De Darde Klokke


De Darde Klokke

Driemaandelijks tijdschrift over de geschiedenis van de regio Ommen, gezien en gehoord door de ogen en oren van diverse Ommer en Ommenaren.
Het historisch tijdschrift wordt uitgegeven door de stichting “De Darde Klokke” met medewerking van:

De prijs van een abonnement op De Darde Klokke is 8 euro per jaar, voor meer informatie: 3eklokke@hccnet.nl.

Oude exemplaren van het tijdschrift zijn toegankelijk via het webarchief OudOmmen.nl, zie voor een overzicht (of de inhoud) van alle uitgaven van De Darde Klokke het album “Tijdschrift De Darde Klokke”. Het gaat om alle nummers van de sinds 1954 uitgegeven kwartaaluitgave over de geschiedenis van Ommen en omgeving. Via de zoekmachine op de website zijn alle gevraagde onderwerpen pijlsnel terug te vinden. Alleen de vier laatste nummers verschijnen telkens later omdat die alleen voorbehouden zijn aan de abonnees van De Darde Klokke.


De uitgifte van het het tijdschrift kent een lange historie, al in 1954 werd het eerste exemplaar uitgegeven door de “Gemienschop van 0ll Ommer”.

Eerste nummer
Het eerste (proef-)nummer van het tijdschrift “De Darde Klokke” verscheen in januari 1954 en werd aangekondigd in het dialect: “’t Maondblad uut egeven deur de Gemienschop van Oll ‘0mmer, verschient veurlopig zes keer in ’t jaor.” Gevolgd door: “Leed’n van de Gemienschop kriegt dit blaaggien veur niks. Belangstellenden könt veur ’n daalder in ’t jaor, in beparkte maote, op anvraoge ’n abonnement krieg’n. Advertenties wordt niet op ‘e nummen. De inhold van dit blaaggien wordt uutslutend deur de samenstellers bepaold. Beroep is niet meugelijk. An schrieverijje met aandere kraanten wördt niet mee e daon.” In het eerste nummer ook een uitgebreide beschrijving van (samengevat) “Begunsel”: “Wi’j geleuft daw dat begunsel niet better kunt umschrieven dan met het woord “Gemienschopszin”. Ons Ommer volk ef altied een stark ontwikkeld gevuul veur de gemienschappelijke verantwoordelijkheid van de mensen veur mekare ehad.” en doel: “Ommen te dien’n. Ommen veuruut te brengen. Ons doel is Ommen !”. Het laatste nummer van de eerste serie werd uitgegeven in oktober 1962 en afgesloten met het artikel “’n Boerenbrullefte” eindigend met “(’t volgend maol wieder)”.

Nieuwe start
In 1971 wordt een nieuwe start gemaakt met de uitgave van De Darde Klokke. Vanaf toen ook voor het eerst met een nummering. Omdat Oll Ommer een hernieuwde start van De Darde Klokke financieel een te groot risico vond nam daarom Dieks Makkinga het initiatief ‘voor eigen rekening en risico’. Zijn broer Martend Makkinga was altijd goed voor interessante artikelen en ook ‘gastschrijvers’ vulden regelmatig de kolommen. Frouwke Doezeman-Makkinga, de dochter van Dieks verzorgde het typewerk en leverde regelmatig gedichtjes in het dialect. Bijna vanaf het begin zijn ook Albert van de Vegt en Harry Woertink bij De Darde Klokke betrokken. Toen in 1997 de historische vereniging werd opgericht bleef De Darde Klokke zelfstandig om later als stichting verder door te gaan. Tot aan vandaag de dag verschijnt het tijdschrift om de drie maanden en is verantwoordelijk voor de verslaglegging van een belangrijk deel van de geschiedenis van de regio Ommen, gezien vanuit de ogen en oren van diverse Ommer en Ommenaren.


De historie van Ommen vertelt ons dat er ooit drie luidklokken hebben gehangen in het klokkenhuis van de (Hervormde) kerk in de Brugstraat. In het Rampjaar 1672 is een van deze klokken gestolen door soldaten uit het Munsterland onder leiding van de bisschop van Munster. Het is ze echter niet gelukt de zware koperen luidklok mee te nemen. De soldaten kwamen niet verder dan de haven. Het verhaal vertelt verder dat de zware koperen klok over boord is geslagen, in het water terecht kwam – van wat nu Burggraven wordt genoemd – en op de bodem ligt van een vroegere rivierarm van de Vecht. Vanaf het ontstaan van dit Ommer historisch tijdschrift wordt de ‘derde klok’ weer symbolisch geluid met de naam “De Darde Klokke”, de naam dus van dit tijdschrift geschreven in Ommer dialect.