Ommen. Lang geleden (10, slot)

De oudste nederzettingen in de gemeente Ommen liggen langs Vecht en Regge. Alle zijn het esdorpen, zo men wil gehuchten (met uitzondering dan natuurlijk van het stadje Ommen), die de kern vormden van gelijknamige marke. Lemele heeft als flank-esdorp de boerderijen geconcentreerd langs een zijde van de bouwes. Afb.: OudOmmen Groot zijn deze nederzettingen niet. … Lees verder Ommen. Lang geleden (10, slot)

Ommen. Lang geleden (8)

De landbouw is verreweg de belangrijkste bestaansbron in de gemeente Ommen. Het behoort landbouw-statistisch gezien tot het zand- en veengebied van Overijssel. 1899 – Het oogsten van rogge in Beerze. Afb.: OudOmmen Dit gebied omvat een aantal gemeenten van Noord-Oost-Overijssel, die geheel of ten dele gelegen zijn op het – nu grotendeels voormalige – hoogveen, … Lees verder Ommen. Lang geleden (8)

Ommen. Lang geleden (6)

Vervolg over oud Ommen. Dit keer over industriële bedrijven. Gesteld kan worden dat vroeger de industrie in Ommen weinig had te betekenen. Eigenlijk kan alleen de agrarische industrie worden genoemd. Suikerfabriek met spooremplacement – Lemelerveld. Zie voor meer foto’s de albums “Beetwortel Suikerfabriek” en “Suikerfabriek – Lemelerveld”. Volgens de bedrijfstelling 1930 waren er: 2 zuivelfabrieken … Lees verder Ommen. Lang geleden (6)