Linkpagina

3#Verklaring icoontjes:##
4#icon-website##
5#Link naar (hoofd) website##
4#icon-artikel##
5#Link naar artikel of onderdeel van website##
4#icon-geen##
5#(Nog) Geen website beschikbaar##

3###

1#Archieven algemeen##
2#Hardenberg##
3#Hardenbergsarchief.nl##
4#icon-website#http://www.hardenbergsarchief.nl/#
5#Gemeentearchief Hardenberg##

1###

1#Beeldbanken##
2#Ommen##
3#CCO CollectieBank##
4#icon-website#https://cco.collectiebank.nl/beeldbank/start#
5#Fotocollectie van het Cultuurhistorisch Centrum Ommen##

3#Het Utrechts Archief##
4#icon-artikel#http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/zoeken/?q=Ommen+OR+Vilsteren&a2=&s=&a4=&d1=&d1=&t=#
5#Selectie foto’s van Ommen uit “Het Utrechts Archief” en van de NS##

3#Geheugen van Nederland##
4#icon-artikel#http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/1/Ommen/(Ommen)/&colcount=0&wst=Ommen#
5#Ommen vanuit digitale schatkamer v/h Nederlands verleden (Koninklijke Bibliotheek)##

2#Salland##
3#Salland in de vorige eeuw##
4#icon-website#http://hermanwigbels.nl/#
5#Ca. 9000 foto’s van Salland gemaakt door Herman Wigbels tussen 1950 en 1984##

3#Stichting Sallands Erfgoed##
4#icon-artikel#http://www.stichtingsallandserfgoed.nl/flickr/flickr/historische%20afbeeldingen.php#
5#Historische afbeeldingen van oud Ommen##

2#Overijssel##
3#Kastelen in Overijssel##
4#icon-website#http://ansichten.kasteleninoverijssel.nl/#
5#Kastelen in Overijssel in ansichten##

3#NoordNL##
4#icon-artikel#http://www.nednl.nl/Webresults/4Overijssel/index.html#
5# Dorp- en stadsgezichten van Noord Nederland (incl. Overijssel) in de jaren 30##

2#Nederland##
3#ANP Historisch archief##
4#icon-website#http://www.anp-archief.nl/#
5#Nederlandse nieuwsfoto’s uit de periode 1900-1996, incl. archief van Polygoon##

3#Fotoarchief.nu##
4#icon-website#http://www.fotoarchief.nu/#
5#Exlusieve verzameling beelden in full colour van 1938 tot 1968.##

3#Nationaal Archief##
4#icon-website#http://beeldbank.nationaalarchief.nl/#
5#Foto’s (1880 – 1990), kaarten en documenten uit verschillende collecties.##

3#Beeldbank WO2##
4#icon-website#http://www.beeldbankwo2.nl/index.jsp#
5#Afbeeldingen van de Tweede Wereldoorlog van o.a. oorlogs- en verzetsmusea en NIOD##

1###
2###

1#Bibliotheekcollectie##
2#Ommen & Hardenberg##
3#Archieven.nl##
4#icon-artikel#http://www.archieven.nl/mi/1211/?mivast=1211&mizig=166&miadt=1211&milang=nl&mizk_alle=bibliotheek&miview=ldt#
5#Inventarislijst bibliotheekcollectie Ommen & Hardenberg##

1###
2###

1#Biografie##
2#Overijssel##
3#Overijsselse Biografieën##
4#icon-website#http://www.wieiswieinoverijssel.nl/#
5#Personen die van betekenis zijn geweest voor of in de provincie Overijssel. ##

1###
2###

1#Boeken, prenten & documenten##
2#Gemeente Ommen##
3#Lokale Geschiedenis##
4#icon-artikel#http://www.lokalegeschiedenis.nl/index.php?g=Ommen&gid=90869&pr=Overijssel&prid=9&keyword=Ommen#
5#Aanbod van boeken, prenten & documenten door Antiqbook ##

1###
2###

1#Gemeentearchief Ommen##
2#Ommen##
3#Archieven.nl##
4#icon-artikel#http://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=561&miadt=2379&milang=nl&miview=tbl#
5#Inventarislijst Bouwvergunningen Ommen (1906-1950)##

4#icon-artikel#http://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=2379&micode=501&milang=nl&miview=inv2#
5#Inventarislijst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregistratie Gemeente Ommen (1811-1957)##

4#icon-artikel#http://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=2379&micode=502&milang=nl&miview=inv2#
5#Inventarislijst Gemeente Ommen (1924-1987)##

4#icon-artikel#http://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=2379&micode=500&milang=nl&miview=inv2#
5#Inventarislijst Oud archief Ommen (1248-1811)##

1###
2###

1#Genealogie##
2#Overijssel##
3#Van Papier Naar Digitaal##
4#icon-artikel#http://www.vpnd.nl/statuspagina-ov.html#
5#Site met afbeeldingen van genealogisch archiefmateriaal van o.a. Overijssel##

2#Nederland##
3#Genlias##
4#icon-website#http://www.genlias.nl/nl/page0.jsp#
5#Landelijke database voor het uitzoeken van uw stamboom (vanaf 1811).##

2#Benelux##
3#Geneaknowhow.net##
4#icon-website#http://geneaknowhow.net/#
5#Ondersteuning bij genealogisch onderzoek in de brede zin van het woord.##

1###
2###

1#Cult.Hist. Verenigingen/Instellingen##
2#Ommen##
3#Ccoba Ommen##
4#icon-artikel#http://www.bibliotheekommen.nl/#
5#Culturele Commissie Bibliotheek Activiteiten van de bibliotheek Ommen##

3#Gemienschap van 0ll Ommer##
4#icon-geen##
5#In ere houden van Ommer gebruiken/tradities & gebruik van Ommer sproake in omgang. ##

3#Cultuurhistorisch Centrum Ommen (CCO)##
4#icon-website#https://www.cco-ommen.nl/#
5#Historische vereniging Ommen##

3#Stichting ’t Lemels Arfgoed##
4#icon-website#http://www.lemelsarfgoed.nl/index.html#
5#Behoud en herstel van het ergoed van Lemele (krijgt binnenkort nieuwe website)##

3#Van Pallandt Stichting##
4#icon-geen##
5#Onderhoudt diverse facetten van de Ommer geschiedenis.##

2#Regio Dalfsen##
3#Historische Kring Dalfsen##
4#icon-website#http://www.historischekringdalfsen.nl/#
5#Historische vereniging Dalfsen##

3#Hist. Werkgroep Lemelerveld##
4#icon-artikel#http://www.ouddalfsen.nl/54/Historische_Werkgroep_Lemelerveld.html#
5#Historische vereniging Lemelerveld (onderdeel van http://www.historischekringdalfsen.nl)##

3#Ni’jluusn van vrogger##
4#icon-website#http://www.palthehof.nl/#
5#De culturele vereniging in Nieuwleusen i.s.m. Museum Palthehof##

2#Regio Hardenberg##
3#Historische vereniging Hardenberg##
4#icon-artikel#https://historische-vereniging-hardenberg-eo.mijnstadmijndorp.nl/#
5#Historische vereniging Hardenberg (onderdeel van MijnStadMijnDorp)##

3#Hist. Vereniging Avereest##
4#icon-website#http://www.hvavereest.nl/#
5#Historische vereniging Dedemsvaart – Balkbrug##

3#Bonmama – geschiedenis Avereest / Ommerschans##
4#icon-website#http://www.bonmama.nl/#
5#Systematische ontsluiting van de geschiedenis van Avereest en Ommerschans##

2#Regio Hellendoorn##
3#Hist. Kr. Hellendoorn-Nijverdal##
4#icon-website#http://www.hkhn.nl/#
5#Historische vereniging Hellendoorn – Nijverdal##

2#Regio Twenterand##
3#Oudh.Ver. Den Ham-Vroomshoop##
4#icon-artikel#http://members.lycos.nl/Ham/#
5#Historische vereniging Den Ham – Vroomshoop##

3#Vereniging Oud Vriezenveen##
4#icon-website#http://www.oudvriezenveen.nl/#
5#Oudheidkundige vereniging Vriezenveen i.s.m. Historisch Museum Vriezenveen##

2#Overijssel##
3#Canon van Overijssel##
4#icon-website#http://www.canonvanoverijssel.nl/#
5#Canon van Overijssel, initiatief van de stichting IJsselacademie##

3#Het Oversticht##
4#icon-website#http://www.oversticht.nl/#
5#Vereniging ter bevordering en instandhouding van stedelijk en landelijk schoon##

3#Historisch Centrum Overijssel##
4#icon-website#http://www.historischcentrumoverijssel.nl/hcoroot#
5#Historisch centrum voor Overijssel gevestigd in Zwolle##

3#IJsselacademie Kampen##
4#icon-website#http://www.ijsselacademie.nl#
5#Onderzoeksinstituut & kenniscentrum voor taal, geschiedenis en traditie in Overijssel. ##

3#Transisalania##
4#icon-website#http://transisalania.blogspot.com/#
5#Weblog van de Overijsselse Bibliotheek Dienst (OBD)##

3#VORG##
4#icon-website#http://www.vorg.nl/#
5#Website van “Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis”##

1###
2###

1#Tweede Wereldoorlog##
2#Nederland##
3#Tweedewereldoorlog.nl##
4#icon-website#http://www.tweedewereldoorlog.nl/#
5#Compleet overzicht van beschikbare kennis over WOII op internet.##

2#Ommen##
3#Arbeitseinsatzlager “Erika”##
4#icon-artikel#http://www.oorlogsgetroffenen.nl/archiefvormer/KampOmmen#
5#Onderzoeksgids Oorlogsgetroffenen WO2##

3#Kamp Erika – Go2War2##
4#icon-artikel#http://www.go2war2.nl/artikel/1550#
5#Artikel van Frank Meijerink over strafkamp Erika##

3#Kamp Erika – Het open archief##
4#icon-artikel#http://www.hetopenarchief.nl/page/1538/nl#
5#Kamp Erika als interneringskamp voor collaborateurs##

3#Kamp Erika – Wikipedia##
4#icon-artikel#http://nl.wikipedia.org/wiki/Kamp_Erika#
5#Beschrijving van Kamp Erika in de vrije encyclopedie##

3#Kamp Ommen – Kamparchieven.nl##
4#icon-artikel#https://www.kamparchieven.nl/zoeken?mivast=959&miadt=298&mizig=210&miview=inv2&milang=nl&micols=1&mires=0&micode=250h&mizk_alle=Erica%20OR%20Erika#
5#Bladeren door de inventarissen over Kamp Ommen, opgezet door het NIOD##

3#Strafkamp Ommen, 1941-1945##
4#icon-artikel#http://www.cympm.com/ommendutch.html#
5#Kamp Erika op de site “De Holocaust: Opdat wij niet vergeten”##

1###
2###

1#Ommerschans##
2#Ommen##
3#Ommerschans Wikipedia##
4#icon-artikel#http://nl.wikipedia.org/wiki/Ommerschans#
5#Beschrijving van de Ommerschans in de vrije encyclopedie##

3#Stichting Dodenakkers.nl##
4#icon-artikel#http://www.dodenakkers.nl/plaatsen/ommerschans.html#
5#Begraafplaats voormalige Bedelaarskolonie Ommerschans##

3#Vereniging de Ommerschans##
4#icon-website#http://www.deommerschans.nl/#
5#Behoud en herstel van het historische gebied Ommerschans##

3#Vereniging de Ommerschans##
4#icon-artikel#http://www.bonmama.nl/osindex.html#
5#Stamboomonderzoek Ommerschans (onderdeel van http://www.bonmama.nl)##

2#NO Nederland##
3#De proefkolonie##
4#icon-website#http://www.deproefkolonie.nl/#
5#Beschrijving boek en diverse info over Maatschappij van Weldadigheid##

3#AlleDrenten##
4#icon-website#http://alledrenten.nl//#
5#Zoek in bevolkingsregisters van o.a. Rijkswerkinrichtingen te Ommerschans##

3#Maatschappij van Weldadigheid##
4#icon-website#http://www.mvwfrederiksoord.nl/#
5#Info over Maatschappij van Weldadigheid incl. Ommerschans##

1###
2###

1#Streekcultuur##
2#Overijssel##
3#Streekcultuur Overijssel##
4#icon-website#http://www.streekcultuuroverijssel.nl/#
5#Compleet overzicht van alles wat er over streekcultuur in Overijssel te vinden is##

1###
2###

1#Sterkamp / Krishnamurti##
2#Ommen##
3#Krishnamurti in Ommen##
4#icon-website#http://www.krishnamurti-in-ommen.nl/#
5#”Wandelen langs vergeten paden” van een geestelijk wereldcentrum##

2#Div.##
3#Krishnamurti startpagina##
4#icon-website#http://krishnamurti.startpagina.nl/#
5#Startpagina met linken naar sites over Krishnamurti##

1###
2###

1#Topografie / Kaarten##
2#Overijssel##
3#Cultuurhistorische Atlas##
4#icon-website#http://gisopenbaar.overijssel.nl/website/cultuurhistorie/choi_overijssel.html#
5#Overijsselse Cultuurhistorie nu overzichtelijk op internet (Provincie Overijssel)##

3#Gemeente Atlas##
4#icon-artikel#http://www.atlas1868.nl/ov/provoverijssel.html#
5#Gemeente Atlas Overijssel door Jacob Kuyper 1865-1870##

3#HISGIS##
4#icon-artikel#http://www.hisgis.nl/hisgis/gewesten/overijssel/overrijsel#
5#Oudste kadastrale kaart (1832) in digitale vorm##

3#Overijssel in Kaart##
4#icon-website#http://www.overijsselinkaart.nl/#
5#Gedrukt kaartmateriaal uit Overijssel van 1700 tot heden##

2#Nederland###
3#Historiekaart.nl ##
4#icon-website#http://www.historiekaart.nl/#
5#Nederlandse historische kaarten van Kadaster interactief bekijken##  

3#WatWasWaar (1-1-2016 beëindigd)##
4#icon-website#http://watwaswaar.nl/#
5#Historische informatie over elke plek in Nederland##  

3#Kadaster##
4#icon-website#http://www.topotijdreis.nl/#
5#Tijdreis over 200 jaar topografie##  

1###

1#Weblogs algemeen##
2#Ommen##
3#Ons Verwonderen Rondom Ommen##
4#icon-website#http://onsverwonderenrondomommen.blogspot.com/#
5#Weblog “pelgrim Geert”##

Een gedachte over “Linkpagina

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s