Buurtschap Beerze geeft geheimen prijs

Regelmatig worden de kolommen van de krant gevuld met geschiedschrijving over Ommen of zijn buurtschappen.

 Eind jaren 40. Het theehuis van camping “De Roos”, de oudste camping van Nederland.
Afb.: OudOmmen
Zie ook het album “Beerze

De buurtschap Beerze, bekend om zijn prachtige Saksische boerderijen, bossen en zandverstuivingen, was 40 jaar geleden onderwerp in de krant. In het Nederlands dagblad van 17 juni 1982 lezen we het volgende over Beerze. De oude Saksische boerderijen met hun grote rieten mutsen reiken bijna tot aan de bodem en schijnen iets te verbergen voor de passant. Een als museum of oudheidkamer ingerichte hoeve zul je er niet aantreffen. Voordat je er erg in hebt, ben je er al doorheen gefietst.

Monumentenbeleid
Een bejaarde boer-in-ruste loopt langzaam naar de voor zijn boerderij staande PTT-brievenbus om deze te ontdoen van de post. Ik krijg de kans een praatje met deze oude baas, naar ik later verneem boer Schuurman, te maken. Een paar vragende ogen kijken mij van achter een brilletje model anno 1960 aan. Hoe oud zijn boerderij is? Hij krapt wat onder zijn naar achteren geschoven pet. Na enige bedenktijd schat hij het stichtingsjaar van de hoeve op circa 1600. Maar het gebouw is omstreeks 1850 grondig aan de buitenkant verbouwd. Ja, de boerderij staat onder monumentenzorg. Het is hier mooi wonen. “Maar”, zo doet hij er direct op volgen, “de jeugd trekt weg”. Het dorp vergrijst, omdat er geen huizen in de buurt van de oude “erven” gebouwd mogen worden. Boer Schuurman noemt het de lasten van het monumentenbeleid; het Beerzer schooltje telt als gevolg van het wegtrekken der jeugd amper negen leerlingen met een onderwijzer. Niet dat het leerlingenaantal vroeger altijd hoog is geweest. Het Beerzer schooltje, dat eertijds op de Brink zijn functie vervulde, telde in 1808 z’n twintig leerlingen. In 1855 telde de school al dertig leerlingen. Beerze heeft volgens historicus Van der Aa dan in totaal 150 inwoners, verdeeld over 21 behuizingen. Trekt men die lijn door naar deze tijd, dan zou het schooltje nu op z’n minst een veertigtal kinderen moeten herbergen. Lang niet alle boerderijen vervullen nu nog een agrarische functie, zo blijkt uit het korte gesprek met deze boer-in-ruste die langs de Beerzerweg (de hoofdweg) woont. “Ik heb met m’n vier koetjes altijd goed kunnen boeren”, vertelt hij, al beseft hij wel dat hij door deze bedrijfsomvang werd gerekend tot de categorie van “keuterboeren”. De meeste boeren konden de hoger wordende investeringen niet meer aan en lieten het moderniseren aan anderen over (melktank, ligboxenstal). Boer Schuurman wijst naar een boerderij een paar honderd meter verderop, waar een agrariër z’n tachtig koeien houdt. Het bouwen van een ligboxenstal is dus nog wel mogelijk in Beerze, waar nu al negen boerderijen onder monumentenzorg staan. Lees verder Buurtschap Beerze geeft geheimen prijs

Eerste stap gezet voor viering Ommen 775 jaar stadsrechten

OMMEN – De viering in 2023 van Ommen 775 jaar stadsrechten belooft een mooi feest te worden. Met die vrolijke boodschap sloot burgemeester Hans Vroomen woensdagavond de brainstormavond over de viering van Ommen 775 jaar stadsrechten.

 Een impressie van de brainstorm avond ‘Ommen 775 jaar stadsrechten’
Foto: Harry Woertink
Zie ook het album “2023 – 775 jaar stadsrechten

De bijeenkomst werd goed bezocht. Vertegenwoordigers van Ommer organisaties en andere belangstellenden mochten ideeën aandragen om de viering in 2023 tot een succes te maken. En dan gaat het niet alleen om 775 jaar stad, maar ook 100 jaar Ommen, omdat in 1923 de gemeenten Ambt-Ommen en Stad-Ommen tot één gemeente Ommen werden gevoegd. Verder is het in 2023 110 jaar geleden dat voor het eerst scouts kampeerden op de terreinen van landgoed Eerde en bovendien viert het Scouting Buitencentrum Gilwell Ada’s Hoeve aan de Zwolseweg volgend jaar het 100-jarig bestaan.

Ideeën verder uitwerken
Tientallen ideeën, suggesties en aandachtspunten kwamen op tafel. Ze worden de komende maanden verder uitgewerkt. Ook wordt bekeken of de festiviteiten over een heel jaar worden uitgesmeerd of samengevat worden in een feestweek. Door de aanwezigen werd als belangrijke voorwaarde aangegeven om voldoende financieel middelen vrij te maken voor de viering. En ook dat de totale Ommer bevolking betrokken wordt bij de viering.

1248 – 2023
De ondertekening van de akte stadsrechten door de Utrechtse Bisschop Otto III was op 25 augustus 1248. Om 25 augustus 2023 aan te houden als de dag van de viering zelf zou door de zomervakantie moeilijk kunnen uitpakken, zo werd door enkele aanwezigen gesteld. Daarom deed burgemeester Vroomen de suggestie het feest later te vieren. “De datum van ondertekening mag bekend zijn, maar voordat ze dat in Ommen wisten ging ook een bepaalde periode overheen. Misschien dat we daar rekening mee kunnen houden”, aldus Vroomen. Voor de viering “Ommen 775 jaar stadsrechten” wordt binnenkort een speciale stichting in het leven geroepen.

Bron: Harry Woertink – 29 juni 2022

Straatnaam voor wethouder Gerrit Jan Seinen als blijvende herinnering

“Wethouder Gerrit Jan Seinen verdient een straat in Ommen”. Dat vinden een groot aantal mensen die Seinen hebben gekend of familieleden zijn van de Ommer stadsboer die zich opwerkte tot wethouder.

 1968. Burgemeester C.P. van Reeuwijk reikt een Koninklijke onderscheiding uit aan Gerrit Jan Seinen.
Zie ook het album “10. Gerrit Jan Seinen”, de verzamelplek voor alles over Gerrit Jan Seinen.

Daarom hebben zij bij het college van burgemeester en wethouders een verzoek ingediend om Seinen blijvend te eren met een straat of plein.

Rechtgeaarde Ommer
Gerrit Jan Seinen (1902-1989) was wethouder van 1945 tot 1974. Volgens de briefschrijvers was Seinen een rechtgeaarde Ommer die wist wat hij wilde. Hij kwam op voor Ommen in stad en land en kwam op voor de Ommenaar, met name voor degenen die het om welke reden dan ook moeilijk hadden. Seinen was vanaf 1939 raadslid. Na de oorlog was Seinen als wethouder verantwoordelijk voor de maatschappelijke zorg en ondersteuning, de drinkwatervoorziening, het marktwezen en het bosbedrijf. In zijn hoedanigheid als wethouder was hij betrokken bij de totstandkoming van de ijsbaan in Het Laar (1952), het openluchtzwembad Olde Vechte (1955), de Centrale Werkplaats (1955), Muziekschool Ommen (1959), de Oranjevereniging (1959) en de huisvesting voor ouderen Oldenhaghen (1959).

Seinen stond bekend als iemand die hard was voor wie niet wilde, maar mild voor wie niet kon. Zijn rechtlijnigheid vond zijn oorsprong in zijn gevoel voor rechtvaardigheid dat hij als kind, opgegroeid in een gereformeerd milieu, had meegekregen. Veel Ommenaren heeft hij in moeilijke situaties als wethouder van maatschappelijke zorg vooruit geholpen.

In ere houden
Zij die het verzoek aan de gemeente hebben gericht eindigen hun epistel met: “Wij zijn van mening dat wethouder G.J. Seinen in Ommen in ere moet worden gehouden door een aansprekende straat naar hem te vernoemen. Wij vragen u als college van Burgemeester en Wethouders zijn naam te eren bij een eerstvolgende gelegenheid van het geven van namen aan straten, pleinen of gebouwen in Ommen”. Als mogelijkheden voor het herinneren van Gerrit Jan Seinen als wethouder van de gemeente Ommen worden als mogelijkheden aangedragen de omgeving van het gemeentehuis, Haven Oost en de leegkomende school aan de Sandbergstraat.

Meer over het Gerrit Jan Seinen in de Canon van de Ommer: Canon van de Ommer: Gerrit Jan Seinen (10)

Bron: Harry Woertink – 28 juni 2022

Bonte stoet van historische fietsen op pad in de regio Ommen

OMMEN – Wie zaterdag in de omgeving van Ommen vertoefde moet haast gedacht hebben dat de tijd voor een lange tijd teruggezet moet zijn geweest.

 De deelnemers poseren voor Kasteel Eerde.
Foto: Harry Woertink
Zie ook het album “2022 – Historische rijwielrit

Een bonte stoet van historische fietsen was op pad met eveneens berijders in kleding uit lang vervlogen tijden. Maar de werkelijkheid: het ging om een historische rijwielrit georganiseerd door het Historisch Rijwielmuseum in Ommen met deelnemers uit verre omtrek: van Noord-Holland tot Brabant. De deelnemers op de oude fietsen zijn lid van de “Oude Fiets”, een landelijke historische rijwielvereniging met ongeveer 700 leden. Zij sleutelen individueel of in clubverband aan oude fietsen, spitten oude documentatie door en gaan regelmatig in clubverband erop uit, zoals zaterdag in Ommen.

Voor de 32 deelnemers in Ommen hadden Johan Overweg en Tom Bouwhuis van het Historisch Rijwielmuseum Ommen een 30 kilometer lange fietsroute uitgezet door de omgeving. Na de buurtschap Besthmen werd Landgoed Eerde aangedaan met een stop bij kasteel Eerde. Hier werd een lunchpakketje genuttigd en foto’s gemaakt met als achtergrond het uit 1715 daterend kasteel. De deelnemers genoten van de prachtige omgeving en de ideale weersomstandigheden.

Na Eerde werd de tocht voortgezet richting Ommen met een stop bij Huize Het Laar op het gelijknamige landgoed. Ook hier konden de benen even gestrekt worden om vervolgens een bezoek te brengen aan molen De Lelie, waar niet alleen de molen bezichtig kon worden maar ook de in aanbouw zijnde Vechtzomp. De rijwielrit eindigde in het Rijwielmuseum in de Brugstraat in Ommen waar het ook was begonnen. Voor de organisatie waren er volop complimenten voor de mooie rijwielrit.

Bron: Harry Woertink – 25 juni 2022

“Kunst onder de wieken” in de Konijnenbeltsmolen – officiële opening op 1 juli

Onder de naam “Kunst onder de Wieken” exposeert de stichting Vechtdalkunsten de komende maanden in de Konijenbeltsmolen aan de Zwolseweg 5 in Ommen.

 Eén van de schilderijen van exposant Tonnie Spruijt, te zien ‘onder de wieken’.
Afbeelding: Tonnie Spruijt

Op vrijdag 1 juli om 13.00 uur wordt de expositie feestelijk geopend door Hans Vroomen, burgemeester van Ommen met medewerking van molenaar Bastiaan Woertink.

Kunst-exposities
Eerder was de molen in gebruik bij een werkgroep die de afgelopen 20 jaar gedurende de zomermaanden kunst-exposities organiseerde. Zij zijn ermee gestopt en nu heeft Vechtdalkunsten het stokje overgenomen. Stichting Vechtdalkunsten is in november 2014 opgericht en heeft als doel het promoten, stimuleren en vernieuwen van kunstuitingen en kunstevenementen in het Vechtdal. Het motto is de kunst van verbinden. Zo is de stichting onder andere actief met “Kijk op Kunst, “Ommer Kunst Weekeind” en de “Montmartre”. Lees verder “Kunst onder de wieken” in de Konijnenbeltsmolen – officiële opening op 1 juli

Lionsclub Vechtdal organiseert historische reis door regionale Joodse werkkampen

Voor het goede doel InBeeld organiseert Lionsclub Vechtdal een Historische reis door verschillende regionale Joodse werkkampen met de titel “van werkkampen tot Auschwitz.”

 Historicus Lion Tokkie
Foto: Lionsclub Vechtdal

Hiervoor heeft de club de handen ineen geslagen met Theater de Voorveghter en historicus Lion Tokkie. Op donderdag 22 september aanstaande komt meneer Tokkie in het theater een voorstelling geven over het leven in Joodse werkkampen waaronder kamp Molengoot, kamp De Vecht, kamp Kloosterhaar en strafkamp Erica.

Wat betekenen de werkkampen voor de Jodenvervolging en haar gevolgen na de oorlog. De vader van Lion Tokkie heeft in het werkkamp Kremboong gezeten. Hij doet al meer dan 12 jaar onderzoek naar de Joodse werkkampen. Waar mogelijk worden paralellen getrokken met de oorlog in Oekraïne.

Het verhaal wordt ondersteund met persoonlijke verhalen van slachtoffers en (aangrijpende) beelden. Want het is duidelijk dat vrijheid nog altijd niet vanzelfsprekend is. Voor meer informatie zie http://www.dewortelvangras.nl Wilt u hierbij aanwezig zijn? Een kaartje voor deze avond kost €19,50 en is verkrijgbaar via http://www.voorveghter.nl.

De opbrengst van deze avond gaat naar het goede doel InBeeld. InBeeld is de grootste koffiekamer in gemeente Hardenberg waar er voor iedereen plek is. Er is echter te weinig ruimte en geld om een goede keuken te plaatsen. De gasten van InBeeld hebben wel de behoefte om regelmatig samen te koken en te eten. Een mobiele kookunit zou daarvoor een mooie oplossing zijn. Door elektrisch te koken kunnen zij een mobiele kookunit realiseren. 

Lionsclub Vechtdal zet zich daarom graag in om het benodigde bedrag hiervoor in te zamelen. We kunnen uw hulp hier goed voor gebruiken! Doneer via: (NL13 INGB 000 7094 269  ten name van Lionsclub Vechtdal) en wees welkom op 22 september! Graag tot dan!

Bron: Lionsclub Vechtdal – 24 juni 2022

4 mei herdenking in Ommen op film

De 4 mei herdenking zoals die in Ommen dit jaar werd gehouden is op film vastgelegd.

 Aan de film werken mee: Corine Aalvanger (visual artist), Marith Mellema (scholiere van het Vechtdal College) en Harry Woertink (historie).
Link naar het album “Dodenherdenking 2022” met o.a. de video.

Dit op initiatief van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) en het Nationaal 4 mei comité. De film is gemaakt door de Amsterdamse Filmstichting. Hierbij waren rollen weggelegd voor plaatsgenoten Corine Aalvanger (visual artist), Marith Mellema (scholiere van het Vechtdal College) en Harry Woertink (historie).

Immaterieel erfgoed
De organisatie van de jaarlijkse 4 mei herdenking in Ommen is een aangelegenheid van het plaatselijke 4 mei comité. Het Nationaal Comité heeft het KIEN voorgedragen de herdenking in Ommen op film op te nemen. Het Kenniscentrum helpt beoefenaars van immaterieel erfgoed met het borgen (ontwikkeling, promoten, doorgeven) van hun immaterieel erfgoed, onder andere door de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Daarnaast werkt het Kenniscentrum aan kennisontwikkeling ten behoeve van de praktijk van borging van immaterieel erfgoed. Daaronder vallen ook de jaarlijkse activiteiten op 4 en 5 mei.

De in Ommen gemaakte film betreft een reportage van 10 minuten. Zie voor de 4 mei herdenking 2022 ook: Dodenherdenking Ommen: “Veiligheid, vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend

Bron: Harry Woertink – 24 juni 2022

Wetenswaardigheden uit het archief: Gebeurtenissen in de tweede wereldoorlog

“Wetenswaardigheden uit het archief” is een artikelreeks van OudOmmen waarbij steeds één actueel onderwerp wordt belicht aan de hand van een opsomming van historische informatie uit het archief van Jan Lucas. Het is een dynamisch artikel, het zal steeds worden bijgewerkt als er nieuwe historische informatie wordt verkregen.

Restanten van een neergestort Engels vliegtuig in Stegeren.
Foto: OudOmmen
Zie voor meer foto’s het album “2e Wereldoorlog”.

Zie voor meer artikelen uit de categorie “Wetenswaardigheden uit het archief”.

Welke wetenswaardigheden zijn er over gebeurtenissen in de tweede wereldoorlog bekend ?
Wij hebben de volgende informatie (cursief = letterlijk) uit het verleden opgegraven:

  • 27-04-1941 [Map15-178, Gebeurtenissen]
    V.m. half zes stort in de buurtschap Stegerveld ± 500m. ten noorden van de weg Ommen-Hardenberg, gerekend vanaf de buurtschap Arrien, een vliegtuig brandend neer. 4 Engelse militairen worden opgevangen door het hoofd der bijz. school te Hoogengraven. Een van hen heeft een hoofdwond en één heeft een verstuikt enkel. De beide anderen zijn ongedeerd.
  • 31-10-1941 [Map15-178, Gebeurtenissen]
    ’s Avonds ± 22.40 uur komen een 8-tal vliegtuigbommen tot ontploffing in wei- en bouwland onder de buurtschap Arrien. De bomtrechters hebben een doorsnee varierend van ± 2 tot 7m boven middellijn. De onderliggende afstand is ± 80 tot 100m, terwijl twee trechters aan elkaar grenzen. Verder geen schade.
  • 08-11-1941 [Map15-178, Gebeurtenissen]
    Op deze zaterdagmorgen om 8.30 uur ontdekt landbouwer Willem Weitkamp, landbouwer te Stegeren, M13, vanuit zijn boerderij, zittend in de keuken een blauw gekleurde parachute, waaraan een herenrijwiel is vastgemaakt, zwart gelakt, merk Gazelle no 387052 voorzien van electrische lantaarn met dynamo.

Lees verder Wetenswaardigheden uit het archief: Gebeurtenissen in de tweede wereldoorlog

Verhaal van de Ommerschans tot leven gebracht – Bommen Berend terug op de schans

Bommen Berend was zaterdag voor even terug op de vesting de Ommerschans.

 Bommen Berend terug op de schans.
Foto: Harry Woertink
Zie ook het album “2022 – ‘Festeijn van de Muytinatie’

Niet om de schans in te nemen, zoals hij dat 350 jaar geleden wel deed, maar om het publiek een indruk te geven was er nog exact heeft afgespeeld op de Ommerschans. Dit als onderdeel van het “Festeijn van de Muytinatie”, 350 jaar Rampjaar.

Muiten en op de vlucht
In de kroniek van het Rampjaar 1672 vervult de Ommerschans geen glansrol. Bommen Berend kon in 1672 het verdedigingswerk ten noorden van Ommen zonder slag of stoot innemen, nadat de volledige bemanning gaat muiten en op de vlucht slaat voor de Münsterse troepenmacht. In de strijd om het katholicisme te herstellen werd Bernard von Galen aangesteld. Hij was militair en politiek leider, maar ook bisschop en dankte zijn bijnaam van Bommen Berend aan de inzet van mortierbommen, waarmee hij over de grachten en muren van vestingsteden kon bombarderen.

Vechten of vluchten
De theatergroep De Firma uit de regio Ommen speelde met vijf acteurs, vier zangers en een pianist ‘Vechten of Vluchten’ op de historische wallen van de schans. In de half uur durende voorstelling maakte het publiek kennis met Bommen Berend en zijn volgelingen, maar ook de kapitein, de molenaar en de soldaten. Er stonden in totaal vier voorstellingen op de rol. Re-enactmentgroep Dutch Revolt-Compagnie Te Voet bracht het Staatse leger tot leven, met trommelaars en piekeniers. Laatstgenoemden zijn uitgerust met een helm, harnas en vijf meter lange piek. Daarnaast dragen ze een houwdegen. De middeleeuwse sfeer werd opgekrikt met muziek uit die tijd en ook werden pannenkoeken en broodjes gebakken. Lees verder Verhaal van de Ommerschans tot leven gebracht – Bommen Berend terug op de schans

Beleef de Ommerschans bij OudOmmen.nl: VIPHOL/Ommerschans

Nadat ruim honderd jaar geleden het leger de Ommerschans heeft verlaten, raakte de Ommerschans, met de opstallen die eerder in gebruik waren door de Maatschappij van Weldadigheid, in de vergetelheid.

VIPHOL maakt het mogelijk de Ommerschans ca. 1832 ter plekke via de link “qr.oudommen.nl/VIPHOL-OS1832” te beleven.

Langzamerhand verdween bijna alles wat herinnerde aan de Schans en de Maatschappij van Weldadigheid. De historie van de Ommerschans kwam weer in beeld dankzij de (oprichting van) vereniging de Ommerschans en later toen het (samen met de andere kolonien) werd voorgedragen voor de Unesco Werelderfgoedlijst. In 2022 wordt het rampjaar 1672 herdacht toen de bisschop van Münster Bernard von Galen, ook wel “Bommen Berend” genoemd, Overijssel binnenviel en de Ommerschans zonder slag of stoot in handen kreeg.

Ook de stichting OudOmmen.nl besteedt in 2022 extra aandacht aan de Ommerschans. Zo worden er twee afleveringen van de artikelreeks “Wetenswaardigheden uit het archief” aan de Ommerschans gewijd (“De Ommerschans” en “Levering koffiezakken Ommerschans”) met een verzameling van gebeurtenissen uit het archief van Jan Lucas. Verder maakt OudOmmen het eenvoudig en voor iedereen mogelijk om de Ommerschans in verschillende perioden virtueel en ‘ter plekke’ te beleven. De stichting OudOmmen.nl heeft hiervoor de module VIPHOL, wat staat voor ‘Virtuele Presentatie van de Historie Op Lokatie’, ontwikkeld. De eerste resultaten zijn via de volgende linken toegankelijk:
– “qr.oudommen.nl/VIPHOL-OS1832” -> situatie ca. 1832.
– “qr.oudommen.nl/VIPHOL-OS1895” -> situatie ca. 1895.

Uiteindelijk worden vier perioden op deze manier in beeld gebracht, de Ommerschans als verdedigingsschans (ca. 1780), de Maatschappij van Weldadigheid in de beginperiode (1832), de situatie toen de Maatschappij van Weldadigheid is opgeheven (1890) en de situatie toen het Ommerschans-terrein in gebruik was van het leger (1895).

Bron: OudOmmen – 12 juni 2022