Nieuwe verkeersweg Ommen-Raalte door oud boerenland

Kadoenk, kadoenk. Wie de betonnen autoweg naar Lemelerveld vroeger heeft gereden, zal zich dit geluid nog kunnen herinneren. Een repeterend geluid die werd veroorzaakt door de tussen het beton liggende strips.

 De oude brug over de Regge op de achtergrond de bouw van een nieuwe Laarbrug.
Foto: Harry Woertink

Op 23 maart 1956 werd de nieuwe provinciale weg Raalte-Ommen officieel voor het verkeer opengesteld. Hiervoor is gebruik gemaakt van het tracé van de in 1935 opgedoekte spoorlijn van de Overijsselsche Lokaalspoorwegmaatschappij Deventer-Ommen (OLDO). Vanaf dat moment kon het autoverkeer vanuit Lemelerveld het centrum van Ommen bereiken via de brug over de Regge (Laarbrug) en de Zwolseweg. Voor een verdere bestemming moest de Vechtbrug in Ommen over gestoken worden. Begin zestig werd vanaf Laarbrug de weg Raalte-Ommen doorgetrokken naar de Varsenerdijk. Hiervoor moesten eerst bruggen gelegd worden over de rivieren de Regge en de Vecht. Vervolgens werd de verkeersweg doorgetrokken richting Hoogeveen, de huidige N48. Bij het aanleggen van een viaduct over de Balkerweg ontstond een uitgegraven waterplas, waar recreatiepark De Woldhek zich vestigde en later door Lindenberg werd overgenomen.

Het gedeelte Raalte-Lemelerveld van de verkeersweg is al ver voor 1956 in gebruik. Maar de-hobbel-de-bobbelweg langs het Overijssels kanaal in Lemelerveld en de omweg via Lemele maakte het gebruik van deze weg niet zo aantrekkelijk. Nu ook de laatste schakel – het viaduct over de spoorlijn Ommen-Zwolle – in 1956 gereed is kan de betonnen autoweg in gebruik genomen worden. Het eerste deel loopt van Raalte tot café de Posthoorn bij Lemelerveld. Het tweede deel van de nieuwe weg liep toen door tot in Lemelerveld, waar tegelijkertijd een vaste brug verkeersbrug over het Overijssels kanaal is gelegd. Vandaar snijdt de weg door de oude landbouwgronden en de bossen van Dalmsholte en Giethmen tot aan de Laarbrug in Ommen.

Meertjes
De werkzaamheden vanaf Lemelerveld zijn uitgevoerd door het wegenbouwbedrijf Tholen uit Nijmegen. Voor de aanleg is meer dan 170.000 kubieke meter zand verzet. Die geweldige hoeveelheid is gedeeltelijk per auto aangevoerd en te dele ook door een zandzuiger gewonnen. Die zandzuiger heeft landgoed Vilsteren verrijkt met twee landelijke bos- en heidemeertjes. Zij ontstonden door het uitgraven en wegzuigen van het zand. Het grondwater zorgde ervoor dat er twee natuurlijk aandoende meertjes ontstonden. De 7,5 km weg van Lemelerveld naar de Laarbrug werd in 3,5 maand klaar gemaakt. Per dag werden door drie betonmolens bij Lemelerveld zo’n 1200 zak cement met zand en grind vermengd en verwerkt.

De nieuwe weg is aangemerkt als voorrangsweg. Het verkeer dat over die weg rijdt heeft te allen tijde voorrang. Bij de bakkerij Beukenkamp in Lemelerveld is een gevaarlijke kruising ontstaan en ter beveiliging van de weggebruikers zijn daarom nabij Beukenkamp en Schutte in de Schoolstraat borden aangebracht met het woord “Stop” er op, die een absoluut gebod tot stoppen inhouden voor alle weggebruikers uit die richtingen. “Wie dus de nieuwe weg wil oversteken is verplicht voor de naast dit bord geplaatste witte streep op de weg te stoppen… ook al is er geen verkeer op de nieuwe weg. Na het stoppen vergewisse men zich dat de weg vrij is en daarna mag men oversteken. Dit geldt ook voor voetgangers”, zo legt de krant de lezers uit. Gelukkig voor de bewoners van Lemelerveld kwam er in de zestiger jaren een ongelijkvloerse kruising in de Schoolstraat. Bij Laarbrug moest het verkeer tussen Ommen en Vilsteren eveneens de drukke weg oversteken. Na meerdere dodelijke ongelukken werd pas eind zestig de noodzaak ingezien van een ongelijkvloerse kruising.

Een moderne snelweg verbindt nu Ommen en Raalte, of beter maakt Ommen tot een voornaam punt in het verkeerswegensysteem dat Noord en Zuid verbindt. Dat schrijft de krant “Ommer Nieuws” bijna zestig jaar geleden, als het gedeelte Lemelerveld tot aan Laarbrug wordt geopend door de Commissaris van de Koningin. Volgens de krant biedt de nieuwe weg perspectieven voor Ommen. “Niet alleen Raalte en Deventer zijn dichterbij gekomen, de nieuwe weg zal geleidelijk aan verandering in het Sallandse land brengen. Het land is wederom verder opengelegd voor invloeden van buitenaf. Het is aan de Sallandse bevolking en vooral aan de Ommer bevolking (geen plaats ligt zo dicht aan deze weg) om de voordelen van deze centrale, gunstige ligging in een net van hoofdwegen, ten volle te benutten en de eventuele nadelen zoveel mogelijk te verkleinen”. Ook de verkeersproblematiek krijgt aandacht in de krant: “Voor Ommen betekent de toeneming van de verkeersdrukte uiteraard een grotere onveiligheid op en om de Vechtbrug, die maar moeilijk het verkeer zal kunnen verwerken. De vraag is zelfs of deze brug op de duur wel gehandhaafd zal kunnen worden. Wij vermoeden van niet”.

  Links: Situatie begin vijftiger jaren.
Rechts: Situatie vijftiger jaren, tracé van de in 1956 geopende N48 is zichtbaar.
Afb’n: Harry Woertink

Verkeerslawaai
De VVV is weinig enthousiast over de snelwegen om Ommen, zo blijkt uit een reactie die het VVV-bestuur ventileert in de pers enkele dagen nadat de weg Raalte-Ommen is geopend. “Moet er niet iets tegen het lawaai gedaan worden?” is de vraag die de VVV stelt. “De aan de snelwegen liggende recreatiegebieden verliezen aan waarde door het toenemende lawaai van het verkeer. Aan de vorige week geopende weg ligt het wandelpark Het Laar, het terrein van de Padvinders en van diverse particuliere ondernemers. Al die terreinen worden van rustige landelijke plekjes nu lawaaierige groenstroken langs een moderne verkeersweg”. De VVV is verbaasd dat de ontwerpende instantie hier nog een verouderd systeem heeft gevolgd van: het verkeer door het hart van de gemeente, aldus het Ommer Nieuws in 1956. De boodschap blijkt goed over gekomen te zijn, want zoals gemeld wordt de autoweg later doorgetrokken vanaf de Laarbrug naar de Varsenerdijk. Daardoor komt het verkeer niet meer aan de zuidkant van Ommen binnen maar aan de noordkant van de Vecht.

Bron: Harry Woertink – 18 december 2015

2 gedachten over “Nieuwe verkeersweg Ommen-Raalte door oud boerenland

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s