Dagelijks archief: november 6, 2022

Watersportvereniging De Vechtstreek vraagt om vaste havenkade: ‘Wat is Ommen zonder bootjes?’

OMMEN – Een vaste kade als vervanging van de huidige drijvende steigers in de passantenhaven in de Vecht.

Jan Kortman van het ‘Ommer lied’ poseert hier op de drijvende steiger in de Vechthaven die WSV De Vechtstreek wil vervangen door een vaste kade.

Dit is de vurige wens van de Ommer Watersportvereniging De Vechtstreek. “Wat is de stad Ommen zonder bootjes”.

Voorzitter van De Vechtstreek, Ida van Oosten, deed deze week een dringend beroep op de gemeenteraad om in de begroting van 2023 rekening te houden met de wens van de watersporters. “Ommen is een belangrijke toeristenstad. De haven levert hieraan een belangrijke bijdrage. Zonder haven en de boten verdwijnt het karakteristieke beeld van het centrum van Ommen”, aldus Ida van Oosten.

Verfraaiing aanzicht

Watersport is populair op de Vecht, weet Van Oosten, vooral nu de boten door kunnen varen naar Hardenberg is de vraag naar een ligplaats toegenomen. Probleem voor de watersportvereniging is het jaarlijks voor het winterseizoen het moeten opruimen van de drijvende steigers uit de Vecht. Omdat de steigers aan vervanging toe zijn ziet De Vechtstreek liever voor het aankomende toeristenseizoen een vaste kade. Een vaste kade zou duurzamer en kosten besparend zijn en bovendien het aanzicht van de haven verfraaien.

Lees verder Watersportvereniging De Vechtstreek vraagt om vaste havenkade: ‘Wat is Ommen zonder bootjes?’

Garage Ruitenberg lanceert als eerste DAF 600 in Ommen

De eerste Nederlandse personenauto in Ommen.

De Ommenaren hebben een fijne neus voor nieuws, want toen de sierlijke blauwe wagen voor het gemeentehuis stopte, stroomde het publiek van alle kanten toe

Dat was groot nieuws op 1 juni 1959, zo actueel zelfs dat burgemeester Mr C.P. van Reeuwijk als eerste een proefritje mocht maken met garagehouder Johannes Ruitenberg, die de DAF 600 naar Ommen wist te krijgen.

Publiek van alle kanten

“Vrijdag heeft de firma J. Ruitenberg de eerste personen-DAF gelanceerd. De Ommenaren hebben een fijne neus voor nieuws, want toen de sierlijke blauwe wagen voor het gemeentehuis stopte, stroomde het publiek van alle kanten toe” weet de krant op 1 juni 1959 te melden. Op de foto blijkt dat ook, want iedereen wil toch wel even weten hoe de eerste auto van de door Van Doorne’s  Automobiel Fabriek (DAF) geproduceerde auto er uit ziet. “De bakkers lieten zelfs hun oven even in de steek om een kijkje te nemen bij deze eerste Nederlandse personenauto”, aldus de krant die uit de menigte van belangstellenden ook bakker Wijnand Harmsen wist te onderscheiden om te vervolgen met “Burgemeester Mr. C. P. van Reeuwijk reed persoonlijk de proefrit door Ommen”.

Lees verder Garage Ruitenberg lanceert als eerste DAF 600 in Ommen

Molen en Doedag in Ommen groot succes

OMMEN – Het was zaterdag druk in- en rond de Ommer Molens op de Ommer Molen- en Doedag.

Veel drukte bij de Besthmenermolen

Centraal stonden de vijf molens in de gemeente Ommen. Voor de molenaars was er continue werk om de werking van de molens uit te leggen. De drukte zorgde regelmatig voor files op de trapjes in de molen om hogerop te komen. Molen Den Oordt met het historisch museum spande de kroon omdat ook de museumdeuren deze dag open waren om de honderden belangstellenden te kunnen ontvangen. Bovendien was het terrein rondom het museum decor van diverse leuke speelse dingen, zoals bijvoorbeeld het op ouderwetse wijze wassen in een wastobbe. De kinderen mochten helpen een springtouwtjes draaien bij de touwslager, een schilderopdracht maken of een rondrit met paard en wagen.

Dorskast

Lees verder Molen en Doedag in Ommen groot succes

De Ommer Bissingh, jaarmarkt op de tweede dinsdag van juli

Ooit was de Ommer Bissingh – de tweede dinsdag in juli – de grootste jaarmarkt in onze streek.

 De Ommer Bissingh in 1908
Afb.: OudOmmen
Zie ook het album “Ommer Bissingh

Deze werd gehouden op De Voormars en nog eerder op de weide gelegen aan de noordwestkant van de Vecht, waar nu de haven ligt. De Ommer Bissingh staat nog steeds op de agenda, maar al jaren niet meer met een zo uitgebreid aanbod van marktkramen.

De jaarmarkt zelf is verplaatst. Sinds 2018 slingeren de marktkramen van de Ommer Bissingh zich door de straten en pleinen in het centrum van Ommen. De verplaatsing was destijds een beslissing van de nieuwe organisator van de jaarmarkt, de Stichting Ommer Bissingh Evenementen. Dit om de bezoekers ook naar het centrum te trekken en De Voormars vrij te houden voor parkeren. Vroeger werden de Ommenaren reeds dagen tevoren in de sfeer gebracht van de populairste jaarmarkt; een jaarmarkt die van heinde en verre bezoekers trok. Een bericht uit de krant van 1952 schrijft het volgende over de Ommer Bissingh (toen nog zonder een h op het eind):

Onkruid verwijderen
Als de jaarmarkt weer in zicht is worden in Ommen reeds maatregelen genomen om deze dag zo goed mogelijk te doen verlopen. De stadsomroeper heeft de bewoners in de kom aan het werk gezet met zijn bekendmaking. dat het gras en onkruid tussen de stenen voor de woningen verwijderd dient te worden. Men ziet dan ook vele Ommenaren verwoed aan het wieden. Zij die aan dit vermaan geen gevolg geven, lonen kans op een proces-verbaal. De naleving van dit voorschrift wordt de zaterdag voor de Bissing gecontroleerd door een gemeenteambtenaar. Vroeger geschiedde dit door de burgemeester zelf, die in een open landauer door de straten reed. Verder krijgen de bewoners op de maandag voorafgaande aan de jaarmarkt bezoek van een metselaar, gewapend met troffel, die komt controleren of de schoorstenen geveegd zijn en of er geen lek inzit. Lees verder De Ommer Bissingh, jaarmarkt op de tweede dinsdag van juli

Nieuwste uitgave De Darde Klokke over Bommen Berend en Patriotten

Het Rampjaar 1672 met Bommen Berend, maar ook de Franse overheersing in de negentiende eeuw zijn dit keer historische verhalen in de jongste uitgave (nummer 203) van het kwartaalblad De Darde Klokke.

 De jongste uitgave van het Ommer historisch tijdschrift De Darde Klokke (203).

Ook de Tweede Wereldoorlog krijgt aandacht waarin vier gesneuvelde Engelse vliegers centraal staan. Verder het leven van een honderdjarige, het oudste abonnee van het Ommer historisch tijdschrift.

Bommen Berend
Ook Ommen ontsprong 350 jaar geleden niet aan de dans van Bommen Berend toen hij Overijssel binnenviel. De burgerij was voortdurend in onrust. De mannen legerden zich in bij burgers en pleegden tal van gewelddadigheden, zo valt te lezen in het nieuwe nummer. Toen het bisschoppelijke leger optrok naar de Ommerschans om die te bezetten, trof men de schans verlaten aan. Eerder had zich al een muiterij plaatsgevonden. De Nederlandsche soldaten waren weggelopen omdat ze niet machtig genoeg waren om het geschut te bedienen om een aanval af te weren. Negen dagen lang lag het complete leger toen in en om de stad Ommen tot aan hun vertrek naar het Groningerland. De stad Ommen moest voor hun vertrek een aanzienlijke som als brandschatting of oorlogscontributie betalen.

Het verhaal gaat dat in het Rampjaar 1672 een van de drie klokken van de hervormde kerk is gestolen door soldaten van de bisschop van Münster. Het is ze echter niet gelukt deze zware luidklok mee te nemen, want ze kwamen niet verder dan de haven van de Vecht waar de buit gemaakte zware koperen klok over boord moet zijn geslagen en nog steeds op de bodem zou moeten liggen.

Patriotten
Tijdens de Franse overheersing eind 1700 begonnen in Ommen zich de Prinsgezinden zich danig te roeren tegen de Patriotten. De aanhangers van Oranje demonstreerden op de Markt en Kerkplein met tromgeroffel, vaandels en lichte wapens. Dat leidde weer tot spanningen onder de Patriotten, zo zeer zelfs dat het tot een handgemeen kwam en er zelfs werd geschoten. Toen de Patriotten werden uitgemaakt voor dieven, schelmen en moordenaars kostte dat Hendrikus Hoek en Hendrik Oldeman zelfs een boete van 3 oude schilden. Lees verder Nieuwste uitgave De Darde Klokke over Bommen Berend en Patriotten

Eiertikken op Tweede Paasdag een eeuwenoude traditie

OMMEN – Tweede Paasdag is het weer zover. Dan loopt Ommen massaal uit voor het eeuwenoude eiertikken. Deze Ommer folklore is een jaarlijkse unieke traditie, die paasmaandag gehouden wordt op de Markt rondom het Vechtpodium.

 1984. Eiertikken, hier nog op het Kerkplein met v.l.n.r. Martend Makkinga, Gerard Martens en pastoor Flapper.
Foto: OudOmmen
Zie ook de albums “Paastradities” en “Eiertikken”.

De start van deze unieke traditie is om 11.15 uur. In groepjes duelleren honderden (oud) Ommenaren en toeristen met elkaar. Niet met vervaarlijk wapentuig, maar met eieren in hun knuisten. Scherp op scherp, stomp tegen stomp. Eiertikken, heet dit jaarlijkse volksvermaak, waar het de bedoeling om de eieren zo lang mogelijk heel te houden. Het is de familie Martens samen met de historische vereniging Gemienschop van Oll Ommer die het eiertikken op Tweede Paasdag als eeuwenoude folklore overeind weet te houden.

Paasloterij
Al jaren achtereen is het de familie Martens die bijna 2000 hardgekookte eieren aan de man of vrouw brengen. Ze posteren zich op het marktplein met de tot de rand toe gevulde kisten met eieren. “Na twee jaar lang geen traditioneel eiertikken georganiseerd te kunnen hebben door de pandemie, blazen we dit gezellige evenement dit jaar nieuw leven in en wel met een geheel nieuwe toevoeging, namelijk: een paasloterij”, aldus Erwin Martens. “Bij aankoop van tien eitjes geven we er een gratis lot bij en bij een vol treetje zelf vijf gratis loten. Het eiertikken moet een mooi evenement worden voor jong en oud. Daarom ook deze loterij. Direct na het eiertikken vindt de trekking plaats bij de muziektent, waarmee fantastische prijzen te winnen zijn dankzij de sponsoring van vele Ommer ondernemers”.

Op de Markt
Tot de zeventiger jaren van de vorige eeuw werd er getikt voor het gemeentehuis aan de Markt. Met de aanleg van de nieuwe Vechtbrug werd het evenement verplaatst naar het Kerkplein. Maar sinds 2016 is het evenement weer terug op de Markt. De familie Martens kookt de eieren voor het paasweekeinde in een oude kookpot. Alle eieren worden één voor één gekeurd voordat ze in het kokende water belanden. Het koken gebeurt in een jutezak. Na ongeveer twintig minuten wordt de zak er uitgehaald. Lees verder Eiertikken op Tweede Paasdag een eeuwenoude traditie

Grote belangstelling voor 50-jarig jubileum Groene Kruis – Bevolking offerde spontaan f 2500

We schrijven 1958 als het Groene Kruis in Ommen jubileert. Maar liefst een halve eeuw bestaat dan de Ommer afdeling, dat gevierd wordt met een receptie. Het Overijsselsch Dagblad maakte verslag van deze feestelijke bijeenkomst.

 Burgemeester mr. C.P. van Reeuwijk feliciteert baronnesse Clara Helena Mulert-van Pienbroek voor haar zo juist ontvangen koninklijke onderscheiding op het gouden jubileumfeest van het Groene Kruis afdeling Ommen.
Foto: OudOmmen
Zie ook het album “1958 – 50-jarig jubileum Groene Kruis | Onderscheiding Baronesse Mulert v. Pienbroek

OMMEN- Het moge dan al waar zijn, dat de jaarvergaderingen van het Groene Kruis slecht bezocht worden, zoals voorzitter dokter G. Pos opmerkte, maar uit de grote belangstelling die voor de receptie bestond blijkt overduidelijk, dat deze sympathieke vereniging zich gedragen weet door de gehele bevolking. Ongeveer anderhalf uur lang kon het bestuur gelukwensen in ontvangst nemen van afgevaardigden en particulieren, waarbij steeds meer bloemstukken werden aangevoerd, zodat het podium in een bloementuin werd herschapen.

Namen oprichters
Dokter G. Pos gaf vervolgens een kort overzicht vanaf 1914 omdat de notulen van de eerste jaren ontbreken. Wel zijn de namen der oprichters bekend, t.w. dokter G. Warnsinck, de Groot, baron A. J. A. Mulert, mevr. van Hunsel, mevr. Ekkel-de Ruiter, ds. Ubbink, pastoor Wolters, J. A. v.d. Bend en G. Bulk. De oprichting zal in het destijds oerconservatieve Ommen beslist niet vlot zijn gegaan. Bij de oprichters waren geen Oll’ Ommers en dat is niet best. In het algemeen zal men wel weinig voor deze nieuwigheid gevoeld hebben. Met de financiën was het in ieder geval niet goed, want in een der notulen staat vermeld dat de ijszakken vervangen werden door varkensblazen, dit was goedkoper. In 1916 klonken de eerste stemmen voor een eigen gebouw, omdat men slechts de beschikking had over een magazijntje. In 1933 werd mevr. Mulert gekozen als penningmeesteresse, waarbij zij haar man als zodanig opvolgde. Ds. de Graaf was de eigenlijke bouwheer, zonder hem had men geen wijkgebouw gekregen. In 1938 kon dit gebouw in gebruik worden genomen. In 1941 werd de algemene vergadering bezocht, door liefst 238 leden. Het praatje deed namelijk de ronde, dat men mevr. Mulert “d’r uut” wilde stemmen. In 1951 werd het Kraamcentrum Dedemsvaart-Ommen opgericht, hetgeen spreker een belangrijke verbetering noemde. Al gaat nu alles goed, toch moeten wij ons hoeden voor gezapigheid want het gebouw moet uitgebreid worden.
Lees verder Grote belangstelling voor 50-jarig jubileum Groene Kruis – Bevolking offerde spontaan f 2500