Dagelijks archief: december 4, 2021

1672 – 2022 herdenking 350 jaar Rampjaar waar ook Ommen niet aan ontkwam (1)

In 2022 is het 350 jaar geleden dat de troepen van Bommen Berend door Overijssel trokken. Als bisschop van Münster was het in het Rampjaar 1672 dat bisschop Bernhard van Galen keihard toesloeg.

 Archieffoto van de Open Monumentendag Ommen in 2018. Oude tijden van Bommen Berend, de beruchte bisschop van Münster die in de zeventiende eeuw plunderend door Overijssel trok, komen tot leven op de Ommerschans met een historisch kanon. Het circa 2.000 kilo zware wapen dateert overigens uit 1786.
Foto: Harry Woertink

Ook Ommen ontsprong niet de dans. Als verdedigingsschans speelde de Ommerschans ook een rol in de strijd. Echter, de Ommerschans voldeed bij lange na niet aan het doel waarmee zij eertijds was opgeworpen. In deze serie een terugblik. Dit is deel 1.

Redeloos, radeloos en reddeloos
Frankrijk, Engeland en de bisschop van Münster vielen in 1672 de Nederlandse Republiek binnen. In minder dan een maand tijd overliep de vijand alle tegenstand. In steden stortte de openbare orde in. Het volk was redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos. Toch vertelt deze uitdrukking niet het hele verhaal. Te lang is 1672 herdacht als voornamelijk een ramp voor westelijk Nederland, terwijl in werkelijkheid het Rampjaar de Republiek in tweeën splitste. De provincies Holland en Zeeland bleven vrij achter de Hollandse Waterlinie; over de rest van de provincies daalde een regime neer van onderdrukking en terreur.

Ommen
De oorlogen van de bisschop van Munster, Barend van Galen, met de Staat der Verenigde Nederlanden zorgden in de meeste steden en dorpen van het platteland in Overijssel voor vele doormarsen en inlegeringen. Die gingen weer gepaard met afzettingen, plunderingen en branden door het Munsters krijgsvolk. Ook de stad Ommen kreeg met veel schade en veel onheil te maken. In 1665 was er gestadige inlegering in Ommen van krijgsvolk van de Bisschop van Munster; de twee oorlogvoerende partijen trokken steeds af en aan. Van 25 september tot 2 oktober was het gehele Munsters leger ondergebracht in Ommen. De bisschop zelf had zijn intrek op Den Hof genomen. Lees verder 1672 – 2022 herdenking 350 jaar Rampjaar waar ook Ommen niet aan ontkwam (1)

Geen publiek bij Dodenherdenking

Met het leggen van kransen, bloemen en het spelen van The Last Post is 4 mei ook in Ommen stil gestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

 Besthmenerberg, kamp Erika met burgemeester Hans Vroomen.
Foto: Harry Woertink
Zie ook het album “Dodenherdenking 2021

Wederom geen drukbezochte herdenkingen bij de monumenten. Net als vorig jaar zijn fysieke bijeenkomsten met publiek tijdens Dodenherdenking niet mogelijk. Daarom vonden de verschillende herdenkingen ’s morgens al plaats. De plechtigheden bij enkele oorlogsmonumenten zijn opgenomen en worden later uitgezonden via de lokale televisie RTV Vechtdal.

Bij het gemeentelijke oorlogsmonument bij het gemeentehuis werden kransen gelegd door burgemeester Hans Vroomen, samen met leden van het 4 mei comité. Het monument bevat de namen van 71 omgekomen burgers uit de gemeente Ommen.

Bij het monument op de Besthmenerberg dat herinnert aan gevangenenkamp Erika werden door Vroomen bloemen gelegd. Het gedenkmonument geeft weer hoe vroeger het kamp met de houten barakken er uit heeft gezien. Het gevangenenkamp Erika was van 1941 – 1945 een plek van ontberingen, pijn, vernedering, heel veel leed en moord.

In Stegeren werd een krans gelegd door wethouder Ko Scheele samen met Egbert Baarslag, een van de buurtbewoners. Hier was in de oorlogsjaren een droppingsveld van de verzetsgroep Salland. “In dankbare herinnering aan de verzetsgroep Salland gedragen door de steun en zwijgzaamheid van de bevolking”, luidt de tekst van de plaquette op de gedenksteen.

Bron: Harry Woertink – 4 mei 2021