Hessel Mulert naamgever brug over de Vecht in Ommen (1)

Er zijn veel Vechtbruggen, maar er is één Hessel Mulertbrug. Die ligt in Ommen over de Vecht.

 “Op de eene zijde van de brug is aangebracht het wapen van Ommen met het Jaartal 1936 en aan de andere zijde dat van Hessel Mulert, die in 1492 de eerste brug te Ommen liet leggen.”
Bron: OudOmmen
Zie voor meer afbeeldingen het album “Vechtbrug”.

De naamgever van de brug is Hessel Mulert, die in 1492 het initiatief nam om een brug te leggen om boeren, burgers en buitenlui een overtocht te bieden zonder natte voeten. Tot dan aan toe ontbrak een brug in Ommen en moest met ponten of schuiten de oversteek naar de overkant van de rivier gemaakt worden. De huidige brug over de Vecht dateert uit 1970. Toen ook zijn de wegen bij de brug verbreed en is de doorgaande weg over de Markt aangelegd. Daarvoor moesten enkele (winkel)panden verdwijnen, waaronder het vroegere Kantongerecht. Alle eerdere bruggen lagen aan de westkant van hotel De Zon, tussen Voorbrug en de Brugstraat. De laatste Hessel Mulertbrug werd in 1937 officieel geopend en is in 1970 afgebroken ter vervanging van de ijzeren ophaalbrug die tussen 1866 en 1936 dienst heeft gedaan als oeververbinding tussen de zuid- en noordkant van Ommen.

De naam Mulert is historisch nauw verbonden met Ommen. In 1305 kwam ridder Hessel Mulert met een bende ruiters naar het Oversticht om namens de Bisschop van Utrecht in deze regio orde op zaken te stellen. In het jaar dat Columbus Amerika ontdekte was het de met Jonkvrouw Niesse van Ruyterborg gehuwde nazaat die voor de eerste oeververbinding in Ommen zorgde. De nakomelingen van Hessel Mulert hebben op verschillende kastelen en havezaten in de omgeving gewoond, zoals de Cranenburg en de Leemcule bij Dalfsen. De familie Mulert evolueerde overigens in de loop van de tijd van roofridder tot notaris en kantonrechter.

Nieuwe brug
Het toenemende verkeer in de dertiger jaren was de aanleiding voor het bouwen van een nieuwe brug. Om een einde te maken aan het drukker en zwaarder verkeer dat zich een weg baande door het centrum van Ommen werd toen besloten een rondweg aan te leggen en tegelijkertijd de oude ijzeren ophaalbrug te vervangen voor een vaste brug. Met de aanleg is in 1936 begonnen en kon in het jaar daarop worden afgerond. De aanleg van een rondweg – de huidige Julianastraat – betekende voor Ommen de eerste grote infrastructurele ingreep voor het verkeer. Vanaf dat moment hoefde het (auto)verkeer niet meer door de Brugstraat, Kruisstraat en Bouwstraat om hun weg richting Twente, richting Hardenberg of naar het Noorden te vervolgen. De komst van een nieuwe brug was aanleiding om de brug voortaan Hessel Mulertbrug te noemen. Bij de officiële opening waren dan ook nazaten van Hessel Mulert vertegenwoordigd. De brug werd voorzien met aan de ene zijde het wapen van Ommen en aan de andere zijde van de brug het wapen van Hessel Mulert, die in 1492 de eerste brug te Ommen liet leggen. Verder werd de nieuwe brug voorzien van twee monumentale bruglantaars, een cadeautje van de burgerij van Ommen.

Krant uit 1937 over de officiële opening
De krant van 30 september 1937 heeft het volgende bericht voor haar lezers: “De nieuwe brug te Ommen Officieel geopend. Gisteren heeft de Commissaris der Koningin in Overijssel, mr A. E. baron van Voorst tot Voorst, te Ommen de nieuwe brug over de Vecht officieel in gebruik gesteld en daar mede het geheel nieuwe wegennet dat rondom Ommen heen is gelegd en dat thans de nauwe straten ontlasten zal van het groote verkeer. De nieuwe brug was met oranjevlaggetjes versierd en de bevolking had allerwege de vlag uitgestoken. Op het gemeentehuis verzamelden zich tegen twee uur de genoodigden. Aanwezig waren onder meer de Commissaris der Koningin in Overijssel, mr A. E. baron van Voorst tot Voorst; het College van B. en W. en vele raadsleden; voorts de gemeentearchitect de heer P. Postma, vertegenwoordigers van Gedeputeerde Staten, de heer J. Vogt te Zwolle en de griffier der Staten, mr. R. v. d. Veen; ir P. Wolffensperger, hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat; ir van Noppen, van het Werkfonds met welks medewerking de brug is tot stand gekomen; ir J. H. Verhey uit Utrecht, voormalig Ingenieur van het Werkfonds: ir F. S. Langemeyer, hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat; ir F. M. Joseph, ingenieur van den Rijkswaterstaat te Zwolle en baronesse O. N. Mulert te Zwolle, baron en baronesse Mulert te Ommen, vertegenwoordigers van de commissie uit de burgerij, die op de brug twee monumentale lantaarns aanbood en de heer Huisman, hoofdopzichter van de Ned. Heide Maatschappij te Zwolle, ir Vetter van het Werkfonds en dr. Warnsinck, consul van den ANWB te Ommen.

 Het ontwerp van de ‘nieuwe weg’ (later Julianastraat genoemd) aangegeven op een kaart van Gemeentewerken.
Bron: OudOmmen

De burgemeester van Ommen de heer C.E.W. Nering Bögel hield een rede, waarin hij herinnerde aan den ouden verkeerstoestand in zijn gemeente en dank bracht aan degenen, die het hunne hebben bijgedragen aan de tot stand gekomen verbetering. Deze werkzaamheden hadden ongeveer 46000 gulden gekost en zijn niet boven de begroting gekomen, aldus spreeker, hetgeen een bewijs is van degelijke en vakkundige voorbereiding. Tenslotte toonde hij zich erkentelijk over de commissie uit de burgerij, die gelden had ingezameld voor de twee lantaarns op de brug naar ontwerp van den heer Postma. Op de eene zijde van de brug is aangebracht het wapen van Ommen met het Jaartal 1936 en aan de andere zijde dat van Hessel Mulert, die in 1492 de eerste brug te Ommen liet leggen. Het deed spreeker genoegen, dat leden van het geslacht Mulert op uitnoodiging van de gemeente aanwezig waren. De Commissaris der Koningin mr. baron van Voorst tot Voorst heeft daarop met een rede de brug in gebruik gesteld. Spreker herdacht in geestige bewoordingen de oude brug en prees de nieuwe en vlocht hierbij critiek in op de personeele belasting op motorrijtuigen, die, naar spreker. meende, een duidelijk bewijs is, dat onze wetgeving het tempo van den tijd niet weet bij te houden, daar men personenautomobielen als luxe objecten beschouwt. Het doet dan ook al zeer eigenaardig aan, dat door de eene gemeente op dit stuk soms het dubbele aan belastingpenningen wordt geheven dan de andere. Overigens, zei de spreeker, bouwt Nederland aan zijn toekomst wat ook de totstandkoming van wegen en bruggen bewijst. Daarop knipte spreeker het lint dat den weg afsloot door, waarop de muziekvereeniging Crescendo het Wilhelmus inzette. Daarmede was de brug met haar toegangswegen geopend. Bij oorkonde heeft de heer G. de Levie vervolgens de beide monumentale lantaarns namens de burgerij aan het gemeentebestuur overgedragen. De genoodigden maakten daarna één wandeling over den nieuwen weg. Des avonds heeft de muziekvereeniging Crescendo wederom eenige rondgangen over den nieuwen verkeersweg gemaakt”, tot zover de berichtgeving uit 1937.

In het volgende deel meer over de geschiedenis van de Hessel Mulertbrug(gen) in Ommen.

Bron: Harry Woertink – 29 december 2015

2 gedachten over “Hessel Mulert naamgever brug over de Vecht in Ommen (1)

  1. 8 jaar oud was ik dat ik in het mooie Ommen mijn vakantie door bracht op het vacantiepark De Libra, wat was ik ver van huis en wat was het hier mooi,er stond op de brug een ijscoman met heerlijk schepijs en elke dag dat wij er langs kwamen mocht ik een ijsje kopen tot op een dag de man er niet meer stond, mijn vader kreeg te horen dat er een ongeluk gebeurd was met een auto en de ijscoman het niet had overleefd, dit voorval zit nog steeds in mijn hoofden nu 60 jaar later

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s