hier mailadressen te vermelden, maar u kunt me via de redactie wel bereiken. Ik zie er naar uit.
  Met vriendelijke groet,
  Geert Bakker

  Like

 22. Beste Geert Bakker. Ik ben wat laat maar ik hem via het contactformulier mijn emailadres doorgegeven. Ik had het vandaag toevallig met mijn tante Annie Steggerda over het kamp en ik denk dat zij graag erover wil praten met jou.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s