Eerste exemplaar ´Kiek in het Vechtdal´ voor de familie Martens

VECHTDAL – Met vijftig verhalen over levend erfgoed langs de Overijsselse rivier is deze week een nieuw boek uitgekomen met de titel “Kiek in het Vechtdal”.

Eerste exemplaar Kiek in het Vechtdal voor de familie Martens. V.l.n.r.  Vincent Martens, Madelaine Martens, Erwin Martens en
Tiny Martens-van Dijk, verder Wim Eikelboom en Gijs Dragt

Door Zwollenaar Wim Eikelboom is een greep gedaan uit het immaterieel erfgoed langs de Vecht tussen Gramsbergen en Zwolle en vervat in een boekwerk, met foto’s van Gijs Dragt.

Eiertikken

Lees verder Eerste exemplaar ´Kiek in het Vechtdal´ voor de familie Martens

Plaatselijk Belang Giethmen werkt aan versterking buurtschap met aandacht voor eigen geschiedenis

GIETHMEN – Kijken naar je eigen woonomgeving en in het landschap unieke plekken ontdekken.

Inwoners van Giethmen kijken in eigen woonomgeving naar unieke plekken in het landschap

Dat deden zaterdagmorgen de bewoners van de Ommer buurtschap Giethmen. Gezeten in een huifkar werden 25 bewoners uit de buurtschap vanaf camping Bergzicht rondgereden om op tal van unieke plekken in het eeuwenoude landschap van Giethmen stil te staan en bijzondere ontdekkingen te doen. Ook om verhalen en herinneringen via de methode “Landschap in Zicht” op te halen. Zo werd onder andere het Giethmener Kerkbrugje over de rivier de Regge, de markegrens van de naastgelegen buurtschap Dalmsholte en het oude brinkje bezocht.

Landschap Overijssel – Plaatselijk Belang

Lees verder Plaatselijk Belang Giethmen werkt aan versterking buurtschap met aandacht voor eigen geschiedenis

Herdenking deportatie Joods Ommen 1942-2022 – Overdracht Stolpersteine

OMMEN – Op 3 oktober 2022 is het exact 80 jaar geleden dat de eerste Joden in Ommen tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit hun huizen werden opgehaald om vervolgens te worden vermoord in vernietigingskampen.

Zes stolpersteine op een rij bij Dr. A.C. van Raaltestraat 1 met de namen van de vermoorde Joden

Als herinnering aan de Joodse gemeenschap zijn op 4 maart 2013 op initiatief van de Stichting Herdenking Joods Ommen op een achttal locaties verspreid in Ommen 27 zogeheten stolpersteine gelegd. Deze stolpersteine markeren de huizen waar laatstelijk Joden hebben gewoond. Op de koperen steentjes zijn vermeld de namen, geboorteplaats en -datum en de plaats en datum waarop de Ommer Joden zijn vermoord.

Symbolische overdracht

Lees verder Herdenking deportatie Joods Ommen 1942-2022 – Overdracht Stolpersteine

Ommen ingedroogd stadje – Vilsteren heerlijk dorpje (1)

Lezers van kranten werden vroeger regelmatig ‘getrakteerd’ op reisverslagen door de provincie.

Vechtbrug in het begin van de vorige eeuw

Al vaker hebben we hier van dit soort reisverhalen kunnen lezen. Dit keer een fietstocht dwars door Overijssel opgetekend in de hete zomer van 1899, die in Zwolle begint en ook Ommen aandoet. We pakken de reis op zodra Vilsteren in zicht is.

Vilsteren

“Vanaf Hessum tot Vilsteren is de weg prachtig, aan weerszijden twee rijen boomen, waarachter bosschen. Dan zie ik enkele woningen, een molen, twee kerkjes (een oude en een nieuwe), beide RK en een kasteel, bewoond door den heer Cremers. Dit is het dorpje Vilsteren. Vóór ik het zag, had ik nooit van dit dorpje gehoord. En toch verdient het bekend te zijn, daar het behoort tot een der mooiste plekjes van ons land. Geïsoleerd als het is, is zijn mooie ligging zeker aan weinigen bekend. Dit zal zeker anders worden, de fiets toch kent geen geïsoleerdheid en welk wielrijder zou er niet een tijdje trappen voor over hebben om een bezoek te brengen aan dit heerlijk dorpje!

Voorbij Vilsteren was de weg nog altijd goed, aan weerszijden berken, wier zilverige baat zoo aardig doet tegen het omringende groen. Weldra bereikte ik de brug over de Regge. Ik betaalde 1 cent bruggeld en passeerde de zwarte ijzeren ophaalbrug, als een geraamte staande over het riviertje. Heel in de diepte zag ik nog een beetje water. En dan te weten, dat het ’s winters zoo kan rijzen, dat het de omliggende velden vaak blank zet. Ze hadden die blankheid nu wel eens noodig, dor en verdroogd als ze daar lagen in de gloeiende zomerhitte. Een oogenblik later bereikte ik Ommen.

Ommen

Ommen ligt aan de Noordzijde, rechteroever, van de Vecht en daar ik van de Zuidzijde kwam, moest ik de rivier over om in de stad te komen. Bij deze gelegenheid bleek me al duidelijk de leukigheid der goede Ommenaren. Ze hebben namelijk indertijd een brug over de Vecht gebouwd en bepaald, dat ieder die er overging, ander-halven cent bruggeld moest offeren, uitgezonderd de Ommenaars zelf. Zoo werden de kosten van bruggenbouw allengs betaald door wie er het minst gebruik van maken, de vreemdelingen.

Lees verder Ommen ingedroogd stadje – Vilsteren heerlijk dorpje (1)

Stadhuis Ommen aan de Vecht

Het eerste stadhuis van Ommen dat is gebouwd aan de Vecht dateert uit 1828.
 
1926. Het gemeentehuis met torentje aan de Vecht. Deze foto is genomen vanaf de toren van de Hervormde kerk. Op de voorgrond de Brugstraat en achter is de Konijnenbeltsmolen aan de Zwolseweg en Koesteeg zichtbaar.

Daarna zijn er meerdere verbouwingen geweest tot het in 1982 werd verlaten voor een nieuw gebouw aan de noordkant van Ommen. Eerder was het Ommer stadhuis gevestigd aan het Vrijthof en werd daar in 1753 gebouwd op de grondslagen van het in 1531 gebouwde raadhuis. Het stadhuis aan het Vrijhof is als zodanig in gebruik geweest tot 1828. In dat jaar wordt een nieuw stadhuis gebouwd bij de brug over de Vecht, tegenwoordig Markt 1 en dat onderdak biedt aan het Tinnen Figuren Museum. De eerste steen werd in maart 1828 gelegd door de burgemeester Mr. W.A. van Laer, in tegenwoordigheid van alle leden van het stadsbestuur. Een ingemetselde steen bij de ingang herinnert deze gebeurtenis. In het nieuwe gebouw kreeg niet alleen de secretarie onderdak, maar was er ook gelegenheid tot het houden van het Kantongerecht, alsmede de Griffie daarvan. Het noordelijk gedeelte van dit gebouw werd bestemd tot woning van de bruggemeester die belast was met het innen van de tolgelden. Aan de Marktzijde was verder de herensociëteit gehuisvest.

Restauratie

Het in 1828 herbouwde gemeentehuis, dat sedert dien geen belangrijke wijziging of verbetering onderging, voldeed niet meer aan de gestelde eisen. De gemeenteraad besloot dan ook in 1925 tot een grondige restauratie en droeg de gemeenteopzichter, de heer P. Postma, op een plan te ontwerpen. De bruggemeesterswoning werd daartoe bij het stadhuis aangetrokken. Het aspect van het massieve ouderwetse gebouw werd door de restauratie verhoogd doordat alle ramen met kleine ruitverdeling in oude stijl zijn gehouden. Op het gerestaureerde torentje werd toen een kunst gesmede ijzeren windvaan geplaatst, een geschenk van de toenmalige burgemeester. C. E. W. Nering Bögel, die het nieuwe stadhuis op 8 oktober 1926 officieel opende.

Lees verder Stadhuis Ommen aan de Vecht

Kasteel Rechteren, een middeleeuws kasteel in het Vechtdal

Wie zich tussen Vilsteren en Dalfsen beweegt kan kasteel Rechteren bijna niet missen.

Kasteel Rechteren, een middeleeuws kasteel in het Vechtdal

Er is vanaf de weg mooi zicht op het kasteel. Het kasteel in de gemeente Dalfsen is gesitueerd op een eilandje aan de Vecht. Een stenen boogbrug geeft toegang tot het kasteel. Het is het enige kasteel in de provincie Overijssel uit de middeleeuwen dat in z’n geheel bewaard is gebleven.

Bewoonster van kasteel Rechteren tot haar overlijden in oktober 2016 was Elisabeth Marguerite Carola, gravin van Rechteren Limpurg (1938). Ze was dochter van Adolph Reinhard Zeger graaf van Rechteren Limpurg (1909-1962).

Gravin van Rechteren

Gravin van Rechteren Limpurg overleed ongetrouwd en kinderloos. Zij liet het kasteel en omliggende landgoed achter aan een achterneef, te weten Christiaan Adolph graaf van Rechteren Limpurg. Al in 2014 streek hij zijn met zijn echtgenote en vier zoons vanuit Amsterdam neer op een woonboerderij op het landgoed. Aangezien hij kwam van het familielandgoed Huize Almelo wist hij als geen andere welke inspanningen het kost om een omvangrijk cultuurhistorisch ensemble als zodanig voor de verre toekomst in stand te houden.

Lees verder Kasteel Rechteren, een middeleeuws kasteel in het Vechtdal

Zuute plassies typisch Ommer specialiteit – ze zijn er weer

Ze zijn er weer: de zuute plassies, een traditioneel stroopbroodje dat alleen Ommen kent en in de laatste maanden van het jaar verkrijgbaar is bij de bakkers in Ommen.

Zuute plassies zijn het lekkerst met een klein beetje boter.

Zuute plassies zijn al bijna anderhalve eeuw een typisch Ommer lekkernij. Elk zichzelf respecterende stad of dorp heeft haar eigen specialiteit. Zo zijn er Bosschebollen, Dalfser moppen of Zwolse balletjes. Ommen heeft zuute plassies als specialiteit. Daar zijn ze best trots op.

Traditie

Zodra de “r” weer in de maand is begint het bakken van de zuute plassies. De vraag is steeds groot. Veel Ommenaren die elders wonen komen speciaal naar Ommen om zuute plassies te kopen. Zuute plassies eten is een traditie. “Zuute” staat voor zoet en “Plassie” voor broodje, met als voornaamste smaakmakende bestanddelen stroop en anijs. Een zoet plasje is ook een feestbroodje voor de dagen rond Sinterklaas.

Lees verder Zuute plassies typisch Ommer specialiteit – ze zijn er weer

Gaat de monumentale tuinbank bij Huize Het Laar terug naar Wassenaar?

Als het aan de historische vereniging in Wassenaar ligt keert de monumentale tuinbank bij Huize Het Laar weer terug naar de oude plek in Wassenaar.

Volgens de historische vereniging “Oud Wassenaer” is de bank of ook wel stibadium genoemd ooit “meegenomen” door een oud-burgemeester van Wassenaar naar Ommen. Daarom doen ze een oproep om de bank weer terug te laten keren naar Landgoed De Paauw in Wassenaar en wordt de vraag gesteld of Ommen hiertoe bereid is. De burgemeester De Lange van Wassenaar is gevraagd contact met zijn collega in Ommen op te nemen.

Storm

De oud-burgemeester die de tuinbank had “meegenomen” was Jonkheer Storm van ’s Gravensande, ook wel Storm genoemd. Storm was burgemeester van Wassenaar van 1911 tot 1929, en hij woonde in het voor hem gebouwde landhuis Drie Koningen aan de Papeweg.

Lees verder Gaat de monumentale tuinbank bij Huize Het Laar terug naar Wassenaar?

Provincie steunt Ommen met 100.000 euro voor versterking binnenstad

OMMEN – Om de binnenstad van Ommen aan te pakken heeft de provincie de gemeente een subsidie van 100.000 euro toegekend.

Brugstraat, hart van het historische deel van de Ommer binnenstad dat om versterking vraagt

Het is een uitvloeisel van de ontwikkelingsstrategie met de toepasselijke naam “Vitaal hart van het Vechtdal” dat eerder in de raadscommissie aan de orde werd gesteld en op 29 september door de raad wordt vastgesteld. Doel is de versterking van het centrum van Ommen. Door veranderingen in de binnenstad, met name ook door verschuiving van het winkelcentrum vanuit de historische binnenstad in noordelijke richting met onder andere het 11-Aprilplein en de Markt dreigt het historische gedeelte van het centrum teloor te gaan.

Strategie

De gemeente Ommen en de Stichting Ondernemersfonds Centrum Ommen hebben vorig jaar de handen ineengeslagen met ondernemers en vastgoedeigenaren om samen te werken aan een gastvrij en vitaal centrum van de stad Ommen. Hiervoor is met financiële steun van de provincie Overijssel een ontwikkelstrategie voor het centrum opgesteld.

Lees verder Provincie steunt Ommen met 100.000 euro voor versterking binnenstad

Zoekplaatje Ajax Ommen

Een foto van “Ajax Ommen” of CSO uit vroegere jaren.

Ajax of CSO eind veertiger- begin vijftiger jaren

De foto is afkomstig uit het archief van de familie Timmerman. Het tenue van de CSO-mannen klopt met andere foto’s die van Ajax Ommen in de loop der jaren zijn gepubliceerd, maar er zijn geen namen bekend. Mogelijk dat oudere Ommenaren iemand nog  herkennen of misschien weten familieleden namen van de geportretteerde voetballers.

Ajax

“Ajax”, was de naam van de voetbalploeg uit Ommen dat in de dertiger jaren van de vorige speelde op de “Paardeweide” in het Laarbos. Het ging om een stel vrienden dat zich op zaterdag vrij kon maken om een potje voetbal te spelen. Er was al wel een voetbalvereniging in Ommen: de in 1921 opgerichte Ommer Voetbal Club (OVC), maar die speelde op zondag voetbal. Daarom dat in augustus 1933 Ommen een nieuwe voetbalclub rijker wordt. De nieuwe club laat zich in hetzelfde jaar nog inschrijven bij de “Afdeeling 3 van den Christelijke Voetbalbond”. Een jaar later werd er gevoetbald in competitieverband. Kwam Ajax op zaterdag spelers te kort dan waren sommige OVC’ers niks te beroerd om ook voor Ajax Ommen een potje mee te voetballen; dat kon toen nog.

CSO

Lees verder Zoekplaatje Ajax Ommen