School de Boslust (1)

OudOmmen meent met de publicaties van de foto’s/afbeeldingen geen auteursrechten te schenden. Bent u van mening dat dit voor bepaalde foto(‘s)/afbeelding(en) wel het geval is of maakt u bezwaar tegen publicatie om persoonlijke redenen, meldt dit aan bij info@OudOmmen.nl en wij zullen de betreffende foto(‘s)/afbeelding(en) verwijderen van de site.


Klik op een foto voor een grotere afbeelding en blader vervolgens door de foto’s met de
Gebruik het driehoekje tussen de pijltjestoetsen op de afbeelding voor een slideshow (diavoorstelling / diapresentatie)
Druk op toets “Esc” of klik met de muis om terug te keren


 50 jaar Boslust, 1958 – 2008, deel 1
Het begin
De Boslust is ontstaan vanuit de Johan Seckelschool. Na oprichting van de Stichting die zich ten doel stelde om leerlingen onderwijs te geven, die niet mee konden komen op een gewone lagere school, ontstond de Johan Seckelschool. (= Buitengewoon Lager Onderwijs) In 1954 kon het werk in de school aan de Schammelte beginnen. Na enkele jaren bleek dat niet alle ingeschreven leerlingen van deze BLO-school ook op deze school thuis hoorden.
De inspecteur van onderwijs meldde het toenmalig hoofd van de Johan Seckelschool, de heer J.P. Krepel, dat een vijftal leerlingen niet meer ingeschreven mocht blijven op zijn school, daar zij (zoals men dat destijds benoemde) geen debiele kinderen waren, maar imbeciele kinderen. In dit schrijven van de inspecteur werd meteen gewezen op de mogelijkheid om met een negental leerlingen een aparte klas te kunnen starten.
De vijf kinderen die werden afgewezen werden echter niet naar huis gestuurd. De heer Krepel ging op zoek naar vier andere kinderen die voldeden aan de criteria om in deze aparte klas te komen. Het kostte enige moeite, maar de vier kinderen werden gevonden en het aparte klasje kon starten.
De start van de Boslust !
Op 1 oktober 1958 was het dan zover. Mevrouw Kassies trok op 1 oktober van dat jaar voor het eerst de deur dicht van haar aparte afdeling met imbeciele kinderen. Dit gebeurde nog in een lokaal van de Johan Seckelschool aan de Schammelte.
Als eerste leerlingen van de Boslust komen wij de namen van Gerrie Reurink. Derk Jan Soepenberg en Hennie de Jong tegen. Andere namen uit dit eerste jaar waren Albert Jurjens, Arend Jan Dijk (hij woonde in Lemelerveld en zat eerst op een school in Arnhem), Sjoerd Ypma, Betty Mulder en Roelie Kwant. De laatste kwam van de school in Hoogeveen.
In totaal ontvingen 10 leerlingen les van juf Kassies, die vanaf de eerste dag werd geassisteerd door Roelie Tempelman.
Zo ontstond de afdeling voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) aan de Johan Seckelschool. Een school waarin kinderen onderwijs kregen, die niet mee konden komen met het onderwijs dat gegeven werd op de school voor Buitengewoon Lager Onderwijs.
De identiteit
De Boslust is een christelijk school, vanaf de oprichtingsdatum is dit een bewuste keuze geweest. Ook voor de leerlingen die naar een ZMLK-school gaan, is deze keuzevrijheid van onderwijs een belangrijk gegeven. Het samen ervaren en beleven van de gebeurtenissen uit de Bijbel is vanaf het begin van de school een belangrijk uitgangspunt. Hierin zijn de dagopeningen en vieringen van de christelijke feesten hoogtepunten in een schooljaar.

In het schoolplan werd dit als volgt omschreven:
Onze school is een christelijke school. Dat willen we niet alleen in naam zijn. We werken vanuit het protestants christelijk geloof, waarbij de Bijbel onzen inspiratiebron is.

De verhalen uit de Bijbel zijn uitgangspunt voor de Godsdienstige Vorming in de school. Daarnaast wordt met samenhangende thema’s een relatie gelegd met de dagelijkse werkelijkheid waarin de leerlingen van de school verkeren.

Samen in één Vereniging
De Boslust maakt deel uit van een Vereniging, waaronder drie scholen ressorteren.
De Johan Seckelschool is de eigenlijke “moederschool”. Vanuit deze school ontstond ook de huidige school voor Praktijkonderwijs; De Maat. Tezamen komen deze drie scholen onder de huidige Vereniging voor Protestants Christelijk Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs te Ommen eo. terecht.
Nadat de Boslust enige jaren een afdeling was van de Johan Seckelschool, werd zij een zelfstandige school, met een eigen aanname beleid van kinderen. In 2003 kwam hierin een kleine verandering. De Boslust ging deel uit maken van het REC “De 4 Provinciën”. Met deze samenwerking in het REC behoudt de school wel haar zelfstandige status, maar wordt de toelating van leerlingen iets anders geregeld.
Het Onderwijs.
In de loop der jaren is het onderwijs op school uiteraard veranderd. Vanuit de beginjaren lag de nadruk op het bevorderen van de diverse vormen van redzaamheid.
Uiteraard kwamen schoolse vaardigheden als rekenen en taal/lezen ook aan bod. Daar de populatie van de leerlingen in deze 50 jaar ook aan verandering onderhevig is, betekent dit ook dat aanpassing van het onderwijsprogramma telkens weer noodzakelijk is. Kenmerkend voor al die jaren blijft wel de grote diversiteit van de leerlingen.
Een ontwikkeling van het onderwijs betreft zeker de wijze waarop de stage van de leerlingen is georganiseerd. Begonnen in de jaren negentig met een aantal huishoudelijke stageplekken, leerden de leerlingen diverse huishoudelijk klussen. Deze vormen van stage mondden al snel uit in bedrijfsstages. Ook hier wordt weer uitgegaan van de mogelijkheden van de leerlingen. In deze stage-jaren, vanaf hun 16e jaar gaan de leerlingen op stage, worden de leerlingen begeleid naar een plek in de maatschappij. In de laatste twee jaar voorafgaand aan dit jubileumjaar wordt, d.m.v. subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF), een extra impuls gegeven aan de stage en daarmee hun toeleiding naar werk.
Rond de datum van het jubileum hoopt de Boslust samen met De Maat een “Simulatiehuis” te betrekken. Hierin wordt leerlingen van de school geleerd wat het allemaal betekent om na de schoolperiode in een eigen huis te gaan wonen. De leerlingen van het VSO zijn de laatste jaren voorafgaande aan het jubileum -jaar (2008) actief in een arbeidstrainingscentrum.

[salbumphotos=146,200,4,y,y,picasa_order,center]

-> Naar deel 2

3 gedachten over “School de Boslust (1)

 1. Hallo.
  Ik ben klasseassistente geweest in de tijd van Evert,Bertus,Lies,Engelien,Janke en Betsy. Wat ontzettend leuk om al die oude foto’s weer terug te zien. Het is net of ik terug ga in de tijd.

  Like

 2. iK VIND HET LEUK OM DIT ALLES TE ZIEN
  OM DAT IK VAN UIT DE STAD GRONINGEN IN 1961 STEGEREN KWAM
  BIJ DE FAM. nIJENHUIS.
  gR. sYBREN sCHAAFSMA.

  Like

 3. hallo ik ben Jennie veeningen en ik ben oud leerling van de boslust school in Ommen en ik vind leuk dat al die foto’s er op staan ik heb daar van 1969 tot 1974 daar op school gezeten een leuke tijd gehad

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s