Stichting 775 jaar stadsrechten Ommen opgericht – Ideeën gevraagd voor feest in 2023

In 2023 is het 775 jaar geleden dat Ommen stadsrechten kreeg, een jubileum dat niet ongemerkt voorbij zal gaan.


1948. De Commissie tot viering van het 700-jarig bestaan van Ommen als stad. v.l.n.r.: staande: G.J. Makkinga, W. Andels, H. Egberts, G. Veldhuis, J. Kramer, K. Hurink, J.v.d. Kolk en J. Alblas. Zittende: A.B.R. Grootenhuis, H.J. Groenenberg, G. Veurink, J. Drent, W. v. Kesteren en F. Beunk en H. Luttekes.
 

Op donderdag 6 oktober 2022 is de Stichting 775 jaar stadsrechten Ommen opgericht. Deze stichting zal de festiviteiten rondom 775 jaar Ommen coördineren.

Op 29 juni 2022 is er een brainstormavond georganiseerd voor alle verenigingen en organisaties uit Ommen. Tijdens deze brainstorm is gekeken welke ideeën en bijdrage verenigingen en organisaties kunnen leveren aan het jubileumjaar. Op de brainstormavond werd duidelijk dat er meer dan genoeg enthousiasme is om inhoud te geven aan 775 jaar stadsrechten.

Groot feest waard

Burgemeester Hans Vroomen: “Het is fantastisch als we samen met en voor inwoners een jaar vol evenementen neer kunnen zetten. Dat Ommen al zo lang geleden erkend is als stad en nog steeds bekend staat om haar groene omgeving, prachtige Vecht en bruisende centrum, is zeker een groot feest waard”.

Hans Kersbergen, één van de bestuursleden van de nieuwe stichting: “Je beleeft en viert samen. Dat is het doel van de viering van 775 jaar stadsrechten. Het is mooi dat we met de stichting hier een coördinerende rol in kunnen spelen. Maar we hebben de Ommenaren nodig om de activiteiten te organiseren. Hier is al een mooie start mee gemaakt tijdens de brainstormavond. Hopelijk zien we het enthousiasme van deze avond terug in de activiteiten die door de Ommenaren georganiseerd gaan worden.”

De Stichting roept iedereen die concrete plannen of goede ideeën heeft om iets te organiseren dit kenbaar te maken via het mailadres: 775jaarOmmen@gmail.com

Opbrengst van de brainstormavond 775 jaar stadsrechten gehouden op 29 juni 2022:

1. Wat is typisch Ommen? Welke thema’s moeten terugkomen in het programma? ▪ Route langs verenigingen ▪ Zuute plassie (Bakkerij ten Brinke) ▪ Wereldrecord tompouce ▪ Van Palland / Bostheater / Scouting / Eerde ’t Laar ▪ Festival op de Vecht ▪ Bostheater Besthmenerberg ▪ Onderwijs / scholen / educatie over historie en stadsrechten ▪ Ommen wandelgemeente ▪ De Zomp(en) -> eventueel gecombineerd met andere (Hanze)steden ▪ Het verhaal van de Vecht ▪ Muziekverenigingen + koren ▪ De molens ▪ De kerken ▪ Tinnen Figuren museum ▪ Landbouw ▪ Handel ▪ Toerisme ▪ Ommer Bissingh / jaarmarkt / jennechiesmarkt ▪ Aubade ▪ 5 molens ▪ Brijklok om 21.00u ▪ Recke ▪ Verluiden van overledenen ▪ Gemoedelijk ▪ Historie ▪ Bergen in de omgeving ▪ Water (Vecht) ▪ Krishnamurti ▪ Opstopping bij de brug ▪ Optocht op Koningsdag ▪ Shanti koren ▪ Blaas orkesten ▪ Eiertikken

2. Het hele jaar door activiteiten of gecentreerd in één feestweek? ▪ Liever voor een langere periode. Eén week lijkt te kort. Een jaar is prima. ▪ In het themajaar één feestweek in dat jaar. ▪ Eén feestweek blijft langer hangen, maar wel alle andere bestaande activiteiten extra labelen met 775 jaar. ▪ Ook hele jaar losse activiteiten ▪ Eén week van en voor de Ommenaren, bijvoorbeeld laatste week augustus ivm 25 aug. ▪ Hele jaar door activiteiten met één feestweek in augustus ▪ Het hele jaar door 775 centraal. Lemele bij alle activiteiten -> 4 dagen feest. ▪ April -september periodiek iets organiseren ▪ Niet hele jaar, paar maanden, in zomer hoogtepunt. Rondom 25/8 en daarna afsluiten met grote feestavond in september.

3. Randvoorwaarden ▪ (genoeg) bezielde mensen ▪ Toegankelijk voor de volledige breedte van de samenleving (oud, jong, beperkt, mindervalide) ▪ Alle (dorps)kernen van de gemeente vertegenwoordigen ▪ Publiciteit/ pr ▪ Breed gedragen ▪ Creativiteit ▪ Gebruik maken van evenementen die er al elk jaar zijn -> 775 jaar sausje ▪ Verschillende doelgroepen/ verschillende activiteiten ▪ Aandacht voor historie ▪ Budget ▪ Voor alle leeftijden wat wils ▪ Stichting ▪ BTW teruggave? ▪ Veel betrokkenheid: scholen, verenigingen ed en communicatie ▪ Korte lijnen, communicatie niet alleen digitaal ▪ Budget beheer en communicatie door Stichting (met goede mensen) ▪ Budget, helder uitgangspunt, stichting ▪ Duidelijk doel, budget, samenwerking, coördinatie ▪ Verzekering ▪ Vergunning, budget, promotie, goede organisatie ▪ Budget, Aparte stichting oprichten die coördineert met verschillende organisaties

4. Ideeën voor activiteiten en wat u/jij daarin kunnen bijdragen ▪ Aparte stichting oprichten voor Ommen 775 jaar ▪ Combinatie Oranje Feest Lemele 2023 combineren met 775 jaar ▪ Projectkoor oprichten met deelnemers uit verschillende koren en op de dag zelf lied instuderen en dat bv ’s avonds uitvoeren. ▪ Alle zangkoren uit Ommen studeren een lied in en dat wordt op de (feest) dag gezamenlijk gezonden. ▪ In kersttijd midwinterhoorns laten spelen ▪ Markt (oudHollandse) in Lemele. Historische schouwspel -> zie Den Ham. ▪ 775 jaar Bissinghdag/ 775 jaar vlag ▪ Grote artiest boeken ▪ Lespakket voor basisscholen bij 750 jaar was erg leuk. Ik heb er persoonlijk goede herinneringen aan. Nu ook? ▪ Gezamenlijk concert van de Ommer muziekverenigingen (orkest slagwerk) in juni ▪ Gezamenlijke maaltijd door heel centrum: lange tafels -> eten verbroederd ▪ Optocht ‘Van toen naar nu’ ▪ Door heel gemeente Ommen (incl. buurtschappen/ wandeltocht: opdelen 1923 samengaan van Ommen) door de tijd heen. Denk aan app ‘het verhaal van Nederland’ alleen dan voor Ommen. ▪ Optreden van de Bargzangers/ optreden van de Stuwzangers eventueel samen met koren/ Ommer mannenkoor. HZO ▪ Iets toekomstgericht opnemen. Bijvoorbeeld Ommen over 25 jaar (groen, energieneutraal/agro) ▪ Route langs verenigingen in Ommen ▪ CCO beschikt over heel veel oude kleding. Misschien is daar gebruik van te maken. ▪ Betrekken onderwijs in feestvoorbereiding. ▪ Thema Bissingh Stadsrechten ▪ Misschien een evenement gericht op de toekomst ipv achteromkijken: Ommen energie neutraal of zoiets. ▪ Voetbaltoernooi eventueel samen met Recke ▪ Groots opgezette voorstelling door kinderen van alle basisscholen ▪ Grootspektakel in het Bostheater. ▪ Het organiseren van een ontmoetingsbijeenkomst b.v. bij de aanvang van de feestelijkheden – voor huidige en eerdere 80 plus inwoners van Ommen. Ik denk, dat een koffietafel/ broodmaaltijd bij uitstek geschikt is. Na afloop kunnen de deelnemers zich – voor zover hun mobiliteit dat toelaat – verspreiden.

5. Organisatie: bij een bestaande partij of een nieuw op te richten partij (stichting) ▪ Nieuw op te richten stichting. Met voldoende budget en draagkracht ▪ Bestaande partij OC Lemele ▪ Nieuw op te richten stichting die zich alleen hoeft te richten op dit evenement: niet alles zelf organiseren, maar vooral coördineren. ▪ Nieuwe Stichting beter dan bestaand ▪ Brede vertegenwoordiging uit alle lagen van de Ommer samenleving, van jong tot oud. Niet alleen uit verenigingen. ▪ Stichting praktisch voor fondsenwerving.

Tekst: Harry Woertink – Foto: collectie OudOmmen.nl