Dagelijks archief: november 17, 2022

Het mooie van Ommen toen

1910. De Markt met Kantongerecht en muziektent

Wi’j wilt woo’n an die mooie Vechte, want doar leg Omm’n an, oonze stad.

Doar vule wi’j  oons ‘t best terecht. Dan maagt ze proaten van dat gat.

Oj geboren bint in stroat of stege, in ’n wiege laag’n of ’n beddestee,

of dat huus hoge was of arg lege, wi’j heurt in Omm’n t’huusen bint tevree.

Op n’Vrijthof doar ew saam’n e’knikkerd, op n’Oord ew aaijt met de balle schupt.

Op al die plaatsen biw verkikkerd, doarömme ew weggoan goed verknupt.

In ’n kattensloot vönge wi’j donderpadden, in de Blökke ew sleutie e’spröngen.

Bi’j de bottermarkt pak’n Pelleboer oons in de klad’n, öm dak bi’j meziek aan de touwen hönge.

De poalen op de markt waar’n veur hasieover, de stangen van de peerdemarkt veur gimmestiek.

In ’t Loar spol’n wi’j de wilde rover, alleen veur oons zelf, zonder publiek.

Zo zök nog wel uren können deurgoan, er bint wel duzend van die dingen.

Maar ’t was alleent maar even stille stoan, om ’t mooie van toen te heuren zingen.

Archief Dieks Makkinga (1919-1995)

Ommer Vechtzomp gaat 2023 in de vaart – Naam gezocht voor het authentieke scheepje

In het voorjaar van 2023 zal de zomp te water worden gelaten.

De laatste hand wordt gelegd aan de bouw van de Vechtzomp.

Vrijwilligers leggen momenteel de laatste hand aan het scheepje dat ingezet gaat worden voor rondvaarten op de Vecht. Er wordt gezocht naar een passende naam voor de zomp, die komt te liggen in een drijvend boothuis in een oude Vechtarm ter hoogte van zwembad Olde Vechte.

Scheepsbouwmeester

De gebouwde authentieke Vechtzomp wordt aangedreven door een bijna geruisloze elektromotortje. Oud Ommenaar Harmen Timmerman is als scheepsbouwmeester ingezet bij de bouw van de zomp. Als leidraad gebruikte hij het boek “Varen waar geen water is”. Een boek van Gerrit (Jan) Schutten (1938-2019) over de scheepvaart op riviertjes ten oosten van de IJssel tussen 1300 en 1930. Schutten bracht gedurende zijn leven historische houten vaartuigen in kaart aan de hand van foto’s en schetsen. Zodoende is een rijke cultuur van de vergetelheid onttrokken, wat zelfs uitmondde in de wedergeboorte van enkele historische houten vaartuigen

Vecht

De Vechtzomp voer vanaf midden 17e eeuw over de Vecht. De bevaarbaarheid van de Vecht was destijds zeer afhankelijk van de waterstand, omdat de Vecht een regenrivier is. De zomp had een lengte van zo’n 12 meter en was 2,5 à 3 meter breed. Vooral de diepgang van 40 centimeter maakte het vrachtscheepje geschikt om te varen tussen de Zwolle en Nordhorn.

Lees verder Ommer Vechtzomp gaat 2023 in de vaart – Naam gezocht voor het authentieke scheepje

Aankomst eerste bedelaars op de Ommerschans 200 jaar geleden (1822)

Op 8 september 2022 was het 200 jaar geleden dat de eerste bedelaars aankwamen op de Ommerschans.

2018. Jaar van de Ommerschans. Figuranten als bedelaars die het Ommerschanslied zingen: “Kwam van de stad, naar de Ommerschans; ‘k had geen geld meer. ’t Was m’n laatste kans. Nu ben ik alles kwijt, aan de Weldadigheid. M’n klompen en m ’n schep, is alles wat ik heb!”
 

Op de Ommerschans, gelegen op de grens van Ommen en Balkbrug moesten luilevende armen woeste gebied ontginnen tot vruchtbare gronden. Niet alleen om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien maar ook om arbeidsvreugde bij te brengen. Verantwoordelijk hiervoor was de Maatschappij van Weldadigheid, opgericht in het begin van de 19de eeuw om armoede te bestrijden via werk in speciaal daarvoor ingerichte landbouwkoloniën. Een tijd dat net Napoleon is verslagen en het prille Koninkrijk der Nederlanden moet zich opnieuw uitvinden. Een cruciale spil hierin is Johannes van den Bosch.

Maatschappij van Weldadigheid

Johannes van den Bosch zag maar één weg om de armoede te doen verdwijnen: de mensen moesten werk krijgen, door werkverschaffing, liefst op het platteland. Dat werk moest worden ondernomen door een groot opgezette nationale vereniging, die geleid zou moeten worden door mensen met klinkende namen. In januari 1818 richtte Van den Bosch een verzoek tot koning Willem I. Hij verzocht een Maatschappij van Weldadigheid te mogen oprichten, die onder bescherming zou staan van de 20-jarige prins Frederik, de tweede zoon van de koning. Koning Willem gaf zijn toestemming.

Lees verder Aankomst eerste bedelaars op de Ommerschans 200 jaar geleden (1822)

Historisch Rijwielmuseum Ommen met thema-expo over Tweede Wereldoorlog

Het Historisch rijwielmuseum in Ommen houdt in de maand mei een speciale thema expositie over de Tweede Wereldoorlog.

 V.l.n.r. Johan Overweg en Tom Bouwhuis bezig met de inrichting van de speciale thema-exposite over de Tweede Wereldoorlog.
Foto: Harry Woertink
Zie ook het album “2022 – Expositie Tweede Wereldoorlog

Dit in het kader van 77 jaar vrijheid. Er zijn unieke fietsen te zien die aandacht besteden aan de donkere periode 1940-1945. Ook is er kleding en beeldmateriaal die herinneren aan de oorlog. Het museum is gevestigd in de oude Hema-locatie aan de Brugstaat.

Verzet
In de speciale thema-expositie komt bijvoorbeeld het koerierswerk om voedselbonnen of berichten voor het verzet over te brengen in beeld. Bonnen en andere papieren werden verstopt in de zadelbuis van de fiets. Ook is er een fiets met massieve banden te zien die gebruikt werd als transportfiets om voedsel te halen of een kinderwagen met dubbele bodem die tijdens de Oorlogswinter werd ingezet. Engelse parachutisten figureren in de expo compleet met fiets. In die combinatie werden ze uit vliegtuigen gedropt. Of een Duitse soldaat op fiets met uitrusting. Ook worden met teksten en foto’s (oorlogs)verhalen uitgebeeld. Voor de thema-expositie zijn ook de leerlingen van de basisscholen uitgenodigd.

Verzamelaars Johan en Tom
De materialen voor de thema-expositie zijn voornamelijk afkomstig van verzamelaars Johan Overweg en Tom Bouwhuis, beiden vrijwilliger in het museum. Johan heeft speciale interesse in oorlog en fietsen en Tom houdt zich bezig met alles wat oud of antiek is. Niet verwonderlijk dan ook dat Tom zelfs zijn eigen woonappartement ingericht heeft met spulletjes uit de vijftiger- en zestiger jaren en in zijn vrije tijd zich ook zo kleedt. Het museum is op 1 april gestart met een nieuw seizoen. De belangstelling is vanaf de opening opnieuw overweldigend. En dat heeft niet alleen te maken met de bijzondere gunstige ligging van het museum – midden in het centrum – maar ook met de gehanteerde formule om van de bezoekers geen entree te vragen maar een vrijwillige donatie voor de instandhouding van het museum. Lees verder Historisch Rijwielmuseum Ommen met thema-expo over Tweede Wereldoorlog

Kerkweg van zandweg naar toeristenweg over de Lemelerberg

Blij en trots waren ze nu er een gemeentelijke weg lag over de Lemelerberg. Niet alleen het gemeentebestuur, maar ook de inwoners van Lemele.

 1961. Wethouder Albert Jan Immink opent met het doorknippen van een lint officieel de Kerkweg op de Lemelerberg. Twee ponyruitertjes escorteren de wethouder. De schaar is hem liefdevol aangereikt. [Noot: wie kent de ruitertjes en het meisje?]
Foto: OudOmmen
Zie ook het album “1961 – Opening wegen Lemelerberg

Wie anders dan wethouder Albert Jan Immink kwam in 1961 de eer toe om de nieuwe verharde weg officieel te openen met het doorknippen van een lint. Twee ponyruitertjes escorteerden de wethouder en de schaar wordt hem liefdevol aangereikt. Na deze plechtigheid kon iedereen de berg op en over en was de weg ook vrij voor toeristen die graag de Lemelerberg op wilden voor een wandeling of in de wintermaanden bij sneeuw te kunnen skiën. De officiële opening was dan ook een hoogtepunt waar bijna heel Lemele voor was uitgelopen.

Lemele-Dalmsholte
De (Kerk)weg over de Lemelerberg was van oorsprong een simpele zandweg en moeilijk begaanbaar. De zandweg verbond de kom van Lemele met Dalmsholte. Bij regen was de weg moeilijk begaanbaar en werd dan ook maar weinig gebruikt. Maar steeds meer mensen wilden de berg op om te genieten van de zanderige paadjes om naar de uitzichtpunten te wandelen. Zomers reden bussen af en aan om hun passagiers op de Lemelerberg de kans te geven te wanddelen door de bossen, over de heidevelden en langs de vennetjes om met een beetje ook geluk de schaapskudde aan te treffen. De drukte werd zo groot dat in 1950 verboden werd voor bussen.

Knallende ruzie
Vanaf dat moment ontstaat een knallende ruzie tussen de gemeente Ommen en de Nederlandse Heide Maatschappij. De laatste ging als eigenaar tol heffen bij de bezoekers van de Lemelerberg. Aan het begin van de Parkweg – de toenmalige toegangsweg richting de berg – kwam een tolwachtershuisje met de onvermijdelijke tolboom. En wie de berg op wilde om van het fraaie uitzicht over de omgeving te genieten moest voor dat genot vijftien cent betalen. Wilde men met de auto de Lemelerberg op, dan moet men voor dat gemak nog eens 55 cent extra betaald worden. Ommen vreesde dat deze stap de streek geen goed zou doen en vele toeristen zou weerhouden. Lees verder Kerkweg van zandweg naar toeristenweg over de Lemelerberg