In Ommen is nog een touwslagerij

Een ambacht dat bijna geheel verdrongen is

Het beroep van touwslager roept herinneringen op aan Michiel de Ruijter, die als jongen de ganse dag aan het grote wiel stond te draaien op de lijnbaan. Een geestdodend werk, waarvoor wekelijks enige stuivers werden betaald. Berend van der Vegte te Ommen weet hier van mee te praten, want ook hij bracht zijn jeugd door aan het wiel op de lijnbaan. Maar verder gaat de vergelijking met de grote admiraal niet op, want leed deze ondragelijke smart, bij Berend lag het anders. Hij had namelijk zijn hart verpand aan dit beroep, evenals zijn vele voorvaders. Want sinds eeuwen wordt dit verdwijnende ambacht door dezelfde familie beoefend. Het is zelfs niet na te gaan welke Van der Vegte er mee begonnen is. Omstreeks het begin der 18e eeuw raakt men het spoor bijster.

Dit neemt echter niet weg, dat Berend als jongen vaak liever met zijn kornuiten ging spelen en het hazenpad koos. Maar anderzijds had de lijnbaan op hem een magische aantrekkingskracht. Hij werd dan ook een waardig opvolger van zijn vader en oom, terwijl nu Gerrit Jan gereed staat om het bedrijf over te nemen, dat in 1845 te Ommen gevestigd werd. Tot voor kort werd alles nog met de hand gedaan, ook het garen spinnen. Maar de tijd ging ook hier niet ongemerkt voorbij en gedeeltelijk wordt nu machinaal gewerkt. Van der Vegte prefereert het handwerk, omdat dit z.i. meer voldoening geeft. Maar deze methode is thans niet economisch verantwoord meer. Het twijnen (samenbundelen der draden) geschiedt echter nog voor een gedeelte op de lijnbaan, speciaal voor leidsels en touw van grote afmetingen. Aanvankelijk kwam de hennep via Duitsland uit Rusland en moest dan eerst gehekeld worden (dit is zuiveren van hout en korte vezels). Een vrij moeilijk en ingewikkeld werk, waarin vooral Berend’s vader zeer bedreven was. Daarna kon begonnen worden met het spinnen, waarbij vroeger ook een draai-jongen nodig was.

Wanneer deze knapen echter niet goed opletten, brak het garen af. Dit bracht weer extra onnodig werk mee. Daarom verdwenen de jongens en bracht men het wiel door trekken in beweging. Alleen bij het twijnen bleef deze „mankracht” in functie. Wanneer van alle soorten voldoende voorraad was, ging men met de kruiwagen de boer op om de waren uit te venten. De touwslager is grotendeels op de landbouw aangewezen. De boer heeft voor velerlei doeleinden touw nodig; vooral koetouwen worden veel gebruikt. Die tochten langs de boerderijen waren beslist geen wandelingen en afstanden van 50 kilometer waren geen uitzondering. Over de voeding maakte men zich geen zorgen; de Sallandse boeren zijn gastvrij en vaak kon men bij de maaltijd aanschuiven. En anders kocht men 16 eieren voor een dubbeltje! Bovendien werden de weekmarkten in Ommen en Hardenberg bezocht, een traditie die nog steeds wordt voortgezet.

Door de steeds verder gaande mechanisering is het beroep van zelfstandig touwslager een unicum geworden. De concurrentie is veel groter, maar desondanks kan Van der Vegte op zijn vaste afnemers rekenen. Vooral in de crisisjaren omstreeks 1930 was deze concurrentie moordend. Toen verschenen er zelfs standwerkers op de markt met koetouwen. Omtrent de toekomst is Van der Vegte gematigd optimistisch. Door de verdere mechanisatie in de landbouw, neemt het touwverbruik af. Landelijk is de omzet reeds iets gedaald. Om op alle eventualiteiten voorbereid te zijn, gaat de zoon ook het zadelmakersvak leren, want de paarden zullen nooit geheel van de boerderijen verdwijnen. Wat de financiële uitkomsten betreft is ons wel duidelijk geworden, dat men als touwslager niet rijk kan worden. Met heel hard werken, vooral in de herfst wanneer de koeien op stal gaan, kan men een goede boterham verdienen, maar meer ook niet. Zo draait de touwslagerij te Ommen op volle toeren door en trekt de belangstelling van vele toeristen, die het woord “touwslager” slechts kennen uit geschiedenisboekjes.

Bron: Archief Jan Lucas – datum artikel: 18 augustus 1953


Correcties op het artikel door Gerrit Jan van der Vegte, de zoon van de Ommer touwslager Berend van der Vegte

3e alinea
Hier staat o.a.: Hij werd een waardig opvolger van zijn vader en oom.
Dit moet zijn: Hij werd een waardig opvolger van zijn (ongetrouwde) oom Hermannus Johannes van der Vegte.
Hermannes Johannes was van beroep touwslager. De vader van Berend van der Vegte (touwslager) was Jan van der Vegte, die landbouwer en veehouder was. Hij had enkele landerijen en weiland in zijn bezit. Hij hield twee koeien. Men kan hem aanmerken als keuterboer.

4e alinea
Hier staat o.a. Een vrij moeilijk en ingewikkeld werk, waarin Berend’s vader zeer bedreven was.
Dit moet zijn: Een vrij moeilijk en ingewikkeld werk waarin Berend’s oom (Hermannus Johannes) zeer bedreven was.
Berend van der Vegte (touwslager) kwam op 11 jarige leeftijd bij zijn (ongetrouwde) oom en (ongetrouwde) tante Gerridina in huis. Hij werd knecht van zijn oom om het vak touwslager van zijn oom te leren. Kinderarbeid was in 1914 toen nog een normale zaak. U kunt een en ander ook terug vinden op pagina 189 van het boek Ommen rond de 19e eeuw van G. Steen.

Ter verduidelijking, ik ben de zoon van Berend van der Vegte, de Ommer touwslager. Het was de bedoeling dat ik mijn vader zou opvolgen want de liefde voor het touwslagersvak zat wel in mij en nog steeds. Na een vol jaar volledig te hebben meegedraaid kwamen we tot de conclusie dat er toch geen toekomst in het touwslagervak meer was. We hebben toen het besluit genomen er mee te stoppen. Ik ben toen een geheel andere richting opgegaan. Dat de vader van mijn vader als touwslager aanmerkt is niet geheel onbegrijpelijk. Zij woonden vanaf 1934 naast elkaar en hielpen elkaar over en weer. Dat was in die tijd zeer gebruikelijk.

Bron: G.J. van der Vegte – 12 januari 2011

8 gedachten over “In Ommen is nog een touwslagerij

 1. wij gaan een voliere maken en zijn op zoek naar stukken touw. onze vraag is of jullie wel eens afvalstukken touw hebben van ongeveer 2 cm. doorsnee of tweedehands touw, minimaal 1 meter lang.
  b.v.d fam.Jansen, Deventer

  Like

 2. Mooie fotoreportage.
  Heb veel in Ommen gekampeerd als padvinder.
  Weet nog dat tijdens de Gilwell cursusweken het cariillon het Hoort zecht het voort speelde.
  Mijn eerste kennismaking met Ommen was in 1950.
  De NPV bestond toen 40 jaar en er werd een groot Nationaal kamp ge houden.
  Langs de vecht vanaf Vilsteren. Ik kampeerde toen van 1 tot10 augustus in “De Kluis”.
  Langs- en op de Vecht was het een en al bedrijvigheid.
  In het dorp was een tentoonstelling als centrum ingericht.Marshallhulp en Royco waren toen de grote nieuwkomers.Ook was er een eigen restaurant ,maar daarvoor was ik toen nog te jong.
  Een eigen nieuwsblad “de Walkie talkie”zorgde ervoor dat iedereen met alles op de hoogte was en voor de orde hadden we een eigen “politie”.
  Koningin Juliana opende het kamp en er was een groot defilé.
  In de “Wolfskuil” werd een groot kampvuur gehouden.
  Ik herinner me dat het ergens in een bos was, en dat er erg veel mensen aanwezig waren maar waar het was weet ik helaas niet meer. Ik kan me het thema van de avond nog herinneren.VREEMDE AJUINEN IN OMMEN’S TUINEN. Heb het later nooit meer terug gevonden.
  Zindsdien ben ik vele malen teruggeweest op Gilwell ada’s hoeve.En ook veel in wijde omgeving rond Ommen.
  Ik vraag me nu af of bij u over dat stuk NPV geschiedenis ook beeldmateriaal aanwezig is.
  Het moet haast wel want Ommen was echt een internationaal ontmoetingscentrum voor scouting.
  Als dat zo is zou het dan mogelijk zijn dat u dit opneemt in de site?
  Bij voorbaat mijn hartelijke dank daarvoor.
  Met vriendelijke groet; Jan Kuipers

  Like

 3. L.S.

  Vorig jaar ben ik begonnen met het handwerk van touwslager op historische evenementen (middeleeuwen tot begin 20e eeuw). Vooral door mijn werk bij het Openluchtmuseum was ik in staat daar een paar keer een twijnmachine te lenen om het geachte publiek kennis te laten maken met het vervaardigen van touw. Mijn presentatie is geheel gericht op kinderen. Anders gezegd, het is een kinderactiviteit met een historisch en educatief tintje waarbij de ervaring van het zelf twijnen van het garen met als resultaat een stuk touw, het bedienen van de twijnmolen, de trots zelf ‘geslagen’ te hebben en het meekrijgen van het ‘geslagen’ stuk touw de drijfveren voor deze kinderen zijn.
  Om niet totaal afhankelijk te zijn van de medewerking van mijn werkgever, en om variatie in mijn presentaties mogelijk te maken ben ik op zoek naar een twijnmolen. Eventueel zo’n ding met tandwieltjes, maar eentje met groot wiel en vier of zes kleine wieltjes is ook welkom.
  Ik begrijp dat u deze ‘niet ergens in de schuur heeft staan’, maar weet u, of uw kring, waar zo’n machine te bemachtigen is.
  Ik zou het bijzonder warderen als u mij in contact zou kunnen brengen.

  met vriendelijke groet,

  Johan Evers

  Like

 4. Hallo, ik lees dat u op zoek bent naar een twijnmolen en ik heb, denk ik dus wel een twijnmolen “ergens in de schuur staan” Mijn schoonouders hebben heel vroeger een touwslagerij gehad en mijn man heeft het altijd bewaard. Ik denk n.l. dat het een twijnmolen is, groot wiel en een aantal kleinere en een slinger, alles van ijzer. Ik zou graag willen dat er iets mee gedaan wordt, dus als u interesse heeft laat me dat dan even weten
  groeten Lies Vrieling

  Like

 5. Hallo,

  is de twijnmolen al weg, ik ben al een tijd op zoek naar zo’n ding of naar een bouwtekening o.i.d. zodatik er zelf een kan maken

  Graag reactie

  Like

 6. Hallo,
  Ik weet het niet ,ben nooit in het bezit geweest van dat ding helaas.Voor een tekening kan ik niet zorgen maar misschien is het praktisch om eens met de familie Deetman te Elburg in contact te treden.
  Zij hebben een vanouds uit professionele touwslagerij en slaan nog steeds lijnen en trossen voor de scheepvaart en watersport. Zij hebben een internet site waarop je ook het tel. nummer kunt vinden..Als je een iets handzamer model wilt bekijken en in werking wilt zien dan is er eentje in het Zuiderzeemuseum in Enkhuisen .Zelf vind ik dat een mooi apparaat maar het is afhankelijk van wat je wilt gaan doen, of je er wat aan hebt.De werking van het apparaat groot of klein is hetzelfde.Tenslotte is een bezoek aan de Batavia werf in Lelystad ook nog een mogelijkheid.Daar vind je al die oude ambachten rond de scheepvaart bij elkaar.
  Ik hoop dat je met deze gegevens iets kunt doen.
  Hartelijke groet; Jan Kuipers

  Like

 7. Hallo,
  Graag zou ik jullie eens willen bezoeken om wat meer van het touwslaan te leren. Ik sla zelf (spring)touwtjes op de Bataviawerf, maar wat meer achtergrond zou welkom zijn. Wanneer zijn jullie open voor publiek?
  Vriendelijk groet
  Willem Vroom

  Like

 8. Op 24 febr. 2008 schreef de heer J. (Jan) Kuipers over zijn herinneringen aan Padvinderskampen in Ommen. Tijdens het Nationaal Padvinderskamp van 1 tot en met 10 augustus in 1950 kampeerden er ongeveer 7000 Nederlandse en 500 buitenlands padvinders in Ommen. Enkele kranten schreven er over – ook “Vreemde Ajuinen in Ommens Tuinen” werden genoemd. Bijzonder leuk om te lezen. Zie daarvoor in: Trouw d.d. 18-07-1950 De Tijd d.d. 22-07-1950 De Tijd d.d. 03-08-1950 Gooi en Eemlander d.d. 05-08-1950 Twentsch Dagblad Tubantia d.d. 07-08-1950 Nieuwsblad van het Noorden d.d. 07-08-1950

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s