Wetenswaardigheden uit het archief: Gebeurtenissen in de tweede wereldoorlog

“Wetenswaardigheden uit het archief” is een artikelreeks van OudOmmen waarbij steeds één actueel onderwerp wordt belicht aan de hand van een opsomming van historische informatie uit het archief van Jan Lucas. Het is een dynamisch artikel, het zal steeds worden bijgewerkt als er nieuwe historische informatie wordt verkregen.

Restanten van een neergestort Engels vliegtuig in Stegeren.
Foto: OudOmmen
Zie voor meer foto’s het album “2e Wereldoorlog”.

Zie voor meer artikelen uit de categorie “Wetenswaardigheden uit het archief”.

Welke wetenswaardigheden zijn er over gebeurtenissen in de tweede wereldoorlog bekend ?
Wij hebben de volgende informatie (cursief = letterlijk) uit het verleden opgegraven:

 • 27-04-1941 [Map15-178, Gebeurtenissen]
  V.m. half zes stort in de buurtschap Stegerveld ± 500m. ten noorden van de weg Ommen-Hardenberg, gerekend vanaf de buurtschap Arrien, een vliegtuig brandend neer. 4 Engelse militairen worden opgevangen door het hoofd der bijz. school te Hoogengraven. Een van hen heeft een hoofdwond en één heeft een verstuikt enkel. De beide anderen zijn ongedeerd.
 • 31-10-1941 [Map15-178, Gebeurtenissen]
  ’s Avonds ± 22.40 uur komen een 8-tal vliegtuigbommen tot ontploffing in wei- en bouwland onder de buurtschap Arrien. De bomtrechters hebben een doorsnee varierend van ± 2 tot 7m boven middellijn. De onderliggende afstand is ± 80 tot 100m, terwijl twee trechters aan elkaar grenzen. Verder geen schade.
 • 08-11-1941 [Map15-178, Gebeurtenissen]
  Op deze zaterdagmorgen om 8.30 uur ontdekt landbouwer Willem Weitkamp, landbouwer te Stegeren, M13, vanuit zijn boerderij, zittend in de keuken een blauw gekleurde parachute, waaraan een herenrijwiel is vastgemaakt, zwart gelakt, merk Gazelle no 387052 voorzien van electrische lantaarn met dynamo.

 • 16-04-1942 [Map15-178, Gebeurtenissen]
  V.m. 3.10 uur vallen in wei- en bouwland te Beerzerveld langs het Almelose kanaal 4 vliegtuigbommen. Trechters: 2 middellijn ± 15m, 2 van dito 2m, onderlinge afstand ± 500m. Veel schade. De helft van de totaal 50 à 60 gebouwen heeft schade opgelopen aan ramen, deuren en daken.
 • 20-06-1942 [Map15-178+179, Gebeurtenissen]
  V.m. 2.45 uur stort in het Arriërveld een vliegtuig van Engelse nationaliteit neer. Het toestel is totaal versplinterd en de delen liggen over grote afstand verspreid. Onder de wrakstukken worden de resten van een der inzittenden ontdekt, terwijl op ± 50m vanaf het toestel nog een dode wordt aangetroffen. Er worden verder 3 parachutes en een rubber boot gevonden. Naderhand wordt nog een dode en nog een parachute gevonden. Aantal doden 3. [Redactie: moet zijn 4 doden i.p.v. 3] Aantal gevonden parachutes 4. Omstreeks 9.30 uur wordt een Engels vliegenier in de buurtschap Arriën aangetroffen en gevangen genomen.
 • 26-06-1942 [Map15-179, Gebeurtenissen]
  V.m. 1.50 uur ontstaat brand op de Lemelerberg als gevolg van het afwerpen van een groot aantal brandbommen (brisantbommen). Personeel van het kamp voor jeugdige werklozen (± 60 man) te Eerde en personeel van het arbeidskamp der N.A.D. te Dalfsen worden ingeschakeld. De laatsten arriveren nadat de brand reeds is bedongen. Op Raalter grondgebied wordt een totaal versplinterd en verbrand vliegtuigaangetroffen met één verkoold lichaam. In de nabijheid van het boerderijtje van E.W. Ramesman D58 te Lemele zijn een tweetal bomtrechters geslagen van resp. ± 12 en 5 m doorsnee in het bouwland. De boerderij is zwaar beschadigd. Een kalf wordt door rondvliegende bomscherven gedood. Totaal gaat zo’n 50 à 60 ha heide in vlammen op. 50 niet ontbrande brandbommenworden tijdelijk in de kelder van het gemeentehuis te Ommen opgeslagen.
 • 26-06-1942 [Map15-179, Gebeurtenissen]
  ± 3.00 uur ontstaat na enkele explosies brand in een perceel heide aan de Beerzerhaar. 3 trechters van geexploseerde brisantbommen, doorsnee ± 12m in driehoeksvorm onderlinge afstand 15m. Verder worden nog 4 niet-ontplofte bommen aangetroffen. Ze zijn cilinder-vormig Ø 12 cm, lang 60 cm. Aan 2 zit een kegelvormig staartstuk lang ± 30cm van dun metaal met vast schroefje van 3 bladen. Ze zijn rood geschilderd met donkelrode afzetband. Vermoedelijk phosphor-rubber-bommen. Een pink van de wed. Fokkert te Den Ham moet worden afgemaakt.
 • 29-07-1942 [Map15-179, Gebeurtenissen]
  V.m. 8.30 uur meldt zich een Engelse vlieger bij landbouwer Hs Bartels te Varsen, O45. Deze wordt door de burgemeester afgehaald en naar Zwolle overgebracht.
 • 11-09-1942 [Map15-179+180, Gebeurtenissen]
  In een aardappelveld van S. Ruiterkamp te Junne wordt vlak bij diens boerderij nog een onontplofte phosphor-rubber-bom gevonden, welke met een viertal andere soortgelijke bommen op 26-6-1942 werd afgeworpen (af te leiden uit vorm, kleur en beschildering).
 • 12-10-1942 [Map15-180, Gebeurtenissen]
  ± 11.00 v.m. worden door A. Luttikhof, landbouwer te Beerzerveld op een weiland nabij zijn boerderij enkele blikken bussen gevonden, waarin flessen met fosfor zitten.
 • 26-03-1943 [Map15-180, Gebeurtenissen]
  ± 23.00 uur brand, als gevolg van afgeworpen bommen, de boerderij wijk R, no. 10 eig. E. ten Kate te Balkbrug, Ommerschans, bewoond door W. Prins, uit, evenals een naastgelegen schuur. 4 koeien, 5 pinken en 3 kalveren komen in de vlammen om. Geen persoonlijke ongelukken. ± 25 phosphor-rubber-bommen en 100 gewone brandbommen zijn neergekomen + 7 phosphor-rubber-bommen, welke niet zijn ontploft.
 • 14-05-1943 [Map15-180, Gebeurtenissen]
  ± 3.00 uur komt een brisantbom neer op een terrein gelegen tussen de weg Ommen – Den Ham en de rivier de Regge in een weiland, in gebruik bij landbouwer A. Kraayeveld te Eerde, eigendom van Ph.D.Baron van Pallandt te Eerde. De bomtrechter Ø ± 15 m diep ± 5 m.
  Regelmatig komen flesjes, gevuld met gele vloeistof, waarschijnlijk fosfor, in de gemeente neer.
 • 20-10-1943 [Map15-180, Gebeurtenissen]
  ± 23.30 uur komt bij landbouwer Brink te Witharen een engelse vlieger aan, die zijn linker arm heeft gebroken. Hij wordt naar het Sophiaziekenhuis te Zwolle overgebracht. Deze vlieger is op de grens van de buurtschappen Varsen en Witharen neergekomen.
 • 13-11-1943 [Map15-182, Gebeurtenissen]
  n.m. ± 12.15 uur ontstaat boven de gemeente Ommen een luchtgevecht, tengevolge waarvan 2 vliegtuigen brandend neerstorten. Eén vliegtuig komt neer in de buurtschap Arriën. De wrakstukken liggen het en der verspreid. Eén dode ligt in de nabijheid van de wrakstukken. Bij nader onderzoek worden nog 2 doden gevonden één in een weiland en een onder een deel van het vliegtuig. Overlevenden werden niet gevonden. Het tweede toestel was terechtgekomenin de nabijheid van de Laarbrug en de rivier de Regge onder de buurtschap Vilsteren. Het toestel was ten dele verbrand, maar nog goed herkenbaar als een Amerikaanse jager. Van doden of overlevenden werd niets ontdekt. Manschappen van het vlakbij gelegen kamp “Laarbrug” van de Ned. Arbeidsdienst zorgen voor de afzetting. Omstreeks 3 uur n.m. komt een melding binnen dat zich ten huize van de wed. E. Meulman in de buurtschap Beerze een in vlieger-overal geklede Amerikaanse vlieger is aangekomen afkomstig uit Boston. Zijn rechter voet was verstuikt. Hij verklaart deel te hebben uitgemaakt van de bemanning van een zgn. “vliegende vesting”. Omtrent de overige 9 leden van de bemanning kan hij niets meedelen. Op dezelfde dag komt ook onder de gemeente Dalfsen te Lemelerveld een Amerikaans toestel naar beneden. Op 14-11-’43 worden nog 3 doden in de buurtschap Arriën en één in de buurtschap Junne aangetroffen. Totaal 7 doden. Op 15-11-1943 worden deze op de nieuwe algemene begraafplaats te Ommen begraven.
 • 16-12-1943 [Map15-182+183, Gebeurtenissen]
  De boerderij bewoond door B.G. van Lenthe, bekend T30 Witharen wordt omstreeks 18.45 uur door een brandbom van het staafmodel getroffen en raakt in brand. Het achterhuis brandt geheel uit. In de omgeving zijn nog een 20 tal van dergelijke bommen neergekomen in bouw- en weiland, maar deze veroorzaken geen schade. Schade aan de woning ± f5000,- aan roerende zaken f4000,-.
 • 22-12-1943 [Map15-183, Gebeurtenissen]
  Omstreeks 18.00 uur wordt gemeldt dat in de buurtschap Ommerschans een niet ontplofte bom is gevonden lang ± 1,20m Ø 25cm rood beschilderd en torpedo-vormig. In de omgeving waren nog een 5 tal bommen neergekomenwelke deels wel waren ontploft; boven diameter krater ± 3m. Deze bommen zouden n.m. 3 uur zijn gevallen.
 • 22-12-1943 [Map15-183, Gebeurtenissen]
  Omstreeks 15.00 uur stort na een hoorbaar luchtgevecht een vliegtuig in de richting Beerze neer op de zgn. Beerzerhaar onder de gemeente Den Ham.
 • 30-01-1944 [Map15-183, Gebeurtenissen]
  Omstreeks 13.40 uur wordt gemeld van het neerstorten van een vliegtuig onder de gemeente Raalte en te Lemelerveld. Ter plaatse werd het lijk aangetroffen van een Duits officier (parachutist) op ca. 30 meter van een in de grond geslagen gat waaruit de rook nog opsteeg. Volgens omwonenden zou aldaar een vliegtuig in de grond zijn geboord.
 • 10-02-1944 [Map15-183+184, Gebeurtenissen]
  Omstreeks 12.15 uur komt in de buurtschap Junne een Duits vliegtuig neer. Het verkoolde lijk van een inzittende ligt onder de wrakstukken. Verder werden aan de zgn. Beerzerhaar in een heideveld een kuil met onderdelen van een vliegtuig gevonden. Het vliegtuig was volgens omwonenden geheel in de veenbodem verdwenen. Uit een opschrift op een der onderdelen valt af te leiden dat het een Duits toestel moet zijn geweest. Boeren uit de buurt hebben parachutisten opgemerkt. Op ± 1km vanaf genoemde plaats is eveneens een vliegtuig in een perceel grasland neergestort. Een kuil met oliehoudend sterk groen gekleurd water en enkele vliegtuigresten is alles wat aan een vliegtuig herinnert. Inzittenden worden niet aangetroffen.
 • 21-02-1944 [Map15-184, Gebeurtenissen]
  Omstreeks 17.00 uur wordt door het zoontje van tolgaarder J. Kelder van de tol bij de Laarbrug op ± 2,50m uit de oever van de rivier de Regge bij de spoorbrug in de spoorlijn Ommen-Zwolle op het zeer flauw glooiend onderwater-talud het lijk van een in vliegeniersoveral gekleede Amerikaanse piloot gevonden. Blijkens mededelingen zou deze man om ± 15.15 uit een zeer laag vliegend toestel zijn gesprongen.
 • 21-02-1944 [Map15-184, Gebeurtenissen]
  In de buurtschap Stegerveld worden enige bomexplosies gehoord. In wei- en bouwland worden een tweetal bomtrechters aangetroffen; bovendiameter circa 8m en diep ± 4m. Verder werden aangetroffen een viertal kleine kuilen van ca. 1m Ø en 40cm diep, waarin vermoedelijk onontplofte bommen.
 • 08-03-1944 [Map15-184+185, Gebeurtenissen]
  Om ongeveer 16.00 uur komen tijdens het overtrekken van grote aantallen vliegtuigen van het oosten naar het westen plotseling een 4-tal machines in de omgeving van de kom naar beneden, welke onder voortdurend schieten in de richting van het station der N.S. te Ommen vliegen. Op het emplacement der N.S worden de machinist en de stoker van de voor vertrek gereedstaande goederentrein door kogels getroffen. De machinist is op slag dood, de stoker overlijdt enkele minuten later. De locomotief is doorzeefd met kogels terwijl ook de telegraafdraden zijn beschadigd. Even later komt een laagvliegend toestel over waaruit een achttal parachutisten springen. Het vliegtuig vliegt in N.O. richting en verliest snel hoogte. Bij boer v.d. Heide in de buurtschap Varsen arriveert ca. 17.30 uur een parachutist die in een bos van ca. 80ha. in de nabijheid verdwijnt. Verder wordt in een zomerhuisje aan de Regge een gewonde Amerikaanse piloot aangetroffen op bed. Hij heeft een beenwond en een shok, welke de volgende dag per ziekenauto naar Zwolle wordt vervoerd. Een ander piloot wordt door de pl. politie aangehouden.
 • 15-03-1944 [Map15-185, Gebeurtenissen]
  Omstreeks 12.30 uur komt aan het Ommerkanaal een parachutist neer afkomstig van een brandend vliegtuig dat onder de gem. Nieuwleusen is neergestort. Omstreeks 14.45 uur arriveert ten huize van S. Lantinga te Junne een gewonde parachutist. Deze parachutist een Amerikaan is op twee plaatsen aan het rechterbeen gewond.
  Uit Witharen wordt eveneens een parachutist naar Ommen gebracht, terwijl in de buurtschap Varsen ten huize van Bolks eveneens een parachutist wordt aangetroffen.
 • 16-03-1944 [Map15-185, Gebeurtenissen]
  Omstreeks 21.00 uur wordt ten huize van E. Egberts aan de Hardenbergerweg nog een parachutist, eveneens een Amerikaan aangetroffen.
 • 29-04-1944 [Map15-185+186, Gebeurtenissen]
  Omstreeks 14.35 uur tijdens het overtrekken van grote aantallen vliegtuigen komt ploseling één lager vliegend toestel over achtervolgd door 4 jagers. Enige ogenblikken later wordt hevig geschutsvuur vernomen en hangen verschillende parachutisten in de lucht. De vliegtuigen vlogen in zuidelijke richting.
  Omstreeks 15.30 uur wordt een parachutist door personeel van het kamp “Erica” gevangen genomen. Omstreeks 16.30 uur wordt gemeld dat zich twee parachutisten hebben vervoegd bij boer Drent uit Eerde. Op zondag 30-04-’44 worden ten huize van Ph. D. Baron v. Pallandt v. Eerde nog een tweetal parachutisten aangetroffen, waarvan er een was gewond.
  ‘Snachts worden door personeel van kamp Erica nog twee Amerikaanse piloten naar Ommen vervoerd. Deze waren in de gemeente Den Ham neergekomen en door de burgemeester van Den Ham naar Erica “gebracht”.
  De 5 Amerikanen worden in de middag van 30 april ’44 per auto door Duitse militairen naar Zwolle vervoerd.
 • 19-05-1944 [Map15-186, Gebeurtenissen]
  Omstreeks 15.30 uur treft landbouwer J. Willems, Varsen O32 in een bouwland nabij zijn huis enkele banden met machinegeweer-patronen aan. ca. 130 stuks.
 • 30-05-1944 [Map15-186, Gebeurtenissen]
  Omstreeks 13.30 uur wordt gemeld dat in de buurtschap Dalmsholte de resten van een uitgebrande Amerikaanse jager zijn aangetroffen. Van inzittenden of parachutisten geen spoor.
 • 29-06-1944 [Map15-186, Gebeurtenissen]
  Omstreeks 11.55 wordt in oostelijke richting een laag vliegend vliegtuig waargenomen vliegend in zuidelijke richting. Uit dit vliegtuig springen een aantal parachutisten. De machine verliest voortdurend hoogte.
  Om ± 12.20 uur komen plotseling 3 jagers naar beneden, die ten westen van de kom enkele salvo’s lossen ongeveer in de richting van de spoorlijn Zwolle-Ommen.
  Om 12.30 uur meldt S. Lantinga te Junne dat zich bij hem thuis een Amerikaanse parachutist bevindt die een gebroken enkel heeft. Hij wordt naar het Kriegs-lazaret te Zwolle overgebracht.
  Om 13.00 uur blijkt dat er een trein op het baanvak Zwolle-Ommen is beschoten. In de nabijheid van de v.m. halte Vilsteren is een stilstaande personentrein beschoten zonder dat zich persoonlijke ongelukken hebben voorgedaan.
  Om ± 23.10 uur wordt nog een tweede Amerikaanse piloot aangehouden.
 • 11-09-1944 [Map15-187, Gebeurtenissen]
  Omstreeks 14.00 uur wordt mitrailleurvuur in de lucht boven de kom Ommen gehoord. Ten westen en ten oosten van de kom stijgt even later zwarte rook op terwijl rondom de kom een aantal parachutes neerkomen.
  In Vilsteren op Dalfser gebied was het ene vliegtuig neergestort, het andere in de buurtschap Eerde. De piloot van dit laatste vliegtuig, een Amerikaanse jager, was gedood. Het vliegtuig werd bewaakt door de in kamp “Erica” gestationeerde Staatspolitie, terwijl door het te Ommen gelegerdepersoneel van de “Org. Todt” jacht werd gemaakt op de overige parachutisten. Hoeveel vliegers werden aangehouden is niet bekend.
  Het stoffelijk overschot van de Amerikaan werd op 13-9-1944 op de Nieuwe Algemene begraafplaats ter aarde besteld.
 • 26-07-1944 [Map15-187, Gebeurtenissen]
  Omstreek 1.15 uur stort er in de onmiddelijke omgeving van Vilsteren een vliegtuig neer van Duitse nationaliteit. Het toestel vliegt onmiddelijk in brand. Onder Dalfsen werden op een zandweg 2 Duitse parachutisten aangetroffen beide met bloedende hoofdwonden. De derde inzittende van de machine werd later verkoold tussen de resten aangetroffen.
 • 14-01-1945 [Map15-187+188, Gebeurtenissen]
  Omstreeks 13.30 uur wordt een luchtaanval uitgevoerd door vliegtuigen op het N.S. station Ommen. Nadat de aldaar opgestelde luchtafweerbatterijen enige salvo hadden afgegeven volgden nog meer bomexplosies. De woning Wolfskuilstr. 20 was door een voltreffer geraakt en stond in brand. Omliggende gebouwen, waaronder het station hadden veel glas- en dakschade opgelopen. De brandweer kon niets meer uitrichten. In de onmiddelijke omgeving van de spoorlijn lagen nog enkele blindgangers die later werden opgeruimd.
  Bijna gelijktijdig werd de brug over de Regge de zgn. Nieuwe brug door een bom getroffen en is daardoor onbegaanbaar geworden. Een boerderij, de school en onderwijzerswoning, een café met woning en nog enkele andere huizen in de nabijheid liepen meer of minder schade op. De glas- en dakschade is zeer aanzienlijk. De eigenaar van bovengenoemd café, W. Eggengoor werd daarbij door kogel getroffen toen hij voor zijn café stond op de weg en was vrijwel op slag dood. Eén burger werd door glasscherven aan zijn gezicht verwond. Ook de spoorlijk Ommen-Marienberg ± 2 km ten oosten van Ommen werd door bommen getroffen. Ter hoogte van de overweg naar het kamp “Erica” was een bomtrechter in de spoorbaan. In kamp “Erica” bleken 3 gevangen te zijn gedood en een 14-tal gewond ten gevolge van mitrailleurvuur.
  Tijdens al deze voorvallen werden ruim twintig Duitse militairen meer of minder gewond, terwijl 2 aanvallende vliegtuigen door het in de nabijheid van het station opgestelde afweergeschut zijn geraakt en elders buiten de gem. Ommen neergekomen.
 • 03-02-1945 [Map15-188+189, Gebeurtenissen]
  Omstreeks 3 uur n.m. circelen 4 vliegtuigen rond de kom Ommen die beurtelings duikvluchten maken in de richting van het station N.S. Ommen en daarop bommen laten vallen. Gedurende 10 minuten zijn verschillende explosies en aanhoudend mitrailleurvuur te horen. Op de spoorbaan tegenover het station zijn enkele voltreffers geplaatst. Ook worden een viertal blindgangers ontdekt. Veschillende woningen aan de Wolfskuilstraat en de nabijheid hebben glas- en dakschade opgelopen.
 • 04-02-1945 [Map15-189, Gebeurtenissen]
  V.m. 7 uur valt in het evacuatiekamp “Arriën” te Arriën een bom. Het kamp bestaat uit een aantal houten barakken met eternietplaten gedekt. De kantine en de keukenbarak zijn vrijwel geheel vernield, terwijl voorts enkele woonbarakken schade oplopen. De 66 bewoners van het kamp blijven ongedeerd.
 • 03-02-1945 [Map15-189, Gebeurtenissen]
  Omstreeks 21.00 uur worden enkele bommen geworpen op een vaartuig in het Overijssels kanaal te Beerzerveld, tengevolge waarvan het zinkt. Er waren geen mensen aan boord. Twee boerderijen in de nabijheid v/h schip gelegen lopen geringe glas- en dakschade op.
 • 04-02-1945 [Map15-189, Gebeurtenissen]
  Circa 19.00 uur komen enkelen bommen in de buurtschap Lemelerveld neer, waarvan één in de onmiddelijke nabijheid van een boerderij die totaal wordt verwoest en uitbrandt. De boerderij is pl. bekend E nr.181, bewoond door H. de Boer en gezin. In de resten vindt men drie lijken van H. de Boer. diens echtgenote en een bij hen inwonende neef. 9 koeien en een paard zijn verbrand. In de nabijheid van de boerderij worden nog enkele bomtrechters aangetroffen.
 • 09-02-1945 [Map15-189, Gebeurtenissen]
  Op deze maandag stort omstreeks 23.30 uur in een weiland in Stegeren een zgn. V-2 neer, waardoor een geweldige trechter ontstaat met een diameter van 20-25 meter. Het gat stond vol water.
 • 25-02-1945 [Map15-190, Gebeurtenissen]
  Om ongeveer 10.30 uur duiken een 4-tal vliegtuigen in oostelijke richting neer waarbij de spoorlijn te Junne door bomtreffers wordt geraakt. Iets ten oosten van de v.m. halte Junne is de spoorlijn door twee bomgaten geraakt doch niet ernstig beschadigd. Een nabij de genoemde halte staande goederentrein, zonder locomotief en geladen met dennehout was beschoten. De in de onmiddelijke omgeving staande woning, bewoond door S. Lantinga en diens gezin was door verschillende projectielen getroffen.
  Door het spelen met een projectiel worden 4 kinderen uit het gezin J. Roddenhof, Z.46, Dalmsholte getroffen. 1 jongen 6 jaar dood, 1 jongen 17 jaar ernstig en 2 andere jongens minder ernstig. De knaap v. 17 jaar moet 1 hand, 4 vingers van de andere hand en een oog missen.
 • 05-03-1945 [Map15-190, Gebeurtenissen]
  Om ongeveer 10.15 uur werpen een 4-tal vliegtuigen bommen bedoeld voor de spoorlijn Ommen-Marienberg. Ze troffen geen doel, maar vielen in het naast de lijn gelegen bouw- en weiland. Een boerderij en een zomerhuisje lopen glas- en dakschade op.
  Wel wordt in het westen de spoorbrug over de rivier de Regge in de spoorlijn Ommen-Zwolle getroffen. De brug bestaat uit een draaibaar en een vast gedeelte, rustend op 2 pijlers en de beide landhoofden. Het vaste gedeelte met een overspanning van ± 15m. ligt in de rivier, terwijl de pijler tussen het draaibare en het vaste deel finaal is ontzet en gescheurd. De telefoon- en telegraafdraden zijn defect.
 • 14-03-1945 [Map15-191, Gebeurtenissen]
  Omstreeks 14.00 uur duiken 6 vliegtuigen naar beneden aan de oostzijde van Ommen en gooien al schietend bommen af. Langs de weg Ommen-Marienberg, ter plaatse waar deze de spoorlijn ontmoet en er parallel mee loopt zijn enige bomtrechters in en naast de weg berm geslagen. In het wegdek zitten ook enkele gaten. De spoorlijn zelf heeft geen schade opgelopen maar de telefoon- en telegraafdraden boven de baan zijn zeer gehavend. Een woonhuis in de direkte omgeving heeft veel glas- en dakschade opgelopen. Ook het muurwerk en de inventaris is deels vernield. (In Eerde bevindt zich het munitie-lager “Moks”)
 • 15-03-1945 [Map15-191, Gebeurtenissen]
  ± 15.34 uur duiken 4 vliegtuigen in duikvlucht naar het station N.S te Ommen, bommen worden afgeworpen en een beschieting vindt plaats. Een aantal zeer hevige explosies volgen. Een kleine trechter Ø 5m is in de spoorlijn geslagen terwijl andere naast de lijnen in het emplacement zijn geslagen. De grootste trechter heeft een Ø v. 15m en is ± 5m. diep. 2 blindgangers van naar schatting 500 kg worden aan het eind van het emplacement gevonden. Een paard van een Duitse eenheid dat op het spoorweg terrein stond is door een scherf zo zwaar gewond dat het ter plaatse moet worden afgemaakt. De huizen in de omgeving alsmede het stationsgebouw lopen opnieuw dakschade enz. op. Het glas was bij eerdere bombardementen reeds vernield.
 • 19-03-1945 [Map15-191+192, Gebeurtenissen]
  Omstreeks 17.45 uur worden door een 4-tal vliegtuigen opnieuw bommen afgeworpen nabij de spoorlijn Ommen-Marienberg. Een 2 tal bommen heeft over een lengte van 60 meter de rails vernield. In een nabij gelegen weiland worden 7 bomtrechters aangetroffen. Alles op circa 2 à 3 km v. Ommen, terwijl in de spoorbaan ook nog een blindganger wordt aangetroffen. De telefoon- en telegraafdraden zeer zwaar gehavend.
 • 26-03-1945 [Map15-192, Gebeurtenissen]
  Omstreeks 7.30 uur worden een 8-tal bommen afgeworpen in de richting van 3 schepen die gemeerd liggen in het Almelose kanaal te Lemelerveld op de grens met Hellendoorn. Een schip werd door een voltreffer getroffen en zonk direct de beide andere schepen lopen lichte averij op. Enkele huizen in de nabijheid lopen eveneens lichte schade op.
  Omstreeks 17.00 uur worden een 3-tal schepen liggend bij de Heideparkbrug (ophaalbrug) in hetzelfde kanaal met bommen en machinegeweervuur bestookt. De bommen raken de schepen niet. De schade is licht. Een 5-tal huizen in de nabijheid alsook de school lopen aan ramen en daken schade op. De electr.-hoogsp. kabel in de berm naast het kanaal lopende weg Ommen-Raalte wordt getroffen en raakt onklaar. Deze schade wordt op 27-3-1945 door personeel van het G.E.B. Ommen hersteld. De schepen zijn leeg en onbewoond.
 • 30-03-1945 [Map15-192+193, Gebeurtenissen]
  Omstreeks 17.00 uur wordt op de weg Ommen-Zwolle ± 600m vanuit Ommen een Duitse auto door een 3-tal jachtvliegtuigen met boordwapens beschoten en vliegt in brand. De twee inzittende Duitse militairen zijn uit de auto gevlucht en in een droge sloot langs de weg gaan liggen. Eem werd zwaar gewond. Hij had o.m. kogels in de rug, terwijl voorts een van zijn onderarmen was afgeschoten. De andere militair was minder ernstig gewond.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s