School de Boslust (4)

OudOmmen meent met de publicaties van de foto’s/afbeeldingen geen auteursrechten te schenden. Bent u van mening dat dit voor bepaalde foto(‘s)/afbeelding(en) wel het geval is of maakt u bezwaar tegen publicatie om persoonlijke redenen, meldt dit aan bij info@OudOmmen.nl en wij zullen de betreffende foto(‘s)/afbeelding(en) verwijderen van de site.


Klik op een foto voor een grotere afbeelding en blader vervolgens door de foto’s met de
Gebruik het driehoekje tussen de pijltjestoetsen op de afbeelding voor een slideshow (diavoorstelling / diapresentatie)
Druk op toets “Esc” of klik met de muis om terug te keren


 50 jaar Boslust, 1958 – 2008, deel 4
Leren is een feest !!
Jaarlijkse vieringen
Een school voor ZMLK kent tal van vieringen. Vieringen gedurende een schooljaar, maar ook een feest bij bijzondere activiteiten.
Een terugkerend feest zijn de verjaardagen. In de beginjaren werd elke verjaardag van de juf/meester groots gevierd. Met de hele school een feestdag. Door de grootte van de school is dit is nu anders, de verjaardagen van de leerlingen worden uiteraard met taart, slingers en bij de jongste leerlingen met vader en moeder gevierd in de groep.

Het behalen van een zwemdiploma blijft ook niet onopgemerkt. Daar dit vaak het enige diploma is wat behaald kan worden en sommige leerlingen na jarenlang oefenen het fel begeerde diploma halen, is dit een hele prestatie. Door de lessen in het eigen bad (watergewennings- en buitenbad) en het schoolzwemmen lukte het vele leerlingen hun zwemdiploma te behalen. In september 1971 startte het schoolzwemmen, het waren Herman Schottert en Hendrik Jan Willems die als eersten slaagden voor hun zwemdiploma en wel op 2 februari 1972. Vele leerlingen volgden hen nadien om zowel het A- alsmede het B-diploma te behalen. Daarnaast worden nog veel brevetten behaald.
Ook de schoolkampen en schoolreisjes zijn een jaarlijks terugkerend element. Gingen eerst de eindgroepen op kamp, de laatste jaren gaan leerlingen vanaf +/- 10 jaar al een nacht op schoolkamp.
Het Kerst-en Paasfeest werden in de loop der jaren in afwisselende vormen gevierd. Lange tijd werden voor het Paasfeest alle ouders/broertjes/zusjes en overige bekenden van onze leerling uitgenodigd. Dit Paasfeest werd dan in het school- of in een kerkgebouw in Ommen gevierd. Vanaf 2000 zijn wij gestopt met deze grootse viering van het Paasfeest. Hiervoor in de plaatst wordt er jaarlijks een grote eindejaarsviering gehouden. Deze viering werd en wordt tot op heden in het buitentheater Het Laer of in Het Baken gehouden. De kerst- en paasvieringen vinden plaats in het eigen bouw (enkele groepen samen).

Bijzondere vieringen
Bij het 25-jarig bestaan van de school in 1983 voerden de leerlingen een muziekspel op. Ook bij de opening van “’t Trefpunt” in 1978 oogstte het muziekspel “De wereldreis van koning Jan” veel succes.
In 1998 werd het afscheid van de directeur, de heer E. Sytsma gevierd. Met een heuse musical “Miezert Muis” werd zijn afscheid in de theaterzaal van de Carrousel gehouden. Een geweldig evenement ! Daar er zo veel belangstelling hiervoor was en de leerlingen de musical geweldig konden spelen, werd “dit kunstje” aan het eind van 1998 nog een keer overgedaan, dit tijdens het 40-jarig jubileum van de school.
Dit 40-jarig jubileum werd voor de kinderen ook nog gevierd middels een bezoek aan avonturenpark Hellendoorn.
Ook jubilea van personeelsleden gaan niet onopgemerkt voorbij. Van personeelsleden zoals juf Engelien Kassies, juf Lies Schütte, juf Betsie Kroon, meester Hans Wieringa, juf Arja Meijer-Wentzel en juf Jeanette Geradts werd hun 25-jarig jubileum in de school gevierd. Een groot feest voor de leerlingen en een groot feest voor de personeelsleden van de school !
Het 25-jarig jubileum van juf Betsie Kroon en juf Lies Schütte werd zelfs opgeluisterd met een reünie.
[salbumphotos=153,200,4,y,y,picasa_order,center]

Het schoolgebouw
In een houten barak
Gelegen in de Wolfskuil staat het gebouw van de Boslust. Menig bezoeker aan de school maakt dikwijls de opmerking: “wat heeft u toch een prachtige locatie”. Een gebouw temidden van het bos, met daaromheen een ruime speelplek voor de leerlingen. Hoe is dit gebouw tot stand gekomen ?
Zoals eerder gememoreerd, de Boslust is ontstaan vanuit een afdeling van de Johan Seckelschool. De eerste accommodatie voor de Boslust was dan ook een lokaal aan de Schammelte. Met medewerking van de gemeente Ommen werd in januari in 1959 een houten noodlokaal aan de Wolfskuilstraat neergezet. Dit lokaal had eerst dienst gedaan in Beerzerveld en was van niet al te beste kwaliteit. Een foto in dit foto-/jubileumboek onderschrijft dit. Het bevatte twee lokalen, een leslokaal en een speellokaal. De ruimtes werden verwarmd door twee gaskachels. Heden ten dage is huisvesting in zo’n gebouw ondenkbaar. En dan te bedenken dat er geen telefoon was. Juf Kassies moest, wanneer er iets aan de hand was met een leerling, het hoofd van de Johan Seckelschool waarschuwen. Dit moest veelal per fiets.
Aan de Jhr. Repelaerlaan
Na deze eerste jaren in dit houten lokaal ontstond er een plan een nieuwe school te bouwen dichtbij dit houten gebouwtje. Als locatie werd de overkant van de Wolfskuilstraat gekozen en wel aan de Jhr. Repelaerlaan. Dit is de locatie waar het schoolgebouw nog steeds staat.
Hoe de naam Boslust ontstaan is, blijft onbekend. Verondersteld mag worden dat dit een gezamenlijk bedachte naam is. Vanuit het eerste houten gebouwtje uitkijkende op de bossen aan de Jhr. Repelaerlaan is men waarschijnlijk op deze naam: Boslust gekomen. Het toenmalige hoofd der school, de heer Krepel van de Johan Seckelschool was bij de start van de bouw van onze school betrokken. Zijn opvolger de heer Faber en het eerste hoofd van de Boslust, de heer Sytsma, zijn vervolgens verantwoordelijk geweest voor de bouw van het gebouw aan de Jhr. Repelaerlaan. In december 1964 begon de bouw van de nieuwe school. Al snel werd duidelijk dat er geen twee, maar drie lokalen gebouwd moesten worden.
Op 21 maart 1966 namen de leerlingen bezit van hun nieuwe school. Op een prachtige locatie temidden van het bos, met een eigen ruimte voor motorische therapie.
In de periode 1966 tot 1983 is het schoolgebouw drie keer uitgebreid. Er kwamen lokalen bij, een gemeenschapsruimte, later “ ’t Trefpunt” genoemd. Dit Trefpunt deed vervolgens al weer snel dienst als leslokaal voor een 6e groep.
In 1979 werd de aanvraag voor de bouw van het zesde leslokaal ingediend. Daar het door subsidie-regelingen vanuit het Ministerie van OC&W ook mogelijk bleek de bouw van een watergewenningsbad aan te vragen, werd dit in bovengenoemde aanvraag meegenomen. In 1983 is men begonnen aan de derde verbouwing van het schoolgebouw.
Komt er een einde aan het bouwen ?
Deze uitbreiding van de school bleek niet de laatste te zijn. Met de alsmaar groeiende school werd uitbreiding van het schoolgebouw noodzakelijk. Aan de uiteinden van het toenmalige gebouw werden wederom lokalen aangebouwd. In totaliteit worden in de periode van af 1983 tot heden (2008) er nog 5 lokalen bij het bestaande gebouw neergezet. Naast de uitbreiding met leslokalen kreeg de school ook een nieuw en ruim gymlokaal. In die tijd moest een aanvraag voor uitbreiding nog bij het Ministerie van OC&W worden ingediend.
Toenmalig directeur, de heer Sytsma kreeg het voor elkaar dat er zelfs in de Tweede Kamer vragen werden gesteld over deze aanvraag. Want was zo’n ruim gymlokaal wel nodig, in Ommen ? Nou, hij heeft het voor elkaar gekregen dat het ministerie akkoord ging. Tot op de dag van vandaag zijn wij hem daar dankbaar voor. De leerlingen hebben met erg veel plezier gymnastiek in dit lokaal. Daarnaast doet het gymlokaal dienst als ruimte voor vieringen, ouderavonden etc.. De uitbreidingen met leslokalen werden telkens op het uiteinde van één van gangen van het schoolgebouw gesitueerd. Hierdoor is er nu een maximum bereikt aan mogelijke uitbreidingen van het gebouw. Met het verdwijnen van het buitenbad kwam er ook een nieuwe administratieruime en directeurskamer. Verontwaardiging alom, want tot op die dag zat de directeur (hoofd der school) altijd bij de ingang. Zo had hij overzicht wie er allemaal het schoolgebouw binnen kwam. Nu werd hij, de directeur, midden in de school gepositioneerd. Dit was trouwens zijn eigen keuze. De aanbouw van lokalen ging vaak ook gepaard met het creëren van nevenruimtes in de school. Door de onderwijskundige ontwikkelingen werd het noodzakelijk steeds meer nevenruimtes binnen het gebouw te hebben. Zo moest er een ruimte komen voor een adjunct-directeur, ict, ib-érs, ambulante begeleiders en psycholoog/logopedist.
Hoe nu verder ?
In het laatste decennium voorafgaande aan dit jubileumjaar is de huisvesting niet optimaal. De groei van het leerlingenaantal en de groepsverkleining (2003) maakte het noodzakelijk extra lokalen te laten bouwen. Hiertoe werd een verzoek bij de gemeente Ommen ingediend. Daar er op korte termijn geen permanente huisvesting viel te realiseren, werd in 2005 afgesproken met de gemeente Ommen dat er een tijdelijke huisvesting in het gebouw De Werf aan de Haven-West gebruikt zou gaan worden door de school. In dit gebouw werden in eerste instantie drie VSO-groepen ondergebracht, dit werden er een jaar later vier. Helaas moesten deze groepen in het cursusjaar 2007/2008 verhuizen naar een nieuwe dependance. In de voormalige basisschool Edith Laarakkers vinden nu vier VSO groepen onderdak. Hoewel het gebouw van binnen behoorlijk is opgeknapt, blijft het een oud gebouw. Deze voormalige basisschool kon niet meer gebruikt worden als schoolgebouw voor een basisschool. In dit jubileumjaar (2008) gaan de onderhandelingen verder om ook voor de toekomst van de Boslust goede huisvesting te realiseren.
<- Terug naar deel 3

Een gedachte over “School de Boslust (4)

  1. Erg leuk om de Boslust “in vogelvlucht” te zien. Ik werk er al jaren…..
    Ik heb veel ontwikkelingen meegemaakt, qua onderwijsveranderingen/vernieuwingen en qua verbouwingen, maar nog steeds werk ik er met veel plezier.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s