Dankzij strategische ligging kreeg Ommen in 1248 stadsrechten

De strategische ligging was een belangrijke reden voor de bisschop van Utrecht Otto III om Ommen in 1248 stadsrecht te verlenen.

Vestingplan Ommen 1717-1730

Samen met Zwolle en Hardenberg vormde Ommen namelijk een versterkte plaats tegen de Drenthen, die in opstand waren geweest. De stad Ommen is omringd geweest met muren, wallen en poorten. Buiten de wallen was om de stad een gracht gegraven, die in verbinding stond met de Vecht. Aangenomen wordt dat het ging om houten vesten en omheiningen. De eerste schermutseling waar de stad Ommen mee te maken kreeg was op 9 mei 1330 als een troepenmacht Ommen binnenvalt. De heren van Rechteren en van Voorst voerden een oorlog tegen Bisschop Jan van Diest, waarbij Ommen het middelpunt van het krijgsrumoer werd. Huizen werden in brand gestoken en allen vesten en muren met de grond gelijkgemaakt. Het ontbrak de Bisschop aan geld om de muren weer te laten opbouwen, want de stad bleef jarenlang ontmanteld. Wel hielden de stadsrechten gestand.

Muren van de stad als beveiliging

De stadspoorten en stadsmuren kwamen toch weer terug. Het wonen tussen de muren van een stad bood aan de inwoners een zekere bescherming tegenover de gevaren van het platteland. Aan die voordelen werden wel bepaalde eisen gesteld waaraan men moest voldoen om een “Borger” van Ommen te kunnen worden. Behalve een vergoeding in natura of geld moest de borger van Ommen diensten verlenen voor de stad, zoals nachtwacht en vuurwacht. Naast bescherming mocht een borger handel drijven binnen de stad, vee op de stadsgronden, de Mars en de stadsweide laten grazen en daarop turf steken.

Lees verder Dankzij strategische ligging kreeg Ommen in 1248 stadsrechten

Open Monumentendag in Ommen start bij Historisch Museum

OMMEN – Het Historisch Museum bij molen Den Oordt is zaterdag 10 september het beginpunt van de Open Monumentendag in Ommen.

Bestuur Stichting Open Monumentendag Ommen v.l.n.r. Gerry Arts-Moerman, penningmeester; Linde Stokvis; Wim van Kesteren ; Gerda Wermink, voorzitter en Harry Woertink, secretaris.

Er is een stadswandeling uitgezet langs een 5-tal opengestelde monumenten waaronder drie kerken. Het gaat achtereenvolgens om de Hervormde kerk aan de Brugstraat, de Rooms Katholieke kerk aan de Nering Bögelstraat en de Gereformeerde kerk aan de Bouwstraat. In de kerken zijn vrijwilligers aanwezig die de bezoekers graag zullen ontvangen om ze te wijzen op de bijzonderheden in de kerk. Verder zijn in de stadswandeling opgenomen molen Den Oordt met het Historisch Museum en het Nationaal Tinnen Figuren Museum, gevestigd in het voormalig gemeentehuis.

Fietsroute

Wie liever fietst komt op de Open Monumentendag ook aan zijn trekken, want behalve een stadswandeling is er ook een fraaie fietsroute uitgestippeld van 21 kilometer. Deze komt langs verschillende mooie plekjes in de omgeving van Ommen, zoals Het Laar, De Wolfskuil Giethmen, Archem, Eerde en Besthmen.

Lees verder Open Monumentendag in Ommen start bij Historisch Museum

Orgels, molens, VVV en Ommer feesten in nieuwste nummer van De Darde Klokke

OMMEN – Het Ommer historisch tijdschrift De Darde Klokke (204) pakt in de jongste uitgave weer uit met tal van historische nieuwsfeiten.

De jongste uitgave van het Ommer historisch tijdschrift De Darde Klokke (204)

Zo wordt de geschiedenis van het 200-jarige orgel in de Hervormde Kerk uitvoerig belicht waarbij verschillende bijzonderheden naar boven komen. Ook wordt de bouw van molen Den Oordt onder een vergrootglas gelegd. Verder over het typisch trapgeveltje van de pastorie van de verdwenen RK-kerk in de Ommerschans.

Feest

In Ommen werd in 1905 een afdeling van de VVV opgericht. In het nieuwe nummer hoe de VVV de toeristen wegwijs maak. Ook is er aandacht voor het vieren van bijzondere feesten in Ommen. Op 19 en 20 augustus 1913 wordt honderd jaar onafhankelijk na de beëindiging van de Franse overheersing (1795-1813) gevierd. Een bijzonder aandenken krijgt de viering van het 25-jarig huwelijk van Koningin Wilhelmina met Prins Hendrik. De Oranjecommissie plant een “Oranjeboom” op de Markt en vraagt de burgemeester of hij de boom wil “in wijden”, maar die weigert: het is geen Koninginnefeest en de lindeboom is in slechte toestand luidt zijn verklaring. Als dan op 16 september 1930 weer een Koninginnefeest op stapel staat en de bewuste boom inmiddels krachtig wortel heeft geschoten wordt de “Oranjeboom” alsnog ingewijd maar dan als “Wilhelminalinde”. Echter, niet door burgemeester Nering Bögel, maar door Mooiboer, als voorzitter van de Oranjecommissie heeft de eer. Onder de noemer “Zoekplaatje” worden lezers aangespoord om namen op te geven van de geportretteerden op foto’s uit vroegere tijden.

Abonnees van de kwartaaluitgave van De Darde Klokke krijgen het tijdschrift thuis toegestuurd. Losse nummers van De Darde Klokke zijn te koop bij Read Shop aan de Kruisstraat 3 in Ommen.

Tekst: Harry Woertink – Foto: De Darde Klokke

Verhuizing Historisch Rijwielmuseum naar eigen pand aan het Kerkplein

OMMEN – Het Historisch Rijwielmuseum Ommen gaat verkassen naar een nieuwe locatie aan het Kerkplein 6 in Ommen.

Het Historisch Rijwiel Museum binnenkort op nieuwe locatie

De ruimte aan de Brugstraat die het museum momenteel in gebruik heeft wordt gesloopt voor de bouw van een nieuwe winkel met woonappartementen. Het stichtingsbestuur van het museum is erin geslaagd een leegstaand winkelpand in het centrum van Ommen aan te kopen dat als nieuw expositieruimte gaat dienen. De komende weken gaan vrijwilligers van het museum flink aan de slag om het verworven pand in te richten als fietsmuseum voor het nieuwe (toeristen)seizoen.

Bestaansrecht

“We hebben drie jaar dankbaar gebruik kunnen maken van de oude Hema-locatie, maar nu het pand gesloopt gaat worden, moesten we zoeken naar vervangende expositieruimte.  En dat is gelukt”, zegt een blije Gerrit Voort, voorzitter van de Stichting Historisch Rijwielmuseum Ommen. “De afgelopen jaren hebben we alles in het werk gesteld om ons bestaansrecht op te bouwen. Dankzij de inzet van onze vrijwilligers zijn we daarin geslaagd. Er is een stichting opgericht zodat we een eigen bankrekening kunnen beheren en een eigen website gebouwd. Dit heeft geleid tot landelijke bekendheid waardoor vanuit het hele land ons onderdelen of fietsen aangeboden zijn. Dat weer had tot gevolg dat onze collectie is gegroeid tot iets waardevols die de fiets als cultureel erfgoed van Nederland als fietsland in stand houdt”, aldus Voort.

In de kijker

Lees verder Verhuizing Historisch Rijwielmuseum naar eigen pand aan het Kerkplein

Ommen op weg naar 775 jaar stadsrechten (3)

In 2023 is het 775 jaar geleden dat de gemeente Ommen stadsrechten kreeg.

Elly Volkerink schreeft het boekje “Geert Brouwers of de geschiedenis van Ommen”.

Deze mijlpaal laat de gemeente niet ongemerkt voorbijgaan. Op weg naar dit jubileum aandacht aan de festiviteiten zoals die in 1998 werden georganiseerd in het kader van Ommen 750 jaar stadsrechten. Dit is deel 3.

De start van het feestjaar 1998 werd gegeven tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Ommen. Het comité “Ommen 750” bood toen aan de burgemeester het eerste herdenkingsmunt aan ter waarde van 5 gulden. Deze munt gold het hele feestjaar als officieel betaalmiddel. Ook werd toen het jaarboekje met het feestprogramma gepresenteerd en de in introductie van de CD met het Ommer lied.

Lees verder Ommen op weg naar 775 jaar stadsrechten (3)

Jan Kortman brengt eigen CD uit met Ommer liedjes

OMMEN – Jan Kortman uit Ommen heeft een eigen CD uitgebracht met een vijftal Ommer liedjes.

Jan Kortman uit Ommen met zijn eigen CD met liedjes over Ommen

Het gaat om het ‘Ommerlied’, ‘Ommen Jubelt’, ‘Ommen gelegen in Salland’, ‘Ommen met je rijk verleden’ en het ‘Ommer Bissinghlied’. Alle liedjes zijn door Kortman zelf gezongen.

“Ik heb altijd graag mogen zingen”, zegt de geboren Ommer en oud-postbode Kortman (72), die ook lid is van het shantykoor de Stuwezangers uit Vilsteren. “Het zijn bekende liedjes over Ommen die helaas verloren dreigen te raken. Het Bissinghlied bijvoorbeeld is een aantal jaren terug uit het programma geschrapt. Daarom heb ik de Ommer liedjes op een CD gezet zodat ze nog eens beluisterd kunnen worden. Het opnemen in een studio kost natuurlijk geld, maar dankzij de sponsoring van het bedrijfsleven is dat goed voor elkaar gekomen. Ik zelf zal er ook niks aan overhouden”, aldus Kortman. Voor eerst gaat het om een oplage van 200 CD’s, die de zanger te koop aanbiedt voor 7,50 euro. Wie graag een CD wil hebben kan bellen met Jan Kortman, telefoon 0640799044.

De nieuwe CD van Jan Kortman met de Ommer liedjes wordt woensdag 31 augustus 2022 om 13.30 uur officieel gepresenteerd in het Bezoekerscentrum Ommen aan de Hammerweg te Ommen bij de Besthmenermolen. Het eerste exemplaar zal aangeboden worden aan mevrouw Marietje Rhee-Luttekes.

Tekst en foto: Harry Woertink

Zaterdag 10 september: Open Monumentendag in Ommen met fietstocht en stadswandeling

OMMEN – Met een uitgezette fietsroute langs monumenten en een stadswandeling wordt zaterdag 10 september in Ommen Open Monumentendag gehouden.

Het Historisch Museum Ommen is de startlocatie van de Open Monumentendag in Ommen

Het is die dag ook de Overijsselse Molendag. De startlocatie is het Historisch Museum aan Den Oordt, waar vanaf 12.00 uur gratis routekaartjes verkrijgbaar zijn. De officiële start van de fiets- en wandelroute wordt om 12.00 uur verricht door wethouder Alice van den Nieuwboer.

De uitgezette fietsroute met een lengte van 21 kilometer komt langs verschillende mooie plekjes in de omgeving van Ommen, zoals Het Laar, De Wolfskuil Giethmen, Archem, Eerde en Besthmen. Ook kan de Besthmenermolen bezocht worden.

Stadswandeling

Vanaf het Historisch Museum is het ook mogelijk een stadswandeling door Ommen te maken langs een 5-tal opengestelde monumenten. Dit zijn achtereenvolgens molen Den Oordt met het Historisch Museum en TIP, de Hervormde Kerk, het Nationaal Tinnenfiguren Museum in het voormalig gemeentehuis, de Rooms Katholieke Kerk en de Gereformeerde Kerk Bouwstraat. In de kerken zijn vrijwilligers aanwezig om de bezoekers te vertellen over de geschiedenis van de kerk.

Lees verder Zaterdag 10 september: Open Monumentendag in Ommen met fietstocht en stadswandeling

Molen en Doedag in Ommen groot succes

OMMEN – Het was zaterdag druk in- en rond de Ommer Molens op de Ommer Molen- en Doedag.

Veel drukte bij de Besthmenermolen

Centraal stonden de vijf molens in de gemeente Ommen. Voor de molenaars was er continue werk om de werking van de molens uit te leggen. De drukte zorgde regelmatig voor files op de trapjes in de molen om hogerop te komen. Molen Den Oordt met het historisch museum spande de kroon omdat ook de museumdeuren deze dag open waren om de honderden belangstellenden te kunnen ontvangen. Bovendien was het terrein rondom het museum decor van diverse leuke speelse dingen, zoals bijvoorbeeld het op ouderwetse wijze wassen in een wastobbe. De kinderen mochten helpen een springtouwtjes draaien bij de touwslager, een schilderopdracht maken of een rondrit met paard en wagen.

Dorskast

Lees verder Molen en Doedag in Ommen groot succes

Ommen op weg naar 775 jaar stadsrechten (2)

In 2023 is het 775 jaar geleden dat de gemeente Ommen stadsrechten kreeg.

Het eerste beeld gaat om een paard met een middel in de vorm van een huis, dat de voor- en achterkant van het paard als een brug met elkaar verbindt. Herberg Het Zwarte Paard was een van de eerste logementen van Ommen. De huisvorm verwijst naar deze herberg. De brug symboliseert een verbinding tussen verleden en heden.

Deze mijlpaal wil de gemeente niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op weg naar dit jubileum besteden we aandacht aan de festiviteiten zoals die 25 jaar geleden werden georganiseerd in het kader van Ommen 750 jaar stadsrechten.

Nog voordat de officiële herdenkingsdag “Ommen 750 stadsrechten” op 25 augustus 1998 wordt gehouden, boog de gemeenteraad van Ommen zich over de komst van een blijvend kunstwerk om aan de Ommer bevolking aan te kunnen bieden Na veel wikken en wegen wordt besloten een beeldengroep te plaatsen op het plateau op de Markt tegenover het postkantoor.

Historie Ommen vastgelegd in drie beelden

De Amsterdamse kunstenares Iris Le Rutte krijgt de opdracht op de beelden te maken. De historie van Ommen wordt door haar vastgelegd in de vorm van drie beelden: Het Zwarte Paard, Bokje op ei en Kring van mensen. Het eerste beeld gaat om een paard met een middel in de vorm van een huis, dat de voor- en achterkant van het paard als een brug met elkaar verbindt. Herberg Het Zwarte Paard was een van de eerste logementen van Ommen. De huisvorm verwijst naar deze herberg. De brug symboliseert een verbinding tussen verleden en heden.

Lees verder Ommen op weg naar 775 jaar stadsrechten (2)

Beruchte Slag bij Ane herdacht

In Ane is zaterdag de Slag bij Ane herdacht.

Frouwke Doezeman (links) en Zwaantje Regeling bij het steentjesmonument in Ane.

Dat gebeurde met een korte herdenking en bloemlegging bij het monument in de buurtschap Ane. De Slag bij Ane was op 28 juli 1227. Het leger van bisschop Otto II van der Lippe werd in het moeras gelokt en vervolgens afgeslacht. De slag werd geleid door Roelof van Coevorden. Bij de Drenten, maar ook grote delen van Noordoost Nederland, ging het om het winnen van hun vrijheid en hun zelfstandigheid. Zwaantje Regeling legde de bloemen en Frouwke Doezeman las een gedicht voor uit de ballade van de Slag bij Ane van de Drentse dichter Roel Reijntjes.

Jaarlijkse herdenking

Lees verder Beruchte Slag bij Ane herdacht